Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3

Фізика зору.


2

22

Поляриметрія, поляризаційна мікроскопія.


2

23

Поглинання світла. Фотоелектроколориметрія. Спектрофотометрія.


2

24

Випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне випромінювання) і їх використання у терапії.


2

25

Теплове випромінювання тіл. Термографія.


2

26

Фізичні основи люмінесцентних методів дослідження у медицині.


2

27

Лазер та його використання у медицині.


2

28

Рентгенівське випромінювання та його застосування в діагностиці та лікуванні


2

29

Фізичні основи ядерної медицини. (Визначення радіоактивного фону, активності препарату. Радіоактивність. Дозиметрія іонізуючого випромінювання).


2

30

Підсумкова контрольна модуля 2


2
Разом

70


7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з/п


Назва теми

К-сть

год.


1

Оволодіти умінням знаходити частинні похідні, частинні і повні диференціали


2

2

Оволодіти умінням розв’язувати диференціальні рівняння.

2

3

Оволодіти умінням моделювати медико–біологічні процеси за допомогою диференціальних рівнянь

4

4

Навчитись проводити математичну обробку результатів прямих і непрямих вимірів

4

5

Оволодіти умінням застосовувати характер періодичності процесів, що протікають в організмі людини, для діагностування і лікування

3

6

Ознайомитися з основами біомеханіки

2

7

Набути навички практичної роботи з клінічним аудіометром

2

8

Вміти пояснювати можливість отримання зображення різних органів людини за допомогою ультразвуку

2

9

Оволодіти навичками визначення коефіцієнта в’язкості рідин методами Оствальда і Гесса

3

10

Оволодіти навичками визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом Ребіндера

3

11

Вміти пояснювати механізми пасивного транспорту і натрій-калієвого насосу для активного транспорту

2

12

Ознайомитися з реологічними властивостями крові

2

13

Ознайомитися з термодинамічним методом вивчення медико-біологічних систем.

3

14

Пояснювати природу виникнення концентраційного потенціалу.

2

15

Оволодіти вмінням розраховувати потенціали спокою і дії

2

16

Набути практичних навичок зняття електрокардіограми і визначення частоти пульсу і величини біопотенціалу серця

3

17

Оволодіти розрахунками для оцінки серцевого викиду крові за допомогою знятої реограми

3

18

Вміти пояснювати первинні механізми гальванізації і лікувального електрофорезу

2

19

Оволодіти уміннями застосовувати імпульсні струми в діагностиці і лікуванні

2

20

Підготуватись до підсумкового контролю засвоєння модуля 1

2

21

Вміти пояснювати первинні процеси, що протікають в клітині під дією магнітного поля

2

22

Набути практичних навичок роботи з апаратами “Искра-1”, “Елекроніж-57” та пояснювати первинні процеси, що протікають в тканинах при дарсонвалізації і діатермії

2

23

Вміти пояснювати первинні процеси, що протікають в тканинах при індуктотермії, УВЧ-терапії і мікрохвильовій терапії; набути практичних навичок роботи з апаратами УВЧ-30 і ИКВ-4

2

24

Набути практичних навичок вимірювання розмірів мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопу

2

25

Ознайомитися з біофізичними принципами рецепції на прикладі зорової рецепції.

1

26

Оволодіти практичними навичками роботи з поляриметром

1,5
Набути практичних навичок роботи з фотоелектроколориметром

1,5

27

Оволодіти умінням оцінювати основні види фотохімічних реакцій, що протікають в клітині під дією електромагнітних хвиль оптичного діапазону

2

2

Пояснювати основні закономірності теплового випромінювання і його застосування в діагностиці

2

29

Отримати уявлення про деякі поняття і положення квантової механіки, а також можливість їх застосування в медицині і стоматології

2

30

Оволодіти умінням визначати довжину хвилі лазерного випромінювання і розміри еритроцитів за допомогою лазера

2

31

Оволодіти знаннями про взаємодію рентгенівського випромінювання з речовиною. Розуміти сучасні методи рентгенівської діагностики

2

32

Розуміти основні види радіоактивного розпаду, основний закон радіоактивного розпаду

2

33

Оволодіти знаннями з дозиметрії іонізуючого випромінювання

2

34

Підготовка до перевірки засвоєння матеріалу з модуля 2

4

35

Індивідуальна робота

-

36

Разом

80


8. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Перелік тем дисципліни „Медична і біологічна фізика”,

що виносяться для індивідуальної роботи

студентів у формі реферату

п.п

Тема


Література

1

Деформаційні властивості біологічних тканин.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

3. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


2.

Термодинаміка і проблема охорони навколишнього середовища.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

3. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


3.

Основні положення нерівноважної термодинаміки (лінійний закон, виробництво ентропії, спряження потоків).

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

3. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


4

Ультразвук. Основні властивості і особливості поширення ультразвуку. Дія ультразвуку на біологічні тканини та органи людини.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

3. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


5

Інфразвук, фізичні характеристики інфразвуку. Дія інфразвуку на біологічні тканини та органи людини.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

3. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


6.

Магнітні властивості біологічних тканин. Фізичні основи магнітобіології.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

3 Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


7

Іонні струми в біологічних мембранах. Поняття про воротні струми.

1. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошничен-ко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика. - К.: Київ. ун-т , 2008.

2. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.8

Прилади медичної оптики (поляриметр, рефрактометр, концентраційний колориметр, нефелометр та інші).

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.9

Фотоефект та його застосування. Фотоелектричні прилади в медицині.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.10

Сучасна діагностична і фізіотерапевтична апаратура.


1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.11

Застосування люмінесценції в медицині і стоматології.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошничен-ко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика. - К.: Київ. ун-т , 2008.

3. “Биофизика”/Под ред. Ю.А.Владимирова.–М.,1983.

4. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.12

Лазери та їх застосування в стоматології

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.13

Рентгенівське випромінювання та його застосування в медицині.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошничен-ко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика. - К.: Київ. ун-т , 2008.

3. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.


14

Інноваційні технології в медицині.

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

2. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.3. О.В.Чалий, В.А.Дяков, І.Й.Хаїмзон. “Основи інформатики”. –К.,1993.


9. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МОДУЛЬ 1


 1. Визначення похибок прямих і непрямих вимірювань.

 2. Основи біомеханіки. Основні поняття механіки обертального руху. Закони збереження. Ергометрія.

 3. Механічні властивості біологічних тканин та стоматологічних матеріалів.

 4. Незатухаючі та вимушені коливання, диференційні рівняння та їх розв'язок. Резонанс. Автоколивання.

 5. Затухаючі коливання. Диференційне рівняння затухаючих коливань, його розв'язання. Коефіцієнт затухання, декремент і логарифмічний декремент затухання.

 6. Механічні хвилі. Рівняння хвилі. Потік енергії. Вектор Умова.

 7. Акустика. Фізичні характеристики звуку. Фізика слуху, характеристики слухового відчуття. Закон Вебера-Фехнера.

 8. Аудіометрія. Шкала інтенсивності та шкала гучності звуку, одиниці. Пороги чутності та больового відчуття. Аудіограма.

 9. Ультразвук. Основні властивості та особливості поширення ультразвуку. Інфразвук, фізичні характеристики інфразвуку. Дія ультразвуку та інфразвуку на біологічні тканини та органи людини. Використання ультразвуку в діагностиці і лікування. Основні фізичні принципи.

 10. Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова емболія.

 11. Внутрішнє тертя. В'язкість. Формула Ньютона для внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. В'язкість крові.

 12. Стаціонарний плин рідин. Рівняння неперервності. Лінійна та об'ємна швидкості. Основне рівняння динаміки рідин.

 13. Ламінарний та турбулентний плин. Число Рейнольдса. Рівняння Бернуллі. Плин в'язких рідин. Формула Пуазейля. Гідравлічний опір.

 14. Структурна організація біологічних мембран. Фізичні властивості біомембран. Рідкокристалічний стан біомембран. Динамічні властивості мембран.

 15. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури. Рівняння Фіка. Швидкість дифузії. Рівняння Нернста-Планка. Електрохімічний градієнт і потенціал. Рівняння Тіорелла.

 16. Активний транспорт, основні види. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи К-Na-насосу. Спряження потоків.

 17. Основні положення рівноважної термодинаміки. Ентропія. Вільна енергія Гельмгольца, хімічний потенціал. Принцип Больцмана. Значення термодинаміки в проблемі охорони навколишнього середовища.

 18. Основні положення нерівноважної термодинаміки (лінійний закон, виробництво ентропії, спряження потоків). Стаціонарний стан відкритих систем. Теорема Пригожина.

 19. Електричне поле клітини, тканини органу. Причини виникнення електричного поля клітини.

 20. Поняття потенціалу спокою клітини. Теорія Бернштейна. Рівняння Нернста.

 21. Потенціал дії (збудження). Теорія Ходжкіна Хакслі-Катца. Феноменологічні рівняння Ходжкіна-Хакслі, проникності мембрани для іонів. Поняття про зворотні іонні струми.

 22. Поширення потенціалу дії в біологічних мембранах. Швидкість поширення потенціалу. Особливості поширення потенціалу дії в мієліновому волокні.

 23. Фізичні основи електрографії тканин, органів. Електрокардіографія. Електрокардіограма, її визначення, характеристика зубців Р, Q, R, S, T.

 24. Моделювання електричного поля серця. Серце як струмовий електричний диполь та його характеристики. Поняття про еквівалентний електричний генератор. Концепція Ейтховена про генез ЕКГ (інтегральний електричний ректор серця, дипольний потенціал, система відведень).

 25. Використання постійного струму з лікувальною метою (гальванізація, електрофорез).

26. Коло змінного струму, що містить активний, ємнісний та індуктивний опір. Поняття про векторну діаграму. Імпеданс.

27. Імпеданс біологічних тканин. Еквівалентна електрична схема тканин. Дисперсія імпедансу. Фізичні основи реографії.28. Імпульсні струми та їх застосування в медицині.

МОДУЛЬ 2


 1. Магнітне поле та його характеристики. Магнітний момент електрона, атома, молекули. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітні властивості речовини. Фізичні основи магнітобіології.

 2. Теорія електромагнітних хвиль Максвелла (струм зміщення, рівняння Максвелла, швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль).

 3. Фізичні процеси в біооб'єктах під дією електричних, магнітних полів та електромагнітного поля (поляризація, струми провідності, індуктивні та зміщення).

 4. Фізичні основи терапевтичних методів (франклінізація, діатермія, індуктотермія, дарсонвалізація, УВЧ- та НВЧ-терапія, мікрохвильова резонансна терапія). Теплова та специфічна дія.

 5. Елементи геометричної оптики. Центрована оптична система. Оптична мікроскопія. Характеристики мікроскопу.

 6. Біофізика процесів рецепції на прикладі зорової рецепції. Загальні характеристики ока людини. Приведене око Вербицького. Недоліки оптичної системи ока людини. Будова сітківки ока. Фотоізомеризація родопсину.

 7. Поляризація світла. Способи одержання поляризованого світла. Подвійне променезаломлення. Призма Ніколя. Закон Малюса.

 8. Оптично активні речовини. Кут обертання площини поляризації. Закон Біо. Концентраційна поляризація.

 9. Поглинання світла. Закон Бугера. Поглинання світла розчинами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентраційна колориметрія.

 10. Розсіювання світла в дисперсних середовищах. Молекулярне розсіяння світла. Закон Релея. Нефелометрія.

 11. Основні уявлення квантової механіки: хвильові властивості мікрочастинок, формула де Бройля, хвильова функція та її фізичний зміст, співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Поняття про електронний мікроскоп.

 12. Рівняння Шредінгера. Квантові числа. Енергетичні рівні. Принцип Паулі.

 13. Випромінювання та поглинання світла атомами та молекулами. Спектри випромінювання і поглинання. Спектрофотометрія.

 14. Теплове випромінювання тіл, його характеристики. Абсолютно чорне та сірі тіла. Закон Кірхгофа. Теплове випромінювання тіла людини. Поняття про термографію.

 15. Закон випромінювання абсолютно чорного тіла: закон випромінювання Планка, закон Стефана-Больцмана, закон зміщення Віна.

 16. Люмінесценція: види, основні закономірності, властивості. Закон Стокса. Застосування люмінесценції в медицині.

 17. Індуковане випромінювання. Рівноважна та інверсна заселеність енергетичних рівнів. Лазери, принцип дії та застосування в медицині.

 18. Резонансні методи квантової механіки, їх застосування в медицині. Електронний парамагнітний та ядерний магнітний резонанси.

 19. Рентгенівське випромінювання, спектр та характеристики, застосування в медицині. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. Закон послаблення рентгенівського випромінювання.

 20. Радіоактивність. Види радіоактивності. Основний закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Активність, одиниці активності.

 21. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинена дози. Біологічна дія випромінювання, біологічна еквівалентна доза. Потужність дози. Одиниці доз та потужностей доз.

 22. Іонізуюче випромінювання та його види. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною. Захист від дії іонізуючого випромінювання. Біофізичні основи взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами. Поняття про соматичну та генетичну дію іонізуючого випромінювання на клітину.10.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МОДУЛЬ 1
Підсумковий модульний контроль передбачає виконання кожним студентом індивідуального варіанту, що містить:

 1. Завдання з математичної обробки результатів прямих або непрямих вимірів;

 2. 18 тестових завдань;

 3. 2 питання, на які потрібно дати письмову відповідь;

 4. практичне завдання з визначення за електрокардіограмою величини біопотенціалу серця або частоти пульсу.

 5. 2 задачі.

МОДУЛЬ 2

Підсумковий модульний контроль передбачає виконання кожним студентом індивідуального варіанту, що містить: 1. 28 тестових завдань;

 2. 2 питання, на які потрібно дати письмову відповідь;

 3. 2 задачі.


11. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ
Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ (Ф) НЗ України.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей тем шляхом виконання індивідуальних практичних завдань кожним студентом; на практичних підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. На всіх практичних заняттях здійснюється контроль теоретичної підготовки студентів у процесі усного опитування.

Підсумковий контроль засвоєння модулів 1 і 2 відбувається письмово після завершення вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом виконання тестових і практичних завдань. Час виконання підсумкового модульного завдання - 2 академічні години.

12. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ
Кредитно-модульна система організації навчального процесу як технологія ЕСТS включає:

 • вивчення навчальних дисциплін (проходження практик), структурованих на модулі як задокументовані, логічно завершені частини навчальної програми, що реалізуються за допомогою відповідних формі організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;

 • впровадження кредитів ЕСТS (ЄКТС) як одиниць виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни;

Кредити (Credit) призначаються кваліфікаціям або навчальним програмам в цілому, а також їхнім навчальним (освітнім) компонентам (таким як: модулі, навчальні курси, курсова робота, виробнича практика та лабораторна робота).

Кредит включає усі види робіт студента, передбачені у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 1" і „Крок 2", практично орієнтованого державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо. Один кредит ЕСТS становить 30 (36) академічних годин.

- здійснення зарахування кредитів студентам зі складових навчального плану (навчальних дисциплін, практик, курсових та кваліфікаційних робіт) на підставі отримання позитивних оцінок підсумкового(-их) контролю(-ів). Встановлення кредитів студентам здійснюється у повному обсязі відповідно до кредитів, встановлених навчальній складовій, і лише після повного їх виконання; • відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, адже здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модуля навчальної дисципліни;

 • застосування декількох шкал оцінювання, включаючи рейтингову шкалу оцінювання ЕСТS, які конвертуються одна в одну за певними правилами.


Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного модуля, становить 200, у тому числі:

за поточну навчальну діяльність - 120 балів;

за результатами підсумкового модульного контролю - 80 балів.

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%.Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.
Оцінювання поточної навчальної діяльності

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою з використанням прийнятих та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі.Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-и бальною шкалою, яка конвертується у бали наступним чином:

Оцінка за 4-и бальною шкалою

Бали

Денна форма

Модуль 1

Модуль 2

5

7,5

10

4

5

8

3

4,5

6

2

0

0


Розподіл балів, які присвоюються студентам

Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1

90/3,0


2

(№№ 1,2)


16

7,5

5

4,5

0

-

71

Модуль 2

60/2,0


3

(№№ 3-5)


12

10

8

6

0

-

72


Мінімальна кількість балів для допуску до ПМК :

1 модуль: 4,5 балів x 16 = 71 бал

2 модуль: 6 балів x 12 = 72 бали
Максимальна кількість балів за вивчення модуля:

1 модуль: 7,5 балів x 16 = 120 балів

2 модуль: 10 балів x 12 = 120 балів
Вага кожної теми у межах одного модуля в балах має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначатися кількістю тем у модулі.

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як арифметична сума балів за кожне заняття та за контрольну роботу.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність під час вивчення модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі (остання тема – підсумковий модульний контроль не враховується) з додаванням балів за контрольну роботу студента, але не більше 120 балів (Наприклад: 16 балів * 5 тем = 80 балів + 40 балів за контрольну роботу = 120 балів).

Мінімальна кількість балів за модуль, яку повинен набрати студент при його вивченні для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі з додаванням балів за контрольну роботу (Наприклад: 12 балів * 5 тем = 60 балів + 15 балів за контрольну роботу = 75 балів).
Оцінювання індивідуальних завдань студента

Індивідуальна робота студента – це написання рефератів і підготовка оглядів наукової літератури з тем, запропонованих навчальною програмою.

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання та захисту.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів.

Оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.


Підсумковий модульний контроль (ПМК)

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та одержали на них позитивні оцінки («5», «4», «3»), а також при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.


Оцінювання модуля та дисципліни

Оцінка за модуль визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну діяльність та балу за підсумковий модульний контроль і відображається за 200-бальною шкалою.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

За рішенням Вченої ради університету до кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за призове місце на міжнародних олімпіадах та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів.


Оцінка за модуль вноситься екзаменатором до «Відомості результатів поточного та підсумкового модульного контролю» (Форма № Н-5.03-2), «Індивідуального навчального плану студента», «Журналу обліку відвідувань та успішності студентів».

Оцінка з дисципліни вноситься екзаменатором до «Відомісті обліку успішності» (Форма № Н-5.03-1), «Журналу обліку відвідувань та успішності студентів», «Індивідуального навчального плану студента» та «Залікової книжки».


Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЕСТS та за чотирибальною (традиційною) шкалою

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у чотирибальну шкалу, так і у шкалу ЕСТS.Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу НЕ КОНВЕРТУЮТЬСЯ і навпаки.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як нижченаведено у таблиці.Оцінка за 200-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 180 до 200 балів

«5»

Від 150 до 179 балів

«4»

Від 149 до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

«3»

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

«2»

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за необхідності.

Студенти, які навчаються на одному факультеті, курсі, за однією спеціальністю, на основі кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

«А»

Найкращі 10 % студентів

«В»

Наступні 25 % студентів

«С»

Наступні 30 % студентів

«D»

Наступні 25 % студентів

«Е»

Останні 10 % студентів

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться деканатами для студентів відповідного курсу та факультету, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни.

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал «Е».

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки шкала ЕСТS та чотирибальна шкала є незалежними.
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

13.1 Базова

 1. Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Огороднік А.Д.,Слободян О.В., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Шаплавський М.В.,Федів В.І. Основи медичної і біологічної фізики.– Чернівці, СПД “Лівак Д.М.”, 2005, - 236 с.

 2. Боєчко В.Ф., Зав’янський Л.Ю., Микитюк О.Ю., Федів В.І., Остафійчук Д.І., Шаплавський М.В. Медична і біологічна фізика в модулях. Чернівці: БДМУ, 2011.– 156 с.

 3. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2004.

 4. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика. К.: Київський університет , 2008.

 5. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика. – Харьков, Изд-во НФАУ, 2003.

 6. Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач.  К.: Вища шк., 2001

 7. Микитюк О.Ю., Зав’янський Л.Ю., Шаплавський М.В., Остафійчук Д.І. Математична обробка медичної і біологічної інформації. – Чернівці, СПД “Лівак Д.М.”, 2007 р. – 60 с.

 8. Основи біологічної і медичної фізики, інформатики й медапаратури, / Під ред. В.М.Запорожана. – Одеса, 2003


13.2. Допоміжна

 1. Боєчко В.Ф., Огороднік А.Д., Калюш О.В., Кримова Т.О., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Микитюк О.Ю. Деякі теоретичні аспекти медичної і біологічної фізики. - Чернівці: Медінститут, 1995р.-278 с.

 2. Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Огороднік А.Д. Посібник з медбіофізики для самостійних занять.- Чернівці: Медінститут, 1995р.-159 с.

 3. Лобоцкая Н.Л., Морозов Ю.В., Дунаев А.А. Высшая математика. Учебн. для вузов – Минск: Высшая школа, 1987. – 319 с.

 4. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Изд-во "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 648 с.: ил.

 5. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами: учеб. пособие / В.Н. Федорова, Е.В. Фаустов. - 2008. - 592 с

 6. Ливенцев Н.М. Курс физики для медвузов.- Москва: Высшая школа, 1974г.

 7. Ливенцев Н.М. Курс физики. Изд. 6-ое, доп.- Москва: Высшая школа, 1978г.

 8. Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. Медицинская биофизика.- Москва: Медицина, 1978г.

 9. Владимиров Ю.А., Рошупкин Д.И., Потапенко А.Я., Деев А.И. Под ред. Владимирова Ю.А. Биофизика.- Москва: Медицина, 1983 г.

8. Ливенсон А.Р. Електромедицинская апаратура.- Москва: Медицина, 1981 г.

Медицинская електронная апаратура для здравоохранения. Под ред. Утямышева Р.И.- Москва: Радио и связь, 1981г.

9. Ливенсон А.Р. Електробезопасность медицинской техники.- Москва: Медицина, 1981 г.

10. Техника и методики физиотерапевтических процедур.- Москва: Медицина, 1983 г.

11. Ливенцев Н.М. Курс физики. Атомная и ядерная физика, Основы медицинской электроники и основы медицинской кибернетики. Учебник для мед.институтов. – 1978. – 366 с.

12. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я. Медична і біологічна фізика. Практикум.- К. Книга-плюс, 2003.-217с.


13.Ремизов А.Н., Максина А.Г. Сборник задач по медицинской и биологической физике . Учебн. пособие для вузов. - М.: Дрофа, 2001. – 192 с.

13.3 Інформаційні ресурси 1. www.moodle.bsmu.tdu.ua

 2. www.bsmu.edu.ua

 3. http://amphu.org/ (Медична фізика в Україні)

 4. http://uamedphys.blogspot.com/ (Книги з медичної фізики)

 5. http://iopscience.iop.org/0031-9155/ (журнал “ Physics in Medicine and Biology”)

 6. www.mednavigator.net (Медична пошукова система)

 7. www.rmj.ru (Інтернет-версії періодичних видань)

 8. http://medicalphysicsweb.org/ (інформаційні ресурси медичної і біологічної фізики)

 9. www.medinfo.com.ua (Медична пошукова система України)

 10. http://iomp.org/ (Міжнародна організація медичної фізики)

 11. http://aapm.org/default.asp (Сайт американської асоціації фізиків в медицині)

 12. http://scitation.aip.org/content/aapm/journal/medphys (Журнал «Medical Physics»)

 13. http://efomp.org/ (Сайт європейської федерації медичних фізиків)


Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка