Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицькогоСкачати 466.41 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір466.41 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


п/п

Тема лекції

Кількість годин

1.

Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань та смертності.

2

2.

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода.

2

3.

Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності. Гігієна та дієтичне харчування вагітних.

2

4.

Фізіологія пологів. Знеболення пологів.

2

5.

Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

2

6.

Вагітність та пологи при тазовому передлежанні плода та при аномаліях кісткового тазу. Аномалії положення плода.

2

7.

Плацентарна недостатність. Дистрес плода (гострий, хронічний). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

8.

Патологія періоду новонародженості. Дистрес новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженого. Методи інтенсивної терапії. Проблеми макросомії в акушерстві. Вагітність та пологи при крупному плоді.

2

9.

Імунологічна несумісність крові матері та плода (резус-конфлікт, несумісність за системою АВО).

2

10.

Багатоплідна вагітність. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології. Фармакокінектика та фармакодинаміка лікарських препаратів.

2Всього


20ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1. Фізіологічний та ускладнений перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Тема

Кільк. годин

1

Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

4

2

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія

4

3

Фізіологія пологів. Знеболювання пологів.

4

4

Фізіологія післяпологового періоду.

Фізіологія періоду новонародженості.4

5

Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при вадах кісткового тазу. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при великому плоді.

4

6

Вади розвитку плодового яйця.

Багатоплідна вагітность. Вади положення плода.4

7

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Дистрес плода (гострий, хронічний). Ретардація, гіпотрофія плода.

4

8

Ізоантигенна несумісність крові матері та плода.

Патологія періоду новонародженості. Дистрес новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.4

9

Захист учбової історії пологів.

4
Підсумковий модульний контроль залікового модулю I.

4
Всього

40


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Модуль1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

 1. Зовнішнє акушерське обстеження вагітних, прийоми Леопольда, вимірювання розмірів тазу, визначення справжньої кон'югати.

 2. Встановлення терміну вагітності (за даними анамнезу та об’єктивного дослідження).

 3. Визначення гестаційного віку плода і його маси. Визначення передбачуваного терміну пологів.

 4. Ведення фізіологічних пологів

 5. Надання акушерської допомоги в пологах та післяпологовому періоді

 6. Визначення стану новонародженого за шкалою Апгар. Первинний догляд за новонародженим.

 7. Оформлення медичної документації, щодо надходження вагітної до стаціонару, в пологах та при виписуванні з пологового будинку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 1. Фізіологічний та ускладнений перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


п/п


Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль та написання учбової історії хвороби.

21

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

-

Підсумковий модульний контроль

3

Індивідуальна СРС.

2


Підсумковий модульний контроль

4

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

7

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

30

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


Модуль 1 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 1
Тема 1. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

13

Тема 2. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія

13

Тема 3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів

13

Тема 4. Фізіологія післяпологового періоду.

Фізіологія періоду новонародженості.13

Змістовий модуль 2

13

Тема 5. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при вадах кісткового тазу. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді

13

Тема 6. Вади розвитку плодового яйця. Багатоплідна вагітность. Вади положення плода.

13

Тема 7. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

13

Тема 8. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Дистрес новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

13

Тема 9. Захист учбової історії пологів

13

Індивідуальна самостійна робота

3

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» − 13 балів, «4» − 10 балів, «3» − 8 балів, «2» − 0 балів. Індивідуальна СРС – 3 бали. Захист історії хвороби – 12 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів під час практичних занять (9 х 8).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПОТОЧНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

1. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в місті і на селі. Страхова медицина. Питання охорони здоровя материнства і дитинства в сучасному законодавстві України.

2. Структура і принципи роботи пологового будинку. Основні показники роботи акушерського стаціонару.

3. Роль жіночої консультації у профілактиці ускладнень вагітності та пологів, перинатальній охороні плода.

4. Жіноча консультація та її роль у профілактиці, діагностиці та лікуванні гінекологічних захворювань.

5. Охорона праці жінок на виробництві. Вплив шкідливих факторів на менструальну і репродуктивну функції.

6. Консультація «Шлюб та сім’я». Медико-генетична консультація, її функції. Питання планування сім’ї.

7. Психопрофілактична підготовка до пологів.

8. Фармакотерапія в акушерстві, вплив лікарських речовин на плід.

9. Медична деонтологія в акушерстві і гінекології. Етика лікаря.

10. Шляхи передачі СНІДу, ТORCH-інфекції та методи їх профілактики.

11. Зовнішні та внутрішні статеві органи жінки.

12. Кровозабезпечуюча і лімфатична системи жіночих статевих органів.

13. Фізіологічні зміни в жіночій статевій системі у різні вікові періоди.

14. Сучасне уявлення про нейроендокринну регуляцію менструальної функції.

15. Будова жіночого тазу. Таз з акушерської точки зору. Тазове дно. Ультразвукова пельвіометрія.

16. Плід як об`ект пологів (розміри голівки плода, шви, тім’ячка).

17. Будова статевих клітин. Запліднення і розвиток плодового яйця. Капацитація. Імплантація.

18. Плацентація. Органогенез. Розвиток плодових оболонок.

19. Методи обстеження вагітних. Зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження вагітних. Членорозташування, положення, позиція, вид, передлежання плода.

20. Встановлення ранніх та пізніх термінів вагітності.

21. Встановлення пізніх строків вагітності.

22. Поняття життєздатності, доношеності і зрілості плода.

23. Визначення допологової відпустки і дати пологів.

24. Причини початку пологів. Регуляція пологової діяльності. Методи реєстрації пологової діяльності. Моніторінг у пологах.

25. Визначення ступеню зрілості шийки матки.

26. Періоди пологів. Тривалість їх у перше- та повторнородячих.

27. Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання.

28. Період розкриття матки в пологах. Клініка, ведення.

29. Психопрофілактичне знеболювання пологів. Медикаментозне знеболювання пологів.

30. Немедикаментозні методи анестезії в пологах (електроанальгезія, голкорефлексотерапія та ін.).

31. Період вигнання плода. Клініка, ведення. Акушерська допомога у пологах, заходи щодо захисту промежини.

32. Послідовий період. Ознаки відшарування плаценти. Клініка, ведення послідового періоду.

33. Фізіологічне відшарування посліду та його народження.

34. Консервативні засоби виділення посліду.

35. Визначення цілосності посліду. Поняття про фізіологічну та патологічну крововтрату.

36. Клініка та ведення післяпологового періоду.

37. Зміни в організмі породіллі, статевих органах, молочній залозі.

38. Догляд за породілею. Лікувальна фізкультура. Дієта породіль.

39. Асептика й антисептика в акушерстві.

40. Причини багатоплідності. Діагностика багатоплідності. Колізія близнюків. 1. Особливості перебігу і ведення пологів при багатоплідній вагітності. Профілактика ускладнень.

 2. Класифікація тазового передлежання. Причини виникнення, діагностика.

 3. Біомеханізм пологів при тазовому передлежанні.

 4. Ведення пологів при тазовому передлежанні. Ручна допомога при тазовому передлежанні (за Цов'яновим та класична).

 5. Поняття анатомічного та клінічного вузького тазу. Діагностика.

 6. Класифікація анатомічно вузького тазу по формі та ступеню звуженності.

 7. Особливості перебігу вагітності і пологів при вузькому тазі.

 8. Особливості біомеханізму пологів при різних формах звуження тазу.

 9. Пологи при крупному плоді. Етіологія. Методи діагностики, ускладнення у пологах.

 10. Перебіг періоду новонародженості при макросомії.

 11. Фетоплацентарний кровоплин як елемент функціональної гемодинамічної системи мати-плід.

 12. Функції плаценти. Біологічна роль навколоплодових вод.

 13. Методи визначення функціонального стану фетоплацентарної системи в різні строки вагітності, в пологах. Біопсія хоріону. Амніоцентез. Кордоцентез.

 14. Ембріональний і фетальний періоди розвитку. Бласто-, ембріо- та фетопатії. Діагностика вад розвитку плода в різні періоди вагітності.

 15. Вади позазародкових елементів плодового яйця (плаценти, плідних оболонок і пупкового канатика).

 16. Багато- та маловіддя. Ообливості перебігу вагітності та пологів.

 17. Спадкові та вроджені захворювання плода. Роль медико-генетичної консультації в їх діагностиці.

 18. Перинатальна фармакологія. Вплив спиртних напоїв та лікарських речовин і нікотину на плід.

 19. Імунологічна несумісність крові матері і плода (Rh-конфлікт, несумісність за системою АВО, ізолейкоцитарна несумісність та ін.).

 20. Патогенез імунологічного конфлікту, сучасна система діагностики і лікування.

 21. Ведення вагітності і визначення оптимального терміну пологів при резус-імунізації.

 22. Ведення післяпологового періоду при імунологічному конфлікті.

 23. Гемолітична хвороба новонародженого. Діагностика і лікування.

 24. Плацентарна недостатність. Класифікація. Діагностика і терапія плацентарної недостатності.

 25. Сучасні методи діагностики стану плода (ЯМР, УЗД, кардіомоніторна оцінка стану плода). Біофізичний профіль. Амніоскопія.

 26. Ретардація плода. Етіологія, діагностика та методи лікування. Тактика пологорозрішення.

 27. Методи лікування дистресу плода.

 28. Оцінка новороджених за шкалою Апгар і Сільвермана. Реанімація та інтенсивна терапія дистресу новороджених.

 29. Особливості адаптації недоношених і доношених новонародженого.Гормональний криз новонародженого.

 30. Внутрішньоутробне інфікування плода. ТОRСН-інфекції.

 31. Інфекційно-токсичні захворювання новонародженого. Особливості перебігу в сучасних умовах.

 32. Порушення функції лактації. Методи корекції.


Оцінювання дисципліни “Акушерство і гінекологія”

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005) з відповідними змінами від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при oцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених программою з дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоенні кожного модулю (залікового кредиту) — 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність — 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю — 80 балів (40%).Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описане вище.

При засвоенні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4 бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали:

Традиційній оцінці «5» відповідає максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні теми практичного заняття. Оцінки «4» та «3» складають у балах відповідно 80% та 60% від максимальної оцінки в балах.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальної роботи описано у відповідних модулях. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

При вивченні модулів 1 та 3 програмою передбачено курацію, написання та захист учбової історії хвороби. Курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби проводиться у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі. Захист історії хвороби проводиться під час практичного заняття. При оцінюванні історії хвороби традиційні бали конвертуються у відповідності до таких при вивченні данного модуля.Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється та оцінюється під час підсумкового модульного контролю.Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення вcix тем модуля на останньому занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені програмою аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з акушерства та гінекології виставляється лише студентам, яким зараховані yci модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисциплина “Акушерство та гінекологія”.

Заохочувальні бали за pішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).


Каталог: uploads -> repository -> akush
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
akush -> Акушерство та гінекологія
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького

Скачати 466.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка