Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі


Тестування лексико-граматичних навичок як один із методів інтенсифікації навчального процесу у ВНЗСторінка20/20
Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.72 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Тестування лексико-граматичних навичок як один із методів інтенсифікації навчального процесу у ВНЗ
Як відомо, традиційні прийоми перевірки знань, умінь і навичок студентів, які застосовуються у навчальному процесі, не завжди відповідають вимогам раціонального контролю. Пошук ефективних форм контролю зумовив зростаючий інтерес до методу тестування.

Теоретичні основи тестування, які розроблено у нашій країні, та практика застосування дидактичних мовних тестів базується на розумінні мови, як специфічно-суспільного явища, на психолого-фізіологічних уявленнях процесів, що пов’язані з функціонуванням мови, на засадах загальної теорії педагогічних намірів, кількісних методах опрацювання, інтерпретації результатів тестування.

У самій організації тестів закладено ряд особливостей, що дають змогу бачити в їх застосуванні один з ефективних способів інтенсифікації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Найефективніші результати застосування тестів дає у сфері контролю лексико-граматичних навичок студентів, при цьому тести являють собою засіб навчання та контролю, даючи студентам можливість, знаючи свої результати, спланувати свою подальшу роботу над мовою.

Можна виділити наступні переваги тестування як засобу інтенсифікації процесу навчання:


 1. тестування дозволяє одночасно перевірити усіх студентів підгрупи, групи, курсу;

 2. виконання тесту займає небагато часу;

 3. при виконанні тесту всі студенти знаходяться у рівних умовах (об’єктивність);

 4. тест дає можливість включати великий обсяг матеріалу;

 5. тест дозволяє контролювати не лише засвоєння певного матеріалу, а й наявність певних умінь та навичок користування ним;

 6. Тестування лексико-граматичних навичок студентів молодших курсів вищого навчального закладу повинно будуватися за наступними принципами:

а) цілеспрямованість, орієнтація на частоту вживання певного мовного явища;

б) поступове зростання складності тесту;

в) формулювання тестових завдань повинні бути лаконічними та зрозумілими;

г) тести повинні складатися з вивченого матеріалу;д) наявність чіткої та об’єктивної системи оцінювання тестів.


Наші автори


 1. АБСАЛЯМОВА Яна Вадимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 2. АКМАЛДІНОВА Олександра Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 3. АНДРІЙЧУК Наталя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир

 4. АНДРУСЬ Лідія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 5. АНТОНЕНКО Інна Іванівна – старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 6. БАЛАЦЬКА Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 7. БАРАНІВСЬКА Світлана Володимирівна викладач кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 8. БАРАНЯК Марія Михайлівна – викладач кафедри німецької мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир

 9. БАРИЛЮК Леся Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов Львівського національного аграрного університету, м. Львів

 10. БЕРЕЗНІКОВА Наталія Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 11. БЄЛКАНІЯ Нуну Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 12. БИСТРОВА Богдана Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 13. БІЛОКОНЬ Галина Михайлівна старший викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 14. БОЛОТНА Тетяна Мар’янівна – старший викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 15. БОНДАРЕНКО Лариса Олексіївна – старший викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 16. БОРКОВСЬКА Інна Пилипівна – викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 17. ВАКУЛЕНКО Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 18. ВАСИЛЕЦЬ Тетяна Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 19. ВАСИЛИШИНА Наталія Максимівна викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 20. ВОЙНАЛОВИЧ Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені І. Франка, м. Житомир

 21. ВОЛГІНА Світлана Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 22. ВОЛОХ Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри сучасних європейських мов Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, м. Київ

 23. ГАВРИЛЮК Анастасія Петрівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 24. ГАРМАШ Тетяна Андріївна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 25. ГЛУШАНИЦЯ Наталія Вікторівна – викладач кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 26. ГНАТЕНКО Яна Василівна – викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 27. ГРИНЮК Світлана Петрівна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 28. ГРИЦУК Людмила Петрівна – викладач кафедри німецької мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 29. ГУНДАРЄВА Валентина Олегівна – старший викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 30. ДАВИДЕНКО Алла Олександрівна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 31. ДЕРБА Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 32. ДРОБЯЗКО Юліана Іванівна – викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 33. ДЯДЕЧКО Алла Миколаївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету, м. Суми

 34. ЄФИМЕНКО Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С.І . Георгієвського, м. Сімферополь

 35. ЖАРОЇД Юлія Анатолівна – кикладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 36. ЖЕЛУДЕНКО Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 37. ЗАСЛУЖЕННА Алла Андріївна – викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 38. ЗАХАРЧУК Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 39. ЗОЛОТОВА Світлана Григорівна старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету, м. Суми

 40. ЗУБРИЦЬКА Ольга Володимирівна старший викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 41. ІВАНОВ Євген Олександрович – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 42. ІВАНОВА Жанна Євгенівна старший викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 43. ІВАНОВА Оксана Олександрівна – викладач кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 44. ІЩЕНКО Лариса Йосипівна – старший викладач кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 45. КАЛАШНИК Діна Анатоліївна – викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 46. КАНІБОЛОЦЬКА Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри другої іноземної мови Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

 47. КАРП Марта Андріївна – викладач кафедри іноземних мов Львівського національного аграрного університету, м. Львів

 48. КОЛІСНИЧЕНКО Анна Віталіївна – аспірант кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 49. КОМАРОВА Олександра Іванівна – викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 50. КОМПАНЕЦЬ Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 51. КОРЕЦЬ Тетяна Василівна викладач кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету, м. Чернігів

 52. КОСТЮК Вікторія В'ячеславівна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 53. КОЧЕРГІНА Людмила Василівна старший викладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгіївського, м. Сімферополь

 54. КОШЛАТА Алла Валеріївнавикладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка , м. Полтава

 55. КРИВОРУЧКО Тетяна Василівна – викладач кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир

 56. КРОХМАЛЬ Наталія Олександрівна – викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 57. КУЗНЄЦОВ Василь Олексійович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 58. КУЗНЄЦОВА Юлія Ігорівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 59. КУЛЄШОВА Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 60. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Віктор Іванович старший викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 61. КУРНІЛОВИЧ Марина Олегівна – старший викладач кафедри іноземних мов ФМЕВ Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 62. КУЧЕРЯВА Людмила Василівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 63. ЛІПСЬКА Вікторія Валентинівна викладач кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Національного університету природокористування і біоресурсів України, м. Київ

 64. ЛОГВІНА Світлана Андріївнавикладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгіївського, м. Сімферополь

 65. ЛУБЯНОВА Олеся Валеріївнавикладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 66. ЛЯПУНОВА Наталія Валеріївна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 67. МАНГУРА Світлана Іванівнавикладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 68. МАРЧЕНКО Діна Олексіївна старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету, м. Суми

 69. МЕЛАЩЕНКО Марина Петрівна – викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 70. МИРОНЕНКО Галина Василівна – викладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського, м. Сімферополь

 71. МІРОШНИК Світлана Олексіївна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 72. МІРОШНИЧЕНКО Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри іноземних мов Національного аерокосмічного університету імені Жуковського «ХАІ», м. Харків

 73. МОРОЗОВА Ірина Миколаївна – Старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету, м. Суми

 74. НАДТОЧІЙ Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 75. ОРІНІЧ Наталія Львівна – старший викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 76. ПИСЬМЕННА Ольга Олександрівна кандидат філологічних наук, професор кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 77. ПІВЕНЬ Світлана Іванівна викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

 78. ПІМЕНОВА Тетяна Григорівна старший викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 79. ПОПОВА Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іспано-італійської філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 80. ПРИШУПА Юлія Юріївна викладач кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 81. ПРІНЦЕВА Ніна Юріївна – старший викладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгіївського, м. Сімферополь

 82. ПРОНЯЄВА Вікторія Едуардівна – старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету, м. Суми

 83. РИБКО Олексій Сергійовияч – кандидат військових наук, доцент кафедри сучасних європейських мов Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, м. Київ

 84. РОЖЕНКО Інеса Віталіївна – старший викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 85. РЯБОКУЧМА Тетяна Олександрівна – викладач кафедри німецької мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 86. САБІТОВА Алла Павлівна викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 87. САНДОВЕНКО Ірина Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 88. САХНО Катерина Михайлівнастарший викладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгіївського, м. Сімферополь

 89. СВІТИЧ Лідія Михайлівна – старший викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 90. СЄВРУК Світлана Євненівна – викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту НАУ, м. Київ

 91. СЕРДІЙЧУК Лариса Петрівна – аспірант кафедри англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир

 92. СКАЛЬСЬКА Вєроніка Олександрівна – викладач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І  Георгіївського, м. Сімферополь

 93. СОРОКА Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики ГМІ НАУ, м. Київ

 94. ТАНЬКО Наталія Григорівна – викладач кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 95. ТАРНАВСЬКА Тетяна Вердієвна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 96. ТИМЧЕНКО Євгенія Петрівна кандидит філологічних наук, доцент кафедри германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 97. ТКАЧУК Світлана Павлівна – викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин НАУ, м. Київ

 98. ТОМАЗ Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри іноземних мов Національного аерокосмічного університету імені Жуковського «ХАІ», м. Харків

 99. ТРИЩЕНКО Ірина В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 100. ЦИРКАЛЬ Анна Юріївна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

101. ЧЕРНЯК Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», м. Київ

102. ЮСУХНО Світлана Іванівна старший викладач кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету, м. Чернігів

103. ЯГЕНІЧ Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов к курсом латинської мови Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгіївського, м. Сімферополь

104. ЯЩУК Олеся Петрівна – викладач кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту НАУ, м. КиївКаталог: bitstream -> NAU -> 18306
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
18306 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка