Міністерство охорони здоров’я україниСторінка3/6
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

Всього : 216 год.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

(протокол №_____ від ____________ 20 р.)


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк


1.3.3. Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету

«Медсестринство у внутрішній медицині»

на 2013-2014 н.р.

медичний коледж

спеціальність 5.12010102 “сестринська справа”

на основі базової загальної середньої освіти

з/п

Теми

Кількість годин

1

Деонтологічні особливості спілкування з пацієнтом

2

2

Радіоізотопні методи обстеження. Особливості підготовки пацієнта до обстеження та участь у їх проведенні

2

3

Ендоскопічні методи обстеження. Особливості підготовки пацієнта до обстеження та участь у їх проведенні

2

4

Ультразвукові методи обстеження. Особливості підготовки пацієнта до обстеження та участь у їх проведенні

3

5

Функціональні методи діагностики Особливості підготовки пацієнта до обстеження та участь у їх проведенні

3

6

Пневмосклероз. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

2

7

Емфізема легень. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

2

8

Абсцес легень. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

2

9

Професійна інтоксикація: свинцем, хлорорганічними, фосфорорганічними, ртутьорганічними, миш’яковмісними сполуками. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

4

10

Вібраційна хвороба. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

2

11

Променева хвороба. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

2

12

Кардіоміопатія. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

3

13

Міокардити неревматичного походження. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

3

14

Септичний ендокардит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

3

15

Гострий та хронічний перикардит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

3

16

Підготовка пацієнта до діагностичних процедур в поліклінічному відділенні

2

17

Основи здорового способу життя. Навчання пацієнта і його оточення

2

18

Навчання пацієнта та його оточення техніці застосування різних лікувальних засобів

4

19

Основи раціонального та дієтичного харчування. Навчання пацієнта і його оточення

3

20

Специфічна та неспецифічна профілактика туберкульозу. Виготовлення санітарного бюлетеня

3

21

Методи визначення добового діурезу, водного балансу. Навчання пацієнта і його оточення

3

22

Медична та соціальна реабілітації в кардіології. Відпрацювання навичок та вмінь

3

23

Медична реабілітація в інфарктному відділенні. Відпрацювання навичок та вмінь

3

24

Медична та соціальна реабілітація у відділенні постінфарктної реабілітації. Відпрацювання навичок та вмінь

3

25

Медсестринський процес при хворобах органів дихання Удосконалення практичних навичок та умінь

3

26

Медсестринський процес при хворобах серцево-судинної системи. Удосконалення практичних навичок та умінь

3

27

Запальні захворювання тонкої кишки. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

28

Запальні процеси товстої кишки. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

29

Функціональні розлади шлунка. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

30

Гострі стани в гастроентерології. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

31

Панкреатит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

32

Рак шлунка. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

33

Печінкова недостатність. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

34

Гестози. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

35

Амілоїдоз нирок. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

36

Проведення рекомендацій дієтотерапії при захворюваннях нирок. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

37

Види діалізу. Участь у проведенні діалізу. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

38

Системний васкуліт. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

39

Дерматоміозит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

40

Деформівний остеоартрит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

41

Вузликовий перикардит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

42

Сироваткова хвороба. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

43

Синдром Лаєла. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

44

Анемія. Проведення рекомендацій дієтотерапії. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

4

45

Мієломна хвороба. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

46

Злоякісні лімфоми. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

3

47

Тромбофілії. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

48

Захворювання наднирників. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

49

Захворювання гіпофізу. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

50

Пухлини щитоподібної залози. Мед сестринське обстеження. Реалізація мдсестринських втручань

2

51

Тиреоїдит. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

52

Гіповітамінози. Причини виникнення та проблеми пацієнта, вирішення, відпрацювання практичних навичок та вмінь

2

53

Нецукровий діабет. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок та вмінь

2
Усього

142

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

(протокол №_____ від ____________ 20 р.)


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк1.4. Засоби контролю знань студентів

1.4.1. Перелік засобів проведення поточного контролю знань студентів


 1. Запитання для усного опитування.

 2. Запитання для письмового опитування.

 3. Ситуаційні задачі.

 4. Запитання для тестового контролю.

 5. Перелік практичних навиків.

1.4.2. Перелік форм проведення підсумкового контролю

 1. Підсумкові заняття.

 2. Іспит з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині»

 3. Державний випускний іспит.

 4. Ліцензійний іспит «Крок М» - сестринська справа.

1.4.3.Перелік методів здійснення підсумкового контролю

 1. Усне опитування.

 2. Тестовий контроль.

 3. Вирішення ситуаційних задач.

 4. Письмове оформлення медичної документації (лист сестринської оцінки стану пацієнта та план догляду).

 5. Виконання практичних навиків.


1.4.4. Методичні матеріали до організації і проведення іспиту з предмету

МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

З ПРЕДМЕТУ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.12010102, «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

Матеріали до іспиту затверджені на засіданні

кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Івано-Франківського національного медичного університету

( протокол № від 20 р.).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

З ПРЕДМЕТУ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.12010102 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
Іспит проводиться згідно типової програми для студентів медичних училищ і коледжів після виконання студентами навчальної програми з предмету «Медсестринство у внутрішній медицині» перед проходженням виробничої переддипломної практики.

Іспит проводиться у спеціально оснащеній та підготовленій кімнаті і складається з 3-етапів.

Кожному студенту після відповідної реєстрації почергово пропонується виконати 6 практичних навиків, дати усну відповідь на 3 теоретичні запитання і усно вирішити 1 ситуаційну задачу з невідкладного стану.

Результати виконання практичних навиків, усного опитування та вирішення ситуаційної задачі оцінюються за 5-ти бальною шкалою і заносяться в індивідуальний протокол студента (додаток №1). В екзаменаційний журнал секретарем вносяться наступні дані: дата складання іспиту, група, прізвище, ім’я та по-батькові студента, номери теоретичних запитань та ситуаційних задач, загальна оцінка за іспит.


Ι етап. Виконання практичних навиків.

Перелік практичних навиків сформований відповідно до вимог типової програми і передбачає навики, які найчастіше зустрічаються у практичній діяльності медсестри.

Кожний студент демонструє вміння виконувати по-одному практичному навику з 6-ти напрямків:

1. Дослідження серцево-судинної системи.

2. Дослідження зовнішнього дихання.

3. Забір біологічного матеріалу на лабораторне дослідження

4. Зондові маніпуляції на шлунку та 12-кишці.

5. Зондові маніпуляції на кишківнику

6. Підготовка пацієнта до обстеження
ΙΙ етап. Усне опитування.

Перелік питань для іспиту сформований відповідно до вимог типової програми і передбачає перевірку теоретичних знань студентів причин виникнення, клінічних проявів та особливостей догляду за пацієнтами з основними захворюваннями внутрішніх органів.

Теоретичні питання сформовані у три розділи (блоки):

1. Загальні питання.

2. Захворювання дихальної, серцево-судинної та травної систем.

3. Захворювання видільної, кровотворної, ендокринної,

опорно-рухової систем, алергози та профпатологія.

ΙΙΙ етап. Вирішення ситуаційної задачі з невідкладного стану.

В ситуаційних задачах відображено невідкладні стани, які найчастіше зустрічаються при захворюваннях внутрішніх органів і передбачені типовою програмою:

1. 1-й період гарячки.

2. 2-й період гарячки.

3. 3-й період гарячки.

4. Колапс.

5. Непритомність.

6. Блювання.

7. Метеоризм.

8. Кровохаркання.

9. Легенева кровотеча..

10. Напад гострої дихальної недостатності.

11. Напад бронхіальної астми.

12. Гіпертонічний криз.

13. Напад загрудинного болю (стенокардія).

14. Інфаркт міокарда.

15. Напад серцевої астми.

16. Набряк легень.

17. Стравохідна кровотеча.

18. Шлункова кровотеча.

19. Кишкова кровотеча.

20. Перфорація виразки.

21. Печінкова колька.

22. Ниркова колька.

23. Гіпоглікемічний стан.

24. Гіпоглікемічна кома.

25. Гіперглікемічна кома.

26. Тіреотоксичний криз.

27. Набряк Квінке.

28. Анафілактичний шок.

29. Кардіогенний шок.

30. Гострий суглобовий синдром.

31. Раптова смерть.

Вирішуючи ситуаційну задачу, студент виявляє вміння: оцінити стан пацієнта; визначити дійсні та потенційні проблеми пацієнта; визначити мету сестринського догляду; вказати заходи невідкладної допомоги. До ситуаційних задач розроблені еталони відповідей.


За результатами поетапного оцінювання знань та вмінь студента виводиться загальна оцінка, яка заноситься в індивідуальний протокол студента, екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Після відповіді кожного студента ознайомлюють з результатом здачі іспиту і виставленою оцінкою.Міністерство охорони здоров’я України

Медичний коледж

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

ПРОТОКОЛ

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ, УСНОГО ОПИТУВАННЯ

НА ІСПИТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»

Студент (ка) ________________________________________________________________
Група ____________
ОЦІНКА:

Практичні навики: 1. Дослідження серцево-судинної системи

__________________________________ __________
2. Дослідження зовнішнього дихання

__________________________________ __________


3. Забір матеріалу на лабораторне дослідження

__________________________________ __________
4. Зондові маніпуляції на шлунку

__________________________________ __________


5. Зондові маніпуляції на кишківнику

__________________________________ __________


6. Підготовка до обстеження

__________________________________ __________Усна відповідь: 1. Питання № ______ __________

2. Питання № ______ __________

3. Питання № ______ __________

Ситуаційна задача: № ____ __________

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА:

______________

Підпис екзаменатора: ____________________
Дата: "______" __________________20 р.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ, які виносяться на

ІСПИТ З ПРЕДМЕТУ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»


1. Дослідження серцево-судинної системи.

1.1. Проведення ЕКГ-дослідження.

1.2. Проведення дослідження артеріального тиску та пульсу.
2. Дослідження зовнішнього дихання.

2.1. Виконання пікфлуометрії .


3. Забір біологічного матеріалу на лабораторне дослідження.

3.1. Забір сечі на загальний аналіз.

3.2. Забір сечі за Зимницьким.

3.3. Забір сечі за Нечипоренко.

3.4. Забір харкотиння на виявлення туберкульозу.

3.5. Забір калу на приховану кров.4. Зондові маніпуляції на шлунку та 12-кишці.

4.1. Проведення зондового промивання шлунку.

4.2. Проведення фракційного зондування шлунку.

4.3. Проведення дуоденального зондування.5. Зондові маніпуляції на кишківнику.

5.1. Постановка очисної клізми.

5.2. Постановка сифонної клізми.

5.3. Виконання лікувальної клізми.


6. Підготовка пацієнта до обстеження.

6.1. Фіброгастродуоденоскопії.

6.2. Колоноскопії.

6.3. УЗД органів черевної порожнини.

6.4. Іригоскопії.

6.5. Холецистографії.

6.6. Екскреторної урографії.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ

«МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»
1. ЗагальнІ ПИТАННЯ
1.1. Внутрішня медицина як галузь сучасної медицини. Розділи внутрішньої медицини.

1.2. Історія розвитку внутрішньої медицини на Україні.

1.3. Основні завдання терапевтичної служби.

1.4. Роль медичної сестри в системі охорони здоров′я, її права та обов′язки.

1.5. Проблеми медсестринства у внутрішній медицині.

1.6. Структура і функції терапевтичного відділення стаціонару.

1.7. Структура і функції терапевтичного відділення поліклініки.

1.8. Особливості надання терапевтичної допомоги на дільниці сімейної медицини.

1.9. Суть сестринського процесу. Його структура та значення в повсякденній діяльності медичної сестри.

1.10. Ι етап сестринського процесу, його зміст. Суб′єктивні методи обстеження пацієнта.

1.11. Ι етап сестринського процесу. Значення об′єктивних методів обстеження пацієнта. Огляд пацієнта.

1.12. Пальпація як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Значення для забезпечення Ι етапу сестринського процесу.

1.13. Перкусія як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Значення для забезпечення Ι етапу сестринського процесу.

1.14. Аускультація як метод об′єктивного обстеження пацієнта. Значення для забезпечення Ι етапу сестринського процесу.

1.15. Додаткові методи обстеження пацієнта. Значення лабораторних досліджень для правильної діагностики захворювань внутрішніх органів.

1.16. Інструментальні методи діагностики. Значення рентгенологічного, ендоскопічного, ультразвукового обстеження пацієнта.

1.17. ΙΙ етап сестринського процесу. Виявлення проблем пацієнта. Фізіологічні, психологічні та соціальні проблеми.

1.18. Принципи медсестринської діагностики. Проблеми дійсні та потенційні. Пріоритетність проблеми.

1.19. ΙΙΙ етап сестринського процесу. Визначення мети та обсягу сестринських втручань. Складання плану догляду за хворим.

1.20. ΙV етап сестринського процесу. Сестринські втручання: незалежні, залежні, взаємозалежні.

1.21. V етап сестринського процесу. Оцінка результатів та корекція догляду. Фактори, що сприяють та перешкоджають досягненню мети.

1.22. Основна документація сестринського процесу в практичній діяльності медичної сестри терапевтичного відділення.

1.23. Хвороба як реакція організму на зміни умов середовища. Чинники виникнення захворювань.

1.24. Значення соціальних факторів у виникненні захворювань внутрішніх органів.

1.25. Значення диспансеризації населення для профілактики та ранньої діагностики захворювань внутрішніх органів.

1.26. Методологічні аспекти діагностики: поняття про хворобу, симптоми і синдроми.

1.27. Стадії розвитку хвороби, перебіг, прогноз.

1.28. Основні фактори, що забезпечують ефективність лікування. Значення сестринського догляду у комплексному лікуванні хворих.

1.29. Дієтичне харчування – важливий захід комплексного лікування захворювань внутрішніх органів. Дієтотерапія.

1.30. Значення лікувальної фізкультури та фізіотерапії у комплексному лікуванні захворювань внутрішніх органів. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


2. ЗАХВОРЮВАННННЯ ДИХАЛЬНОЇ, СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ

ТА ТРАВНОЇ СИСТЕМ

2.1. Гострий та хронічний бронхіт. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

2.2. Пневмонія. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

2.3. Бронхіальна астма. Основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

2.4. Абсцес легень. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

2.5. Плеврит. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.  1. Рак легень. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання.

  2. Туберкульоз легень. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання. Значення соціальних факторів.

  3. Дихальна недостатність. Причини розвитку гострої та хронічної дихальної недостатності. Медсестринська опіка над пацієнтами

2.9. Значення додаткових методів обстеження в діагностиці захворювань дихальної системи.

  1. Ревматизм. Критерії ревматичного процесу. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання. Біциліно-профілактика.

  2. Ревматизм як основна причина набутих вад серця. Медсестринська опіка над пацієнтами з мітральними та аортальними вадами серця.

  3. Гіпертонічна хвороба. Стадії захворювання. Основні клінічні симптоми. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  4. Атеросклероз, основні клінічні прояви. Профілактика захворювання.

  5. Ішемічна хвороба серця. Стенокардія. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні. Значення електрокардіографії в діагностиці захворювання.

  6. Ішемічна хвороба серця. Інфаркт міокарда. Типова і атипові форми захворювання. Медсестринська опіка над пацієнтами.

  7. Гостра серцева недостатность, причини та клінічні прояви. Медсе- стринська опіка над пацієнтами.

  8. Хронічна серцева недостатність. Основні клінічні симптоми. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  9. Значення додаткових методів обстеження в діагностиці захворювань серцево-судинної системи.

  10. Гострий гастрит. Причини та клінічні прояви захворювання. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  11. Хронічний гастрит. Клінічні форми захворювання та причини їх розвитку. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  12. Виразкова хвороба шлунка та 12-ти палої кишки. Причини та основні клінічні прояви захворювання. Участь медсестри в діагностиці та лікуванні.

  13. Ускладнення виразкової хвороби, клінічні прояви. Медсестринська опіка над пацієнтами.

  14. Рак шлунка. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні, лікуванні та профілактиці захворювання.

  15. Хронічний гепатит. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  16. Цироз печінки. Основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

  17. Хронічний холецистит. Клінічні прояви захворювання. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  18. Жовчно-кам'яна хвороба. Основні клінічні симптоми. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  19. Хронічний панкреатит. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  20. Запальні та незапальні кишкові захворювання. Основні клінічні симптоми. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  21. Значення додаткових методів обстеження в діагностиці захворювань шлунково-кишкового тракту.


3. ЗАХВОРЮВАННЯ ВИДІЛЬНОЇ, КРОВОТВОРНОЇ, ЕНДОКРИННОЇ,

ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМ, АЛЕРГОЗИ ТА ПРОФПАТОЛОГІЯ.


  1. Гострий та хронічний гломерулонефрит. Клінічні прояви захворювання. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  2. Гострий та хронічний пієлонефрит. Клінічні прояви захворювання. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  3. Нирково-кам'яна хвороба. Основні клінічні симптоми. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  4. Гостра ниркова недостатність. Причини розвитку та основні клінічні прояви. Медсестринська опіка над пацієнтами.

3.5. Хронічна ниркова недостатність. Основні клінічні прояви. Медсестринська опіка над пацієнтами. Види діалізу.

  1. Значення додаткових методів обстеження у діагностиці захворювань сечо-статевої системи.

  2. Анемії. Класифікація анемій за етіологічним фактором. Клінічні прояви анемічного синдрому.

  3. Залізодефіцитна анемія. Причини розвитку та клінічні прояви захворювання. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  4. Мегалобластична анемія. Причини розвитку та клінічні прояви захворювання. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні.

  5. Лейкемії гострі та хронічні. Основні клінічні прояви. Мед сестринська опіка над пацієнтами. Деонтологічні моменти при роботі з пацієнтами.

  6. Геморагічні захворювання. Клінічні прояви гемофілії. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  7. Значення лабораторних досліджень для діагностики захворювань системи крові.

  8. Тиреотоксикоз. Основні клінічні прояви. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  1. Мікседема. Основні клінічні прояви. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  2. Цукровий діабет. Клінічні прояви захворювання. Участь медсестри в обстеженні та лікуванні. Дієтотерапія.

  3. Ускладнення цукрового діабету, клінічні прояви. Особливості догляду за пацієнтами. Інсулінотерапія.

  4. Ревматоїдний артрит. Основні клінічні прояви захворювання. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  5. Системний червоний вовчак. Основні клінічні прояви захворювання. . Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  6. Алергози. Клінічні прояви кропив'янки, набряку Квінке. Мед сестринська опіка над пацієнтами.

  7. Анафілактичний шок, сироваткова хвороба. Клінічні прояви та мед сестринська опіка над пацієнтами.

  8. Професійні захворювання. Пневмоконіози, основні клінічні симптоми. Медсестринська опіка над пацієнтами.

  9. Професійні інтоксикації. Мед сестринська опіка над пацієнтами. Профілактика професійних захворювань.

  10. Значення санаторно-курортного лікування для реабілітації хворих. Здравниці України. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами.

  11. Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку.

  12. Специфіка роботи медичної сестри в терапевтичних відділеннях різного профілю. Правила охорони праці та професійної безпеки.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava -> Pislya 9 klasu -> IV kurs
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
IV kurs -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Medychnyj koledzh -> Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
IV kurs -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка