Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. СухомлинськогоСторінка1/11
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.84 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський Національний університет

імені В.о. Сухомлинського

Кафедра ПолітологіїНавчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

Політична географія

Для напряму/спеціальності Політологія

Автори:

к.політ.н.,доцент Ворчакова І.Є.Посада, прізвище та ініціали

Затверджено на засіданні кафедри від « » серпня 2016р.

Миколаїв 2016

ЗМІСТ

Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності………………………………………3


Навчальна програма дисципліни…………………………………………5
Робоча навчальна програма дисципліни………………………………….8
Конспект лекцій з дисципліни…………………………………………….9
Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, завдання для заліків……………………………………………………..74
Завдання для самостійних робіт…………………………………………88
Індивідуальне навчально - дослідне завдання………………….……….93

Підсумковий узагальнюючий тест з дисциплін………………………...96

Критерії оцінювання…………………………………………………….108
Література до курсу ……………………………………………………..110


Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності
Метою курсу «Політична географія» є сформувати у студентів масив конкретних знань політико-географічних реалій карти світу; надати студентам уявлення щодо сутності, теоретичних підходах і проблематики політичної географії і геополітики.

Студенти повинні знати:


 • об’єктно-предметне поле політичної географії;

 • сутність територіально-політичної організації суспільства;

 • історичні етапи формування політичної географії;

 • внесок українських вчених у формування науково-методичних засад сучасної політичної географії;

 • особливості сучасної політичної карти світу та періоди її формування;

 • регіональний (субрегіональний) поділ світу з врахуванням цивілізаційного підходу;

 • провідні підходи до систематизації (класифікації і типізації) об’єктів політичної карти світу;

 • форми правління й адміністративно-територіального поділу держав;

 • механізми зміни форми й розмірів державної території;

 • функції державних кордонів;

 • класифікації державних кордонів;

 • основні типи федерацій та їх провідні ознаки;

 • основні види виборчих систем та географію їх поширення;

 • політико-географічне положення України в сучасному світі.

Студенти повинні вміти:

 • розкривати суть основних концепцій політичної географії;

 • аналізувати територіально-політичні системи різних ієрархічних рангів;

 • аналізувати сучасну політичну карту світу;

 • давати характеристику політико-географічного положення регіонів і окремих держав світу;

 • оцінювати сукупний вплив різних груп факторів на «вибіркову проникність» державних кордонів;

 • аналізувати територіальні особливості електоральних переваг населення;

 • виявляти ступінь і динаміку політичної поляризації територій різних ієрархічних рівнів;

 • визначати соціально-культурну базу відповідних політичних угруповань;

 • прогнозувати електоральну поведінку виборців та здійснювати електорально-географічне районування;

 • використовувати суспільно-географічні закони для пояснення сучасних регіональних процесів;


Навчальна програма дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Cтановлення та розвиток політичної географії
Тема1. Політична географія як наука.

Об’єкт, предмет та структура політичної географії. Політична географія в системі географічних наук. Територіально-політичні системи. Структура політичної географії. Методи політико-географічних досліджень.Тема 2. Історія становлення і розвитку політичної георафії.

Етапи розвитку світової політичної географії. “Політична географія” Ф. Ратцеля. “Нова” політична географія: витоки, проблематика, теорія. Концепція геополітичного устрою Європи Ісая Ноумена. Теорія “природних” кордонів. Світова політична географія в кінці XX ст.. Структурно-функціональний аналіз Д.Істона. Сучасні наукові концепції: теорія ”світових систем”, концепція держави, концепціі мультикультуризму, концепція територіальності та теорія етнічної та політичної ідентичності.Тема 3. Політична географія в Україні: витоки, етапи становлення, сучасний стан.

Зародки української політичної географії. С.Рудницький- перший український політгеограф. Проблеми політичної географії в працях М.Драгоманова, М.Грушевського, Ю.Липи. Проблема українсько-російських відносин в українських геополітичних концепціях. Східний вектор українських відносин. Україна в геополітичних концепціях п.п.XXст. Роль політичної географії в сучасній Україні.Тема 4. Політична карта світу як дзеркало політичної ситуації.

Історичні періоди формування політичної карти світу. Промислова революція, великі географічні відкриття та їх вплив на світові політико-географічні процеси. Епоха колоніалізму, формування великих світових колоніальних імперій. Зміна політичної карти світу після Першої світової війни. Зміна політичної карти світу після Другої світової війни. Сучасна політична карта світу.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Кордони та державне будівництво

Тема 5. Політико-географічна сутність держави.

Поняття політико-географічного устрою. Головні види геополітичного устрою держав. Класифікація держав за формою правління та формою державного устрою. Проблеми сучасного унітаризму та національних держав. Політико-географічна сутність федералізму. Історико-географічні особливості формування сучасного геополітичного устрою. Адміністративна область. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою в Україні.


Тема 6. Державна територія як об’єкт політико-географічних досліджень

Поняття державної території та її формування. Політико-географічне положення держави. Макро-політико-географічне положення держави. Мезо-політикогеографічне положення держави. Мікро-політико-географічне положення держави. Величина державної території, її морфологія та структура. Групи держав за формою державної території.Тема 7. Державний кордон як важливий фактор політичного процесу

Традиційний підхід і методи географічних досліджень державних кордонів. Лімологія - наука про кордони. Чотири теоретичні підходи, що застосовуються при вивченні кордонів: історико-картографічний, класифікаційний, функціональний, географо-політичний. Теорія «природних» кордонів. Класичний підхід до вивчення кордонів. Класифікація кордонів. Світова система і система кордонів. Державний кордон. Межі української етнічної території. Типи етнічної ідентичності. Динаміка ідентичності, державне будівництво і кордони в минулому СРСР.Тема 8. Політико-географічне значення демографічних процесів

Природний рух населення: його вплив на політичний розвиток держави. Міграції населення. Вплив міграційних тенденцій на регіональні та локальні політичні процеси. Міграційна проблема в Україні. Міжнародні міграції на початку ХХІ ст. як одне з найважливіших питань у зовнішній і внутрішній політиці держав світу. Урбанізація як політико-географічна проблема. Столиці держав, їх політико-географічні функції.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Політико-географічна регіоналізація України.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка