Міністерство охорони здоров’я україниСторінка1/6
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Навчально-методичний комплекс

кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства
з дисципліни
«Медсестринство У вНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»
Спеціальність 5.12010102

Сестринська справана основі базової загальної середньої освіти

2013


Зміст

1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

1.2. Робочий навчальний план

1.3. Тематичні плани

1.3.1. Тематичний план лекцій

1.3.2. Тематичний план практичних занять

1.3.3. Тематичний план самостійної позаудиторної роботи1.4. Засоби проведення контролю знань студентів

1.4.1. Перелік засобів проведення поточного контролю знань студентів

1.4.2. Перелік форм проведення підсумкового контролю

1.4.3. Перелік методів здійснення підсумкового контролю

1.4.4. Методичні матеріали до організації і проведення іспиту з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині».

1.4.5. Методичні матеріали до організації і проведення Державного випускного іспиту.1.5. Перелік навчально-методичної літератури

1.5.1. Основна література

1.5.2. Додаткова література
2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти

2.1.5. Перелік обов'язкових практичних навиків2.2 Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тексти (тези) лекцій

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять

2.2.3. Тести контролю знань студентів2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи

2.3.3. Тематика індивідуальних занять та їх форма.2.4. Матеріальне забезпечення навчального процесу

2.4.1. Матеріали забезпечення лекції

2.4.2. Матеріальне забезпечення практичних занять.

2.4.3. Облік засвоєння практичних навичок2.5. Методичні матеріали до організації і проведення виробничої практики студентів

2.5.1. Програма навчальної практики.3. Типова навчальна програма

Міністерство охорони здоров'я України

Медичний коледж

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

__________Ерстенюк Г.М.
«____» _____________ 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ
5.12010102 «сестринська справа»

на основі базової загальної середньої освітиМедичний коледж

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)


Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

2
3

V

V I


VII

VIII


67

140


85

112


16

14

88

16

90

426835

36

3536VIII
404

46

216142

ВечірняЗаочна


Робочу програму склали: д.м.н., проф. Вакалюк І.П.

к.м.н., доц. Боцюрко Ю.В.

к.м.н., доц. Звонар І.П.

к.м.н., доц. Гайналь Н.П.

ас. Іванів Н.Я.

Івано-Франківськ 2013

Робоча програма складена на основі :

типової програми з дисципліни «Медсестринтво у внутрішній медицині», затвердженої Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України, (Київ, 2011 р.) з необхідними змінами та доповненнями.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри « » ____________20 р.

Протокол №
Завідувач кафедри _____________ д.м.н., проф. Вакалюк І.П.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії « » ________ 20 р.


Протокол №____
Голова циклової комісії ___________ к.м.н., доц. Боцюрко Ю.В.

    1. Робочий навчальний план з предмету

«Медсестринство у внутрішній медицині»

на 2013-2014 н.р.

медичний коледж

спеціальність 5.12010102 “сестринська справа”

на основі базової загальної середньої освіти
Форма заняття

Кількість годин

в семестріЗагальна

кількість годинV семестр

VІ семестр

VIIсеместр

VІII семестр

Теоретичні заняття (лекції)

16

14

8

8

46

Практичні заняття

16

90

42

68

216

Самостійна

(позааудиторна) робота35

36

35

36

142

Всього

67

140

85

112

404

Вид підсумкового контролю

Іспит

Державний випускний іспит

Ліцензійний іспит «Крок-М» - сестринська справа.


Виробнича практика

Переддипломна практикаЗатверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

(протокол №_____ від ____________ 20 р.)


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк


1.3. Тематичні плани
1.3.1. Тематичний план лекцій з предмету

«Медсестринство у внутрішній медицині»

на 2013-2014 н.р.

медичний коледж

спеціальність 5.12010102 “сестринська справа”

на основі базової загальної середньої освіти


Теми лекцій


Год.

1.

Вчення про медсестринство у внутрішній медицині.


2

2.

Суб′єктивні та об′єктивні методи обстеження пацієнта медсестрою.

2

3.

Підготовка пацієнтів до інструментального та лабораторного обстеження. Професійна безпека медичної сестри.

2

4.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при хронічних обструктивних захворюваннях легень та бронхіальній астмі

2

5.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при пневмонії та плевриті

2

6.

Туберкульоз легень. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання

2

7.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при професійних захворюваннях

2

8.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при професійних отруєннях

2

9.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Медсестринський процес при атеросклерозі.

2

10.

Організація медсестринського догляду за пацієнтами при стенокардії та інфаркті міокарда.

2

11.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при порушеннях ритму серця

2

12.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами з вадами серця. Виявлення та вирішення проблем пацієнтів з гострою та хронічною серцево-судинною недостатністю

2

13.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при захворюваннях шлунка та 12-типалої кишки (гастрити, виразкова хвороба, рак шлунка).

2

14.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при захворюваннях печінки, жовчного міхура та жовчновивідних шляхів. Медсестринська опіка над пацієнтами при панкреатитах.

2

15.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при гломерулонефритах. Медсестринська опіка над пацієнтами при нирковій недостатність.

2

16.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при пієлонефритах. Нирково-кам'яна хвороба. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання.

2

17.

Участь медсестри в діагностиці, лікуванні та профілактиці ревматичної хвороби

2

18.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при дифузних захворюваннях сполучної тканини

2

19.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при алергійних захворюваннях

2

20.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при анеміях

2

21.

Медсестринська опіка над пацієнтами при гемобластозах

2

22.

Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами з геморагічними захворюваннями

2

23.

Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при захворюваннях ендокринної системи та обміну речовин

2

Всього : 46 год

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

(протокол №_____ від ____________ 20 р.)


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava -> Pislya 9 klasu -> IV kurs
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
IV kurs -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Medychnyj koledzh -> Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
IV kurs -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка