Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Комунальний заклад


Особливості організації занять у дошкільному закладіСкачати 14.85 Mb.
Сторінка7/8
Дата конвертації19.11.2018
Розмір14.85 Mb.
#64853
1   2   3   4   5   6   7   8

Особливості організації занять у дошкільному закладі

Оскільки заняття залишаються важливою складовою організованого навчання дошкільників, вважаємо за необхідне рекомендувати педагогам дошкільних навчальних закладів базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Навчання у формі занять зазвичай проводиться, починаючи з третього року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості. Слід зауважити, що індивідуальні і підгрупові ігри-заняття проводять уже на першому і другому роках життя дітей.

Кількість і тривалість занять поступово, з дорослішанням дітей зростають:

для дітей третього року життя 1—2 заняття на день по 10- 15 хв.; для дітей четвертого і п'ятого року життя 1—2 заняття на день відповідно по 15 — 20 і 20-25 хв.; у старшому дошкільному віці 2 — 3 заняття впродовж 1 — 1,5 годин щодня, тобто по 25 — 30 хв. кожне; для шестирічок — тривалість заняття збільшується до 35 хв.

При цьому тривалість поточного заняття може бути дещо збільшена чи зменшена вихователем — залежно від коливань інтересу, бажань дітей, складності завдань тощо. Розпочата на занятті навчально-пізнавальна діяльність дітей може мати продовження у повсякденному бутті, розгортатися далі у серії бесід, розмов з малюками, організованих і самостійних ігор, спостережень та в інших формах роботи.
Найбільш сприятливий час для залучення малюків до організованих занять, з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, на особливості перебігу уваги, процесів пам'яті й мислення дітей тощо, — це період від 9-ї до 11-ї години ранку. З урахуванням конкретної ситуації окремі заняття можна переносити на другу половину дня або одразу планувати їх на цей період (скажімо, одне з 2 — 3-х планових занять у старшій групі, щоб не перевантажувати ранкові години й не затримувати вихід дітей на денну прогулянку) .

Аби надати організованій навчально-пізнавальній діяльності планового характеру та узгодити її із загальним розпорядком дня, варто розробити для різних вікових груп орієнтовний тижневий розподіл занять перелік занять з різних змістових напрямів дошкільної освіти.


Орієнтовний тижневий розподіл занять

Ми навмисне уникаємо визначення «розклад занять», щоб не ототожнювати організоване навчання дошкільників із регламентованим поурочним шкільним навчанням. На відміну від сталого і, в цілому, непорушного розкладу уроків у школі, розпорядок занять у дошкільному закладі має бути мобільним, динамічним, гнучким, таким, який можна оперативно змінити, відкоригувати безпосередньо у ході освітнього процесу, якщо того потребуватимуть конкретні обставини, непередбачені педагогом наперед під час укладання календарного плану.


Наприклад, можлива така ситуація: діти захопилися творчим розповіданням, і вихователь не став переривати цей «політ фантазії», дозволив малюкам повніше реалізувати їхню мовленнєву активність, а відтак затримався із закінченням мовленнєвого заняття. Тож абсолютно виправданим буде перенести наступне заняття, скажімо, з малювання на другу половину дня чи й на наступний день, зважаючи на пріоритети намічених освітніх завдань, інші заплановані форми роботи, аби не порушувати цілісність системи освітніх впливів. Вихователю варто керуватися принципом: «План — не догма, а керівництво до дії». Тому не слід боятися відійти від нього, вдатися до педагогічного експромту заради повнішого задоволення інтересів, потреб вихованців і забезпечення повноцінного проживання ними сьогодення, насиченого яскравими враженнями та різноманітною діяльністю. Однак, і зловживати змінами також не слід, щоб не перетворити освітній процес на хаос. Слід пам'ятати: будь-яка ситуативна зміна освітнього процесу педагогом потребує його високої майстерності, і варіанти таких змін мають бути підготовлені заздалегідь. Тоді вони матимуть розвивальний, виховний і навчальний ефект.
З огляду на це можна зробити висновок: під час укладання розпорядку занять і розроблення календарних планів необхідно передбачати можливі «накладки» у часі, в інтересах та уподобаннях дітей і продумувати певні шляхи оперативного виходу з таких прогнозованих ситуацій.
Орієнтовний тижневий розподіл занять може носити тимчасовий характер, оскільки педагоги можуть апробовувати його і періодично вносити необхідні корективи, зміни до нього. Вважаємо за доцільне під час укладання орієнтовного розподілу занять на тиждень, як і раніше, дотримуватися вироблених дошкільною дидактикою правил, як-от: не планувати на початку і в кінці тижня занять, що потребують значних інтелектуальних зусиль і пов'язані з відчутними навантаженнями на дитячу увагу, пам'ять, мислення; не планувати на понеділок та п'ятницю максимально мож­ливу кількість занять на день; плануючи послідовність занять протягом дня, враховувати раціональне чергування фізичних і психічних, статичних і динамічних навантажень, різних видів діяльності тощо.
Література

    1. О. Долинна. Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному закладі.//Вихователь-методист дошкільного закладу.-2010 –№7.-С.14.

    2. С. Ладивір. Дошкільник напередодні шкільного життя.//Вихователь-методист дошкільного закладу.-2010.-№7.-С.4.

    3. Н. Курочка. Обов’язкова дошкільна освіта-з п’яти років.// Вихователь-методист дошкільного закладу.-2010.-№8.-С.4.


ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Консультація для вихователів
Вченими всього світу – психологами, фізіологами, педагогами доведено, що дошкільний вік є «золотим віком» у розвитку людини. Чим більше пізнає дитина в ранньому віці, тим допитливішою, розумнішою вона буде.

З огляду на це питання дошкільної освіти активно обговорюється у засобах масової інформації, серед педагогічної та батьківської громадськості. Найголовнішим предметом обговорення були зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», які стосуються обов’язковості здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти.

6 липня 2010 року прийнято Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», яким передбачено обов’язковість здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти. І це забезпечить на рівні держави реалізацію права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток.

Це вчасне, виважене рішення. Воно було схвально прийнято батьками, адже їм потрібна упевненість, що їхні діти отримають повноцінний розвиток, що для цього будуть створені належні умови.

Ст.8 Закону передбачено, що сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Звичайно, мережа дошкільних закладів розвивається, удосконалюється, але не так швидко, як того потребує суспільство. Вихід – групи короткотривалого перебування у дитячому садку.

Своєчасність та успішність розвитку дітей залежить від правильного вибору батьками доступних їхній дитині форм здобуття дошкільної освіти.

Надзвичайно важливо дати кожній дитині можливість здобути якісну дошкільну освіту та забезпечити рівні стартові умови для подальшого навчання.

Досвід показав, що найоптимальнішими варіативними формами здобуття дошкільної освіти є:


 • групи з повним режимом перебування;

 • групи короткотривалого перебування;

 • центри (групи) підготовки дітей до школи;

 • центри розвитку дитини.

Групи з повним режимом перебування

Групи з повним режимом перебування (10,5-12 годин) створю­ють у дошкільних навчальних закладах (зокрема сімейного, комбіно­ваного типу) та у навчально-виховних комплексах «дошкільний на­вчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад». Такі групи працюють упродовж усього року або сезонно (3-6 місяців) 2-3 ра­зи на тиждень.

Групи з повним режимом перебування (10,5-12 годин) створю­ють у дошкільних навчальних закладах (зокрема сімейного, комбіно­ваного типу) та у навчально-виховних комплексах «дошкільний на­вчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад». Такі групи працюють упродовж усього року або сезонно (3-6 місяців) 2-3 ра­зи на тиждень.

Групи короткотривалого перебування

Групи короткотривалого (3-5 годин) перебування організову­ють на базі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, зо­крема навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний за­клад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній на­вчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», та дошкільних навчальних закладів — центрів розвитку для дітей, які відвідують ін­ші навчальні заклади чи виховуються вдома1. Щоб забезпечити якіс­ними освітніми послугами з формування готовності до шкільного на­вчання і сільських дітей у тих місцевостях, де немає таких закладів, дозволено організовувати роботу груп з короткотривалим режимом перебування в орендованих приміщеннях, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Групи короткотривалого перебування працюють протягом або цілого року, або його частини, але не менше трьох місяців поспіль. Установлюють такий графік їх роботи: не рідше трьох разів на тиж­день у робочі дні, а за необхідності та наявності умов — повний робо­чий тиждень. Можна також створювати групи вихідного дня, які функціонують двічі на тиждень — по суботах і неділях.

Існує декілька варіантів діяльності груп короткотривалого перебування: • діти відвідують лише заняття або заняття і прогулянки (без харчування);

 • у першій половині дня здійснюється повноцінний навчаль­но-виховний процес — з харчуванням, прогулянками, за­няттями.

Припустима й така організація роботи з дітьми, коли в одному примі­щенні працює кілька груп короткотри­валого перебування (почергово в пер­шій та другій половині дня).

Групи короткотривалого перебу­вання створюють переважно для дітей п'ятирічного віку та шестирічок, які підуть до школи у 7 років, з метою за­безпечення системного підходу до їх соціальної адаптації, а також до фізич­ного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку перед початком шкільного життяТам, де дошкільних навчальних закладів немає, при загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема при навчально-виховних комплексах «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» можна створювати групи підготовки дітей до школи як з повним режимом перебування, так і з короткотривалим пе­ребуванням. Ці групи працюють переважно сезонно 3-5 разів на тиждень

Нові форми навчання і виховання дітей жодною мірою не слід розглядати, як альтернативу чинним. Переважну більшість батьків влаштовує режим роботи дошкільних закладів – повний чи цілодобо­вий, тож руйнувати систему дошкільної освіти, що склалася, не варто. Існуючі дошкільні навчальні заклади повинні подбати про охоплення малюків з сімей мікрорайону новими формами освіти.

Щоб сприяти активності батьків, важливо прорекламувати свій дошкільний заклад. Форми реклами:


 • Дні відкритих дверей;

 • візитівка з інформацією для кожної родини, де є діти, що не охоплені дошкільною освітою;

 • виступи по місцевому радіо і на телебаченні;

 • концерти дітей для мешканців мікрорайону;

 • анкетування родин.

Базова програма «Я у Світі» - основа змісту дошкільної освіти

 • Незалежно від того, яку форму чи форми здобуття дошкільної освіти обрали для своїх дітей батьки, вся розвивальна навчально-виховна робота з дошкільниками має будуватися з обов'язковим урахуванням вікових особливостей розвитку дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

  • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», дотримання її базових вимог стане обов'язковим для педагогів, які працюють за всіма формами надання дошкільної освіти. З огляду на це виникає нагальна потреба широко популяризувати Програми серед батьківського загалу, педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, приватних педагогів

Форми організації освітньої роботи зі старшими дошкільниками

Дбаючи про інтереси дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, важливо залучати їх до різних форм здобуття дошкільної освіти хоча б на етапі старшого дошкільного віку (з 5 років). Зміст освітньої діяльності, визначений Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами, реалізують у різних організаційних формах роботи зі старшими дошкільниками. Програма «Я у Світі» орі­єнтує педагогів на більш насичену, змістовнішу, ретельніше організовану освітню роботу з дітьми у повсякденні: спостереження, еле­ментарні досліди, бесіди, різні види ігор, праці, самостійна діяльність дітей тощо. При цьому Програма передбачає використання як колек­тивних, так і групових, індивідуальних форм роботи. Це дасть змогу повніше використовувати потенційні можливості всіх форм органі­зації дитячої життєдіяльності, а не лише заняття.Специфіка навчальної діяльності в умовах варіативних форм здобуття дошкільної освіти

З огляду на обмежений термін перебування дітей у відповідних групах і центрах, на нашу думку, не варто відкидати таку ефективну, перевірену часом форму організації навчальної діяльності, як заняття, нівелюючи їх значення в розвитку дітей. Важливо лише пам'ятати, що заняття з дошкільниками не мають дублювати форми, методику про­ведення, зміст шкільних уроків. По можливості вони мають інтегрува­ти різні сфери життєдіяльності, змістові лінії, лінії розвитку.

Для проведення занять діти можуть бути організовані фрон­тально чи підгрупами, наприклад:


 • кілька педагогів — фахівців з різних змістових напрямів од­ночасно працюють з окремими підгрупами;

 • на занятті з усією групою робота проводиться у підгрупах, парах;

 • педагог у зручний для цього час упродовж дня реалізує про­грамовий матеріал певного заняття частинами (у формі міні-занять) почергово з невеликими підгрупами дітей.

Під час занять діти мають бути зручно розташованими як для них самих, так і для педагога. Від заняття до заняття чи навіть у ході одного заняття розташування дітей слід періодично варіювати — за столами чи партами, як у класі; за окремо розставленими чи зсунутими по два столами; сидячи або стоячи кружка, півколом тощо. Уникнення ста­тичних навантажень, динамічна зміна видів діяльності, різноманітні завдання допоможуть попередити фізичну й психічну втому.

Враховуючи, що навчання дошкільників не можна обмежувати самими заняттями, адже воно має органічно вплітатися в життя дитини, правомірним буде домінування в ньому гри як форми організації, ме­тоду і засобу освітнього впливу з огляду на провідне значення цього виду діяльності для розвитку дітей дошкільного віку. Ось чому навчання до­шкільників, зокрема старших, у про­цесі спеціально організованих занять та повсякденні має насичуватись ігра­ми і вправами розвивального, дидак­тичного характеру за всіма сферами дитячої життєдіяльності та зрізною змістовою спрямованістю: логіко-математичною, мовленнєвою, українознавчою, природознавчою, еколо­гічною, художньо-естетичною, руховою тощо.

Особливої уваги потребує навчальна діяльність дошкільників, які лише в 5 років долучаються до здобуття дошкільної освіти пере­важно в режимі короткотривалого перебування в закладі. Варто ре­тельно продумувати їхній розпорядок дня в закладі та вдома, доціль­ність поєднання в ньому різних форм роботи, видів діяльності та можливість використання на заняттях програмового змісту для ді­тей старшої і, частково, попередніх вікових груп.

Зважаючи саме на обмеженість терміну перебування дітей під організованим педагогічним впливом, у таких групах, на нашу думку, доцільно традиційно визначати в режимі дня період для концентро­ваного проведення навчальної діяльності у формі занять. Найтиповіші моделі організації роботи, зокрема навчальної, у групах і центрах підготовки до школи для п'ятирічних дітей передбачають у середньо­му по три заняття на день при відвідуванні закладу 3-5 разів на тиж­день. Тривалість кожного заняття — 25-30 хвилин., Пропонується такий орієнтовний розподіл занять зі старшими дошкільниками на тиждень:Напрями роботи

Кількість занять на тиждень при відвідуванні дитиною закладу

3 рази на тиждень

5 разів на тиждень

Розвиток мовлення, художня література

1

2

Підготовка до навчання грамоти

1

2

Ознайомлення з навколишнім світом; ознайомлення з природою

2

2

Розвиток математичних уявлень та логічного мислення

2

3

Образотворча діяльність, художня праця

1

2

Фізична культура

1

2

Музика

1

2

Усього

9

15

Окрім цього, як додаткові освітні послуги на основі угоди з батьками до сітки навчальної діяльності можна вводити заняття з іноземної мови, хореографії, заняття у спортивних секціях тощо.

Молодша група

Розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім світом, ознайомлення з природою

Розвиток математичних уявлень та логічного мислення

Англійська мова

Хореографія

Середня група

Підготовка до навчання грамоти, розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім світом та природою

1

Розвиток математичних уявлень та логічного мислення

1

Англійська мова

2

Хореографія

2

Образотворча діяльність

2

Усього занять на тиждень

8

Старша група

Підготовка до навчання грамоти

1

Розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім світом та з природою

1

Розвиток математичних уявлень та логічного мислення

1

Англійська мова

2

Хореографія

2

Образотворча діяльність

2

Усього занять на тиждень

9


Заняття інтелектуального циклу

Заняття інтелектуального циклу — підготовка до навчання грамоти, розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім світом та з природою, розвиток математичних уявлень та логічного мислен­ня, англійська мова — в розкладі ставимо першими, бо вони вимагають найбільшого напруження всіх пізнавальних психічних процесів. Щоб зменшити учбову напругу, протягом заняття якомога частіше змінюємо різні види діяльності дітей: розучування віршів, робота з таблицями, кубиками, індивідуальними картками тощо чергуються з різноманітними іграми та вправами.

Діти працюють так, як їм зручно — сидячи за столами, стоячи біля таблиць, лежачи на килимку. Кількаразова зміна пози під час заняття допомагає запобігти перевтомі та попередити захворювання опорно-рухового апарату. За методикою Миколи Зайцева вихователі вчать дітей проспівувати склади за таблицями, писати слова і речення кубиками, розв'язувати приклади, крокуючи вздовж числового ряду на стіні тощо. Працюючи з рамками-вкладками Марії Монтессорі, діти розвивають окомір, вчаться коорди­нувати рухи руки, зміцнюють дрібні м'язи кисті руки, що має величезне зна­чення для підготовки руки дитини до письма. Ігрова форма занять, партнерське спілкування дорослого з дитиною, врахування зони найближчого розвитку кожного вихованця — це ті умови, що за­безпечують формування та активізацію пізнавальної діяльності дітей.
Заняття естетичного циклу

Заняття естетичного циклу — образотворча діяльність та хореографія — покликані вплинути на художньо-естетичний розвиток дошкільника, виховання культури почуттів, основ смаку.

Образотворча діяльність дає змогу створити сприятливі умови для творчого розвитку дитини. Щоб діти навчилися відчувати красу, педагог знайомить їх із творами мистецтва, спонукає милуватися красою со­снового бору, березового гаю, морського пейзажу тощо. При цьому він намагається задіяти всі органи чуття, добираючи відповідну музику, розпилюючи ефірні масла тощо. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйнятті навколишнього світу, тим повнішими будуть уявлення дітей, глибшим пізнання. Високий рівень чуттєвого сприйняття допомагає формувати художньо-образне мислення.

Звісно, не кожна дитина в майбутньому стане професійним художником, але кожна може навчитися сприймати навколишню красу, реагувати на неї щирим порухом душі, зберігати її в думках, діях, власних творах В умовах такої концентрованої навчально-ігрової діяльності доцільно робити перерви між заняттями (10-15 хв.), проводячи їх у формі динамічних пауз з використанням комплексів фізичних вправ, рухливих ігор, або залучаючи дітей до підготовки матеріалів для наступного заняття, догляду за об'єктами куточка живої приро­ди, лагодження іграшок тощо. Звісно, крім цього треба дати дітям змогу вільно поспілкуватися між собою або усамітнитися, зайнятися певною справою за власними уподобаннями.

Хоча домашні завдання для самостійного опанування дітьми обов'язкового змістового блоку навчально-виховних програм в загальній практиці дошкільної освіти не використовують, проте при короткотривалому перебуванні дітей і періодичності відвідувань закладу 2-3 рази на тиждень упродовж кількох місяців педагоги можуть відбирати й пропонувати батькам певний зміст, прийоми і форми для закріплення програмового матеріалу вдома. Наголошуємо: це стосується не лише різних аспектів мовленнєвого та пізнавального розвитку, але й ключових питань фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, креативного зростання дошкільників, аби уне­можливити перетворення освітньої роботи з ними на навчальний процес шкільного зразка.

Педагогам та батькам важливо формувати виховні, розвивальні та навчальні впливи на дітей виключно у процесі особистісного і ділового спілкування, налагодженого на засадах довіри, діалогу, партнерської взаємодії, ініціативи, активності та самоконтролю. Таке спілкування має стимулювати різнобічний розвиток особистості дошкільника, а відтак — будувати його треба на діяльнісній основі, охоплюючи всі провідні для особистісного зростання види діяльності. Дорослі учасники освітнього процесу мають навчитися враховувати можливості, бажання, інтереси, нахили дітей під час вибору виду діяльності та визначення її змісту.РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ГРУПІ ДИТЯЧОГО САДКА

Консультація для вихователів

Організація предметно-розвивального середовища

Головна роль у становленні особистості дитини дошкільного віку належить оточуючим його дорослим. Тому, наскільки вони зможуть оточити малюка увагою й любов'ю, створити необхідні умови для його розвитку, залежить подальше життя дошкільника.

У цей період маленька людина активно пізнає навколишній світ, засвоює способи дій у побуті, грі, на заняттях; результатом накопиченого досвіду стають сюжетно-відображуючі ігри, а найважливіше досягнення цього віку - оволодіння активною мовою.

Одним з визначальних факторів виховання маляти є предметно-розвивальне середовище. Правильно організоване, воно допомагає дорослому забезпечити гармонійний розвиток дитини, створити емоційно позитивну атмосферу в групі, організовувати й проводити ігри-заняття і у такий спосіб привчати дітей до самостійних ігор з поступово ускладнюючим змістом.Вихователі дитячого садка повинні створити таке розвивальне середовище в групіОСЕРЕДОК ЗНАЙОМСТВА ДИТИНИ З ОТОЧУЮЧИМ

Створити в дитячому садку умови, які забезпечували б дитині психологічний комфорт та всебічний розвиток.

Дошкільний вік – період активного дослідження різних якостей предметів. Ми допомагаємо дитині діяти, спілкуватись, досліджувати світ.

В ознайомленні з предметами рукотворного світу вони дають дитині максимум свободи дій та маніпулювання (можна взяти в руки доторкнутись).

При ознайомленні з об’єктами живої природи вони пам’ятають що малюк не бачить різниці між живою істотою та неживим об’єктом: «котик біжить, машинка теж рухається», тому вони приділяють велику увагу під час спостережень за живими істотами.

Пізнавальне відношення до світу у дітей раннього віку та молодшого віку виховують під час: • спостережень за цікавими для малюка об’єктами, явищами;

 • дослідження дітьми властивостей та якостей окремих предметів, прогулянок на свіжому повітрі.

Продумана робота, як організувати в групах раннього віку вільний доступ до вікна. Спостереження з вікна дарують дітям радість та очікування дива. Спостереження з вікна за живими істотами та неживими об’єктами вихователь доповнює розповідями, невеличкими казками.

Допомагає дітям пізнавати навколишнє середовище та природу центр «Пісок-вода».


ЦЕНТР «ПІСОК - ВОДА»

Центр «Пісок - вода» допомагає вихователеві в рішенні однієї з найважливіших завдань у розвитку дитини 2-3-4 років. Мова йде про самодіяльну гру-експериментування з різними підходящими для цього предметами й природними матеріалами.

Організовуючи ігри з водою й піском, педагог не тільки знайомить дітей із властивостями різних предметів і матеріалів, але й закріплює елементарні поняття про форму, величину, колір предметів, розвиває дрібну моторику дитини. Ігри з водою викликають позитивні емоції, сприяють внутрішній розкутості малюка. Пісок можна пересипати з долоньки в долоньку, із совка у форму, у нього можна закопувати різні предмети й відкопувати їх, будувати гірки, доріжки і т.д., а потім руйнувати й знову будувати.

Формування з піску можна вважати початком конструювання, воно змушує дитину зосередитися. Робота з дітьми в центрі «Пісок - вода» вимагає певних умов: тому центр розташовується так, щоб легко було проводити прибирання й щоб діти могли підходити до нього з усіх сторін.Ігри з піском і водою стимулюють підвищення активності дитини у всіх сферах розвитку, наприклад:

Математичний розвиток: Наповнювання різних посудин однаковими кількостями піску або води і порівняння, яка посудина містить більше матеріалу

Розвиток природознавчих умінь: Експериментальні дослідження та спостереження: "Що станеться, якщо я вкину кульки в цю воду?".

Фізичний розвиток: Розвиток координації очей і рук при створенні конструкцій з піску, вдосконалення координації пальців і рук при переливанні з однієї посудини до іншої або намаганні взяти слизький шматок мила.

Розвиток соціальних та культур них навичок: Взаємодія в малих групах у плануванні спільних дій і спільних іграх, переговори й досягнення домовленості про те, хто користуватиметься улюбленим глечиком.

Емоційний розвиток: Допомога сумній дитині відчути комфорт і підняти настрій, створення можливостей для досягнення дитиною успіху,

Варіант комплектації

Для ігор з піском та водою ми використовуємо пластмасові ванни та великі миски вмонтовані в дерев’яні та металеві підставки. Ми використовуємо совки, різноманітні форми, невеликі іграшки для закопування (кульки, кубики, кільця й інші геометричні форми різних кольорів, двох розмірів), палички, грабельки, механічні іграшки.

Для ігор з водою - набір гумових і пластикових іграшок (фігурки рибок, черепашок, жаб, кораблики й ін.), сачок, черпак, друшляк, губки, різнобарвні пластикові м'ячики, набір іграшок з різних матеріалів (для гри «Що плаває, що тоне?», набір кольорових камінчиків, черепашок і т.п.)


Каталог: media
media -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
media -> Атестаційної роботи
media -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
media -> Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
media -> «М і жнац і ональн і шлюби»
media -> Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
media -> Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування
media -> Хельсинкский фонд по правам человека польша

Скачати 14.85 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка