Міністерство охорони здоров’я україни


Тематичний план практичних занятьСторінка2/6
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6


1.3.2. Тематичний план практичних занять з предмету

«Медсестринство у внутрішній медицині»

на 2013-2014 н.р.

медичний коледж

спеціальність 5.12010102 “сестринська справа”

на основі базової загальної середньої освіти


теми


Тема заняття

год
1-й рік вивчення предмету


Медсестринський процес у внутрішній медицині. Суб'єктивні методи обстеження пацієнта (скарги, анамнез хвороби, анамнез життя).

2Об'єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: загальний огляд, пальпація шкіри, лімфовузлів, грудної клітки, живота.

2Об'єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: перкусія легень, серця, органів черевної порожнини.

2Об'єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою: аускультація легень та серця.

2Лабораторні методи дослідження крові, сечі, калу, харкотиння. Участь медсестри у підготовці пацієнта та заборі біологічного матеріалу.

2Лабораторні методи дослідження шлункового соку та дуоденального вмісту. Участь медсестри у підготовці пацієнта та заборі біологічного матеріалу.

2Інструментальні методи дослідження. Роль медичної сестри у підготовці пацієнтів та проведенні ультразвукового та ендоскопічного досліджень.

2Інструментальні методи дослідження. Підготовка пацієнтів до рентгенологічного обстеження.

2Особливості роботи медичної сестри в реєстратурі поліклінічного відділення ЛПЗ.

2Особливості роботи та обов'язки медичної сестри діагностичного віділення.

2Особливості роботи медичної сестри в кабінеті функціональної діагностики.

2Особливості роботи медичної сестри в маніпуляційній.

2Проблеми пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при гострому та хронічному бронхітах. Медсестринський процес при хронічних обструктивних захворюваннях легень.

2Бронхіальна астма. Причини захворювання, основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при пневмоніях.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при плевритах.

2Медсестринський процес при бронхоектатичній хворобі, емфіземі легень, ппневмосклерозі.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при абсцесі легень.

2Медсестринський процес при раку легень. Профілактика онкопатології органів дихання.

2Туберкульоз легень. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання. Значення соціальних факторів.

2Невідкладна долікарська допомога при нападі гострої дихальної недостатності, легеневій кровотечі.

2Особливості роботи медичної сестри у фізіотерапевтичному відділенні

2Особливості роботи медичної сестри в приймальному відділенні стаціонару.

2Особливості роботи медичної сестри в пульмонологічному відділенні.

2Особливості роботи медичної сестри у фтізіопульмонологічному відділенні.

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове заняття з розділу «Хвороби органів дихання».

2Вирішення проблем пацієнтів при професійних захворюваннях. Пневмоконіози, вібраційна хвороба, променева хвороба.

2Вирішення проблем пацієнтів при професійних отруєннях. Інтоксикації ртуттю, фосфор- та хлорорганічними сполуками, свинцем, миш′яком, пестицидами. Професійна безпека медичної сестри

2Особливості роботи медичної сестри у відділенні профпатології.

2Проблеми пацієнтів при захворюваннях серцево-судинної системи.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Гіпертонічна хвороба.

2Атеросклероз. Причини розвитку. Участь медсестри у діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювання.

2Ішемічна хвороба серця. Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при стенокардії.

2Медсестринська опіка над пацієнтами при інфаркті міокарду.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при набутих вадах серця.

2Медсестринський процес при міокардиті, ендокардиті, перикардиті.

2Медсестринська опіка над пацієнтами при гострій судинній недостатності.

2Медсестринська опіка над пацієнтами при гострій серцевій недостатності.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при хронічній серцево-судинній недостатності.

2Участь медсестри в діагностико-лікувальному процесі при порушеннях серцевого ритму.

2Долікарська допомога при критичних станах в кардіології.

2Особливості роботи медичної сестри в інфарктному відділенні.

2Особливості роботи медичної сестри в блоці інтенсивної терапії.

2Особливості роботи медичної сестри в кардіологічному відділенні.

2Особливості роботи медичної сестри у відділенні постінфарктної реабілітації.

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове заняття з розділу «Хвороби серцево-судинної системи».

2Специфіка роботи медичної сестри в терапевтичних відділеннях різного профілю.

2Правила охорони праці та професійної безпеки в медсестринстві.

2
2-й рік вивчення предмету


Проблеми пацієнтів із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при гострому гастриті.

2Медсестринський процес при хронічному гастриті типу А, В.

2Виразкова хвороба. Причини захворювання, основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2Ускладнення виразкової хвороби. Виявлення та вирішення проблем пацієнтів.

2Рак шлунка. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при хронічних гепатитах.

2Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при цирозі печінки.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при захворюваннях жовчного міхура та жовчновивідних шляхів.

2Медсестринський процес при хронічному панкреатиті.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при хронічних захворюваннях кишечника.

2Невідкладна долікарська допомога при критичних станах в гастроентерології.

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове заняття з розділу «Хвороби органів шлунково-кишкового тракту».

2Проблеми пацієнтів із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів.

2Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при гломерулонефритах.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при пієлонефритах. Медсестринський процес при хронічній хворобі нирок.

2Нирково-кам′яна хвороба. Причини захворювання, основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2Оцінка стану та медсестринська опіка над пацієнтами при нирковій недостатності.

2Невідкладна долікарська допомога при критичних станах в нефрології.

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове заняття з розділу «Хвороби нирок та сечовивідних шляхів».

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при ревматичній хворобі.

2Системні захворювання сполучної тканини. Медсестринська опіка над пацієнтами при ревматоїдному артриті, деформівному остеоартрозі.

2Медсестринська опіка над пацієнтами при системному червоному вовчаку, системній склеродермії, дерматоміозиті.

2Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при алергії. Полінози. Кропив′янка. Алергодерматит. Медикаментозна та харчова алергія.

2Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнтів при алергії. Набряк Квінке. Анафілактичний шок. Сироваткова хвороба.

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове заняття з розділу «Ревматичні хвороби та хвороби сполучної тканини. Алергічні захворювання».

2Проблеми пацієнтів із захворюваннями системи крові

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при постгеморагічній та залізодефіцитній анеміях.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при В-12 (фолієво) дефіцитній анемії.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при гіпо- та апластичній, гемолітичних (вроджених, набутих) анеміях.

2Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнта при гострих лейкозах.

2Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнта при мієлопроліферативних захворюваннях.

2Медсестринські підходи до вирішення проблем пацієнта при лімфопроліферативних захворюваннях.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при геморагічних захворюваннях.

2Невідкладна долікарська допомога при критичних станах в гематології (геморагічний синдром, гемолітичний криз, ДВЗ-синдром).

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове заняття з розділу «Захворювання системи крові».

2Проблеми пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи та обміну речовин.

2Мед сестринські підходи до вирішення проблем пацієнта при гіперфункції щитоподібної залози.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнта при гіпотіреозі.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнта при ендемічному волі.

2Цукровий діабет. Причини захворювання. основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2Ускладнення цукрового діабету. Виявлення та вирішення проблем пацієнтів. Інсулінотерапія.

2Виявлення та вирішення проблем пацієнтів при ожирінні.

2Медсестринська опіка над пацієнтами при захворюваннях наднирників та гіпофіза

2Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

2Складання плану догляду.

2Підсумкове з розділу «Захворювання ендокринної системи та обміну речовин».

2

Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava -> Pislya 9 klasu -> IV kurs
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
IV kurs -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Medychnyj koledzh -> Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
IV kurs -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка