Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка4/6
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6


8. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

До поточної успішності у третьому та четвертому модулях (денна форма навчання) додаються бали за виконання студентом індивідуальної роботи. Індивідуальна робота виконується в електронному і паперовому вигляді та подається для перевірки до модульного контролю. Повне відображення поставлених задач і захист роботи дає можливість студенту отримати максимально можливий бал, що виділяється для індивідуальної роботи.

Зміст індивідуальної роботи у третьому модулі полягає у створенні елементарних експертних систем, які вирішуватимуть задачі фармації. Напрямок задач студент обирає самостійно.

Зміст індивідуальної роботи у четвертому модулі полягає у статистичній обробці даних експерименту, які запропоновані викладачем.

Для студентів заочної форми навчання (5 р.) індивідуальна робота полягає у написанні реферату.
9. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Всі білети для підсумкових модульних контролів містять по три теоретичних запитання, які оцінюються максимально у 10 балів кожне.


Денна форма навчання

Модуль 1.


 1. Поняття інформації як ресурсу.

 2. Інформація і повідомлення. Трактування поняття “інформація”.

 3. Поняття про “шум”.

 4. Види інформації.

 5. Властивості інформації.

 6. Інформаційні процеси.

 7. Система фармацевтичної інформації в Україні та в світі.

 8. Поняття та визначення інформаційних технологій.

 9. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 10. Складові інформаційних технологій.

 11. Інструментарій інформаційних технологій.

 12. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій.

 13. Види інформаційних технологій (ІТ): ІТ обробки даних, ІТ управління, ІТ підтримки прийняття рішень, ІТ експертних систем.

 14. Перспективи використання ІТ у фармації.

 15. Проблеми використання ІТ у фармації.

 16. Старіння інформаційної технології.

 17. Впровадження ІТ. Методологія використання ІТ.

 18. Поняття про MULTIMEDIA. Створювання презентації засобами офісного програмного забезпечення.

 19. Комп'ютерні мережі.

 20. Організація локальних комп'ютерних мереж в аптеках. Автоматизація роботи в аптеці. Пристрої переведення зображень у цифрову форму.

 21. Глобальна мережа INTERNET.

 22. Використання ресурсів INTERNET у професійній діяльності фармацевта.

 23. Інформаційні системи у фармації.

Модуль 2

 1. Поняття інформаційної моделі.

 2. Поняття про методи моделювання.

 3. Методи моделювання у фармації.

 4. Реляційна модель даних. Основні властивості.

 5. Основні поняття та категорії баз даних.

 6. Поняття системи управління базами даних (СУБД).

 7. Призначення та основні функціональні можливості СУБД.

 8. Архітектура СУБД.

 9. Об’єкти СУБД. Форми, запити, звіти.

 10. Інтерфейс бази даних. Форми.

 11. Технологія створення нової бази даних.

 12. Етапи проектування бази даних.

 13. Ключові поля. Схема даних.

 14. Технологія створення міжтабличних зв’язків.

 15. Технологія створення форм, запитів, звітів.

 16. Фармацевтичні бази даних.


Модуль 3

 1. Властивості алгоритмів.

 2. Способи подання алгоритмів.

 3. Класифікація алгоритмів.

 4. Структурні схеми алгоритмів.

 5. Основи логіки висловлень.

 6. Висловлення та їхня класифікація.

 7. Логічні операції та таблиці істинності.

 8. Властивості логічних операцій.

 9. Логічні функції в середовищі табличного процесора.

 10. Моделювання в практиці обігу та обліку лікарських засобів..

 11. Типи діаграм та їх призначення. Можливості створення діаграм в середовищі табличного процесора.

Модуль 4

 1. Основні етапи розв'язування задач фармації з використанням математичних методів і комп'ютерних технологій.

 2. Елементи статистичного аналізу експериментальних даних. Основні поняття.

 3. Основи статистичної обробки результатів досліджень. Застосування статистичних методів у фармації.

 4. Графічне подання результатів статистичного аналізу.

 5. Поняття апроксимації експериментальних даних. Апроксимація у середовищі табличного процесора.

 6. Сучасні комп’ютерні комунікаційні технології. Особливості та область застосування.

 7. Електронна комерція.

Основи дистанційної освіти.

Заочна форма навчання (5,5 років)

Модуль 1.


 1. Поняття інформації як ресурсу.

 2. Інформація і повідомлення. Трактування поняття “інформація”.

 3. Поняття про “шум”.

 4. Види інформації.

 5. Властивості інформації.

 6. Інформаційні процеси.

 7. Система фармацевтичної інформації в Україні та в світі.

 8. Поняття та визначення інформаційних технологій.

 9. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 10. Складові інформаційних технологій.

 11. Інструментарій інформаційних технологій.

 12. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій.

 13. Види інформаційних технологій (ІТ): ІТ обробки даних, ІТ управління, ІТ підтримки прийняття рішень, ІТ експертних систем.

 14. Перспективи використання ІТ у фармації.

 15. Проблеми використання ІТ у фармації.

 16. Старіння інформаційної технології.

 17. Впровадження ІТ. Методологія використання ІТ.

 18. Поняття про MULTIMEDIA. Створювання презентації засобами офісного програмного забезпечення.

 19. Комп'ютерні мережі.

 20. Організація локальних комп'ютерних мереж в аптеках. Автоматизація роботи в аптеці. Пристрої переведення зображень у цифрову форму.

 21. Глобальна мережа INTERNET.

 22. Використання ресурсів INTERNET у професійній діяльності фармацевта.

 23. Інформаційні системи у фармації.

 1. Поняття інформаційної моделі.

 2. Поняття про методи моделювання.

 3. Методи моделювання у фармації.

 4. Реляційна модель даних. Основні властивості.

 5. Основні поняття та категорії баз даних.

 6. Поняття системи управління базами даних (СУБД).

 7. Призначення та основні функціональні можливості СУБД.

 8. Архітектура СУБД.

 9. Об’єкти СУБД. Форми, запити, звіти.

 10. Інтерфейс бази даних. Форми.

 11. Технологія створення нової бази даних.

 12. Етапи проектування бази даних.

 13. Ключові поля. Схема даних.

 14. Технологія створення міжтабличних зв’язків.

 15. Технологія створення форм, запитів, звітів.

 16. Фармацевтичні бази даних.


Модуль 2

 1. Властивості алгоритмів.

 2. Способи подання алгоритмів.

 3. Класифікація алгоритмів.

 4. Структурні схеми алгоритмів.

 5. Основи логіки висловлень.

 6. Висловлення та їхня класифікація.

 7. Логічні операції та таблиці істинності.

 8. Властивості логічних операцій.

 9. Логічні функції в середовищі табличного процесора.

 10. Моделювання в практиці обігу та обліку лікарських засобів..

 11. Типи діаграм та їх призначення. Можливості створення діаграм в середовищі табличного процесора.

 12. Основні етапи розв'язування задач фармації з використанням математичних методів і комп'ютерних технологій.

 13. Елементи статистичного аналізу експериментальних даних. Основні поняття.

 14. Основи статистичної обробки результатів досліджень. Застосування статистичних методів у фармації.

 15. Графічне подання результатів статистичного аналізу.

 16. Поняття апроксимації експериментальних даних. Апроксимація у середовищі табличного процесора.

 17. Сучасні комп’ютерні комунікаційні технології. Особливості та область застосування.

 18. Електронна комерція.

 19. Основи дистанційної освіти.Заочна форма навчання (5 років)

Модуль 1.


 1. Поняття інформації як ресурсу.

 2. Інформація і повідомлення. Трактування поняття “інформація”.

 3. Поняття про “шум”.

 4. Види інформації.

 5. Властивості інформації.

 6. Інформаційні процеси.

 7. Система фармацевтичної інформації в Україні та в світі.

 8. Поняття та визначення інформаційних технологій.

 9. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 10. Складові інформаційних технологій.

 11. Інструментарій інформаційних технологій.

 12. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій.

 13. Види інформаційних технологій (ІТ): ІТ обробки даних, ІТ управління, ІТ підтримки прийняття рішень, ІТ експертних систем.

 14. Перспективи використання ІТ у фармації.

 15. Проблеми використання ІТ у фармації.

 16. Старіння інформаційної технології.

 17. Впровадження ІТ. Методологія використання ІТ.

 18. Поняття про MULTIMEDIA. Створювання презентації засобами офісного програмного забезпечення.

 19. Комп'ютерні мережі.

 20. Організація локальних комп'ютерних мереж в аптеках. Автоматизація роботи в аптеці. Пристрої переведення зображень у цифрову форму.

 21. Глобальна мережа INTERNET.

 22. Використання ресурсів INTERNET у професійній діяльності фармацевта.

 23. Інформаційні системи у фармації.

 1. Поняття інформаційної моделі.

 2. Поняття про методи моделювання.

 3. Методи моделювання у фармації.

 4. Реляційна модель даних. Основні властивості.

 5. Основні поняття та категорії баз даних.

 6. Поняття системи управління базами даних (СУБД).

 7. Призначення та основні функціональні можливості СУБД.

 8. Архітектура СУБД.

 9. Об’єкти СУБД. Форми, запити, звіти.

 10. Інтерфейс бази даних. Форми.

 11. Технологія створення нової бази даних.

 12. Етапи проектування бази даних.

 13. Ключові поля. Схема даних.

 14. Технологія створення міжтабличних зв’язків.

 15. Технологія створення форм, запитів, звітів.

 16. Фармацевтичні бази даних.

 1. Властивості алгоритмів.

 2. Способи подання алгоритмів.

 3. Класифікація алгоритмів.

 4. Структурні схеми алгоритмів.

 5. Основи логіки висловлень.

 6. Висловлення та їхня класифікація.

 7. Логічні операції та таблиці істинності.

 8. Властивості логічних операцій.

 9. Логічні функції в середовищі табличного процесора.

 10. Моделювання в практиці обігу та обліку лікарських засобів..

 11. Типи діаграм та їх призначення. Можливості створення діаграм в середовищі табличного процесора.

 12. Основні етапи розв'язування задач фармації з використанням математичних методів і комп'ютерних технологій.

 13. Елементи статистичного аналізу експериментальних даних. Основні поняття.

 14. Основи статистичної обробки результатів досліджень. Застосування статистичних методів у фармації.

 15. Графічне подання результатів статистичного аналізу.

 16. Поняття апроксимації експериментальних даних. Апроксимація у середовищі табличного процесора.

 17. Сучасні комп’ютерні комунікаційні технології. Особливості та область застосування.

 18. Електронна комерція.

 19. Основи дистанційної освіти.Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка