Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицькогоСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.65 Mb.
#625
ТипПрограма
1   2   3   4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.
Тема

Кільк. годин

1

Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

4

2

Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

4

3

Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Вади положення та розвитку жіночих статевих органів.

4

4

Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.

4

5

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутвори геніталій. Трофобластичні захворювання.

4

6

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

4

7

«Гострий живіт» в гінекології.

4

8

Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

4

9

Захист учбової історії хвороби.

4

10

Підсумковий модульний контроль залікового модулю I.

4
Всього

40


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Модуль 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи.

Планування сім’ї.


 1. Гінекологічне дослідження (дзеркальне, бімануальне, ректальне, ректовагіальне).

 2. Зібрати спеціальний гінекологічний анамнез, оцінити результати лабораторного дослідження (загального та біохімічного аналізів крові, сечі, згортаючої системи крові та ін.).

 3. Взяття матеріалу з піхви, уретри та цервікального каналу.

 4. Оцінити результати кольпоцитологічного дослідження.

 5. Оцінити результати кольпоскопічного дослідження.

 6. Оцінити тести діагностики функціонального стану яєчників.

 7. Оцінити результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного досліджень.

 8. Оцінити результати рентгенологічних досліджень жіночих статевих органів.

 9. Оцінитити результати УЗД.

 10. Скласти план обстеження хворої при різних видах гінекологічної патології.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МОДУЛЬ 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.
п/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять

15

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.

-


Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна СРС:

а) курація хворих та написання учбової історії хвороби.5


Підсумковий модульний контроль
4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

5

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

25

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


Модуль 3 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 4
Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

13

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

13

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Вади положення та розвитку жіночих статевих органів.

13

Змістовий модуль 5
Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

13

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутвори геніталій. Трофобластичні захворювання.

13

Змістовий модуль 6
Тема 24. Запальні захворювання жіночих статевих органів.

13

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології.

13

Змістовий модуль 7
Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сімї.

13

Тема 27. Захист учбової історії хвороби.

13

Індивідуальна самостійна робота

3

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» − 13 балів, «4» − 10 балів, «3» − 8 балів, «2» − 0 балів. Індивідуальна СРС – 3 бали. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів під час практичних занять (9 х 8).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПОТОЧНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів

та післяпологового періоду


 1. Профілактика післяпологових захворювань. Післяпологова відпустка.

 2. Ведення пологів за Цов'яновим при ніжному передлежанні.

 3. Сучасні принципи ведення пологів при тазовому передлежанні.

 4. Ранній гестоз. Птіалізм, блювання. Патогенез. Клініка, діагностика і лікування раннього гестозу.

 5. Рідкі форми раннього гестозу.

 6. Пізній гестоз. Сучасна класифікація пізнього гестозу. Клініка моно- та полісимптомних гестозів.

 7. Прееклампсія. Еклампсія. Клініка, тактика лікаря. Екламптичний статус.

 8. НЕLР-синдром. Діагностика та лікування.

 9. Сучасні методи лікування пізнього гестозу в залежності від ступеня важкості гестозу та терміну вагітності. Тактика ведення вагітності та пологів. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу вагітних.

 10. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях серцево-судинної системи (вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія).

 11. Тактика ведення вагітності та пологів при хворобах крові у вагітних.

 12. Тактика ведення вагітності та пологів при ендокринних захворюваннях. Цукровий діабет та вагітність.

 13. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних.

 14. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях органів дихання.

 15. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях органів травлення.

 16. Гострі та хронічні інфекційні захворювання у вагітних, їх вплив на ембріон та плід.

 17. Вагітність та пологи при вадах розвитку жіночих статевих органів.

 18. Штучне переривання вагітності в ранні строки. "Мініаборт". Протипокази. Ускладнення.

 19. Методи переривання вагітності в різні терміни (ранні, пізні). Покази до переривання вагітності у пізні терміни.

 20. Причини мимовільного переривання вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 21. Причини виникнення передчасних пологів. Особливості ведення. Методи лікування.

 22. Істміко-цервікальна недостатність (етіологія, клініка, діагностика, терапія).

 23. Етіологія і патогенез переношування вагітності. Діагностика.

 24. Перебіг вагітності і пологів при переношуванні вагітності.

 25. Вади пологової діяльності. Класифікація.

 26. Слабість пологової діяльності. Етіологія, клініка, діагностика та лікування первинної і вторинної слабості пологової діяльності.

 27. Дискокоординована пологова діяльність.

 28. Надмірна пологова діяльність.

 29. Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності.

 30. Розгинальне головне передлежання. Етіологія, класифікація, діагностика, прогноз.

 31. Біомеханізм пологів при різних видах розгинальних передлежань.

 32. Вади вставлення голівки. Причини та діагностика.

 33. Високе пряме і низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. Етіологія, діагностика. Перебіг і ведення пологів.

 34. Передлежання і випадіння дрібних частин плода. Діагностика та тактика лікаря.

 35. Неправильні положення плода та їх діагностика.

 36. Особливості перебігу вагітності та ведення пологів при неправильному положенні плода.

 37. Травматичні пошкодження вульви, піхви і промежини.

 38. Розриви шийки матки в пологах.

 39. Розриви матки при вагітності і в пологах. Теорії виникнення. Класифікація. Клініка.

 40. Особливості розривів матки за рубцем. Оцінка стану рубця на матці.

 41. Виворіт матки. Причини виникнення. Тактика лікаря.

 42. Розходження і розриви зчленувань тазу в пологах.

 43. Пологовий травматизм плода.

 44. Етіологія, класифікація позаматкової вагітності.

 45. Клініка, діагностика та лікування позаматкової вагітності. Післяопераційна реабілітація.

 46. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні позаматкової вагітності.

 47. Вагітність у рудиментарному розі матки.

 48. Шийкова вагітність.

 49. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка і діагностика.

 50. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів при передлежанні плаценти. Акушерська тактика.

 51. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Акушерська тактика.

 52. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді (причини, акушерська тактика).

 53. Порушення процесів відділення плаценти.

 54. Гіпо- та атонічна маткова кровотеча.

 55. Коагулопатична кровотеча.

 56. Емболія навколоплодовими водами.

 57. Геморагичний шок і термінальні стани в акушерстві.

 58. Тромбогеморагичний синдром (стадії, діагностика, терапія).

 59. Визначення ступеня крововтрати. Сучасні підходи до інфузійно-трансфузійної терапії в залежності від ступеня крововтрати.

 60. Інтенсивна терапія і реанімація при невідкладних станах в акушерстві.

 61. Класифікація, етіологія, патогенез. Основні клінічні форми септичних захворювань. Діагностика.

 62. Клініка, діагностика та лікування прогресуючого тромбофлебіту та перитоніту.

 63. Сучасні погляди на патогенез сепсису. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

 64. Сучасні принципи лікування гнійно-септичних захворювань (антімікробна терапія, протизапальна, інфузійна, лазерне опромінення крові, УФОК, плазмаферез, проточне дренування порожнини матки). Покази до хірургічного лікування.

 65. Методи профілактики септичних післяпологових ускладнень.

 66. Загальні відомості про акушерські операції. Покази, умови, протипокази. Підготовка. Обстеження. Інструментарій.

 67. Операції, що готують пологові шляхи (перинео- та епізіотомія, розсічення шийки матки, амніотомія).

 68. Акушерський поворот.

 69. Класичний поворот плода на ніжку.

 70. Акушерські щипці. Покази, умови, протипокази. Правила і техніка накладання. Вакуум-екстракція плода.

 71. Кесаревий розтин у сучасному акушерстві. Покази та протипокази до кесаревого розтину. Варіанти кесаревого розтину.

 72. Оперативні втручання у послідовому та ранньому післяпологовому періоді.

 73. Хірургічні методи зупинки маткової кровотечі в акушерстві. Екстирпація матки. Перев’язування внутрішніх здухвинних артерій.

 74. Плодоруйнівні операції.

 75. Ведення післяопераційного періоду після акушерських операцій.


Модуль 3 Захворювання жіночої репродуктивної системи.

Планування сім’ї.


 1. Загальні та спеціальні методи обстеження гінекологічних хворих.

 2. Бімануальне, вагінальне обстеження через пряму кишку. Обстеження за допомогою вагінального дзеркала.

 3. Методи функціональної діагностики стану яєчників.

 4. Етіологія, патогенез, класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів. Особливості перебігу в різні вікові періоди.

 5. Запалення зовнішніх статевих органів та піхви.

 6. Запалення внутрішніх статевих органів та піхви.

 7. Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихоманоз, гонорея, уреаплазмоз, хламідіоз).

 8. Генітальний кандидоз. Клініка, діагностика, лікування.

 9. Генітальний герпес. Клініка, діагностика, лікування.

 10. Бактеріальний вагіноз. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.

 11. Туберкульоз жіночих статевих органів.

 12. Принципи ведення вагітних з гнійними тубооваріальними пухлинами.

 13. Класифікація розладів менструальної функції.

 14. Аменорея.

 15. Дисфункціональні маткові кровотечі. Класифікація. Методи діагностики та лікування.

 16. Ювенільна маткова кровотеча. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.

 17. Клімактерична маткова кровотеча. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.

 18. Альгодисменорея. Етіологія, класифікація, клініка, лікування.

 19. Нейроендокринні синдроми в гінекології

 20. Сучасні підходи до гормонотерапії в гінекології.

 21. Причини жіночої і чоловічої неплідності. Форми жіночого непліддя.

 22. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі.

 23. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності.

 24. Протизаплідні засоби. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.

 25. Ендометріоз. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, сучасні методи лікування.

 26. Вади положення жіночих статевих органів. Лікування і профілактика.

 27. Вади розвитку жіночих статевих органів. Реконструктивні операції.

 28. Фонові та передракові захворювання шийки матки.

 29. Поняття про кісту і кістому яєчників. Класифікація пухлин яєчників. Клініка. Діагностика. Лікування.

 30. Лейоміома матки. Класифікація, клініка, діагностика.

 31. Методи консервативного та оперативного лікування лейоміоми матки. Покази до хірургічного лікування.

 32. Рак вульви. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 33. Рак піхви. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 34. Рак шийки матки. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 35. Рак тіла матки. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 36. Саркома матки. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 37. Рак яєчників. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 38. Рак маткової труби. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 39. Трофобластичні захворювання. Діагностика і лікування.

 40. Апоплексія яєчника. Диференціальна діагностика з хірургічною патологією.

 41. Перекрут ніжки пухлини. Диференціальна діагностика з хірургічною патологією.

 42. Розрив капсули пухлини яєчника.

 43. Порушення живлення фіброматозного вузла. Диференціальна діагностика з хірургічною патологією.

 44. Гнійна тубооваріальна пухлина. Диференціальна діагностика з хірургічною патологією.

 45. Травматичні пошкодження статевих органів. Диференціальна діагностика з хірургічною патологією.

Оцінювання дисципліни “Акушерство і гінекологія”

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005) з відповідними змінами від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при oцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених программою з дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоенні кожного модулю (залікового кредиту) − 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність − 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю − 80 балів (40%).Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описане вище.

При засвоенні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4 бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали:

Традиційній оцінці «5» відповідає максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні теми практичного заняття. Оцінки «4» та «3» складають у балах відповідно 80% та 60% від максимальної оцінки в балах.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальної роботи описано у відповідних модулях. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

При вивченні модулів 1 та 3 програмою передбачено курацію, написання та захист учбової історії хвороби. Курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби проводиться у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі. Захист історії хвороби проводиться під час практичного заняття. При оцінюванні історії хвороби традиційні бали конвертуються у відповідності до таких при вивченні данного модуля.Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється та оцінюється під час підсумкового модульного контролю.Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення вcix тем модуля на останньому занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені програмою аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з акушерства та гінекології виставляється лише студентам, яким зараховані yci модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисциплина «акушерство та гінекологія».

Заохочувальні бали за pішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).


Каталог: uploads -> repository -> akush
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
akush -> Акушерство та гінекологія
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка