Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького


СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА МОДУЛІ ТА ЗМІСТОВІ МОДУЛІСкачати 466.41 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір466.41 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА МОДУЛІ ТА ЗМІСТОВІ МОДУЛІМодуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.
Опис навчального плану з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

для студентів медичних факультетів, які начаються за спеціальністю

7.110101 − “Лікувальна справа”, 7.110104 − “Педіатрія”Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчан-ня

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практич-них занять

Модуль 1:

Змістових модулів 2
90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

20

40

30

4

Поточний та підсумковий

модульний контрольВсього за 4 рік навчання

90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

20

40

30

4

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Конкретні цілі:
1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів, жіночого тазу.

2. Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів, післяпологового періоду та періоду новонародженості.

3. Виконувати обстеження вагітної, роділлі та породіллі, первинний огляд та туалет новонародженого.
Тема 1. Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.
Тема 2. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

Будова жіночого тазу. Таз з акушерської точки зору. Тазове дно. Ультразвукова пельвіометрія. Будова голівки плода. Розміри голівки плода та інши розміри.


Тема 3. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.

Будова статевих клітин. Запліднення та розвиток плодового яйця. Капацитація, клітинний фактор запліднення. Плацентація. Органогенез. Розвиток плідних оболонок. Навколоплідні води. Плацента, її будова і функція. Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Вплив на ембріон і плід шкідливих факторів навколишнього середовища. Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності. Гігієна і дієтичне харчування вагітної. Методи обстеження вагітної. Діагностика ранніх строків вагітності. Зовнішнє і внутрішнє акушерське дослідження вагітності. Акушерська термінологія. Визначення життя і смерті плода. Визначення допологової відпуски і дати пологів. Перинатологія, як науковий напрямок в акушерстві.


Тема 4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів

Причини початку пологів. Регуляція пологової діяльності. Передвісники пологів, прелімінарний період. Біологічна готовність організму до пологів. Пологові сили, зміни в матці. Біомеханізми пологів при передньому і задньому видах потиличного передлежання. Клінічний перебіг пологів. Ведення пологів. Акушерська допомога та моніторинг стану роділлі та плода в пологах. Знеболювання пологів.
Тема 5. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

Клініка післяпологового періоду. Зміни в організмі породіллі, статевих органах, молочних залозах. Догляд за породіллю. Лікувальна фізкультура. Гігієна породіллі. Профілактика післяпологових захворювань. Післяпологова відпустка. Профілактика та лікування гіпогалактії. Анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості. Догляд і годування новонароджених. Організація роботи відділення новонароджених. Медична деонтологія і етика лікаря.

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.
Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду;

2. Планувати тактику ведення ускладненень вагітності, пологів, післяпологового періоду та періоду новонародженості.

3. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

4. Планувати та надавати акушеську допомогу при ускладненому перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду.

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при вадах кісткового тазу. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.

Класифікація тазових передлежань. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Діагностика, перебіг вагітності при тазовому передлежанні. Біомеханізм пологів при тазовому передлежанні. Ведення пологів при тазовому передлежанні. Вузький таз. Класифікація вузького тазу. Діагностика вузького тазу. Особливості перебігу вагітності і пологів при вузькому тазі. Біомеханізм пологів при різних формах звуження тазу. Ведення пологів при вузькому тазі.

Етіологія. Методи діагностики. Особливості перебігу пологів при крупному плоді. Перебіг періоду новонародженності при макросомії.


Тема 7. Вади розвитку плодового яйця. Багатоплідна вагітность. Вади положення плода.

Вади позазародкових елементів плодового яйця/плаценти, плідних оболонок і пупкового канатика/. Трофобластичні захворювання. Багатоводдя і маловоддя. Багатоводдя: причини, клініка, тактика ведення вагітності, наслідки для плода і новонародженого.

Перебіг вагітності при багатоплідності. Особливості перебігу і ведення пологів при багатоплідній вагітності.

Вади положення плода. Неправильне положення плода і засоби його виправлення під час вагітності. Особливості перебігу вагітності та пологів, ведення пологів при неправильному положенні плода. Передній і задній асинклітизм. Розгинальне перед лежання голівки. Високе пряме і низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. Перебіг і ведення пологів.
Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика, профілактика. Біопсія хоріону, кордоцентез. УЗД, ЕКГ, ФКГ, амніоскопія, амніоцентез, кордоцентез, цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода у різні терміни вагітності, КТГ. Біофізичний профіль плода та інші методи дослідження фетоплацентарного комплексу. Роль медико-генетичних консультацій.

Етіологія, патогенез фетоплацентарної недостатності, ретардації, гіпотрофії, гіпоксії плода та асфіксії новонародженого. Методи діагностики фетоплацентарної недостатності. Лікування фетоплацентарної недостатності. Дистрес плода (гострий, хронічний). Ретардація, гіпотрофія плода.
Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Дистрес новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

Імунологічна несумісність крові матері та плода (резус-конфлікт, несумісність за системою АВО, ізолейкоцитарна та ін.). Патогенез, сучасна система діагностики та лікування. Патологія періоду новонародженості. Дистрес новонародженого. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого, народженого в дистресі.Токсико-септичні захворювання новонародженних. Етіологія, клініка, діагностика, профілактика. Заходи під час спалаху токсико-септичних захворювань у пологовому будинку. Діагностика розвитку. Нагляд та лікування новонародженого, який переніс дистрес, травму, імуноконфлікт.
Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології.Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів Медична деонтологія і етика лікаря.
Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії пологів.

Самостійне обстеження вагітної, роділлі та породіллі під наглядом викладача. Участь в проведенні пологів. Робота з медичною документацією. Захист учбової історії пологів.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

МОДУЛЮ 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів

та післяпологового періоду


Тема

Лек-ції

Пр. зан.

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Обстеження, оцінка результатів клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень у вагітних і породіль


1. Організація акушерської допомоги

Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.2
2

2. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.
4

2

3. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія

2

4

2

4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів

2

4

2

5. Фізіологія післяпологового періоду.

Фізіологія періоду новонародженості.


4

2

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду

6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при вадах кісткового тазу. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.
4

2

7. Вади розвитку плодового яйця. Багатоплідна вагітность. Вади положення плода.

1

4

1

8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. дистрес плода (гострий, хронічний). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

4

2

9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Дистрес новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.
4

2

10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1
1

11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів. Захист учбової історії пологів.
4

3

Виконання індивідуальної СРС2

Підсумковий модульний контроль
4

7

Всього: кредитів ECTS – 3,0 годин – 90; з них:

20

40

30

Каталог: uploads -> repository -> akush
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
akush -> Акушерство та гінекологія
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького

Скачати 466.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка