Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад


Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівцівСкачати 400.65 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір400.65 Kb.
1   2   3


10. Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців

Магістр з фінансів і кредиту підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96», затвердженим наказом Держстандарт}' України від 22.10.96 №441:

  • Фінансова діяльність: J 65 - Фінансове посередництво; J 66 - Страхування; J 67 -Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.

  • Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам: К 74.12.0 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку; К 74.14.0 - консультації з питань комерційної діяльності та управління.

Державне управління: L 75.14.0 - Допоміжна діяльність у сфері державного управління; L 75.11.2 - Управління на рівні державних автономій; L 75.11.3 -Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування; L 75.11.6 -Управління та нагляд у сфері оподаткування; L 74.11.4 - Управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів; L 75.11.5 - Управління на рівні сіл та селищ; L 75.30.0 - Діяльність у сфері соціального страхування.

- Освіта: М 80.21.2 - Повна загальна середня освіта (викладання основ економіки);


М 80.22.0 - Професійна технічна освіта (викладання економічних дисциплін).

- Колективні, громадські та особисті послуги: О 91.1 - Організації у сфері


економіки.

Магістр з фінансів і кредиту здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких наведено в табл. 1 (за "Державним класифікатором професій ДК 003-95").

Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах ОКХ згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формулювання назв посад, передбачених чинними нормативними актами (табл. 3).

Таблиця1Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 - «Фінанси і кредит»Код і назва професійної

Професійна назва роботи (посада)

з/п

групи


І. Керівники
1

1210. Керівники підприємств

Заступник директора з економіки таустанов та організацій

фінансів (фінансовий директор)
2

1229. Керівники інших

Начальник департаментуосновних підрозділів

Начальник управління1231. Керівники фінансових,

Начальник відділубухгалтерських, економічних,

Завідувач секторомюридичних та

Заступник начальника відділомадміністративних підрозділів

Провідний економіст Провідний спеціаліст
4

1239. Керівники інших

Керівник бюрофункціональних підрозділів

Керівник групи Завідувач господарством
5

131. Керівники малих

Директор малого підприємствапідприємств без апарату

Керівник філіїуправління

Керівник представництва
6

1462. Менеджери (управителі)

Менеджер з фінансівз фінансів, лізингу

Менеджер з лізингу Менеджер зі страхування
7

1465. Менеджери (управителі) зі страхування життя та заощаджень

Менеджер зі страхування життя
8

147. Менеджери (управителі)

Менеджер зі страхування майнау допоміжній діяльності зі

Менеджер зі страхуваннястрахування та фінансів

відповідальності

Менеджер з особового страхування


9

1475.3. Менеджери

Начальник відділу обліку і звітності(управителі) з бухгалтерського

Менеджер-бухгалтеробліку

Головний менеджер-бухгалтер Провідний менеджер-бухгалтерII. Професіонали
10

2310.2. Інші викладачі

Викладачуніверситетів та вищих навчальних закладів

Викладач-стажист
11

2320. Викладачі середніх

Викладач середнього навчальногонавчальних закладів

закладу.

Викладач професійного навчально-виховного закладу


12

241 і. Професіонали в галузі

Бухгалтераудиту та бухгалтерського

Старший бухгалтеробліку

Провідний бухгалтер Аудитор.

Бухгалтер-експерт. Бухгалтер-ревізор


13

2419.3 Фахівці державної

Заступник начальник відділуслужби

Головний спеціаліст


Головний економіст Головний ревізор-економіст Головний казначей Провідний спеціаліст Провідний економіст Провідний казначей Спеціаліст 1 категорії

14

2441. Професіонали з

Науковий співробітник (економіка).
економіки

Економіст з планування.

Оглядач з економічних питань.

Консультант з економічних питань.

Економічний радник.

Економіст з фінансової роботи

Економіст з бухгалтерського обліку та

аналізу господарської діяльності.

Економіст.

Економіст з договірних та

претензійних робіт

Оцінювач ризиків (андеррайтер) у

страхуванні15

2441.2. Економісти

Головний економіст Провідний економіст Старший економіст Економіст першої категорії Економіст другої категорії Економіст третьої категорії
III

Фахівці

16

3419. Інші молодші фахівці в

Інспектор з організації інкасації та
галузі фінансів

перевезення цінностей. Інспектор кредитний. Інспектор обмінного пункту

17

3433. Бухгалтери та касири-

Бухгалтер.
експерти

Касир-експерт

Експерт зі страхування

Бухгалтер з обліку страхової діяльності


18

3441. Інспектори митної служби

Інспектор митний

19

3442.Інспектори податкової

Державний податковий інспектор.
служби

Ревізор-інспектор податковий

20

3443. Інспектори соціальної допомоги

Інспектор соціальної роботи

21

3449. Інші державні

Інспектор державний.
інспектори

Інспектор цін. Інспектор з експорту

22

3441. Інспектори митної

служби


Інспектор митний

23

3442.Інспектор податкової

Державний податковий інспектор.
служби

Ревізор-інспектор податковий

24

3449 Інші державні інспектори

Інспектор державний

Магістр з фінансів і кредиту на первинних посадах самостійно виконує переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснює економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Опис результатів навчання (компетенції):
Знання і розуміння укр.:

- особливостей управління фінансовою та інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання;

- санації та банкрутства підприємств;

- організації та контролю за процесом складання та виконання бюджету;

- порядку здійснення податкового менеджменту на макро- та мiкрорівнях;

- організації роботи учасників ринку фінансових послуг;

- організації соціального захисту та забезпечення;

- особливостей організації державних та місцевих фінансів


Знання і розуміння англ.:

- characteristics of management of financial and investment activities of entities;

- sannation and bankruptcy of entities;

- organization and control over process of drawing up and implementation of budget;

- procedure of tax management at macro and micro levels;

- organization of participants activity in financial services market;

- organization of social protection and support;

- features of state and local finances functioning.


Застосування знань і розуміня укр.:

- використовувати систему заходів антикризового управління на підприємстві

- застосовувати на практиці методи та засоби організації і управління фінансами підприємств;

- проводити комплекс операцій на фінансовому ринку;

- здійснювати управління у сфері місцевих та державних фінансів та у сфері соціального захисту та забезпечення;

- розробляти бюджет та забезпечувати організацію з його виконання;

- здійснювати фінансовий контроль у всіх ланках фінансової системи.
Застосування знань і розуміня англ.:

- applying of measures system of crisis management in enterprise

- practice techniques and tools of financial management;

- carry out complex of transactions in financial market;

- manage in local and state finances and social protection and support;

- drawing up budget and provide organization for its implementation;

- carry out financial control at all levels of financial system.

Формування суджень укр.:

- уміння мислити економічними поняттями та категоріями;

- здатність аналізувати та давати оцінку економічним фактам, встановлювати причинно-наслідковий зв’язок;

- здатність використовувати фахові знання і практичні навички для вдосконалення фінансових відносин, які виникають між економічними суб’єктами.


Формування суджень англ.:

- ability to think in economic concepts and categories;- ability to analyze and to evaluate economic facts, to establish causation;

- ability to use professional knowledge and practical skills to improve financial relations which arise between economic agents.
Каталог: depart -> Finances -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
file -> Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління державним боргом»
file -> Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з курсу «фінансовий менеджмент»
file -> Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508"Фінанси І кредит"
file -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни "податкова система" для студентів 4 курсу
file -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу ор бакалавр напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»

Скачати 400.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка