Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСкачати 457.66 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір457.66 Kb.
#12096
1   2   3   4


5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів

спеціальності «медична психологія»Тема

Кількість годин

Тематичний план лекцій змістового модуля 1

1.

Елементи біомеханіки, механічні коливання і хвилі, основи біоакустики.

2

2.

Основи біореології та гемодинаміки.

2

3.

Основи термодинаміки біологічних систем.

2
Р А З О М

6

Тематичний план лекцій змістового модуля 2

1.

Електричні поля живих систем. Електромагнетизм.

2
Р А З О М

2

Тематичний план лекцій змістового модуля 3

1.

Біофізичні основи рецепції організму людини.

2
Р А З О М

2
РАЗОМ по 3-х змістових модулях

10


6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів спеціальності «Медична психологія»
з/п

Т Е М А

Кількість

годин

Тематичний план практичних занять змістового модуля 1

1

Аудіометрія. Встановлення межі чутності.


2

2

Використання ультразвуку в медицині. Ехоенцефалоскоп.

2

3

Визначення коефіцієнта в’язкості рідин.

2

4

Елементи термодинаміки живих систем.

2

5

Явища переносу через біологічні мембрани

2

Разом

10

Тематичний план практичних занять змістового модуля 2

6.

Електричні вимірювання неелектричних величин. Датчики

2

7

Вивчення явища гальванізації і лікувального електрофорезу. Поляризація електродів.

2

8

Розрахунки величини потенціалу клітини в стані спокою та дії.

2

9

Електрографія тканин та органів.

Запис електрокардіограми. Електрокардіограф.2

10

Вивчення роботи реографа. Запис реограм.

2

11

Імпульсні струми та їх застосування в медицині

2

12

Вивчення фізичних основ високочастотної терапії.

2

Разом

14Тематичний план практичних занять змістового модуля 3

13

Оптична та електронна мікроскопія та її використання в медицині.

2

14

Вивчення теплового випромінювання тіл, термографія.

2

15

Фотолюмінесценція.

2

16

Біофізика зору.

2

17

Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання. Застосування лазерного випромінювання в медицині.

2

18

Рентгенівське випромінювання та його застосування в діагностиці та лікуванні.

2

19

Радіоактивність. Визначення активності радіоактивного.препарату.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання.2

20

Підсумковий контроль знань за модулем

2

Разом

16

Всього за модулем

40


7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з/п

Т Е М А

Кількість

годин

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 1

1.

Набути навички практичної роботи з клінічним аудіометром

1

2.

Зрозуміти можливість отримання зображення внутрішніх органів людини за допомогою ультразвуку

1

3.

Оволодіти навичками визначення коефіцієнту в’язкості біологічних рідин методами Оствальда і Гесса

1

4

Зрозуміти механізм мікроциркуляції крові

1

5

Оволодіти навичками визначення коефіцієнту поверхневого натягу методом Ребіндера

1

6

зрозуміти фізичні основи біологічні функції поверхнево активних речовин

1


7

Навчитись застосовувати термодинамічний метод для вивчення медико–біологічних систем.

1

8

Вивчити шляхи утилізації в організмі вільної енергії

1

9

Вивчити механізми пасивного і активного транспорту через клітинну мембрану.

1
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

2

Разом

11

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 2

10

Оволодіти вмінням працювати з температурним датчиком – термопарою.

1

11

Оволодіти вмінням роботи з апаратом для гальванізації і лікувального електрофорезу.

1

12

Оволодіти вмінням розраховувати величину потенціалу клітини в стані спокою і при збудженні.

2

1

2


2

13

Пояснювати механізми зниження біопотенціалу мембран за дії патогенних факторів

14

Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів серця.

15

Пояснювати механізм формування біопотенціалів ряду внутрішніх органів

16

Оволодіти навичками роботи з електрокардіографом.

17

Пояснювати механізми зміни величини біопотенціалів серця та мозку.

2

18

Оволодіти уміннями працювати з клінічним реографом.

1

19

Оволодіти уміннями застосовувати імпульсні струми в діагностиці і лікуванні.

1

20

Засвоїти вплив імпульсних струмів на нервову систему

2

21

Набути практичних навичок роботи з апаратами для високочастотної терапії.

1
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

1
Разом

17

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 3

22

Набути практичні навички вимірювання розмірів мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопу.

1

23

Пояснювати основні закономірності теплового випромінювання і його застосування в діагностиці.

1

24

Вивчити основні закони фотолюмінесценціі і знати використання явища люмінесценції в медицині.

125

Оволодіти умінням визначати розміри еритроцитів за допомогою лазера.

26

Вивчити біофізичні основи зорової рецепції.

1

27

Пояснювати механізми виникнення рентгенівського випромінювання

1

28

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газорозрядний лічильник.

1

2


29

Пояснювати механізм лікувальної дії радіоактивного випромінювання

30

Оволодіти знаннями з основ дозиметріїї іонізуючого випромінювання.
Підготуватися до тестового контролю засвоєння модуля

2
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

2
Разом

12

Разом

40

8. Перелік тем дисципліни „Медична і біологічна фізика”,

що виносяться для індивідуальної роботи

студентів у формі реферату


п.п.

Тема


Література

1.

Основні положення рівноважної термодинаміки. Ентропія. ІІ закон термодинаміки. Принцип Больцмана. Термодинамічні потенціали.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.- К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред.Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


2.

Термодинаміка і проблема охорони навколишнього середовища.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"./ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


3.

Основні положення нерівноважної термодинаміки (лінійний закон, виробництво ентропії, спряження потоків).

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов." Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


4.

Стаціонарний стан відкритих систем. Теорема Пригожина.

1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


5.

Відкриті біологічні системи, далекі від рівноваги. Поняття про синергетику.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. М.В.Волькенштейн. "Биофизика". - М.,1987.

3. Г.Хакен. "Синергетика". -М.,Мир,1980.


6.

Ультразвук. Основні властивості і особливості поширення ультразвуку. Дія ультразвуку на біологічні тканини та органи людини.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


7.

Інфразвук, фізичні характеристики інфразвуку. Дія інфразвуку на біологічні тканини та органи людини.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого, К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.
8.

Магнітні властивості біологічних тканин. Фізичні основи магнітобіології.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


9.

Іонні струми в біологічних мембранах.

1. "Биофизика"/ Під ред. П.Г.Костюка. - К.,1988.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.10.

Сучасна діагностична і фізіотерапевтична апаратура.

1. "Медична і біологічна фізика"./ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.11.

Застосування люмінесценції в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. П.Г.Костюка. - К.,1988.

3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.


12.

Лазери та їх застосування в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика""/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова,. -М.,1983.


13.

Рентгенівське випромінювання та його застосування в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.


14.

Комп'ютери в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого . - К.,1999.

2. А.Н.Ремизов. -" Медицинская и биологическая физика"/ М.,1992.

3. О.В.Чалий, В.А.Дяков, І.Й.Хаїмзон. "Основи інформатики". -К.,1993.


Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 457.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка