Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна роботаСкачати 152.86 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір152.86 Kb.
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ украЇни

Національний авіаційний університет
Кафедра аеронавігаційних систем
ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_____________В.П. Харченко

“____”______________2013 р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

(пояснювальна записка)
випускника освітньо-кваліфікаційного рівня

“МАГІСТР”

Тема: Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху (Flight safety parameters monitoring systems)_______________________________________________________________Виконавець: А.О.Задорожня

Керівник: С.В.Павлова

Консультанти з окремих розділів пояснювальної записки:Безпека польотів: Ю.В. Чинченко

Охорона праці: В.В. Коваленко

Охорона навколишнього середовища О.О.Маріц

Нормоконтролер: В.Ю.Ларін

Київ 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут аеронавігаціїі

Кафедра аеронавігаційних систем

Напрям (спеціальність) 8.07010203 “Системи аеронавігаційного обслуговування ”________________ 1

(шифр, найменування)

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_____________В.П. Харченко

“____”______________2013 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

Задорожньої Аліни Олександрівни ______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові випускника в родовому відмінку)

1.Тема дипломної роботи Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху (Flight safety parameters monitoring systems)_________________________________________________________

затверджена наказом ректора від «30» серпень 2012 р. № 1625/ст.

2. Термін виконання роботи: з 29.10.2012р. по 10.02.2013р.

3. Вихідні дані до роботи: Літературні дані (монографії, оригінальні статті та документи щодо вимог впровадження концепції «Єдиного неба» в Європі, стану безпеки національної аеронавігаційної системи та основних положень щодо її покращення, основні показники безпеки повітряного руху та принципи їх впровадження в рамках проекту «Єдиного неба»)__________________________________

4. Зміст пояснювальної записки: Основні світові концепції організації повітряного руху; елементи забезпечення безпеки польотів; методи та засоби для виконання дослідження; основні показники безпеки повітряного руху._________________________________________________________________

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: ілюстративний матеріал щодо тематики дипломної роботи ознайомлювального характеру; схеми та графіки, що ілюструють результати роботи: статистична оцінка впровадження параметрів безпеки повітряного руху.________

6. Календарний план-графік.

пор.


Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконання

1

Вивчення вихідних даних та аналіз проблеми дослідження

29.10.12 – 07.11.12

Вик.

2

Розробка методики щодо дослідження систем моніторингу параметрів безпеки повітряного руху з використанням відповідного програмного забезпечення

08.11.12 – 25.11.12

Вик.

3

Статистична оцінка параметрів безпеки повітряного руху

26.11.12 – 05.12.12

Вик.

4

Виконання розділу «Безпека авіації»

06.12.12 – 13.12.12

Вик.

5

Виконання розділу «Охорона праці»

14.12.12 – 20.12.12

Вик.

6

Виконання розділу «Охорона навколишнього природного середовища»

21.12.12 – 31.12.12

Вик

7

Оформлення пояснювальної записки, реферату

01.01.13 – 22.01.13

Вик.

8

Проходження нормоконтролю

23.01.13 – 26.01.13

Вик.

9

Підготовка графічного матеріалу та складання доповіді

27.01.13 – 05.02.13

Вик.

7. Консультанти з окремих розділівРозділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання видав

Завдання прийняв

БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

к.т.н., доцент

Ю.В. Чинченко
ОХОРОНА ПРАЦІ

к.б.н., доцент

В.В.Ковалевська
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРИДОВИЩА


к.б.н.,

О.О.Маріц
8. Дата видачі завдання: “_____"___________ 2012 р.

Керівник дипломної роботи ___________________________________________________ С.В.Павлова

(підпис керівника) (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання __________________ ___________________________А.О.Задорожня(підпис студента) (П.І.Б.)

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи магістра «Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху»: 118 с., 34 рис., 7 табл., 5 додатків, 41 джерело.

Об’єкт дослідження – стратегія забезпечення високого рівня авіаційної безпеки.

Мета дипломної роботи – розроблення системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху на основі впровадження концепції «Єдиного неба».

Мета дослідження - обробка даних із застосуванням якісних та кількісних методів обробки інформації, графічна репрезентація результатів з використанням комп’ютерного програмного забезпечення.

На сучасному етапі існує безліч концепцій щодо покращення умов функціонування авіації в цілому та зокрема її безпеки. Одним з найголовніших проектів сьогодення є впровадження концепції «Єдиного неба (Single European Sky)» у Європі. Розробка системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху дозволить оцінити існуючий стан безпеки польотів у повітряному просторі країни та впровадити методологію щодо її покращення, опираючись на забезпечення виконання умов та потреб у рамках концепції «Єдиного неба (Single European Sky)».
SINGLE EUROPEAN SKY, PERFORMANCE SCHEME, SAFETY PERFORMANCE INDICATORS, EFFECTIVENESS OF SAFETY MANAGEMENT, SEVERITY CLASSIFICATION OF THE RAT, JUST CULTURE, ACCEPTABLE LEVEL OF SAFETY.
CONTENT

Acronym list…………………………………………………………………………..8

Introduction

The main safety concepts and clarifications

1.1. The evolution of safety

1.2. Accidents and incidents prevention as a main safety goal

1.3. The main air traffic management concepts

1.3.1. Free flight concept

1.3.2. Single European Sky concept

1.3.3. Autonomous aircraft advanced concept

Conclusion

Technical task

The components of safety performance

3.1. Acceptable level of safety

3.2. The performance scheme

3.2.1. Safety key performance indicators in performance plans

3.2.2. National performance plans and its safety assessment

3.3. Effectiveness of safety management as a key performance indicator

3.4. Risk analysis tool severity classification as a key performance indicator

3.5. Just culture as a key performance indicator

3.6. Ukrainian safety management policy and strategy

Conclusion

Methods and tools applied for current research

4.1. Methods of scientific researches

4.2. Analysis as a significant part of investigation

4.3. Qualitative and quantitative methodology

4.4. Software package clarifications

4.4.1. Microsoft Excel

4.4.2. Tables and charts as main tools

4.4.3. StatGraphics Plus Software

Conclusion

Safety performance indicators

5.1. Safety performance indicators in performance scheme

5.1.1. Monitoring of safety performance indicators at the state level


5.1.2. SPIs at the service provider level

5.1.3. Monitoring of additional indicators at the state level


5.2. Investigation of just culture

5.3. Implementation of acceptable level of safety

5.4. Integration the performance scheme as a part of Single European Sky project into Ukrainian air navigation system

Conclusion

Flight safety

6.1. Flight safety management in air navigation system in case of implementation of air traffic safety parameters monitoring systems

6.2. Calculation of the circular protected area for the lateral separation on the crossed routes

Conclusion

Labour precaution

7.1. Manufacturing factors in the working area

7.1.1 Working conditions

7.1.1.1 Increased value of voltage in the electrical circuit that can pass through the human body

7.1.1.2. Increased level of electromagnetic radiation

7.1.1.3. Insufficient illumination of the working area

7.1.1.4. Increased level of noise at the workplace

7.2. Technical and organizational measures to reduce the impact of harmful and dangerous factors

7.2.1. Measures regarding electrical hazards

7.2.2. Measures regarding electromagnetic radiation

7.2.3. Measures regarding insufficient illumination of the working area

7.2.4. Measures regarding increased level of noise at the workplace

7.3. The provision of fire and explosion safety

7.3.1. Fire alarm

7.4. The general safety instructions, fire and explosion regulations

7.4.1. General and fire safety instructions

7. 4.2. Safety instructions in case of the fire

Conclusion

Ecology

8.1. Human factor in flight safety

8.1.1. Human factor development

8.1.2. The PEAR model

8.1.3. Factors affecting human performance

Conclusion

Conclusions and recommendations

ReferencesAppendixes

ACRONYMS LIST

ALoS

Acceptable level of safety

ANS

Air Navigation Service

ANSP

Air Navigation Service Provider

ATC

Air Traffic Control

ATCO

Air Traffic Control Officer

ATM

Air Traffic Management

ATM-TE

ATM Technical Events

EASA

European Aviation Safety Agency

EoSM

Effectiveness of Safety Management

EU

European Union

EUROCONTROL

European Organisation for the Safety of Air Navigation

FAB

Functional Airspace Block

ICAO

International Civil Aviation Organization

JC

Just Culture

KPA

Key Performance Area

KPI

Key Performance Indicator

LSSIP

Local Single Sky Implementation

NPP

National Performance Plan

NSA

National Supervisory Authority

RAT

Risk Analysis Tool

RP 1

Reference Period 1

PRU

Performance Review Unit

RI

Runway Incursion

SES II

Single European Sky second legislative package

SMS

Safety Management System

SMI

Separation Minima Infringement

SPI

Safety Performance Indicators

SSP

State Safety Programme

INTRODUCTION

Flying is one of the safest forms of transport. It is also the fastest growing. Confronted with the increasing of the air traffic and a big number of carriers resulting from the successful implementation of the single aviation market, the aviation authorities have decided to take the initiative, to ensure all customers with the same level of safety in the sky.

In Europe the aviation safety system is based on a close collaboration between the European Commission, the European Aviation Safety Agency, European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL), national civil aviation authorities and safety investigation authorities of the Member States, as well as the aircraft manufacturers, airlines and other undertakings participating in the single aviation market. [2]

The Single European Sky (SES) performance scheme is a new component in aviation safety that enters a pro-active, evidence-based element to aviation safety activities at European level. This component is aimed to improve European-wide safety performance by determining the main risks to aviation safety and taking action to prevent it. SES Performance Scheme aims at setting and implementing binding targets for Member States to deliver better air navigation services at lower costs. The incentives given through the Performance Scheme will lead to cheaper flights. Furthermore, the scheme ensures that capacity is increased. As a result, flights will be significantly less delayed, saving unnecessary costs for airlines and passengers. In addition, the environmental impact of air traffic will be reduced due to more efficient and shorter flight paths. Safety aspect of Performance Scheme is aimed to ensure the high level of flight safety through the set of improvements. In the end, air customers should benefit from a punctual, greener and more cost-efficient mode of transport with a maintained or even enhanced level of safety.

In fact, safety in civil aviation is significantly influenced by the inherently international nature of this industry. International co-operation is an essential part to provide network safety and development of coordinated policies and globally agreed standards. The national air navigation system is recognized by global aviation community as one of the most dynamic and functional. Ukrainian air navigation system is a part of the pan-European. Therefore the priority for Ukrainian aviation safety is the correspondence to European demands. As evidence, in 2004 Ukraine became a member state of Eurocontrol. That gave Ukraine the opportunity to improve safety, to influence the strategic decisions for the further development of air navigation in Europe, fully realize the potential of Ukraine as a transit country to attract foreign investment as well as to participate in the financial program, related to the organization of air traffic.

The importance of current research is caused by strong intentions of Ukrainian air navigation system regarding integration into European environment and participation in the SES II projects. Nowadays, the adoption of SES Performance Scheme is the main demand of SES II package for all Member States. Therefore it becomes the current requirement for Ukrainian safety. Meanwhile, the implementation of Performance Scheme is not an easy process and it requires a lot of additional arrangements to be taken in Ukrainian air navigation:  1. to adapt national legislative basis by applying new regulation regarding safety management;

  2. to correspond the national certification rules of providers with the European requirements;

  3. to ensure the appropriate financial support as well as essential human resources.

Certainly, those steps require special timing that would delay Ukraine in its safety performance. Therefore, the national authorities decided to explore the results of implementation of SES Performance Scheme in order to understand in a full extent its sense and European safety policy in general.

Current research provides the detailed analysis of safety performance indicators (established by SES Performance Scheme) as a part of flight safety parameters monitoring system. Additionally, the Acceptable Level of Safety is required hence the analysis of its implementing status in Europe was performed. Therefore, current investigation makes this study valuable and useful for aviation representatives that deal with Ukrainian air navigation services as well as for EUROCONTROL safety experts.

Taking into account the above-mentioned the purpose of the study is to identify and investigate the safety performance trends and to integrate it into Ukrainian air navigation system.

In order to resolve above-described purpose it is necessary to consider the following tasks:  1. to review the particular features of European safety performance and the strategy regarding its improvement;

  2. to perform the analysis of current state of safety;

  3. to define the certain ways and for significant enhancement of Ukrainian safety performance;

  4. to develop methodology regarding SES II package implementation into Ukrainian air navigation system;

  5. to provide recommendations regarding current problem.

The object of the research is the strategy and processes regarding ensuring of high level of safety performance.

The subject of the study is the flight safety parameters monitoring system.

In fact, study provides a valuable research that allows to define the main way for implementation of the SES Performance Scheme into Ukrainian air navigation system as national aviation safety policy aimed at the establishment of European standards and regulation in order to implement the conception of Single European Sky.


REFERENCES

1. Commission Regulation (EU) No 691/2010 of 29 July 2010 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions and amending Regulation (EU) No 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services//European Commission. – Brussels, 2010. – P.L201/1-L201/22.

2. European Commission - Режим доступу: 25.12.2012\ http://ec.europa.eu.

3. DOC Memo/12/576 “Performance Scheme”/ European Commission. - Brussels, 2012. – P.1-3.

4. DOC 9859 AN/474 “Safety Management Manual (SMS)”//ICAO. – Montreal, 2009. – Ed.2. – 284 p.

5. Safety Key Performance Area/Performance Review Body, Eurocontrol//Proposed regulatory approach for a revision of the SES Performance Scheme addressing RP2 and beyond. – Brussels, 2012. – V.1. – P.17-29.

6. 3rd SAFREP TF Report to Provisional Council European ATM Safety Performance Indicators “Improving European ATM Safety through SMART Safety Indicators”//Eurocontrol. – Brussels, 2009. – 218p.

7. General assessment of performance plans/Performance Review Body, Eurocontrol//Assessment of National/FAB Performance Plans with Performance Targets for the period 2012-2014. – Brussels, 2011. – Vol.1. – P.11-41.

8. ESARR Guidance Material “Establishment of “Just Culture” principles in ATM Safety data reporting and assessment”//Eurocontrol. - Brussels, 2006. – Ed.1. – 51 p.

9. A roadmap to a Just Culture: enhancing the safety environment/Prepared by GAIN Working Group E, flight Ops/ATC Ops Safety Information Sharing. – 2004. – First edition. – P.1-46.

10. Commission Implementing Regulation (EU) No 1216/2011 of 24 November 2011

amending Commission Regulation (EU) No 691/2010 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions/European Commission. – Brussels, 2011. – P. L310/3-L310/5.

11. European aviation safety agency – Режим доступу: 3.01.2013\ https://www.easa.europa.eu.

12. Notice of proposed amendment (NPA) No 2011-18 on the development of Acceptable Means of Compliance and Guidance Material for the implementation and measurement of Safety Key Performance Indicators (SKPIs) (ATM performance IR)//European Aviation Safety Agency. – 2011. – P.1-71.

13. Eurocontrol National Performance Plans - Режим доступу: 3.09.2012/ http://www.eurocontrol.int/articles/ses-performance-scheme-reference-period-1-2012-2014.

14. Tony Licu. Risk analysis tool: Guidance material, 1st edition/Tony Licu, Eve Grace-Kelly, Florin Cioran//Eurocontrol. – Brussels, 2009. – P.1-75.

15. State Civil Aviation Administration of Ukraine - Режим доступу: 5.01.2013\ http://www.avia.gov.ua.

16. Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise - Режим доступу: 5.01.2013\ http://uksatse.ua.

17. Microsoft Office - Режим доступу: 9.01.2013\ http://office.microsoft.com

18. A study of Runway Incursion from a European Perspective, 1st edition/ Eurocontrol//Brussels, 2010. – 61 p.

19. Performance Review Report “An assessment of Air Traffic Management in Europe during the Calendar Year 2010-2011”/Performance Review Commission// Eurocontrol. – Brussels, 2011. – Final version. – 168 p.

20. Eurocontrol Local Single Sky Implementation reports - Режим доступу: 30.09.2012/ http://www.eurocontrol.int/articles/lssip.

21. Report commissioned by the Performance Review Commission “Legal and Cultural Issues in relation to ATM Safety Occurrence Reporting in Europe”/ Performance Review Commission //Eurocontrol.-Brussels, 2006. – 130 p.

22. Керування безпекою польотів в аеронавігаційній системі: методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту (роботи) / Уклад.: В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко, В.М. Васильєв. – К.: НАУ, 2007. – 64 с.

23. Aviationglossary. Safety-performance-indicators. [Електронний ресурс]. – 2011. - Режим доступу: 02/12/2012, http://aviationglossary.com/Safety-performance-indicators.

24. Охорона праці: Методичні вказівки по дипломному проектуванню/А.С. Протоерейский, И.М. Боровик, В.П. Чмут - К.: КМУГА, 2000. - 60с.

25. Hearing loss prevention (Noise). Washington Administrative Code (WAC)// No 296-817. – 2009. – P. HT1-HT3.

26. Освітлення виробничих приміщень: довідник/ Упоряд. Є. А. Бондаренко, В. О. Дрончак – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 62 с.

27. Протоерейский А.С. Безопасность жизнедеятельно­сти. Охрана труда: Методическая разработка к практическим занятиям для студентов всех специальностей. - К.: КМУГА, 1999.

28. Office safety tips. Safety in a workplace. – 2012. – Режим доступу: 24.12.2012\ http://www.buzzle.com/articles/office-safety-tips-safety-in-the-workplace.html

29. ГОСТ 12.0.001-82. Система стандартов безопасности труда. Основные положения. - М.:Госстандарт, 1982 р. – 30 с. – Введ. 01.07.1983.

30. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. – М.:Госстандарт, 1984 р. – 10 с. - Введ. 01.07.1984.

31. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитное поле радиочастот. – М.:Госстандарт, 1986 р. – 6 с. - Введ. 01.01.1986.

32. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.:Госстандарт, 1992 р. – 77 с. - Введ. 01.03.1998.

33. ГОСТ 12.1.010-76. Взрывоопасность. Общие требования. – М.:Госстандарт, 1977 р. – 7 с. - Введ. 01.01.1977.

34. НПАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики. – К.: Київ, 1999. – 10 с.35. Sidney W.A.Dekker. Human Factors in Aviation: a natural history/ Sidney W.A.Dekker// Technical Report 2003-02. - Lund University School of Aviation.-2003.- P.1-13.

36. Umesh Kumar. Analysis of fatal human error aircraft accidents in IAF/Umesh Kumar, Gp Capt H Malik// Indian journal of aerospace medicine.-2003.-Vol.47, No 1. – P.30-36.

37. Dr. William B. Johnson. A Model to Explain Human Factors in Aviation Maintenance. Dr. William B. Johnson, Dr. Michael E. Maddox// Avionics news. – 2007.- P.38-41.

38. David Taylor. Human Factors Introduction. David J. Taylor// Aviation Training Consultants Ltd. – P.1-14.

39. Addendum human factors. U.S. Department of transportation. Federal aviation administration. Flight standards service//Aviation maintenance technician Handbook. FAA-H-8083-30.– 2008. – P. 1-30.

40. Eurocontrol. Managing interruptions and distractions (OGHFA BN)//Skybrary. – Brussels, 2012. – Режим доступу: 19.12.2012\ http://www.skybrary.aero/index.php/Managing_Interruptions_and_Distractions_(OGHFA_BN)

41. Eurocontrol. Stress in Air Traffic Control// Skybrary. – Brussels, 2012. – Режим доступу: 20.12.2012\ http://www.skybrary.aero/index.php/Stress_in_Air_Traffic_Control
Каталог: main -> study -> abstracts
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією
abstracts -> Візуалізація супутнього сліду при заході на посадку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка