Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університетСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.82 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Запорізький державний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології, фармації і фармакотерапії

з курсом косметології

Збірка тестових завдань з клінічної фармації для ліцензійного іспиту Крок-2 «Фармація» для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету

Запоріжжя 2009


Затверджено на засіданні

Центральної методичної Ради

Запорізького державного медичного університету

(Протокол № від 2009 р.)


Збірку склали: завідуючий кафедрою, професор Крайдашенко О.В., доценти Самура Б.Б., Хмельова А.В., Кремзер О.О., Красько М.П., асистентиСтець Р.В., Главацький О.М., Шевченко М.В., Воробйова О.О., Свинтозельський О.О.

До збірки включені тести, що складені за програмою з клінічної фармації. Видання має на меті сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань з клінічної фармації студентами 5 курсу фармацевтичного факультету.


Інструкція: кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберить одну відповідь (завершене твердження), яка є найкращою у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну літеру.
Тест№1

Мікроорганізм Helicobacter Pylori є головним етіологічним чинником:

A .Хронічного гастриту типу А

B. Неспецифічного виразкового коліту

C. Хронічного гастриту типу В

D. Хронічного пієлонефриту

E. Бронхіальної астми

A.

Тест№2. Анафілактичний шок може розвинутися у попередньо сенсибілізованих осіб при :

A. Повторному введенні малої дози лікарського засобу перорально

B. Повторному введенні лікарського засобу будь-яким шляхом і в будь-якій дозі

C. Повторному введенні великої дози лікарського засобу перорально

D. Повторному введенні малої дози лікарського засобу парентерально

E. Повторному введенні великої дози лікарського засобу парентерально


Тест№3

.Набряк Квінке може загрожувати життю через

A. Набряк серцевого м’яза

B. Ниркову недостатність

C. Печінкову недостатність

D. Бронхоспазм

E. Набряк гортані
Тест№4

. Хворого протягом тривалого часу турбують болі в епігастральній ділянці, які виникають через 1,5-2 год. після їжі, а нерідко – й уночі; стан погіршується навесні та восени. Така клінічна картина характерна для:

A. Виразкової хвороби шлунку

B. Хронічного гастриту

C. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

D. Хронічного холециститу

E. Хронічного панкреатиту
Тест№5

Оптимальна тактика попередження пошкоджуючого впливу нестероїдних протизапальних засобів на слизову ШКТ при тривалому застосуванні полягає в:

A. Одночасному застосуванні мізопростолу

B. Їх комбінації з антацидами

C. Їх комбінації з антисекреторними ЛЗ

D. Застосуванні переривчастих курсів лікування

E. Періодичній зміні препаратів
Тест№6

Хворому 30 років у районній поліклініці з приводу виразкової хвороби був призначений циметидин по 0,2 х 4 р/д. Через місяць звернувся зі скаргами на ниючі болі та припухлості в ділянках грудних залоз. Що Ви запропонуєте?

A. Додати препарат із групи НПЗЗ

B. Додати препарат із групи глюкокортикоїдів

C. Провести роз’яснювальну бесіду

D. Не потрібно жодної корекції схеми лікування

E. Відмінити циметидин і, при потребі, призначити інший ЛЗ
Тест№7

З метою попередження розвитку кишкового дисбактеріозу внаслідок антибіотикотерапії доцільно призначити:

A. Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком

B. Живі культури “корисних” бактерій одночасно з антибіотиком

C. Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком, опісля – живі культури “корисних” бактерій

D. Живі культури “корисних” бактерій після антибіотикотерапії

E. Відповідну дієту
Тест№8

Невідкладна терапія анафілактичного шоку передбачає застосування таких груп ЛЗ:

A. Антигістамінні, адреноблокатори

B. Антигістамінні, негормональні імунодепресанти

C. Стабілізатори мембран тучних клітин, глюкокортикоїди

D. Гангліоблокатори, антигістамінні

E. Антигістамінні, глюкокортикоїди, адреналін
Тест№9

Пеніциліноутворюючі стафілококи не пригнічують антибактеріальну активність перелічених антибіотиків, крім:

A. Амоксициліну

B. Гентаміцину

C. Лінкоміцину

D. Ріфампіцину

E. Рокситроміцину
Тест№10

Антибіотикотерапія не показана при таких вірусних інфекціях, крім:

A. Цитомегаловірусної інфекції

B. Орнітозу

C .Герпесу І типу

D. Вірусного гепатиту

E. Інфекційного мононуклеозу
Тест№11

Необхідність застосування комбінованої антибактеріальної терапії виникає в усіх випадках, крім:

A. Рецидивуючого тяжкого перебігу інфекційного захворювання

B. Гострої стрептококової інфекції

C. Наявності поєднаної патологічної мікрофлори

D. Відсутності позитивного лікувального ефекту від адекватної монотерапії

E. Наявності декількох запальних процесів із різною локалізацією
Тест№12

Хвора 62 років, страждає на гіпертонічну хворобу ІІ ст. (нефротичну форму), хронічний бронхіт та виразкову хворобу 12-палої кишки. Обєктивно: тони серця ритмічні, над аортою акцент ІІ тону, пульс 102 уд/хв, АТ 190/110 мм рт.ст. В легенях вислуховуються сухі хрипи, язик сухий, обкладений білим налетом. Живіт м’який, болючий в епігастральній ділянці. Які гіпотонічні препарати слід призначити в даному випадку?

A. Бета-адреноблокатори

B. Альфа-адреноблокатори

C. Блокатори кальцієвих каналів

D. Центральні симпатолітики

E. Інгібітори АПФ
Тест№13

У хворого 32 років діагностовано двобічну інтерстиціальну пневмонію, яка викликана легеневою мікоплазмою. Які антибактеріальні засоби слід включити у схему лікування?

A .Пеніциліни

B. Цефалоспорини

C. Аміноглікозиди

D. Сульфаніламіди

E. Тетрацикліни
Тест№14

Хвора 52 років, страждає на ІХС, стабільну стенокардію, що розвинулася на фоні цукрового діабету ІІ типу середньої важкості. Що рекомендовано призначити з метою переривання приступів стенокардії, якщо від нітрогліцерину виникає нестерпний біль голови

A. Ізосорбід 5-мононітрат

B. Корватон (молсидомін)

C. Анаприлін

D. Апресин

E. Ніфедипін
Тест№15

. У хворої 57 років, що хворіє на гіпертонічну хворобу ІІ ст, діагностовано ІХС, стабільну стенокардію спокою. Які гіпотензивні засоби не бажано призначати в цьому випадку

A. Резерпін

B. Ізосорбіду динітрат

C. Верапамілу гідрохлорид

D. Верошпірон

E. Атенолол
Тест№16

. Які Ви знаєте основні фармакологічні ефекти серцевих глікозидів?

A. Позитивна інотропна дія

B. Від’ємна дромотропна дія

C. Від’ємна хронотропна дія

D. Позитивна батмотропна дія

E. Все перелічене
Тест№17

У чому полягає механізм дії серцевих глкозидів?

A. Активація гуанілатциклази

B. Стабілізація мембранного потенціалу

C. Підвищення тонусу артеріол

D. Пригнічують натрієво-калієву помпу міокардіоцитів, що призводить до пригнічення виведення іонів кальцію, збільшення якого активує актин-тропонін-тропоміозиновий комплекс, і як наслідок стимулює взаємодію ниток актину і міозину

E. Стимуляція альфа-адренорецепторів
Тест№18

. Які з наведених засобів можуть ослаблювати терапевтичну дію препаратів заліза?

A .Алкоголь

B. Левоміцетин

C. Аскорбінова кислота

D. Глюкоза

E. Метіонін
Тест№19

. Які з наведених анемій викликані зниженою продукцією еритроцитів?

A. Постгеморагічна анемія

B. Спадкові гемолітичні анемії

C. Набуті гемолітичні анемії

D. Мікроангіопатична гемолітична анемія

E. Залізодефіцитна анемія
Тест№20

. Якими чинниками зумовлені мегалобластні анемії?

A. Недостатністю фолієвої кислоти і вітаміну В12

B. Інфільтрацією кісткового мозку (мієлофтізом)

C. Хронічною нирковою недостатністю

D .Алкоголізмом

E. Гіпотиреозом
Тест№21

При яких захворюваннях протипоказані блокатори гістамінових Н1- рецепторів із холінолітичним ефектом?

A. Муковісцидозі

B. Пієлонефриті

C. Пневмонії

D. Аденомі передміхурової залози, глаукомі

E. Цукровому діабеті
Тест№22

Які препарати слід застосовувати для попередження рідких приступів бронхоспазму будь-якого генезу:

A. Антигістамінні препарати

B. Глюкокортикоїди

C. Стабілізатори мембран тучних клітин

D. Гангліоблокатори

E. Інгаляції бета -адреностимуляторів короткої дії
Тест№23

. У хворої Д., 24 роки на фоні ангіни розвинувся гострий отит. Який з наведених препаратів протипоказаний?

A. Гентаміцин

B. Еритроміцин

C. Ампіцилін

D. Цефалексин

E. Левоміцетин
Тест№24

. У хворого Н., 52 роки, розвинувся набряковий синдром на фоні гострої ниркоедостатності. Який з наведених діуретиків слід застосувати в даному випадку?

A. Гіпотіазид

B. Фуросемід

C. Новуріт

D. Тріамтерен

E. Спіронолактон
Тест№25

. Хвора Н., 18 років, хворіє на цукровий діабет протягом 7 років. Яка цукрознижувальна терапія показана цій хворій?

A. Манініл (глібенкламід)

B .Інсулінотерапія

C. Сіофор (метформін)

D. Глюренорм (гліквідон)

E. Діабетон (гліклазид)
Тест№26

Хвора К., 17 років, хворіє на ендемічний зоб, функція щитовидної залози не порушена. Яка терапія показана в даному випадку?

A. Тиреоїдин

B .L-тироксин

C .Антиструмін

D. Тиреокомб

E. Мерказоліл
Тест№27

. У хворої Г., 54 років на фоні ревматоїдного артриту розвинулась виразка 12-палої кишки. Який нестероїдний протизапальний препарат рекомендовано призначити для лікування основного захворювання?

A. Диклофенак натрію

B. Аспірин

C. Сургам

D. Індометацин

E. Німесулід
Тест№28

. Хворий Р., 65 років, хворіє на інсулінонезалежний цукровий діабет, звернувся з приводу подагри. Який з наведених препаратів протипоказаний даному хворому?

A. Аспірин

B. Напроксен

C. Ібупрофен

D. Полькортолон

E. Бутадіон
Тест№29

. Назвіть основну причину розвитку ендемічного зоба?

A. Йодна недостатність

B. Інфекція

C. Радіаційне опромінення

D. Стресовий фактор

E. Спадковість
Тест№30

Яке з перерахованих захворювань не відноситься до колагенозів?

A. Ревматоїдний поліартрит

B. Бронхіальна астма

C. Системний червоний вовчак

D. Системна склеродермія

E. Дерматоміозит
Тест№31

При приеме отхаркивающих препаратов следует рекомендовать больному

A. увеличить потребление поваренной соли

B. увеличить потребление растительной пищи

C .увеличить потребление белковой пищи

D .увеличить потребление жидкости

E. увеличить потребление витаминов
Тест№32

После применения ингаляционных глюкокортикоидов рекомендуется тщательное полоскание горла с целью профилактики

A. обострения гастрита

B кандидоза ротовой полости

C. рефлекторного бронхоспазма

D. повышения АД

E. аллергической реакции
Тест№33

Среди препаратов из группы стабилизаторов клеточных мембран способностью блокировать Н-1 гистаминорецепторы обладает

A. кетотифен

B. натрия кромогликат

C. интал

D. тайлед

E. недокромил натрия
Тест№34

. При передозировке отхаркивающих препаратов рефлекторного действия возможно возникновение у больного

A. диареи

B. насморка

C. кожной сыпи

D. рвоты

E. осиплости голоса


Тест№35

Во время приема аминогликозидов и в течение 2 недель после их последнего введения нельзя назначать

A. парацетамол

B. нитроглицерин

C. папаверин

D. препараты железа

E. индометацин
Тест№36

Назовите препарат выбора для лечения атипичной пневмонии

A. ампициллин

B. ровамицин

C. цефоперазон

D. гентамицин

E. оксациллин
Тест№37

. При низкой биодоступности препарата предпочтителен путь введения

A. пероральный

B. ингаляционный

C. инъекционный

D. ректальный

E. трансдермальный
Тест№38

Биотрансформация большинства лекарственных препаратов происходит в

A. почках

B. стенке кишечника

C .легких

D. стенке желудка

E. печени
Тест№39

Самым частым осложнением при приеме нестероидных противовоспалительных средств является

A. повреждение печени

B. нарушение кроветворения

C. повреждение слизистой ЖКТ

D. повышение АД

E. угнетение ЦНС
Тест№40

. Ингаляционные препараты глюкокортикоидов для лечения бронхиальной астмы должны

A. минимально всасываться в системный кровоток

B. хорошо всасываться в системный кровоток

C. всасываться в системный кровоток через 1 час

D. всасываться в системный кровоток через 10 мин

E. всасываться в системный кровоток в любом количестве
Тест№41

Ринит у маленьких детей, сопровождающийся односторонними слизисто-гнойными выделениями из носа, позволяет заподозрить

A. вирусный ринит

B. аллергический ринит

C .синусит (воспаление придаточных пазух носа)

D. аденоиды (разрастание носоглоточной миндалины)

E. инородное тело в носовом ходе
Тест№42

.При повышении температуры у ребенка 2-х лет препаратом выбора является

A. Новандол"(аспирин)

B. "Метиндол" (индометацин)

C. "Анальгин" (метамизол)

D. "Панадол" (парацетамол)

E. "Солпафлекс" (ибупрофен)
Тест№43

Диуретический эффект "петлевых" диуретиков снижается при их совместном назначении с

A .нитратами

B .миотропными спазмолитиками

C .ингибиторами АПФ

D .нестероидными противовоспалительными средствами

E. сердечными гликозидами
Тест№44

. У больного язвенной болезнью после месяца комплексного медикаментозного лечения развились признаки гинекомастии. Данное явление может быть вызвано приемом

А маалокса

B. циметидина

C. омепразола

D. де-нола

E. гастроцепина
Тест№45

Из группы нестероидных препаратов противовоспалительного действия при беременности разрешено применение

A. аспирина

B. индометацина

C. анальгина

D. парацетамола

E. ибупрофена
Тест№46

. Признаки гипофосфатемии (слабость, недомогание, нарушение мышления, снижение аппетита) могут вызывать антацидные препараты, содержащие

A. магния окись

B. натрия гидрокарбонат

C. кальция карбонат

D. висмута нитрат основной

E. алюминия гидроокись
Тест№47

. Для симптоматического лечения запоров у беременных противопоказаны

A. растительные слабительные, содержащие антрагликозиды (сенаде, глаксена)

B. ферментные препараты

C. препараты, содержащие лактулозу (дуфулак)

D. препараты, содержащие натрия пикосульфат (гутталакс)

E. препараты, содержащие семя подорожника (мукофальк)
Тест№48

При совместном применении нестероидных противовоспалительных средств и алкоголя возрастает риск и степень выраженности

A.нефротоксического действия

B.бронхоспазма

C.аллергической реакции

D.гипогликемии

E.ульцерогенного действия
Тест№49

Синдром бронхоспазма чаще всего встречается

A.при пневмонии

B.при бронхиальной астме

C.при остром бронхите

D.при сухом плеврите

E.при бронхоэктатической болезни
Тест№50

Циркуляторно-гипоксический синдром встречается

A.при железодефицитной анемии

B.при мегалобластной анемии

C.при гемолитической анемии

D.при гипопластической анемии

E.при всех видах анемии
Тест№51

. Глоссит, атрофический гастрит, извращение вкуса, ломкость волос и ногтей характерны для

A. мегалобластной анемии

B. гемолитической анемии

C. железодефицитной анемии

D. гипопластической анемии

E. всех видов анемии
Тест№52

Тошнота, рвота, горечь во рту, нарушение аппетита характерные признаки синдрома

A. холестаза

B. портальной гипертензии

C. диспепсии

D. нарушения внешней секреции поджелудочной железы

E. цитолиза
Тест№5353. Характерным признаком нефротического синдрома при заболеваниях пвляетс

Характерным признаком нефротического синдрома при заболеваниях почек является

A.развитие отеков

B.повышение АД

C.гипохромная анемия

D.дизурия (нарушение мочеотделения)

E.выраженные боли в пояснице
Тест№54

. Головная боль в затылочной области, сопровождающаяся головокружением, мельканием "мушек" перед глазами позволяет заподозрить, что причина боли

A.вирусная инфекция

B.воспалительный процесс головного мозга

C.повышение АД

D.мигрень

E.опухоль мозга
Тест№55

Больного, страдающего в течение 20 лет гипертонической болезнью при клиническом обследовании выявлены одышка, сердцебиения, цианоз, хрипы в легких. Эти симптомы свидетельствуют

A.о развитии гипертонического криза

B.о развитии инфаркта миокарда

C.о развитии сопутствующей пневмонии

D.о развитии нарушений ритма сердца

E.о развитии сердечной недостаточности
Тест№56

Какое лекарственное средство с нитратоподобным эффектом необходимо рекомендовать больному ИБС при развитии толерантности к пролонгированным нитратам?

A. Нифедипин

B. Верапамил

C. Метапролол

D. Сиднофарм

E. Празозин

Тест№57


Больной страдает ИБС и артериальной гипертензией. Какая из нижеприведенных групп лекарств является наиболее оптимальной в данной ситуации?

A.Бета-адреноблокаторы

B.Альфа-адреноблокаторы

C.Нитраты

D.Диуретики

E.Миотропные спазмолитики


Тест№58

Согласно данным хронофармакологии можно достичь повышения гипохолестеринемического эффекта статинов назначением их в следующее время суток:

A.Рассвет

B.Утро


C.Обед

D.Вечер


E.Ночь
Тест№59

. Какие из нижеприведенных групп лекарственных средств вызывают «синдром обкрадывания»:

A.Миотропные спазмолитики

B.Нитраты

C.Антикоагулянты

D.Бета-адреноблокаторы

E.Диуретики
Тест№60

При каких состояниях противопоказаны дигидропиридиновые антагонисты кальция?

A.Артериальная гипертензия

B.Брадикардия

C.Тахикардия

D.Бронхоспазм

E.Гипергликемия
Тест№61

Какой из перечисленных антигипертензивных препаратов не следует рекомендовать для лечения больного артериальной гипертонией, страдающего подагрическим артритом.

A. Пропранолол

B. Триампуp

C. Верапамил

D. Амлодипин

E. Дихлотиазид
Тест№62

При лечении эналаприлом возможны следующие побочные эффекты:

A.Слюнотечение

B.Кашель

C.Гипокалиемия

D.Запоры

E.Отеки голеней
Тест№63

Учитывая ведущую роль в патогенезе эссенциальной гипертензии повышение активности системы ренин-ангиотензин, наиболее адекватным комбинированным препаратом является:

A. Адельфан

B. Адельфан-эзидрекс

C. Кристепин

D. Трирезид К

E. Ко-ренитек
Тест№64

. При артериальной гипертензии прием лозартана противопоказан при следующих состояниях:

A.Беременность

B.Гипергликемия

C.Мочекислый диатез

D.Гиперлипидемия

E.Гипокалиемия
Тест№65

. Из нижеприведенных выберите препарат, обладающий наиболее выраженным антисекреторным эффектом:

A. Гастроцепин

B. Маалокс

C. Омепразол

D. Сукральфат

E. Фамотидин
Тест№66

. При лечении язвенной болезни препараты, снижающие кислотность желудочного сока, целесообразно назначать:

A.За 15-30 минут до еды

B.Во время еды

C.Сразу после еды

D.Через 1 час после еды

E.Независимо от приема пищи каждые три часа
Тест№67

. При длительном применении не развивается привыкание к следующим слабительным:

A. Лактулоза

B. Фенолфталеин

C. Гутталакс

D. Сенаде

E. Крушина
Тест№68

. Какие из указанных групп антибиотиков являются гепатотоксичными:

A.Пенициллины

B.Цефалоспорины

C.Хинолоны

D.Тетрациклины

E.Макролиды
Тест№69

. При лечении ревматизма у беременных препаратом выбора является:

А Индометацин

B. Аспирин

C. Вольтарен

D. Напроксен

E. Ибупрофен
Тест№70

Критериями эффективности медикаментозного лечения диффузного токсического зоба являются все, кроме:

A.Уменьшение тремора рук

B.Уменьшение потливости

C.Уменьшение брадикардии

D.Улучшение самочувствия больного

E.Снижение содержания Т-3 и Т-4
Тест№71

Какой из антибактериальных препаратов может вызвать гемолитическую анемию:

A.Налидиксовая кислота (невиграмон)

B.Норфлоксацин

C.Азитромицин

D.Бисептол

E.Канамицин2
Тест№72.

Какой из перечисленных препаратов способен вызвать апластическую анемию:

A.Раствор хлорида кальция

B.Левомицетин

C.Физиологический раствор

D.Гипертонический раствор глюкозы

E.Преднизолон
Тест№73

. Какие препараты можете рекомендовать для лечения гиперхромных анемий:

A.Пиридоксина гидрохлорид

B.Метилурацил

C.Аскорбиновую кислоту

D.Цианокобаламин

E.Тиамина бромид
Тест№74

Наиболее частым осложнением при внутримышечном применении препаратов железа является:

A.Инфильтраты

B.Гипергликемия

C.Тахикардия

D.Брадикардия

E.Аллергические реакции
Тест№75

. Какие из нижеперечисленных групп препаратов могут вызывать гиперфункцию щитовидной железы:

A.Седативные препараты, содержащие бромиды

B.Тиазидные диуретики

C.Отхаркивающие препараты, содержащие йодиды

D.Антацидные препараты, содержащие алюминий

E.Антиагреганты
Тест№76н

Какое утверждение относительно применения ингаляционных глюкокортикоидов (бекломет) у больных бронхиальной астмы неверно?

A.Оказывает незначительный системный эффект

B.Увеличение суточной дозы до 1500-2000 мкг повышает эффективность лечения.

C.Могут быть использованы для купирования приступа удушья

D.Перед применением целесообразна ингаляция симпатомиметиков

E.На фоне лечения возможно развитие кандидоза ротоглотки
Тест№77н

. Какой из признаков диабетического кетоацидоза указан ошибочно?

A.Большое шумное дыхание

B.Артериальная гипотония

C.Сухость кожи

D.Тошнота, Рвота

E.Олигурия
Тест№78

72-летнему больному ИБС, распространенным атеросклерозом, стенокардией, гипертонической болезнью 2 стадии назначили амбулаторное лечение. В целом состояние больного улучшилось, но появились боли в икроножных мышцах при ходьбе. Какое лекарство могло способствовать этому?

A.Пропранолол

B.Нитроглицерин сублингвально

C.Каптоприл

D.Тазепам

E.Нитромазь
Тест№79

Какой из перечисленных признаков не относится к ревматоидному полиартриту?

A.Наличие симметричного артрита

B.Утренняя сковонность (не менее 1 часа)

C.Наличие подкожных узелков

D.Поражение крестцово-подвздошного сочленения

E.Околосуставной остеопороз
Тест№80н

Какое из суждений, характеризующих облитерирующий тромбангиит, неверно?

A.Заболеванию способствует длительное и интенсивное курение

B.При ангиографии – поражение симметричное, сегментарное

C.Поражаются преимущественно мужчины моложе 45 лет

D.Характерно поражение вен

E.Поражаются, главным образом, артерии крупного калибра
Тест№81н

Какова наиболее рациональная схема приема альмагеля при обострении язвенной болезни 12-перстной кишки? Препарат следует принимать:

A.Непосредственно перед каждым приемом пищи и перед сном

B.Непосредственно после каждого приема пищи и перед сном

C.Во время приема пищи и перед сном

D.В течение дня при болях и перед сном

E.Через 1 и 3 часа после каждого приема пищи и перед сном
Тест№82

Какое из суждений относительно лечения острого инфаркта миокарда неверно?

A.Назначение бета-адреноблокатора улучшает прогноз

B.При развитии левожелудочковой недостаточности показано введение сердечных гликозидов

C.Профилактическое назначение антиагрегантов уменьшает риск тромбоэмболических осложнений

D.У таких больных показан тромболизис

E.Введение лидокаина при желудочковых экстрасистолах уменьшает риск мерцания желудочков
Тест№83н

. Какое суждение неверно? Что не следует учитывать при лечении больных бронхиальной астмой эуфиллином?

A.Может вызвать синусовую тахикардию

B.Может вызвать тошноту, рвоту

C.Может вызвать внутрисердечную блокаду

D.Может провоцировать стенокардию

E.Может участить стенокардию
Тест№84н

Больная аутоиммунным гепатитом, СОЭ 60 мм/ч. Какое из имеющихся ЛС подходит

A.Гептрал

B.Альфа-интерферон

C.Урсодезоксихолевая кислота

D.Преднизолон

E.Ничего из перечисленного
Тест№85

Больной вирусным гепатитом, в крови HbsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В). Какое из имеющихся ЛС подходит для лечения в данной ситуации?.

A.Альфа-интерферон

B.Гептрал

C.Преднизолон

D.Урсодезоксихолевая кислота

E.Ничего из перечисленного
Тест№86

У 25-летней женщины: лихорадка, артралгии, шум трения перикарда, протеинурия; СОЭ 55 мм/ч. Какой предположительный диагноз обоснован приводимыми данными?

А Ревматоидный артрит

B. Системная красная волчанка

C. Системная склеродермия

D. Дерматомиозит

E. Хронический активный гепатит
Тест№87н

У 50-летней женщины: боли в суставах кистей рук, значительная скованность по утрам; СОЭ 24 мм/ч. Какой предположительный диагноз обоснован приводимыми данными?

A.Системная красная волчанка

B.Системная склеродермия

C.Дерматомиозит

D.Ревматоидный артрит

E.Хронический активный гепатит
Тест№88

У 30-летней женщины: симметричный полиартрит, синдром Рейно, затруднения при глотании твердой пищи; СОЭ 15 мм/ч. Какой предположительный диагноз обоснован приводимыми данными?

A.Системная красная волчанка

B.Ревматоидный артрит

C.Дерматомиозит

D.Хронический активный гепатит

E.Системная склеродермия
Тест№89

Назначение какого препарата нежелательно ввиду возможности прогрессирования эмфиземы и дыхательной недостаточности у больного с обострением ХОБ, эмфиземой легких, дыхательной недостаточностью?

A.Антибиотики цефалоспоринового ряда

B.Ацетилцистеин внутрь

C.Ингаляции трипсина

D.Бромгексин

E.Ингаляции атровента
Тест№90

Какое лекарственное средство не обладает ульцерогенным действием?

A.Индометацин

B.Резерпин

C.Преднизолон

D.Ацетилсалициловая кислота

E.Пропранолол
Тест№91

У больного ИБС через 6 месяцев лечения развилась толерантность к нитратам пролонгированного действия. Какое ЛС с нитратоподобным эффектом необходимо рекомендовать в этом случае?

A.Сиднофарм

B.Нифедипин

C.Празозин

D.Верапамил

E.Метопролол
Тест№92н

Больной страдает ИБС и артериальной гипертензией. Какая из нижеприведенных групп ЛС является наиболее оптимальной в данной ситуации?

Альфа-адреноблокаторы

B. Нитраты

C. Бета-адреноблокаторы

D. Диуретики

E. Миотропные спазмолитики
Тест№93н

Больному во время приступа стенокардии, который не купировался сублингвальным приемом нитроглицерина, сделали внутривенную инъекцию препарата, после чего у пациента развилась артериальная гипотензия и брадикардия. Какое из перечисленных средств может вызвать указанные нежелательные эффекты?

A.Дроперидол с фентанилом

B.Промедол

C.Анальгин с димедролом

D.Нитроглицерин

E.Верапамил
Тест № 94

При артериальной гипертензии прием ирбесартана противопоказан при следующих состояниях:

A.Гипергликемия

B.Мочекислый диатез

C.Беременность

D.Гиперлипидемия

E.Гипокалиемия
Тест № 95н

Согласно данным хронофармакологии можно достичь повышения гипохолестеринемического эффекта статинов назначением их в следующее время суток:

A.Рассвет

B.Утро


C.Обед

D.Вечер


E.Ночь
Тест№96

Больному поставлен предварительный диагноз: инфаркт миокарда. Характерным признаком данного заболевания является повышение в крови активности:

A. Альфа-амилазы

B. Аргиназы

C. Каталазы

D. Креатинфосфокиназы

E. Глюкозы
Тест№97

Мужчина 60 лет страдает атеросклерозом сосудов. Какое из приведенных ниже соединений играет ведущую роль в патогенезе данного заболевания?

A.Хиломикроны

B.Тканевой фермент липопротеинкиназа

C.ЛПВП

D.ЛПНП


E.Комплекс жирных кислот с альбуминами
Тест№98

Женщина 48 лет поступила в кардиологическое отделение с диагнозом ИБС: стенокардия. Приступы возникают 1-2 раза в день. Какой препарат наиболее целесообразно рекомендовать для лечения?

А Кардикет

B. Эуфиллин

C. Но-шпа

D. Папаверин

E. Дипиридамол
Тест№99

Какие из нижеприведенных групп ЛС вызывают “синдром обкрадывания”:

A.Нитраты

B.Антикоагулянты

C.Миотропные спазмолитики

D.Бета-адреноблокаторы

E.Диуретики
Тест№100н

При каких состояниях противопоказан нифедипин?

A.Артериальная гипертензия

B.Брадикардия

C.Бронхиальная астма

D.Гипергликемия

E.Тахикардия
Тест№101

Больному ИБС, хроническим обструктивным бронхитом и сахарным диабетом показаны следующие ЛС, кроме:

A. Нитросорбид

B. Окспренолол

C. Бромгексин

D. Коринфар

E. Тиклид
Тест№102н

Наиболее эффективно снижают уровень триглицеридов в плазме крови следующие ЛС:

Пробукол

B. Липостабил

C. Эндурацин

D. Фенофибрат

E. Гуарем
Тест№103

Какие из нижеприведенных ЛС применяются при инфаркте миокарда для проведения тромболитической терапии:

А Урокиназа

B. Гепарин

C. Фенилин

D. Тиклид


Тест№104

Атерогенными свойствами обладают следующие вещества, кроме:

A.ЛПОНП

B.ЛПНП


C.ЛПВП

D.Триглицериды

E.Хиломикроны
Тест№105

Больному, перенесшему инфаркт миокарда, рекомендуется прием ацетилсалициловой кислоты с целью:

A. Гипотиазид

B. Пропранолол

C. Триампур

D. Верапамил

E. Амлодипин
Тест№106

У 50-летнего больного, страдающего избыточным весом, ночью возникла резкая боль и припухлость 1 плюснефалангового сустава, повысилась температура (накануне был на банкете). Для уточнения диагноза врач назначил ряд исследований. Наиболее вероятно, что у больного будет выявлено:

A.Гемолитическая анемия

B.Повышение щелочной фосфатазы

C.Повышение содержания мочевой кислоты

D.Наличие ревматоидного фактора

E.Повышение уровня калия
Тест№107

Назначение пропранолола больному с нестабильной стенокардией противопоказано, если у него имеется:

A.Выраженная сердечная недостаточность

B.Сахарный диабет

C.Хронический обструктивный бронхит

D.Перемежающая хромота

E.Все вышеперечисленное
Тест№108

При отсутствии в аптеке фепранона можно рекомендовать:

A.Букарбан

B.Мерказолил

C.Унитиол

D.Дезопимон

E.Бутамид
Тест№109

Какой из имеющихся антигипертензивных препаратов не следует рекомендовать для начального лечения больного артериальной гипертонией, страдающего подагрическим артритом.

А Пропранолол

B. Дихлотиазид

C. Триампур

D. Верапамил

E. Амлодипин
Тест№110

При лечении эналаприлом возможны следующие побочные эффекты:

A.Слюнотечение

B.Гипокалиемия

C.Кашель

D.Запоры

E.Отеки голеней
Тест№111

Учитывая ведущую роль в патогенезе эссенциальной гипертензии повышение активности системы ренин-ангиотензин, наиболее адекватным комбинированным препаратом является:

Адельфан

B. Адельфан-эзидрекс

C. Кристепин

D. Ко-ренитек

E. Трирезид К
Тест№112

У больного К. 50 лет при приеме препарата финоптин в таблетках в дозе 80 мг 4 раза в день появляется чувство жара; покраснение лица, беспокойство. Как следует оценивать эти явления?

A.Как признаки передозировки препарата и уменьшить дозу

B.Как проявление лекарственной аллергии или индивидуальной непереносимости и назначить антигистаминный препарат

C.Как побочное действие препарата, связанное с его фармакодинамикою и не требующее коррекции.

D.Как нежелательное побочное действие, характерное для данного препарата, и немедленно его отменить

E.Как психологическую реакцию больного на прием препарата и провести с больным соответствующую беседу
Тест№113

Какой из представленных антигипертензивных препаратов при длительном применении может вызвать явления гипокалиемии?

A. Празозин

B. Триамтерен

C. Метопролол

D. Урегит

E. Каптоприл
Тест№114

При лечении гипертонической болезни медикаментозную терапию при стабилизации АД можно:

A.Отменить через 1 неделю

B.Отменить через 1 месяц

C.Отменить через 6 месяцев

D.Отменить через 1 год

E.Продолжать постоянно
Тест№115

Під час епідемії грипу з метою профілактики захворювання практично здоровій людині доцільно рекомендувати для застосування:

A.Метилурацил

B.Тималін

C.Левамізол

D.Гістаглобулін сухий

E.Інтерферон лейкоцитарний людський сухий
Тест№116

Хворий 34 років отримує еуфілін внутрішньовенно у зв’язку з нападом бронхіальної астми. На тлі нападу розвинулась гостра серцева недостатність. Який з нижченазваних препаратів потенційно небезпечний для застосування:

A.Преднізолон

B.Строфантин

C.Фуросемід

D.Сульфокамфокаїн

E.Допамін
Тест№117

Комбіноване застосування ß2-агоністів (фенотерол) та холінолітиків (іпратропій бромід) у хворих на бронхіальну астму доцільно:

A.Для профілактики тахіфілаксії

B.Для зниження кардіотоксичності ß2-агоністів

C.Для зменшення біодоступності холінолітиків

D.Для посилення бронхолітичного ефекту та подовження його

E.Для підсилення протиалергічної дії
Тест№118

Пацієнт віком 40 років хворіє на бронхіт, гострий перебіг, середнього ступеня тяжкості. Які з нижченазваних препаратів недоцільно застосовувати в лікуванні:

A.Сульгін

B.Офлоксацин

C.Гентаміцину сульфат

D.Цефотаксим

E.Еритроміцин
Тест№119

Вагітна жінка захворіла на пневмонію тяжкого перебігу. Який з нижченазваних антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити:

A.Тетрацикліну гідрохлорид

B.Офлоксацин

C.Бісептол

D.Цефотаксим

E.Гентаміцину сульфат
Тест№120

Хворому з нефротичним синдромом, внаслідок перенесеного гломерулонефриту призначено діазепам в звичайній терапевтичній дозі. Чим можна пояснити симптоми передозування діазепамом, що виникли?

A. Підвищеною чутливістю тканин ЦНС до діазепаму

B. Зменшенням інтенсивності метаболізму у печенці

C. Низьким вмістом білків у плазмі крові

D. Дисбактеріозом, внаслідок лікування антибіотиками

E. Підвищеною проникненістю гемато-енцефалічного бар’єру.
Тест№121

Хворий, що страждає на гіперацидний гастрит і для профілактики загострення приймає Н2 – гістаміноблокатор ранітидин захворів на гостру пневмонію. З метою лікування пневмонії був призначений ампіцилін у звичайній терапевтичній дозі, усередину. Ефективність антибіотикотерапії у перші дні лікування була низькою. Лише на 2-й день після відмини ранітидину основні симптоми пневмонії почали зникати. Яка причина позитивних змін в лікуванні?

А Підвищення рН шлункового соку і підсилене всмоктування ампіциліну.

B. Зниження рН шлункового соку і підсилення всмоктування ампіциліну.

C. Зменшення руйнування ампіциліну у печінці.

D. Зменшення виведення ампіциліну нирками.

E. Зменшення надходження ампіциліну до легенів.
Тест№122

Хворому з тромбозом глибоких вен гомілки, який отримує непрямі антикоагулянти призначили фенобарбітал. Через тиждень від початку прийому фенобарбіталу основні прояви тромбозу з’явились знову. У чому причина неефективності лікування непрямими антикоагулянтами на фоні фенобарбіталу?

Антагонізм з чинниками антизгортаючої систем крові

B. Синергізм з чинниками згортаночої системи крові.

C. Підсилене вивільнення іонів кальцію з тканин і надходження у кров.

D. Активація синтезу протромбіну у печінці.

E. Підсилене руйнування непрямих антикоагулянтів у печінці внаслідок індукції ферментів.
Тест№123

Хворий з хронічним бронхітом самолікуючись протягом 2 тижнів приймав бісептол у дозі більшій ніж звичайна терапевтична. Звернувся до лікаря з проявами гіповітамінозу А. Чим можна пояснити симптоми А –вітамінної недостатності?

А Антагонізмом білептолу з вітаміном А.

B. Одним з проявів дисбактеріозу

C. Токсичною дію бісептолу.

D. Одним з проявів алергічної реакції на бісептол.

E. Прискореною елімінацію вітаміну А.
Тест№124

Рішення про доцільність клінічних випробовувань нових ліків виноситься на підставі:

А Ретельного аналізу доклінічних даних

B. Заяви авторів лікарського засобу

C. Даних про токсичність лікарського засобу

D. Визначення параметрів фармакокінетики

E. Наказу міністра охорони здоров’я Украины
Тест№125

Глоссит, атрофический гастрит, извращение вкуса, ломкость волос и ногтей характерны для

A. мегалобластной анемии

B. гемолитической анемии

C. железодефицитной анемии

D. гипопластической анемии

E. всех видов анемии
Тест№126

Які антигіпертензивні лікарські засоби мають протипокази до призначення: порушення атріовентрикулярної провідності, синусова брадикардія, виразкова хвороба шлунку, бронхоспазм?

A. Антагоністи кальцію

B. Інгібітори ангіотензин – перетворюючого ферменту (АПФ)

C. Блокатори адренергічних бета-рецепторів.

D. Діуретичні

E. Блокатори альфа-рецепторів
Тест№127

Який з вказаних нижче лікарських засобів доцільно застосовувати хворим при колапсі і шоку з метою підвищення артеріального тиску?

A.Корглікон

B. Мезатон

C. Пропранолол

D. Добутамін

E. Еуфілін
Тест№128

. Які з вказаних нижче антигіпертензивних препаратів мають калійзберігаючу дію?

A. Фуросемід

B. Празозін

C. Триамтерен

D. Резерпін

E. Клофелін
Тест№129

При інформуванні лікарів про наявність в аптеці жовчогінних засобів, відмітьте, якому з препаратів властива холекінетична дія?

А Дехолін

B. Нікодін

C. Магнію сульфат

D. Натрію саліцилат

E. Холагол
Тест№130

При інформуванні хворого про наявність в аптеці жовчогінних засобів, відмітьте, якому з препаратів властива холеретична дія?

А Сорбіт

B. Холензим

C. Магнію сульфат

D. Холецистокінін

E. Еуфілін

Тест№131


Хвора 60 років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, спрагу, часте сечовиділення, свербіння шкіри. Виявлено ожиріння, вміст глюкози у крові 10 ммоль/л, у сечі 10%, реакція на ацетон негативна. Які гіпоглікемічні препарати оптимальні у даному випадку ?

A.Бігуаніди

B.Інсулін короткої дії

C.Інсуліни пролонгованої дії

D.Похідні сульфанілсечовини
Тест№132

Який препарат, що являється гормоном гіпофізу, вводять з метою профілактики та лікування маткових гіпотонічних кровотеч ?

А Динопрост

B. Туринал

C. Окситоцин

D. Естрон


Тест№133

Антикоагулянтна дія гепарину припиняється за допомогою:

А Феніліну

B. Вікасолу

C. Протаміна сульфату

D. Пентоксифіліну


Тест№134

Хворий з діагнозом “гострий панкреатит” госпіталізований у стаціонар. Вибір якого препарату є патогенетично обгрунтованим ?

A.Кислота амінокапронова

B.Актелізе

C.Трентал

D.Контрикал


Тест№135

Яка побічна дія найбільш характерна для етацизину ?

A.Гіпоглікемія

B.АV-блокада

C.Бронхоспазм

D.Гостра затримка сечі


Тест№136

Хвора 62 років із зниженою екскреторною функцією підшлункової залози тривалий час приймає панкреатин. В зв”язку з відсутністю препарату в аптеці вона звернулася до провізора з проханням порекомендувати лікарський засіб з подібними властивостями. Яку заміну можна запропонувати хворій?

A. Карсил

B. Контрикал

C. Креон

D. Холосас

E. Ацидин-пепсин
Тест№137

До лікаря звернулась вагітна (термін 10 тижнів) із гіпертонічною хворобою. Який засіб найбільш безпечний в даній ситуації ?

A.Пропранолол

B.Каптоприл

C.Лозартан

D.Гідралазин

E.Метилдопа
Тест№138

Характер ціанозу у хворих з серцево-судинною недостатністю:

A.На обличчі

B.Дифузний

C.На нижніх кінцівках

D.Акроціаноз

E.На окремих частинах тіла
Тест№139

Виберіть не характерний симптом для гіпертензивного кризу.

A.Болюче сечовиділення

B.Нудота

C.Блювання

D.Миготіння мушок перед очима

E.Біль голови
Тест№140

. В аптеку з метою придбання жарознижувального засобу звернулася молода жінка. Провізор побачив на обличчі почервоніння у вигляді метелика. Про яке захворювання можна думати?

A.Ревматизм

B.Системний червоний вовчак

C. Подагру

D.Ревматоїдний артрит

E.Остеопороз
Тест№141

Про яке захворювання можна думати, якщо у хворого сеча нагадує колір “м’ясних” помиїв?

A.Гострий пієлонефрит

B.Уретрит

C.Гепатит

D.Гострий гломерулонефрит

E.Цистит
Тест№142

Про яке захворювання можна думати. якщо хворий скаржиться на спрагу та поліурію?

A.Тиреотоксикоз

B.Мікседему

C.Цукровий діабет

D.Виразкову хворобу

E.Панкреатит
Тест№143

В аптеку звернулася вагітна жінка з лихоманкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат.

A.Диклофенак

B.Ацетилсаліцилова кислота

C.Ібупрофен

D.Парацетамол

E.Індометацин
Тест№144

В аптеку звернулася молода жінка з приводу мігрені. Який препарат Ви порекомендуєте для переривання приступу?

A.Суматриптан

B.Пірацетам

C.Амітриптілін

D.Фуросемід

E.Феназепам
Тест№145

У хворого В., 52 років, який хворіє протягом 10 років атопічною бронхіальною астмою розвинувся напад ядухи. З яким переважним ефектом повинні бути призначені хворому препарати?


A.Метаболічним

B.Бронходилятуючим

C.Судинорозширюючим

D.Бронхоспастичним

E.Седативним
Тест№146

За призначення чергового лікаря хворому 25 років з метою купування нападу стенокардії був введений внутрішньом’язово розчин 50% анальгіну 2 мл, після чого у хворого розвинувся анафілактичний шок, в результаті чого хворий помер. Що повинен був зробити лікар для профілактики побічної дії препарату?

A.Провести огляд хворого

B.Розпитати про супутні захворювання

C.Конкретизувати скарги хворого

D.Виміряти артеріальний тиск

E.Зібрати лікарський (алергологічний) анамнез
Тест№147

Вагітна жінка (III триместр), яка захворіла грипом протягом 3 діб з метою зменшення температури приймала ацетилсаліцилову кислоту по 0,5 двічі на день. Яку побічну дію може спричинити ацетилсаліцилова кислота на плід?

A.Порушення білкового обміну

B.Ембріотоксичну

C.Порушення вуглеводного обміну

D.Тератогенну

E.Порушення жирового обміну
Тест№148

У хворого з серцевою недостатністю після тривалого прийому дигоксину виникло порушення серцевого ритму. Який препарат доцільно призначити як антидот?

A.Анаприлін

B.Гідрокарбонат натрію

C.Унітіол

D.Активоване вугілля

E.Преднізолон
Тест№149

. Хворому С ., з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки для ерадикації хелікобактерної їінфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого?

A.Кишкова кровотеча

B.Зниження артеріального тиску

C.Бронхоспазм

D.Дисбактеріоз

E.Підвищення секреції соляної кислоти
Тест№150

Для лікування артеріальної гіпертензії лікар вважає необхідним призначити хворому препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів похідне дигідропіридину II покоління. З нижченаведених лікарських засовів оберіть такий препарат.

A.Верапаміл

B.Амлодипін

C.Кордарон

D.Ділтіазем

E.Ніфедипін
Тест№151

. Хворому, 43 років, в гострій фазі інфаркту міокарда було призначено в комплексній терапії гепарин внутрішньовенно по 10000 ОД кожні 4 години. Оберіть серед нижченаведених критерій безпеки його застосування

A.Зменшення артеріального тиску

B.Зменшення болю

C.Пригнічення свідомості

D.Відсутність гематурії

E.Зникнення блювоти
Тест№152

. Хворому П., 34 років для лікування загострення виразкової хвороби шлунку лікар вважає необхідним до складу основної фармакотерапії додати препарат з гастроцитопротекторними властивостями. Який з нижченаведених лікарських засобів не належить до цього переліку?

A.Сукральфат

B.Сайтотек

C.Пірензепін

D.Де-нол

E.Вісмута нітрат основний
Тест№153

. Хворий Л., 56 років, ВІЛ-інфікований був госпіталізований з приводу генералізованого кандидомікозу. Проконсультуйте лікаря, який з нижченаведених протигрибкових препаратів застосовується для лікування системних мікозів?

A.Ністатин

B.Леворин

C.Ундецилова кислота

D.Кетоконазол

E.*Амфотерицин В
Тест№154

. Хворий Р., 35 років, на виразкову хворобу шлунку в період загострення, приймав альмагель, де-нол та фамотидин. Останнім часом з’явилося безсоння, для лікування якого лікар призначив феноборбітал в дозі 0,05 г/добу, але снодійного його ефекту не спостерігалося. Чим можна пояснити цю обставину?

A.Фармакодинамічна взаємодія

B.Фармацевтична взаємодія

C.Фармакокінетична взаємодія альмагелю та фенобарбіталу на етапі всмоктування

D.Фармакокінетична взаємодія альмагелю та фенобарбіталу на етапі виведення

E.Фармакокінетична взаємодія альмагелю та фенобарбіталу на етапі біотрансформації
Тест№155

. Пацієнту з захворюванням шлунково-кишкового тракту лікар прописав жовчогінні препарати та панкреатин – фермент підшлункової залози. Для підвищення ефективності дії лікарських препаратів їх слід приймати:

A.За годину до прийому їжі

B.Перед прийомом їжі

C.Під час прийому їжі

D.Після прийому їжі

E.Запиваючи водою
Тест№156

Хворий з хронічними гастроентероколітом та гепатохолециститом звернувся до провізора з проханням порекомендувати йому препарат для покращання процесів травлення. Який з названих засобів найбільш ефективний?

A.Пепсин

B.Панкреатин

C.Сік шлунковий натуральний

D.Кислота хлористоводнева

E.Фестал
Тест№157

Хворому з ознаками атеросклерозу судин було призначено один з гіполіпідемічних засобів, який знижує синтез холестерину за рахунок блокування ферменту 3-гідрокси-3-метилглютарил-КоА редуктази. Вкажіть цей засіб.

A.Нікотинова кислота

B.Ловастатин

C.Холестирамін

D.Клофібрат

E.Пробукол
Тест№158

Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

A.Протиблювотний

B.Гіпотермічний

C.Антипсихотичний

D.Міорелаксуючий

E.Гіпотензивний
Тест№159

. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, звернувся в аптеку з приводу зубного болю. Провізор порекомендував йому знеболювальний засіб сказавши при цьому, що його необхідно вживати у дозі, меншій від звичайної. Яке явище взяв до уваги провізор в даному випадку?

A.Сумація

B.Потенціювання

C.Кумуляція

D.Лікарська залежність

E.Толерантність
Тест№160

. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив омепразол. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

A.Блокада Н2-гістамінових рецепторів

B.Блокада М1-холінорецепторів

C.Блокада Н1-гістамінових рецепторів

D.Пригнічення активності Н+,К+-АТФ-ази

E.Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв
Тест№161

. В аптеку звернувся хворий, якому дерматолог з приводу трихофітії волосистої частини голови призначив протигрибковий антибіотик, який має здатніть накопичуватися в клітинах з високим вмістом кератину (шкіра, нігті, волосся). Невдовзі хворий почав скаржитись на головний біль, дезорієнтацію, кропивницю. Який препарат був призначений хворому?

A.Гризеофульвін

B.Леворин

C.Амфотерицин В

D.Міконазол

E.Ністатин
Тест№162

. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Не порадившись з лікарем він використав бронхолітичний засіб, введення якого спровокувало гіпертензивну кризу. Який з перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертензивну кризу?

A.Сальбутамол

B.Ефедрину гідрохлорид

C.Еуфілін

D.Беротек

E.Ізадрин
Тест№163

. Відомо, що в осіб з генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей прояв атипових реакцій на лікарські засоби?

A.Алергія

B.Сенсибілізація

C.Ідіосинкразія

D.Тахіфілаксія

E.Толерантність
Тест№164

. Больному, страдающему атеросклерозом сосудов головного мозга, был назначен препарат, относящийся к группе блокаторов кальциевых каналов. Назовите этот препарат.

A.Кавинтон

B.Пентоксифиллин

C.Пирацетам

D.Ксантинола никотинат

E.Циннаризин
Тест№165

. Больному, страдающему язвенной болезнью желудка, был назначен противоязвенный препарат, обладающий способностью одновременно понижать секрецию соляной кислоты и угнетать микроорганизм хеликобактер пилори. Назовите этот препарат.

A.Гастроцепин

B.Омепразол

C.Маалокс

D.Фамотидин

E.Альмагель
Тест№166

. Ответьте на вопрос провизора-интерна: какой слабительный препарат повышает тонус матки.

A.Касторовое масло

B.Вазелиновое масло

C.Оливковое масло

D.Глицерин

E.Подсолнечное масло
Тест№167

. Ответьте на вопрос врача-интерна: широта терапевтического действия – это диапазон доз:

A.От минимальной терапевтической до минимальной токсической

B.От средней терапевтической до минимальной токсической

C.От разовой до курсовой

D.От минимальной терапевтической до максимальной токсической

E.От разовой до суточной
Тест№168

. При проведении информации среди врачей Вам необходимо подчеркнуть, какие побочные эффекты могут развиться при применении ганглиоблокаторов:

A.Лекарственная зависимость

B.Кумуляция

C.Ортостатический коллапс

D.Судороги

E.Бронхоспазм
Тест№169

. Для гастрита типа В характерно все, кроме:

A.инфицирования Helicobacter pylori

B.понижения секреторной функции желудка

C.повышения секреторной функции желудка

D.голодных болей в эпигастрии

E.повышенной раздражительности, утомляемости
Тест№170

. Для эрадикации Helicobacter pylori в комбинированную терапию хронического гастрита целесообразно включить:

A.гастроцепин

B.альмагель

C.Цефтриаксон

D.кларитромицин

E.фуросемид
Тест№171

. Самым достоверным признаком хронической почечной недостаточности является

A.повышение уровня калия в крови

B.повышение артериального давления

C.повышение содержания белка в моче (протеинурия)

D.повышение уровня креатинина в крови

E.повышение суточного диуреза выше 3 л
Тест№172

. К клиническим проявлениям сахарного диабета не относится:

A.снижение объема выделяемой мочи (олигурии)

B.повышение объема выделяемой мочи (полиурии)

C.зуд кожи

D.повышение аппетита

E.фурункулез
Тест№173

. К клиническим проявлениям тиреотоксикоза не относится:

A.снижение массы тела

B.увеличение массы тела

C.повышенная раздражительность

D.экзофтальм (пучеглазие)

E.тахикардия
Тест№174

. Для ангионевротического отека Квинке не характерен следующий симптом:

A.отек губ

B.отек гортани

C.кожный зуд

D.эозинофилия

E.полиурия
Тест№175

. Проконсультируйте врача-терапевта, какой механизм бронхолитического действия характерен для сальбутамола?

A.Угнетение липоксигеназы

B.Блокада лейкотриеновых рецепторов

C.Угнетение фосфодиэстеразы

D.Возбуждение β2-адренорецепторов

E.Блокада М-холинорецепторов
Тест№176

. Дайте коллеге совет по выбору рациональной комбинации лекарственных препаратов при артериальной гипертензии:

A.Фуросемид + калия оротат

B.Дигоксин + кальция хлорид

C.Дихлотиазид + калия хлорид

D.Верошпирон + аспаркам

E.Панангин + калия хлорид
Тест№177

. Який із наведених препаратів повинен входити в якості антидоту до аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш’яку, ртуті, хрому, вісмуту?

A.Адреналін

B.Атропін

C.Морфін

D.Унітіол

E.Дроперидол
Тест№178

. До Вас в аптеку звернулася жінка з дитиною 3 років, яка випила 6 таблеток димедролу. Через 30 хв. після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Якій із препаратів слід застосувати з метою невідкладної допомоги?

A.Прозерин

B.Адреналін

C.Атропін

D.Морфін

E.Дроперидол
Тест№179

. До Вас до аптеки звернувся хворий з приводу того, що після роботи на складі хімічних речовин із хлорофосом, з’явилися утруднене дихання, стискання в грудях, блювота, болі в животі, часте сечовипускання. Якій препарат невідкладної допомоги слід застосувати?

A.Адреналін

B.Атропін

C.Димедрол

D.Унітіол

E.Дротаверин
Тест№180

. У хворої після прийому 6 таблеток фенобарбіталу з’явилася виражена сонливість, знижений м’язовий тонус, гіперсалівація, гіпотензія та гіпотермія, зіниці помірно звужені. Який препарат слід застосувати в рамках невідкладної допомоги?

A.Тіамін

B.Адреналін

C.Кальцію хлорид

D.Еуфілін

E.Бемегрид
Тест№181

. У хвoрого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому?

A.Адреналін

B.Ціанокобаламін

C.Дифенгідрамін (димедрол)

D.Вікалін

E.Дротаверин (но-шпа)
Тест№182

. Хвору 53 років після фізичного навантаження почав турбувати біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Який препарат слід призначити для переривання больового приступу?

A.Ізосорбіду 5-мононітрат

B.Ніфедипін

C.Нітрогліцерин

D.Метопролол

E.Дилтіазем
Тест№183

. У хворого С., 64 років, який страждає на ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу ІІ ст, розвинувся астено-депресивний синдром. Який із призначених йому антигіпертензивних засобів міг цьому сприяти?

A.Фуросемід

B.Спіронолактон

C.Окспренолол

D.Клонідин

E.Усі вказані засоби
Тест№184

. У хворої Т. 42 років після гіпертонічного кризу розвинулася лівошлуночкова недостатність у вигляді набряку легень. Який препарат і яким чином слід призначити негайно?

A.Пропранолол внутрішньовенно

B.Фуросемід внутрішньовенно

C.Фуросемід внутрішньом’язово

D.Верапаміл внутрішньовенно

E.Манітол внутрішньовенно
Тест№185

. У хворої з гіпертонічною хворобою ІІ ст. після тривалого приймання пропранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з’явилися судоми в м’язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути спричинений цей стан?

A.Дихлотіазидом

B.Пропранололом

C.Дихлотіазидом і пропранололом

D.Пропранололом і ніфедипіном

E.Не пов’язаний з прийманням цих ліків
Тест№186

. До Вас в аптеку звернувся хворий на виразкову хворобу шлунку з помірними клінічними проявами. З анамнезу відомо, що в нього виявлено Helicobacter рylori. Яка група ЛЗ має бути основою лікування ?

A.Антациди

B.Антисекреторні ЛЗ

C.Коректори моторної функції

D.Антимікробні ЛЗ

E.Седативні ЛЗ
Тест№187

. Пацієнт скаржиться на помірні болі в животі, які виникли раптово після фізичного навантаження, нудоту, блювоту “кавовою гущею”, запаморочення, різку слабість. Не обстежувався, не лікувався. Хворий блідий, покритий холодним липким потом. Що могло стати причиною описаного стану ?

A.Гострий інфаркт міокарда

B.Гострий пієлонефрит

C.Гострий холецистит

D.Пневмонія

E.Шлунково-кишкова кровотеча
Тест№188

. В аптеку звернувся хворий з рецептами на омепразол 20 мг х 1 раз/д, кларитроміцин 0,5 х 2 рази/д. Така схема терапії, найімовірніше, була призначена з приводу:

A.Хронічного гастриту типу А

B.Хронічного гастриту типу В

C.Хронічного панкреатиту

D.Хронічного холециститу

E.Хронічного гепатиту
Тест№189

. До Вас звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози. Який з наведених ЛЗ найдоцільніше призначати в даному випадку?

A.Панкреатин

B.Дротаверин (но-шпа)

C.Де-нол

D.Омепразол

E.Ацидин-пепсин
Тест№190

. Хворий на бронхіальну астму під час приступу ядухи застосовує рекомендований провізором препарат “Беротек”. Після десятої інгаляції протягом першої доби виникли тахікардія і болі в ділянці серця з іррадіацією в ліву лопатку. З чим можуть бути пов’язані зазначені явища?

A.Недостатньою селективністю ЛЗ

B.Передозуванням

C.Недостатньою селективністю препарату на фоні передозування

D.Психогенними чинниками

E.Бронхоспазмом
Тест№191

. Хворому в ділянці хірургічного розтину тканин ввели 0,25% розчин новокаїну. Зненацька пацієнт покрився червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення ?

A.Алергічня реакція сповільненого типу

B.Алергічна реакція негайного типу

C.Місцевоподразнююча дія

D.Тахіфілаксія

E.Синдром відміни
Тест№192

В результаті необережного поводження біля пасіки дитину вжалило декілька бджіл у різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги ?

A.Кларитин

B.Атропін

C.Парацетамол

D.Амоксицилін

E.Фуросемід
Тест№193

. Хвора, яка отримує поліхіміотерапію в рамках комбінованого лікування раку грудної залози, скаржиться на нудоту та блювоту. Водночас є всі підстави для продовження протипухлинного лікування. Запропонуйте оптимальний шлях корекції даного ускладнення.

A.Знизити дози хіміопрепаратів

B.Відмінити один із хіміопрепаратів

C.Додати ефективний протиблювотний засіб

D.Тимчасово припинити хіміотерапію

E.Обмежитись роз’ясненням
Тест№194

. У хворого 52 років внаслідок загострення хронічного гломерулонефриту розвинулась гостра ниркова недостатність. Якому з наведених діуретиків треба віддати перевагу:

A.Тріамтерен

B.Дихлотиазид

C.Спіронолактон

D.Фуросемід

E.Амілорид
Тест№195

. Хворий Г., 24 років, страждає на цукровий діабет 1 типу протягом 8 років. На грунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії:

A.Пропранолол

B.Клофелін

C.Еналаприл

D.Дібазол

E.Дихлотиазид
Тест№196

У хворого Н., 15 років, вперше виявлено цукровий діабет І типу. Який цукрознижуючий засіб необхідно призначити:


Тест№197

. Хвора М., 33 роки, хворіє на ревматоїдний поліартрит, в анамнезі виразкова хвороба 12-палої кишки. Який нестероїдний протизапальний препарат можна порекомендувати хворій ?

A.Диклофенак натрію

B.Німесулід

C.Піроксикам

D.Напроксен

E.Індометацин
Тест№198

. У хворої О., 43 років, на 6-й день після початку лікування диклофенаком-натрію (100 мг/д) виникли свербіж та пухирчаті висипання на шкірі тулуба та верхніх кінцівок. Запропонуйте раціональну фармакотерапевтичну корекцію.

A.Підвищити дозу диклофенаку натрію

B.Відмінити диклофенак натрію та призначити антигістамінні засоби

C.Відмінити диклофенак натрію та застосувати місцевоанестезуючі засоби

D.Знизити дозу диклофенаку натрія

E.Призначити глюкокортикоїди
Тест№199

. Хворому з інфеційно-алергічною формою бронхіальної астми з частими і вираженими приступами бронхоспазму було призначено комплексне лікування. Який з наведених ЛЗ протипоказаний в даному випадку?

A.Ацетилсаліцилова кислота

B.Флунісолід

C.Амброксол

D.Кетотифен

E.Теофіллін
Тест№200

. Хворий скаржиться на продуктивний кашель упродовж багатьох років, задишку при фізичному навантаженні. Спостерігається тахіпное, при перкусії коробковий звук, аускультативно – ослаблене дихання, рентгенологічно – “легеневе серце”. Якому препарату слід надати перевагу для лікування хронічного обструктивного захворювання легень поза загостреннями?

A.Дротаверин (но-шпа)

B.Амоксицилін

C.Іпратропіум бромід (атровент)

D.Лоратадин

E.Сульфадиметоксин
Тест№201

. Хворому з гастритом в анамнезі при ревматоїдному артриті був призначений препарат із групи селективних інгібіторів циклооксигенази-2. Вкажіть препарат:

A.Індометацин

B.Диклофенак-натрій

C.Напроксен

D.Ібупрофен

E.Німесулід
Тест№202

У больных с гипертензией и сахарным диабетом І типа препаратом выбора являются представители

A.Тиазидных диуретиков

B.Бета-адреноблокаторов

C.Ингибиторов АПФ

D.Петлевых диуретиков

E.Альфа-адреноблокаторов
Тест№203

. Какой препарат может быть использован с целью купирования гипертензивного криза, осложненного приступом стенокардии

A.Каптоприл

B.Дибазол

C.Ирбесартан

D.Празозин

E.Нифедипин
Тест№204

. Укажите наиболее рациональную комбинацию антигипертензивных препаратов у больных с артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью

A.Гипотиазид + верошпирон

B.Эналаприл + фуросемид

C.Пропранолол + этакриновая кислота

D.Пропранолол + верапамил

E.Доксазозин + амилорид
Тест№205

. Через несколько месяцев после начала терапии у больного вновь участились приступы стенокардии. Какие возможные причины ухудшения состояния.

A.Естественное течение заболевания

B.Синдром „обкрадывания”

C.Возникновение синдрома „рикошета”

D.Развитие толерантности к нитратам

E.Тахифилаксия
Тест№206

Пациент К., страдающий язвенной болезнью 12-перстной кишки, обратился к провизору с вопросом о наиболее оптимальном времени приема маалокса.

A.Перед едой

B.Во время еды

C.После еды

D.В межпищеварительный период

E.Вне зависимости от приема пищи
Тест№207

Наиболее эффективным препаратом в профилактике эрозивного гастродуоденита, провоцируемого НПВС, является

A.Мизопростол

B.Коллоидный субцитрат висмута

C.Фосфалюгель

D.Метронидазол

E.Ранитидин
Тест№208

При длительном приеме антацидов, содержащих алюминий, отмечается

A.Снижение слуха

B.Полиурия

C.Слюнотечение

D.Гиперхолестеринемия

E.Поражение костной ткани
Тест№209

. У беременной М., 23 лет с артериальной гипертензией для комбинированной терапии назначение допегита целесообразно сочетать с:

A.Пропранололом

B.Гипотиазидом

C.Эналаприлом

D.Празозином

E.Коринфаром
Тест№210

. У больного Р., принимающего дигоксин в суточной дозе 0,25 мг, развилась экстрасистолия. Что необходимо предпринять?

A.Увеличить дозу дигоксина

B.Уменьшить дозу дигоксина

C.Прекратить прием дигоксина

D.Не отменять дигоксин, назначить новокаинамид

E.Не отменять дигоксин, назначить лидокаин
Тест№211

. Какие антигипертензивные средства противопоказаны больному при сопутствующем сахарном диабете с периодами гипогликемии?


A.Гипотиазид

B.Коринфар

C.Каптоприл

D.Пропранолол

E.Дилтиазем
Тест№212

. При приступе стенокардии боли наиболее часто локализуются:

A.В левой подмышечной области

B.Межлопаточная область

C.Правая половина грудной клетки

D.За грудиной

E.Эпигастральная область
Тест№213

. Больному С., с диагнозом семейная гиперхолестеринемия, назначен препарат, ингибирующий фермент 3-гидрокси СоА-редуктазу. Отметьте это препарат.

A.Пробукол

B.Ловастатин

C.Холестирамин

D.Фенофибрат

E.Никотиновая кислота

F.
Тест№214

. Больному со значительно повышенным уровнем триглицеридов необходимо провести гиполипидемическую терапию. Какой из перечисленных препаратов вызывает снижение концентрации в плазме уровня триглицеридов, увеличивая активность липопротеинлипазы?

A.Никотиновая кислота

B.Симвастатин

C.Ловастатин

D.Пробукол

E.Ципрофибрат


Тест№215

. Больная 62 лет, страдает феохромоцитомой. Какой антигипертензивный препарат целесообразно назначить?

A.Пропранолол

B.Талинолол

C.Фуросемид

D.Фентоламин

E.Дихлотиазид

Тест№216
. В аптеку звернувся хворий 28 років, який страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки; секреторна функція шлунку різко підвищена. Який з наведених препаратів бажано призначати в даному випадку?

A.Атропіна сульфат

B.Смекта

C.Омепразол

D.Метоклопрамід

E.Маалокс
Тест№217

. Хвору, яка отримує поліхіміотерапію з приводу гострого лейкозу, турбують анорексія, нудота та блювота. Водночас є всі підстави для продовження цитостатичного лікування. Запропонуйте оптимальний шлях корекції даного ускладнення.

A.Додати протиблювотний засіб

B.Знизити дози хіміопрепаратів

C.Відмінити один із хіміопрепаратів

D.Тимчасово припинити хіміотерапію

E.Підвищити дози хіміопрепаратів
Тест№218

. У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Котрий із препаратів міг її спричинити?

A.Диклофенак натрію

A.Дексаметазон

B.Ібупрофен

C.Делагіл

D.Левамізол
Тест№219

. Проконсультуйте молодого колегу: якому із перелічених антибактеріальних засобів властива гематотоксичність?

A.Цефтріаксон

B.Іміпенем

C.Левоміцетин

D.Амоксицилін

E.Кларитроміцин
Тест№220

. Хвора із сезонним вазомоторним ринітом, яка працює диспетчером на залізниці, звернулася в аптеку за порадою: котрий із антигістамінних лікарських засобів не має пригнічувальної дії на ЦНС?

A.Клемастин

B.Дипразин

C.Дифенгідрамін

D.Лоратадин

E.Піпольфен
Тест№221

У хворого на шизофренію розвинулись стійкі галюцинації. Порадьте лікарю-інтерну, препарат з якої групи доцільно призначити пацієнту?

A.Транквілізатори

B.Нейролептики

C.Антидепресанти

D.Психостимулятори

E.Наркотичні анальгетики
Тест№222

. Хворий звернувся з проханням відпустити йому безрецептурний препарат з метою полегшення болю в горлі. В анамнезі – алергія на місцеві анестетики. Котрий з наведених лікарських засобів йому протипоказаний?

A.Колдрекс Ларі Плюс

B.Стрепсилс

C.Фарингосепт

D.Нео-ангін

E.Септефрил
Тест№223

Проконсультуйте молодого колегу: який лікарських засобів застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії?

A.Ацетилсаліцилова кислота

B.Гепарин

C.Альтеплаза

D.Пентоксифілін

E.Фраксипарин
Тест№224

. Хворий Б., 28 років на бронхіальну астму поступив до терапевтичного відділення з тяжким нападом ядухи. З якого препарату слід почати лікування?

A.Окситропія бромід

B.Еуфілін

C.Сальбутамол

D.Іпратропія бромід

E.Преднізолон
Тест№225

. У хворого К, 53 років бронхіальна астма та стенокардія напруги ІІІ ф.к. Який препарат із перелічених нижче протипоказаний в даному випадку?

A.Преднізолон

B.Орципреналин

C.Сальбутамол

D.Беклометазон

E.Амлодипін
Тест№226

. Хворому К, 34 років з метою профілактики нападів бронхіальної астми лікар вважає доречним призначення інгаляційного глюкокортикоїдного препарату. Який з нижченаведених не належить до цієї групи?

A.Флунісолід

B.Флутіказон

C.Будесонід

D.Сальметерол

E.Беклометазон
Тест№227

. Хворий В., потрапив у кардіологічне віллілення з приступом надшлуночкової паросизмальної тахікардії. Який препарат з нижче перелічених є препаратом вибору у цьому випадку?

A.Верапамил

B.Лідокаїн

C.Еналапріл

D.Ніфедипін

E.Лізиноприл
Тест№228

. Хворий К., страждає на ішемічну хворобою серця з серцевою недостатністю другої стадії. З якої комбінації препаратів слід почінати лікування цього хворого?

A.Інгібітори АПФ + блокатори кальцієвих каналів

B.Інгібітори АПФ + діуретіки

C.Інгібітори АПФ + нітрати

D.Нітрати + діуретіки

E.Альфа-адреноблокатори + діуретіки
Тест№229

Після тижневої фармакотерапії артеріальної гіпертензії лізиноприлом в дозі 10 мг 2 раз на добу у хворого з’явилися періодично виникаючі напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене?

A.Підвищенням тонусу кашльового центру

B.Загостренням супутньої патології

C.Пригніченням синтезу альдостерону

D.Накопиченням в крові залишку брадикініну

E.Зменшення вмісту в крові адреналіну
Тест№230

. Хворому К, 54 років, який кілька років страждає хронічним гиперацидним гастритом, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все?

A.Нудота

B.Закреп

C.Анорексія

D.Блювота

E.Діарея
Тест№231

. Хворий К 35 років., лікується у кардіологічному відділенні з діагнозом стабільна стенокардія напруги. Стан хворого стабільний, АТ 130/80 мм рт. ст. Який препарат доцільно використовувати для попередження гіперліпідемії?

A.Гепарин

B.Аспірин

C.Атенолол

D.Лізиноприл

E.Ловастатин
Тест№232

. При отпуске безрецептурного препарата для симптоматического лечения боли в горле в лекарственной форме аэрозоля, провизор обязан обратить внимание пациента, что данный препарат:

A.следует распылять в полости рта при задержке дыхания

B.следует распылять в полости рта синхронно с глубоким вдохом

C.следует распылять в полости рта синхронно с глубоким выдохом

D.следует распылять на расстоянии 10-15 см от полости рта

E.следует распылять в полости рта непосредственно перед едой и/или питьем
Тест№233

. При отпуске безрецептурного препарата для симптоматического лечения ринита больному с артериальной гипертензией для максимального снижения вероятности развития нежелательного системного сосудосуживающего действия следует рекомендовать лекарственную форму:

A.капли

B.аэрозоль

C.таблетки

D.мазь


E.гель
Тест№234

При выделениях из одной половинки носа у ребенка дошкольного возраста следует рекомендовать обратиться к врачу, так как данный симптом является “угрожающим” и требует исключить:

A.острый аллергический ринит

B.инородное тело в носовом ходу

C.острое респираторное заболевание

D.синусит

E.аденоиды
Тест№235

У больного с повышенной бронхиальной секрецией и обильным отделением мокроты противокашлевые препараты:

A.являются обязательным компонентом лечения

B.назначаются только на ночь

C.не назначаются

D.не назначаются лицам с сопутствующей патологией печени

E.не назначаются детям до 3 лет
Тест№236

. При назначении антигистаминного препарата дипразина с целью симптоматического лечения аллергии провизор должен предупредить пациента, что данный препарат нельзя сочетать с алкоголем, так как:

.потенцируется угнетающее действие на ЦНС

B.потенцируется раздражающее действие препарата на слизистую желудка

C.возможно резкое повышение АД

D.возможно развитие гепатотоксического эффекта

E.возможно усиление симптомов аллергии
Тест№237

. При назначении препарата “Антимигрен” (суматриптан) для лечения мигренозного приступа провизор должен предупредить пациента, что в случае отсутствия должного эффекта повторный прием препарата возможен:

A.не ранее, чем через 30 мин

B.не ранее, чем через 3 часа

C.не ранее, чем через 12 часов

D.не ранее, чем через 24 часа

E.не ранее, чем через 48 часов
Тест№238

. Нежелательная реакция, которая обусловлена фармакологическими свойствами лекарственного средства и наблюдается исключительно при применении в дозах, рекомендованных для медицинского применения лекарственного средства, называется:

A.токсическое действие

B.аллергическая реакция

C.побочное действие

D.идиосинкразия

E.синдром отмены
Тест№239

. Запоры - побочное действие, развитие которого нередко наблюдается при курсовом лечении антигипертензивными препаратами из группы:

A.диуретиков

B.ингибиторов АПФ

C.блокаторов кальциевых каналов

D.альфа-адреноблокаторов

E.блокаторов ангиотензиновых рецепторов
Тест№240

Больному И., 56 лет для лечения гипертонической болезни назначены ингибитоор АПФ и калийсберегающий диуретик. Такая комбинация:

A.рациональна, так как уменьшается риск развития гипокалиемии

B.рациональна, так как потенцируется гипотензивное действие ИАПФ

C.нерациональна, так как снижается гипотензивное действие ИАПФ

D.нерациональна, так как увеличивается риск развития гиперкалиемии

E.нерациональна, так как увеличивается риск развития ортостатического коллапса
Тест№241

. “Серый синдром” новорожденных (падение температуры ниже нормы, ацидоз, дыхательные расстройства, серая окраска кожи, коллапс) развивается при применении:

A.тетрациклина

B.гентамицина

C.ципрофлоксацина

D.левомицентина

E.эритромицина
Тест№242

. Для профилактики остеопороза женщинам в возрасте после 40 лет следует рекомендовать поливитаминные препараты с повышенным содержанием:

A.железа

B.магния

C.кальция

D.калия


E.цинка
Тест№243

. При лечении гипертонической болезни диуретиками препараты калия не назначают в сочетании с:

A.клопамидом

B.дихлотиазидом

C.фуросемидом

D.триамтереном

E.этакриновой кислотой
Тест№244

. У хворого 49 років – загострення виразкової хвороби 12-палої кишки з супутнім антральним гастритом. Доведена наявність хелікобактерної інфекції. Під час комплексної фармакотерапії хворий поскаржився на появу калу чорного кольору. Який із призначених препаратів змінив колір калових мас?

A.Метронідазол

B.Де-нол

C.Амоксицилін

D.Тетрациклін

E.Фуразолідон
Тест№245

. Хворому 65 років з гострим інфарктом міокарду призначено в комплексній фармакотерапії гепарин по 5000 ОД кожні 4 години внутрішньовенно. Вкажіть критерій безпеки його застосування:

A.Відсутність гематурії

B.Зменшення артеріального тиску

C.Пригнічення свідомості

D.Зменшення болю

E.Зникнення блювання
Тест№246

. У хворої 26 років діагностовано позагоспітальна пневмонія, спричинена мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб:

A.Амоксіцилін

B.Роваміцин

C.Гентаміцин

D.Бензілпеніцилін

E.Амоксіклав
Тест№247

. Хвора 60 років страждає гіпертонічною хворобою ІІ стадії, ішемічною хворобою серця, бронхіальною астмою. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення?

A.Ніфедипин

B.Еуфілін

C.Пропранолол

D.Мукалтін

E.Сальбутамол
Тест№248

До провізора в аптеці звернулась жінка з проханням відпустити жарознижуючий засіб для дитини 8 місяців. Який препарат Ви порадите?

A.Ацетилсаліцилова кіслота

B.Парацетамол

C.Індометацин

D.Діклофенак натрію

E.Піроксикам
Тест№249

. Хвора 56 років із хронічним панкреатитом та зниженою секреторною функцією підшлункової залози тривалий час приймає мезим. Яку заміну можливо запропонувати хворій в аптеці при відсутності препарату?

A.Контрикал

B.Холосас

C.Карсил

D.Ацидин-пепсин

E.Панцитрат
Тест№250

. Хворий 65 років з хронічною серцевою недостатністю регулярно приймає фуросемід по 40 мг натщесерце 3 рази на тиждень. У нього виникла позашпитальна пневмонія, у зв’язку з чим лікар призначив комбіновану фармакотерапію. Через 3 доби хворий почав втрачати слух. Назвіть лікарський засіб, який при взаємодії з фуросемідом викликав глухоту:

A.Амікацин

B.Лінекс

C.Тавегіл

D.Ністатин

E.Розчин йодистого калію
Тест№251

. У хворого 60 років з ішемічною хворобою серця, хронічною серцевою недостатністю, тахісистолічною формою фібриляції передсердь стався напад серцевої астми. Вкажіть серцевий глікозид з швидкою дією, низькою кумулятивною здатністю, який ефективно підвищує силу серцевих скорочень та необхідний хворому:

A.Дігоксин

B.Дігітоксин

C.Строфантин

D.Целанід

E.Адонізид
Тест№252

. Для покращення відходження мокроти, дренажної функції бронхів, хворій 52 років з бронхіальною астмою призначено лікарський засіб. Через деякий час у хворої з’явились сльозотеча, рінорея, лоскіт в горлі. Який засіб отримувала хвора?

A.Мукалтін

B.Бронхолітін

C.Амброксол

D.Йодид калію

E.Бромгексін
Тест№253

. До лікаря звернувся хворий 70 років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому?

A.Еналаприл

B.Доксазозин

C.Пропранолол

D.Дилтіазем

E.Лозартан
Тест№254

. Дитину 6 років вжалило декілька бджіл у різні ділянки тіла. Який з нижченаведених засобів має бути застосовано на етапі першої допомоги?

A.Ацетилсаліцилова кіслота

B.Бензилпеніцілін

C.Тавегіл

D.Кетотіфен

E.Папаверін
Тест№255

. Хворого турбують періодичні напади болю за грудиною, з приводу чого він звернувся в аптеку з проханням порекомендувати йому лікарський засіб. Після бесіди з хворим провізор зробив висновок, що у нього стенокардія. Яка тривалість больового синдрому при стенокардії

A.Від кількох секунд до 20-30 хвилин

B.1 година

C.2-4 години

D.6 годин

E.10 годин
Тест№256

. При огляді хворого виявлено збільшений живіт, випинання пупка, наявність на шкірі живота судинних зірочок та розширення судин у вигляді „голови медузи”. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A.Ожиріння

B.Вірусний гепатит

C.Хронічний панкреатит

D.Хронічний холецистит

E.Цироз печінки
Тест№257

. У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію?

A.Ізоніазид

B.Етамбутол

C.Рифампіцин

D.Стрептоміцин

E.Етіонамід
Тест№258

. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу захворювання на виразкову хворобу 12-палої кишки призначено де-нол, з проханням розказати, як правильно вживати препарат.

A.Безпосередньо перед кожним прийомом їжі

B.За 30 хвилин до прийому їжі та перед сном

C.Безпосередньо після кожного прийому їжі

D.Під час прийому їжі

E.На протязі дня при болі в шлунку та перед сном
Тест№259

. В аптеку звернувся хворий, якому дерматолог з приводу мікроспорії призначив протигрибковий антибіотик, який має здатність накопичуватися в клітинах з високим вмістом кератину (шкіра, нігті, волосся). Невдовзі хворий почав скаржитись на головний біль, дезорієнтацію, кропивницю. Який препарат був призначений хворому?

A.Леворин

B.Амфотерицин В

C.Міконазол

D.Ністатин

E.Гризеофульвін
Тест№260

Хворий К 35 років., лікується у кардіологічному відділенні з діагнозом стабільна стенокардія напруги. Стан хворого стабільний, АТ 130/80 мм рт. ст. Який препарат доцільно використовувати для попередження гіперліпідемії?

A.Гепарин

B.Аспірин

C.Атенолол

D.Лізиноприл

E.Ловастатин
Тест№261

. Хворий Л., 70 років, поступив в кардіологічне відділення з нападом стенокардії, де йому було призначене лікування. Після прийому ліків хворий відмітив сильний головний біль та нудоту. Для якого антиангінального засобу характерний такий побічний ефект?

A.Метопролол

B.Нітросорбід

C.Амлодипін

D.Ніфедипін

E.Атемолол
Тест№262

. Хворий Г., 65 років, страждає гіпертонічною хворобою з брадикардією. Який з лікарських засобів йому доцільно призначити?

A.Ніфедипін

B.Еналаприл

C.Доксазозин

D.Атенолол

E.Метилдофа
Тест№263

. Хвора Д., 25 років скаржиться на підвищену збудливість, плаксивість, яка раптово переходить у стан радості, нервовість, серцебиття, зниження маси тіла за умов збереження апетиту, загальну слабкість, підвищену пітливість та порушення сну. Про яке захворювання можна думати?

A.Гіпофізарний нанізм

B.Мікседему

C.Гіпертиреоз

D.Акромегалію

E.Гіпопаратиреоз
Тест№264

. В аптеку звернулася молода жінка з приводу різкого болю в правій скроневій ділянці, нудоти, світлобоязні. Приступ почався раптово. Який безрецептурний препарат Ви порекомендуєте?

A.Пірацетам

B.Суматриптан

C.Вінпоцетін

D.Аскорбінова кислота

E.Спіронолактон
Тест№265

. В аптеку звернулася мама 4-х місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат Ви порекомендуєте для дитини?

A.Колдрекс

B.Солпадеїн

C.Німесулід

D.Панадол

E.Діклофенак натрію
Тест№266

. Жінка Ф., 30 років, хворіє гіпертиреозом, скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевого ритму?

A. Сальбутамол

B. Адреналін

C. Пентамін

D. Пропранолол

E. Ізадрин
Тест№267

. Отпуская из аптеки препарат железа для приёма внутрь – ферроплекс, следует предупредить больного, что этот препарат нельзя запивать молоком и употреблять вместе с ним молочные продукты, потому что при этом:

А. Образуются плохо растворимые хелатные комплексы

В. Пролонгируется действие препаратов железа

С. Усиливается активность препарата

D. Быстро всасывается препарат

Е. Ускоряется выведение препарата
Тест№268

. В аптеку обратился больной с сильным сухим кашлем. Какое лекарственное средство Вы порекомендуете принять больному с целью угнетения непродуктивного кашлевого рефлекса:

А. Калия йодид

В. Трипсин

С. Ацетилцистеин

D. Либексин

Е. Натрия гидрокарбонат
Тест№269

. Больному бронхиальной астмой врач назначил приём бета-адреностимуляторов. Какое из приведенных средств Вы порекомендовали бы приобрести исходя из его влияний на частоту сердечных сокращений?

А. Эфедрин

В. Сальбутамол

С. Изадрин

D. Алупент

Е. Адреналин
Тест№270

. К провизору обратился пациент, которому рекомендовали приём ацетилсалициловой кислоты в качестве антиагреганта. Какую суточную дозу следует рекомендовать для постоянного приёма?

А. 0,1 – 0,3

В. 0,5 – 1,0

С. 1,0 – 2,0

D. 2,0 – 3,0

Е. Больше 4,0
Тест№271

. У больной 36 лет выявлена атипичная внегоспитальная пневмония, которая вызвана хламидийной инфекцией. Какой антибактериальный препарат целесообразно рекомендовать в этом случае?

А. Ванкомицин

В. Ампициллин

С. Пенициллин

D. Цефуроксим

Е. Рокситромицин
Тест№272

У больного пожилого возраста диагностирована госпитальная пневмония. Лечится гентамицином. Какое побочное действие наиболее часто встречается при использовании антибиотиков этой группы?

А. Псевдомембранозный колит

В. Гематотоксическое

С. Ототоксическое действие

D. Поражение печени

Е. Тромбофлебит
Тест№273

Выберите из перечисленных заболеваний те, которые могут лечиться при помощи ОТС-препаратов при консультативной помощи провизора.

А. Рак лёгких

В. ОРЗ


С. Экссудативный плеврит

D. Бронхиальная астма

Е. Острая пневмония
Тест№274

Понятие «комплайенс» означает:

А. Готовность пациента выполнять все рекомендации врача, фармацевта, провизора

В. Самолечение

С. Заниматься самопрофилактикой

D. Самопомощь

Е. Все ответы правильные
Тест№275

В аптеку обратилась беременная женщина с лихорадкой. Порекомендуйте наиболее безопасный препарат.

А. Ибупрофен

В. Диклофенак

С. Ацетилсалициловая кислота

D. Парацетамол

Е. Индометацин
Тест№276

Симпатомиметики для лечения ринита назначают с осторожностью при:

А. Микседеме

В. Поносе

С. Гастрите

D. Гипотонии

Е. Артериальной гипертензии
Тест№277

В 6-летнем возрасте ребёнок заболел пневмонией, по поводу которой назначен антибиотик. После лечения ребёнок потерял слух. Какая группа антибиотиков могла вызвать это осложнение?

А. Пенициллины природные

В. Цефалоспорины

С. Макролиды

D. Аминогликозиды

Е. Пенициллины полусинтетические
Тест№278

Больному С. с язвенной болезнью 12-перстной кишки для эрадикации хеликобактерной инфекции была назначена комбинированная терапия (омепразол, кларитромицин, метронидазол). Какое побочное действие может возникнуть у больного?

А. Повышение секреции соляной кислоты

В. Кишечное кровотечение

С. Снижение артериального давления

D. Бронхоспазм

Е. Дисбактериоз
Тест№279

Новорождённому Д. с целью фармакотерапии токсикоинфекции системы пищеварения назначен левомицетин. Какие эффекты могут быть вызваны его назначением?

А. Нарушение развития зубов и костной ткани

В. Циркуляторный коллапс или «серый синдром»

С. Угнетение дыхания, сонливость

D. Нарушение реологических свойств крови, гипогликемия с судорогами

Е. Повышение артериального давления крови
Тест№280

Больной 32 года поступил на лечение с диагнозом язвенная болезнь 12-перстной кишки. Врач назначил в комплексной терапии омепразол. Каким лекарственным средством можно заменить этот препарат?

А. Лансопразол

В. Атропина сульфат

С. Метронидазол

D. Тетрациклин

Е. Де-нол
Тест№281

Для лечения артериальной гипертензии врач считает необходимым назначить больному препарат из группы блокаторов кальциевых каналов - производное дигидропиридинина ІІ поколения. Из нижеприведенных лекарственных средств выберите такой препарат.

А. Кордарон

В. Верапамил

С. Амлодипин

D. Дилтиазем

Е. Нифедипин
Тест№282

Больная П., 38 лет, ревматоидным полиартритом в комплексной терапии принимала диклофенак натрия по 0,1 г в сутки. Оценка эффективности использования нестероидных противовоспалительных средств происходит по всем нижеприведенным критериям, кроме:

А. Лабораторные тесты

В. Индекс отёчности участка сустава

С. Сила сжатия ладони

D. Возникновение агранулоцитоза

Е. Функциональные тесты, которые оценивают объём движений в суставе
Тест№283

Больному, 43 года, в острой фазе инфаркта миокарда было назначено в комплексной терапии гепарин внутривенно по 10000 ЕД каждые 4 часа. Выберите среди ниже перечисленных критерий безопасности его использования


Каталог: cgi -> irbis64r 14 -> fulltext -> Repozitarij
Repozitarij -> Навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів»
Repozitarij -> Міністерство охорони здоров'я України Запорізький державний медичний університет
Repozitarij -> Робоча програма навчальної дисципліни фармацевтична технологія
Repozitarij -> Робоча програма навчальної дисципліни фармацевтичний аналіз лікарських засобів (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 1102
Repozitarij -> Запорізький державний медичний університет кафедра іноземних мов
Repozitarij -> Методичні рекомендації до виробничої практики з клінічної косметології для студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Repozitarij -> Запорізький державний медичний університет
Repozitarij -> Запорізький державний медичний університет кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії І косметології
Repozitarij -> Рецензенти: Зав кафедри терапії, клінічної фармакології І ендокринології змапо д мед н., професор Фуштей І. М. Зміст стор. Введення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка