Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Комунальний заклад


МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ “НАДІЯ”Скачати 14.85 Mb.
Сторінка4/8
Дата конвертації19.11.2018
Розмір14.85 Mb.
#64853
1   2   3   4   5   6   7   8

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ “НАДІЯ”
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ:

Рівень інтелектуального розвитку і пізнавальних здібностей, стан здоров’я, фізіологічна зрілість відповідають сучасним вимогам для успішного переходу дитини із дошкільного закладу до школи. Поведінка та спілкування дитини позитивно спрямовані. Вона добре орієнтується у правилах культури поведінки, володіє різними формами і засобами спілкування. Управляє своєю поведінкою, прагне спілкуватися та діяти так, щоби не заважати іншим.


ЗДОРОВ’Я,

ФІЗИЧНИЙ

РОЗВИТОК:

Має усвідомлений образ свого тіла, його будови і призначення органів; уміє самостійно виконувати основні гігієнічні процедури; любить загартовуючи заходи, розуміє важливість підтримки свого здоров’я; прагне вести здоровий спосіб життя, має достатній рівень фізичної саморегуляції; контролює свою поставу; додержується режиму; володіє уміннями і навичками з основних рухів; уміє гратися в рухливі ігри.САМОСВІДОМІСТЬ:

Має позитивне самовідчуття; вирізняє себе з поміж інших; усвідомлює простір свого “Я”; відчуває свою національну, родинну та суспільну приналежність; здатен керуватися у своїй поведінці моральними нормами, відчуває межі припустимої поведінки; володіє первинними формами самостійності, цілеспрямованості, наполегливості, витривалості, рішучості, впевненості; володіє початковими формами дослідництва, експериментування, винахідництва, робить спроби самостійно дошукатися відповідей. Адекватно реагує на різні життєві ситуації, стримує негативні емоції, співвідносить характер поведінки з її наслідками для тих, хто поряд.


СОЦІАЛЬНА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ:


Має певні знання, особистий соціальний досвід позитивної взаємодії з однолітками і дорослими. Має позитивну адекватну самооцінку, та розуміє свою соціальну відповідальність у партнерських взаємостосунках з однолітками. Має уявлення про свою статеву приналежність, особливості свого організму. Може дотримуватись правил безпеки по відношенню до себе та оточуючих. Сформовано почуття власної гідності.Додаток Г

Профіль соціально-емоціонального розвитку дітей дошкільного віку.

у відповідності до моделі випускника
Шановні колеги!

Оцініть, будь ласка, рівень розвитку соціальних якостей у дітей групи №___, з метою відстеження успішності їх розвитку за наступною схемою:

1 – проявляє протилежні якості

0 – дана ознака відсутня, не проявляється

- - дана ознака проявляється іноді, виражена не ярко

+ - дана ознака проявляється добре


Вихователі___________________________________________________________


№ з\п

Показники розвитку дитини

Прізвище дитини

Оцінка

1

Знає

ім′я, прізвище
По батькові
Стать
Вік
Дату народження
Адресу
Номер телефону
Членів своєї родини
Найближчих родичів
Місце роботи батьків
2

Знає особливості свого здоров′я, свого організму
3

Обережно веде себе по відношенню до однолітків та самої себе
4

Говорить про свої переживання та почуття від першої особи (“Я думаю...”, “Мене турбує...”)
5

За зовнішніми ознаками розпізнає різні емоційні стани оточуючих

Радість
Сум
Здивування
Образа
Доброта
Ніжність
Співчуття
Здивування
6

Добре орієнтується у правилах культури поведінки
7

Проявляє активний пізнавальний інтерес до оточуючих, задає запитання
8

Проявляє доброту, увагу, турботу
9

Вміє просити допомогу
10

Має позитивне самовідчуття та почуття власної гідності
11

Легко іде на контакт з дорослими
12

Відгукується на прохання дорослих
13

Із задоволенням діє спільно з дорослими
14

Успішно діє під керівництвом дорослого
15

Легко приймає допомогу дорослих
16

Часто взаємодіє з однолітками
17

Легко установлює дружні стосунки з однолітками
18

Успішно приймає участь в колективній грі
19

Проявляє якості лідера
20

Добре почуває себе у великій групі дітей
21

Спокійно спостерігає за діями інших дітей
22

Вміє зайняти інших дітей
23

Успішно приймає участь у справах та іграх, які пропонують інші діти
24

Успішно розв′язує конфлікти з іншими дітьми
25

Добре діє самостійно
26

Може зайняти себе сам
27

Уміє стримувати себе, контролювати свою поведінку
28

Здатна поступатися своїми інтересами заради інших
29

Не зашкоджує рослинам, тваринам, книгам, іграшкам
30

Добре знає і виконує розпорядок дня в дитячому садку, володіє необхідними навичками самообслуговування

Додаток Д


Модель освітніх модулів

Центру розвитку дитини «Надія»

Додаток Ж

Схема-модель служби моніторингу ЦРД

Мета: вивчення стану сформованості життєвих компетенцій дошкільників згідно основних освітніх ліній Базового компоненту та його впливу на гармонійний розвиток дитини та її психоемоційний стан, що забезпечує підвищення загальної якості роботи закладу за основними напрямами його діяльності. Оцінка якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення й оснащення ЦРД, щодо розвитку інноваційних процесів та їх впровадження під час організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників, аналіз результатів функціонування центру, з метою визначення найбільш оптимальних шляхів його розвитку.
Група спостереження і накопичення інформації:

Мета: виявлення сформованих життєвих компетенцій дітей: у взаємодії педагогів з дітьми; в організації режимних моментів, в різних видах ігрової діяльності дітей.

Склад:

Вихователь-методист

Психолог

Голова БК


Аналітико-діагностична група:

Мета: проведення діагностики якості сформованих життєвих компетенцій дітей, співвіднесення отриманих даних з інформацією, що надходить від групи спостереження і збору інформації, і даними вихователів груп. Визначення показників розвитку дітей і співвіднесення цих показників з рівнем діяльності педагогів спрямованої на організацію освітньо-виховного процесу та впровадження інноваційних технологій.

Склад:

Заступник директора

Керівники гуртків

Вихователі


Група планування і корекції:

Мета: розробка і планування діяльності центру відповідно до задач річного плану та програми розвитку ЦРД; внесення коректив в організацію і зміст освітньо-виховного процесу при виявленні його негативних впливів на здоров’я і психоемоційний стан дітей.

Склад:

Директор


Заступник директора

Вихователь-методист

Вчитель-логопед
Група контролю

Мета: забезпечення своєчасної реалізації внесених коректив та змін, щодо організації освітньо-виховного процесу та збереження фізичного і психічного здоров’я дітей. Контроль виконання внесених коректив усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Склад:

Директор


Медична служба

Методична службаДіяльність служби психолого-педагогічного моніторингу відбувається відповідно до планового завдання. Його підставами є річний план, Програма розвитку ЦРД «Надія», підпрограма «Здоров’я».

Додаток З

Положення про Службу моніторингу

якості освіти (СМ)


 1. Загальні положення

  1. Служба моніторингу - суспільний, професійний орган (керівна команда) дошкільного навчального закладу (центру розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області.

  2. Дійсне Положення базується на основі Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту ЦРД, регулює діяльність по моніторингу якості освіти.

  3. Основним джерелом для проведення моніторингу якості освіти є створена в ЦРД система інформаційного забезпечення, спрямована на збір і аналіз інформації, поданої вчасно, у повному обсязі, з аналізом, якісною і кількісною оцінкою досягнутих результатів на основі поставлених цілей і критеріїв, заданих моніторингом якості освіти на районному і міському рівнях та закладу.

  4. До складу СМ входять: директор, його заступник, вихователь-методист, старша медична сестра, педагоги - фахівці, голова профкому.

  5. СМ (управлінська команда) - це група фахівців, зв'язаних єдиним розумінням перспективи розвитку освітньої системи ЦРД і методів її досягнення, що проводять у колективі єдину погоджену політику по досягненню поставлених цілей, забезпечує об'єктивну оцінку ефективності і якості освітньої діяльності в закладі.

  6. Спільна діяльність по організації моніторингу якості освіти в ЦРД.
 1. Мета і задачі СМ

  1. Мета СМ як командного менеджменту в системі ЦРД:

 • забезпечити моніторинг якості освіти в навчальному закладі, об'єктивну оцінку результатів освітньої діяльності з обліком її новітніх тенденцій і прийнятих критеріїв;

 • виробити єдині підходи в критеріях, інструментарії, кількісній і якісній оцінці якості освіти в ЦРД.

  1. Задачі СМ:

 • командна діяльність по управлінню моніторинговими процедурами, спрямованими на вивчення якості освітнього процесу;

 • експертиза й оцінка якості освіти, визначення "крапок росту", перспектив розвитку;

 • використання отриманих даних для рефлексії і корекції діяльності;

 • підвищення ефективності управління в ЦРД і якості послуг, які надає навчальний заклад населенню;

 • вироблення єдиних критеріїв, інструментарію, якісної і кількісної оцінки освітньої діяльності в ЦРД, високого рівня компетентності і кваліметричної культури учасників освітнього процесу;

  1. СМ має сприяти:

 • більш успішній роботі ЦРД, чиє функціонування і розвиток залежить від обміну інформацією і від здатності людей спільно вирішувати проблеми;

 • швидкої адаптації освітньої системи закладу до змін у зовнішньому середовищі і підвищенню якості освітніх послуг;

 • підвищенню ефективності управління на основі уміння керівника ЦРД працювати не з окремими особистостями, а з групою підлеглих;

 • модернізації організаційної структури управління закладом: здійсненню переходу від функціонально-лінійної організаційної структури до структури матричної;

 • професійному зростанню кожного члена колективу ЦРД. 1. Принципи Служби моніторингу

  1. науковість;

  2. систематичність;

  3. чітке бачення стратегічних шляхів підвищення якості освіти;

  4. єдність цілей і ціннісних орієнтувань учасників управлінської команди;

  5. гуманістичні і демократичні пріоритети;

  6. колективний пошук оптимального шляху рішення проблем;

  7. високий рівень компетентності і кваліметричної культури членів команди;

  8. оптимальний розподіл функцій, прав і повноважень у моніторингових процедурах;

  9. визначальна роль керівника, його повага до членів команди, максимальне делегування повноважень, організація стійких комунікацій, чіткі координаційні зв'язки.
 1. Обов'язки і функції СМ

  1. СМ здійснює моніторинг якості освіти згідно з освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти. Вивчає досягнення вихованців, фізичний та психічний розвиток.

  2. Проводить вимір, діагностику й аналіз щодо рівня сформованості життєвих компетенцій вихованців, як показника виконання річного плану роботи й освітньої програми.

  3. Проводить аналіз ресурсного забезпечення, вивчення професіограм вихователів з виконання програми, підготовки планів і рекомендацій з їх упровадження, забезпечує організацію педагогічних рингів, майстер - класів, огляду новинок методичної літератури.

  4. Контролює впроваджувані програми і технології, у тому числі інноваційні.

  5. Надає оцінку якості навчального плану, освітнього середовища і організації освітньо-виховного процесу, досягнень вихованців, кваліфікації педагогів, психологічного клімату в ЦРД, його інтелектуальних і матеріальних ресурсів.
 1. Права Служби моніторингу

  1. Члени СМ мають право:

 • самостійно вивчати й аналізувати діяльність ЦРД;

 • виступати на засіданнях з аналізом проблем і виявлених недоліків;

 • надавати рекомендації по застосуванню системи оцінок при якісній і кількісній характеристиці стану освітнього процесу;

 • розробляти документацію в зручній формі;

 • проводити вимір, діагностику й аналіз основних напрямків діяльності закладу;

 • виробляти єдині критерії, інструментарій оцінки якості освітнього процесу в ЦРД.Додаток К

Примірний план діяльності

Служби моніторингу ЦРД на навчальний рік
Діяльність служби психолого-педагогічного моніторингу відбувається у навчальному році відповідно до планового завдання. Його підставами є річний план і Програма розвитку ЦРД «Надія» та підпрограма «Здоров’я».


Зміст роботи

Строк

Відповідальні

    1. Спостереження за станом навчально-пізнавальної діяльності дошкільників та її впливу на гармонійний розвиток дитини в усіх освітніх модулях ЦРД. Спостереження за станом фізичного розвитку дітей та їх психоемоційним станом у різноманітній діяльності в усіх освітніх модулях ЦРД.

Протягом року

Група спостереження і накопичення інформації

    1. Поповнення пакету діагностичних методик і навчання співробітників щодо використання їх під час проведення діагностики.

Вересень

Бобкова Л.Е.,

Кузь Г.В.    1. Діагностика рівня сформованості життєвих компетенцій дітей. Діагностика фізичного розвитку дошкільників

Вересень,

січень, травеньАналітико – діагностична група

    1. Розробка і планування діяльності закладу та всіх спеціалістів і батьків відповідно до результатів діагностики

Протягом року


Група планування і корекції

 1. Внесення коректив в поточну роботу усіх педагогів центру.

Протягом року


Група планування і корекції

 1. Забезпечення своєчасної реалізації змін, щодо організації навчально-пізнавальної діяльності та збереження та укріплення фізичного і психічного здоров’я дітей.

Протягом року

Група контролю

 1. Підготовка звітів педагогами ЦРД щодо результатів впроваджуваної роботи з дітьми відповідно до Програми розвитку і вимог підпрограми «Здоров’я»

Вересень,

січень, травеньГрупа спостереження і накопичення і аналітико – діагностична група

Додаток Л
Примірний план роботи педагогічного консиліуму ЦРД на навчальний рік


Мета

Зміст роботи

Строк

Відповідальні

Забезпечення якісної освіти шляхом впровадження оновлених авторських програм.

Засідання 1:

 1. Інформація про стан програмно-методичного забезпечення в центрі розвитку дитини «Надія».

 2. Ознайомлення з інформаційно-методичним листом «Зміни щодо оформлення навчальних програм і надання їх до експертної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР».

 3. Презентація програм, які будуть впроваджуватися протягом нового навчального року.


Засідання 2:

  1. Обговорення парціальних програм.

  2. Розробка рекомендацій для педагогів щодо оформлення у відповідності до вимог.

  3. Обговорення карт індивідуального освітнього маршруту.


Засідання 3:

   1. Внесення пропозицій щодо затвердження програм.

   2. Обговорення результатів діагностики рівнів сформованості життєвих компетенцій вихованців ЦРД.


Засідання 4:

   1. Звіт про відгуки щодо запропонованих програм та результати їх впровадження в навчально-виховний процес центру.

   2. Інформація про фізичний розвиток та стан здоров’я дітей центру «Надія».

   3. Інформація про реалізацію принципу наступності в роботі зі школою.

   4. Аналіз якості освіти в ЦРД за навчальний рік.

Вересень


Жовтень

Січень


Квітень

Вихователь-методист

Методична служба, керівники гуртків

Методична служба, педпрацівникиАдміністрація ЦРД, керівники гуртків


Додаток М

Положення

про психолого-педагогічний консиліум ЦРД «Надія»


 1. Загальні положення

  1. Психолого-педагогічний консиліум є однією з форм взаємодії фахівців навчального закладу, об’єднаних для психолого-педагогічного супроводу вихованців.

  2. При наявності лікаря консиліум має статус психолого-медико-педагогічного. При відсутності відповідного фахівця консиліум має статус психолого-педагогічного (далі в тексті - консиліум).

 2. Мета й завдання

  1. Метою є забезпечення діагностичного й корекційного психолого-педагогічного супроводу вихованців відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, психічного здоров'я.

  2. Завданнями консиліуму ЦРД:

 • визначення дітей "групи ризику" у кризові етапи дошкільного виховання, зокрема: адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку;

 • профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційних перевантажень і "зривів" поведінки, виявлення резервних можливостей розвитку;

 • визначення шляхів психолого-педагогічного супроводу дітей із труднощами адаптації в даних освітніх умовах;

 • виявлення відхилень у розвитку;

 • установлення характеру й причин виявлених відхилень;

 • визначення характеру, тривалості та ефективності корекційної допомоги в межах наявних в ЦРД можливостей;

 • простежування динаміки розвитку (спостереження, діагностичні "зрізи" на початку й наприкінці навчального року для уточнення освітнього маршруту, внесення відповідних коректив);

 • визначення потенційних можливостей дитини для надання їй корекційної допомоги в умовах діяльності усіх освітніх модулів ЦРД або рекомендації направити дитину в психолого-медико-педагогічну консультацію для вирішення питання про зміну форми, програми навчання, типу закладу;

 • консультативна робота з батьками;

 • підготовка документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану.
 1. Склад психолого-педагогічного консиліуму:

  1. Заступник директора, вихователь-методист, медична сестра.

  2. Вихователі груп, керівники гуртків (кількісний та якісний склад присутніх педагогів визначається метою та завданням консиліуму).

  3. Практичний психолог, соціальний педагог

  4. За наявності фахівців: інструктор з фізкультури, вчитель-логопед, лікар.
 1. Каталог: media
  media -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
  media -> Атестаційної роботи
  media -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
  media -> Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
  media -> «М і жнац і ональн і шлюби»
  media -> Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
  media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
  media -> Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування
  media -> Хельсинкский фонд по правам человека польша

  Скачати 14.85 Mb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка