Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”Сторінка3/4
Дата конвертації20.01.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 8: Філософія свідомості.
1. Структура свідомості. Свідомість і мова. Самосвідомість.

2. Проблема природи свідомості: фізикалізм та дуалізм.

3. Свідомість у психоаналізі З. Фройда. Колективне несвідоме в концепції К. Юнга. Поняття архетипів. 

4. Свідомість крізь призму феноменології Е. Гуссерля. Тема 9: Філософська антропологія.
1. Сутність людини. Індивід - особа - особистість.

2. Проблема походження людини.

3. Антропологічні концепції Касіррера, Шеллера, Гелена, Плеснера.

Тема 10: Гносеологія: проблема пізнання та істини. Феномен науки.
1. Гносеологія та епістемологія (відмінності).

2. Рівні та форми пізнання (чуттєвий та раціональний рівні).

3. Проблема пізнаваності світу: гносеоолгічний оптимізм, скептицизм та агностицизм.

4. Проблема істини: типи та концепції

5. Історичні типи наукової раціональності: класична, некласична та постнекласична наука.

Тема 11: Соціальна філософія. Філософія культури. Філософія історії.
1. Суспільство, соціальний інститут.

2. Концепція "відкритого суспільства" Карла Поппера.

3. "Бунт мас" Хосе Ортеги-і-Гассета.

4. Культура та цивілізація. Типологія культур.

5. Концепція "Осьового часу" Карла Ясперса.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ ТА БІОЕТИКА»\

Теми

Лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовний модуль 1 «ФІЛОСОФІЯ»

1.

Філософія та світогляд.


2

2

5

2.

Історичний розвиток світової філософії.


4

8

3

3.

Українська філософія.


2

2

3

4.

Проблема буття у філософії.


2

2

3

5.

Філософія свідомості та філософська антропологія


2

4

8

6.

Гносеологія: проблема пізнання та істини. Феномен науки.


2

2

3

7.

Соціальна філософія.

Філософія культури. Філософія історії.
2

2

8

Змістовний модуль 2 «БІОЕТИКА»

1

Історичні корені біоетики

Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики

Філософські основи біоетики


0,5

0,5

2

2

Право на життя від моменту запліднення

Біоетична концепція демографії. Проблеми аборту.1

1

2

3

Контрацепція та її альтернатива — природні методи розпізнавання днів плідності

1

1

2

4

Біоетична концепція охорони життя людини. Проблеми допоміжних репродуктивних технології та їх альтернатива — НаПроТехнології

Біоетична неприпустимість продукування та використання живих людських ембріонів для отримання стовбурових клітин

Шлях до можливості клонування людини — знецінення гідності людського розмноження та ембріону


0,5

0,5

2

5

Основи біобезпеки
0,5

2

6

Інформована згода та експериментування на людині. Маніпуляції з психічним здоров’ям людини.
0,5

2

7

Біоетика і трансплантація органів

Ксенотрансплантація з точки зору біоетики


0,5

2

8

Проблема евтаназії в контексті біоетики. Альтернатива евтаназії — паліативне лікування.

1

1

2

9

Стан і перспективи розвитку біоетики в Україні

Вплив біоетики на ефективність діяльності органів та установ системи охорони здоров’я України.


0,5

2

10

Біоетичний аспект боротьби з алкоголізмом

Тютюнозалежність як проблема біоетики

Проблеми профілактики наркоманії та реабілітації і ресоціалізації наркозалежних

0,5

2

11

СНІД — маленький світ великого хаосу.
0,5

1

12

Біоетика і соціальні проблеми.
1

2
Всього годин – 105

20

30

55
Кредитів ЕСТS – 3,5

Аудиторна робота – 48%,

СРС – 52%.

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ ТА БІОЕТИКА»


\

Тема

кількість

годин


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ФІЛОСОФІЯ» (16 год.)


1.

Філософія та світогляд.


2

2.

Історичний розвиток світової філософії.


4

3.

Українська філософія.


2

4.

Проблема буття у філософії.


2

5.

Філософія свідомості та філософська антропологія


2

6.

Гносеологія: проблема пізнання та істини. Феномен науки.


2

7.

Соціальна філософія.

Філософія культури. Філософія історії.
2


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «БІОЕТИКА» (4 год.)


8.

Історичні корені біоетики

Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики

Філософські основи біоетики


0,5

9.

Право на життя від моменту запліднення

Біоетична концепція демографії. Проблеми аборту1

10.

Контрацепція та її альтернатива – природні методи розпізнавання днів плідності

1

11.

Біоетична концепція охорони життя людини. Проблеми допоміжних репродуктивних технології та їх альтернатива — НаПроТехнології

Біоетична неприпустимість продукування та використання живих людських ембріонів для отримання стовбурових клітинШлях до можливості клонування людини — знецінення гідності людського розмноження та ембріону

0,5

12.

Проблема евтаназії в контексті біоетики. Альтернатива евтаназії — паліативне лікування

1


Разом___20___6._ТЕМАТИЧНИЙ_ПЛАН_ПРАКТИЧНИХ_ЗАНЯТЬ'>Разом


20


6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ ТА БІОЕТИКА»


\

Тема

кількість

годин


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ФІЛОСОФІЯ» (22 год.)


1.

Філософія та світогляд


2

2.

Філософія Давнього світу


2

3.

Філософія Середньовіччя та Відродження


2

4.

Філософія Нового часу. Класична німецька філософія


2

5.

Сучасна західна філософія


2

6.

Українська філософія


2

7.

Онтологія: проблема Буття


2

8.

Філософія свідомості


2

9.

Філософська антропологія


2

10.

Гносеологія: проблема пізнання та істини. Феномен науки.

2

11.

Соціальна філософія. Філософія культури. Філософія історії.

2


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «БІОЕТИКА» (8 год.)12.

Історичні корені біоетики

Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики

Філософські основи біоетики0,5


13.

Право на життя від моменту запліднення

Біоетична концепція демографії. Проблеми аборту
1


14.

Контрацепція та її альтернатива — природні методи розпізнавання днів плідності


1

15.

Біоетична концепція охорони життя людини. Проблеми допоміжних репродуктивних технології та їх альтернатива — НаПроТехнології

Біоетична неприпустимість продукування та використання живих людських ембріонів для отримання стовбурових клітин

Шлях до можливості клонування людини — знецінення гідності людського розмноження та ембріону0,5

16.

Основи біобезпеки

0,5


17.

Інформована згода та експериментування на людині. Маніпуляції з психічним здоров’ям людини


0,5


18.

Біоетика і трансплантація органів

Ксенотрансплантація з точки зору біоетики
0,5


19.

Проблема евтаназії в контексті біоетики. Альтернатива евтаназії — паліативне лікування


1


20.

Стан і перспективи розвитку біоетики в Україні

Вплив біоетики на ефективність діяльності органів та установ системи охорони здоров’я України

0,5

21.

Біоетичний аспект боротьби з алкоголізмом

Тютюнозалежність як проблема біоетики

Проблеми профілактики наркоманії та реабілітації і ресоціалізації наркозалежних0,5

22.

СНІД — маленький світ великого хаосу

Природа виникнення СНІДу та перебіг цього захворювання. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Профілактика СНІДу та лікування хворих на СНІД в контексті біоетики.


0,5

23.

Біоетика і соціальні проблеми

0,5Разом30


7.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 «ФІЛОСОФІЯ»\

Тема

кількість годин

1.

Предмет філософії в контексті історії філософії.

3

2.

Проблема методу у філософії.

2

3.

Антична філософія. Філософія Середньовіччя. Філософія Відродження.

3

4.

Українська філософія

3

5.

Філософське розуміння буття та субстанції. Поняття матерії.

3

6.

Проблема сутності та існування людини.

Проблема сенсу життя і самореалізації людини.3

7.

Свідомість в структурі людської життєдіяльності. Свідомість і самосвідомість.

2

8.

Інтуїція в науковому пізнанні.

Наука як соціальний інститут.3

9.

Пізнання і творчість. Головні концепції творчості в історії філософії.

3

10.

Соціальна філософія в системі філософського знання.

Основні підходи до розуміння суспільства.3

11.

Громадянське суспільство.

3

12.

Культура і цивілізація. Типологія культури.

2


Разом


33

Каталог: uploads -> repository -> filosof -> 02.Робочі програми
02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу медичного факультету
02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка