Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка6/6
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за необхідності.

Студенти, які навчаються на одному факультеті, курсі, за однією спеціальністю, на основі кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

«А»

Найкращі 10 % студентів

«В»

Наступні 25 % студентів

«С»

Наступні 30 % студентів

«D»

Наступні 25 % студентів

«Е»

Останні 10 % студентів

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться деканатами для студентів відповідного курсу та факультету, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни.

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал «Е».

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки шкала ЕСТS та чотирибальна шкала є незалежними.
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

13.1 Базова

 1. Іванчук М.А., Олар О.І., Слободян О.В. та ін. Інформаційні технології у медицині та фармації (Практикум). – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2009. - 236 с.

 2. Інформаційні технології у фармації: підручник / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах. – К.:Медицина, 2008.- 224с.

 3. Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон І.І. Медична інформатика. Підручник для студентів II курсу медичних спеціальностей. Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”. - 2008. -316с.

 4. Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, М.Р.Мруга та ін.; за ред. І.Є.Булах. –К.: Медицина, 2009.-208 с.

 5. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням EXCEL. – К.: Моріон, 2001. – 408 с.

 6. Габрусєв В. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005. – 128с.

 7. Лазарев Н.И., Вельма С.В. Практикум по информационным технологиям в фармации (на основе интенсивных методик обучения): Учеб. пособие для студентов фармацевт. вузов.- Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002.- 264 с.

 8. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник для студентів нетехнічних спеціальностей ВНЗ. Львів, 2005. – 296 с.

 9. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: 2007 – 535 с.


13.2. Допоміжна

1. Баженов В., Венгерский П., Горлач В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник для студентів ВНЗ, - 2003. – 464 с.2. Гондюл В.П., Дерев’янко А.Г., Матвєєв В.В. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник. – Либідь. – 2000.-320 с.
13.3. Інформаційні ресурси

 1. www.moodle.bsmu.tdu.ua

 2. www.bsmu.edu.ua

 3. www.imia.org (Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики)

 4. http://www.pharmstandart.com.ua (Система дослідження фармацевтичного ринку «Фармстандарт»)

 5. www.uacm.kharkov.ua (Українська асоціація “Комп’ютерна Медицина”)

 6. www.mednavigator.net (Медична пошукова система)

 7. http://www.compendium.com.ua (Компендіум, лікарські препарати)

 8. www.doctor.ru (Медичний портал – безкоштовні консультації лікарів)

 9. www.rmj.ru (Інтернет-версії періодичних видань)

 10. http://www.provizor.com.ua (online журнал «Провизор»)

 11. http://www.apteka.ua (online газета «Аптека»)

 12. www.medinfo.com.ua (Медична пошукова система України)

 13. www.medico.ru (Медична пошукова система)

 14. www.cochrane.ru (Розділ Кокранівського співтовариства)

 15. www.nmuinform.ucoz.ru (Інформаційні ресурси навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Медична інформатика»)

 16. http://virusbooks.org.ua/ (Боротьба з комп’ютерними вірусами)

 17. http://www.openoffice.org/ (Офіційний сайт OpenOffice.org)

 18. http://www.oe.ic.km.ua/docs/users/openoffice-html/index.html (Руководство пользователя OpenOffice.org)

 19. http://anotherlevel.profi.net.ua/Nav_mat.org.html (Українській проект про OpenOffice.org)

 20. http://www.i-rs.ru/ (Сайт ТОВ «Іфра-Ресурс»)

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка