Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україниСкачати 200.42 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір200.42 Kb.
#12662
ТипРеферат
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Українська державна академія залізничного транспортуЗахист від електрокорозії та електрообробка бетонів,

виробів і конструкцій із нихПЛУГІН Олексій Андрійович 

кандидат технічних наук, доцент

Української державної академії

залізничного транспорту
БОРЗЯК Ольга Сергіївна –

кандидат технічних наук, доцент

Української державної академії

залізничного транспорту
МАРТИНОВА Віта Борисівна

кандидат технічних наук, доцент

Донбаської національної академії

будівництва і архітектури
ХАЛЮШЕВ Олександр Каюмович

кандидат технічних наук, доцент

Донбаської національної академії

будівництва і архітектури
РЕФЕРАТ

Харків - 2013
Актуальність теми. Бетон і залізобетон з к. XIX − поч. ХХ ст. до теперішнього часу є основними конструкційними матеріалами. Не очікуються радикальні зміни і у найближчому майбутньому. Більш того, у зв'язку з удосконаленням властивостей бетону, появою його нових видів – самоущільнюючого, високофункціонального, реакційно-порошкового, його галузі застосування продовжують розширюватися. Так, несучі конструкції всіх хмарочосів 1920−70-х рр. ще металеві, тоді як сучасні рекордні хмарочоси Азії зведені вже із залізобетону. Практично синхронно з початком і розширенням застосування бетону відбувалася електрифікація всіх сфер діяльності людства. Електрика забезпечує роботу промислових підприємств, будівництво, рух транспорту, побут. При цьому частина струму, втрачаючись, протікає через будівельні конструкції, будівлі, споруди, в яких (в першу чергу металевих) часто відзначаються електрокорозійні пошкодження. Збитки від корозії у світі за даними Національної асоціації інженерів-корозіоністів США перевищують 2000 млн. доларів на рік, з яких 10 % припадає на електрокорозію. Корозійний вплив різниці потенціалів і електричного струму на залізобетонні конструкції в більшості умов експлуатації не відзначається. Однак в умовах обводнення конструкцій звичайні засоби первинного та вторинного захисту часто не запобігають електрокорозію, а її дійсний механізм значно відрізняється від уявлень, покладених в основу захисту та діючих норм. Вважається, що як постійний, так і змінний струм не здійснюють корозійного впливу на цементний камінь і бетон, а причиною електрокорозії залізобетону є електрокорозія арматури в анодних ділянках, продукти якої, збільшуючись в об'ємі у 2−2,5 рази, створюють тиск, що призводить до утворення в захисному шарі бетону тріщин і його відшарування. Проте деякі дослідники відзначали в приарматурній зоні вилуговування гідроксиду кальцію, фазові перетворення продуктів гідратації (в катодних зонах), незалежну від корозії арматури деструкцію цементного каменю, які призводять до зниження міцності бетону і ослаблення його зчеплення з арматурою.

Дещо пізніше, помітивши здатність електричного струму прискорювати твердіння цементу, його почали цілеспрямовано використовувати при виготовленні конструкцій, впливаючи на кінетику тверднення бетону. Таким чином, електричний струм може чинити на бетонну суміш та бетон як деструктивний, так і конструктивний, модифікуючий вплив. Однак, бетонна суміш та бетон є складними полідисперсними системами, між фазами яких є розвинені границі розділу, що визначають властивості бетону і процеси його твердіння та руйнування. Хоча про вплив електричного струму на бетонну суміш та бетон вже накопичені певні дані, в основному експериментальні, опубліковано статті й книги, механізм цього впливу залишається недостатньо вивченим.

Розвиток уявлень про електричні впливи на бетон, у т.ч. бетонну суміш та її компоненти, встановлення нових закономірностей цих впливів та їх застосування в технології виробництва і захисті від електрокорозії бетонних та залізобетонних конструкцій дозволяють: розробляти більш досконалі заходи із захисту від електрокорозії бетонних і залізобетонних конструкцій та споруд, знижувати експлуатаційні витрати на їх утримання та збільшувати довговічність; знижувати енерговитрати при виробництві газобетонів за рахунок їх комплексної модифікації з електрообробкою замість автоклавування, витрати на опалення будівель за рахунок застосування отриманих більш досконалих газобетонів; знижувати енерговитрати і викиди в атмосферу СО2 при виробництві портландцементу за рахунок удосконалення шляхом електрообробки і розширення галузі застосування композиційних цементів, в яких більша частина клінкера замінюється відходами промисловості. Такі дослідження відповідають сучасним світовим викликам з урахуванням специфіки вітчизняних технічних, економічних, соціальних, екологічних умов, а , отже, є актуальними. Актуальність тематики досліджень підтверджується їх виконанням в межах державних програм, держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт №№ ДР 0103U000588; 0106U002949; 0108U000076; 0109U003040; 0110U002128 і т.д.

Метою досліджень є розвиток уявлень про електричні впливи на бетон, зокрема, деструктивного впливу на бетон і модифікуючого впливу на бетонну суміш або цемент та їх застосування в технології виробництва і захисті від електрокорозії бетонних та залізобетонних конструкцій.

Для досягнення мети вирішувались такі основні завдання досліджень: встановлення закономірностей розповсюдження електричного поля від потенціалу на рейках на обводнені конструкції та споруди, розташовані поблизу електрифікованих постійним струмом залізничних колій, та його дії на цементний камінь і бетон; розробка уявлень про механізм електрокорозії обводненого бетону під дією постійного струму на електрифікованому транспорті на основі уявлень про електроповерхневі властивості, явища і взаємодії в дисперсних системах; використання цих уявлень для розробки і впровадження заходів із захисту бетону і конструкцій з нього від електрокорозії, підвищення довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій в складних умовах експлуатації; встановлення закономірностей впливу високовольтного електричного поля та високовольтної електростатичної поляризації на процеси формування структури і властивостей цементного каменю та бетону, у т.ч. газобетону з комплексним органо-мінеральним модифікатором; розроблення складів та технології неавтоклавного газобетону з підвищеними фізичними та механічними властивостями, складів та технології модифікованих композиційних цементів і бетонів на їх основі з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями.

В результаті досліджень отримано такі нові наукові й науково-технічні результати:

1. В результаті статистичного аналізу експлуатаційної документації встановлено, що знос (пошкоджуваність) будівель і споруд на електрифікованих постійним струмом ділянках залізниць значно вищий, ніж на електрифікованих змінним струмом або неелектрифікованих ділянках.

2. Встановлені схеми і механізм розповсюдження електричного потенціалу і протікання струмів витоку з рейок в ґрунті, конструкціях будівель і споруд, які дозволяють оцінювати ступінь електрокорозійної небезпеки для певних конструкцій. Виконані натурні дослідження показали, що синхронно з проходженням поїздів з електричною тягою постійного струму на рейках, поверхні ґрунту і конструкціях будівель і споруд, розташованих поблизу колії, виникає пульсуючий однонаправлений електричний потенціал. Його величина на конструкціях, а також інтенсивність їх пошкодження залежать від величини потенціалу на рейках, відстані до них, стану верхньої будови колії, ґрунту і покриття на ньому, наявності підвалів і заземлень. Потенціал на поверхні конструкцій досягає +1,7 В і більше, причому пошкодження в них частіше відмічаються при потенціалі, що перевищує +1 В.

Встановлені явища наведення поляризаційного поля в земляному полотні під електрифікованими постійним струмом залізничними коліями і виносу продуктів гідратації у воду, з якою контактує конструкція. В результаті багаторічної експлуатації поверхня ґрунту біля колії поляризується  на узбіччі біля рейок відмічається позитивний потенціал величиною до 0,7 В, в основі насипу – негативний до 0,3 В. Поляризація обумовлена електроміграційним стіканням катіонів Ca2+, Mg2+, Na+, К+ та ін. із дифузної частини подвійних електричних шарів частинок ґрунту і їх винесенням потоком води по водовідвідним спорудам.

3. В результаті експериментальних електрометричних і фізико-хімічних досліджень встановлені кількісні закономірності впливу пульсуючого однонаправленого електричного потенціалу (різного за значеннями) на бетони різних складів, з різними водоцементним відношенням і міцністю, у т.ч. бетонів оптимального складу. Встановлено, що тривала (близько 3000 год) дія на бетон пульсуючого однонаправленого електричного потенціалу викликає в ньому електричний струм, що змінюється у часі. Спочатку струм максимальний і залежить від напруги (досягає 100 мА/дм2 при 40 В), потім з кожним імпульсом зменшується і через близько 1500 ч досягає значень менше 5 мА/дм2, близьких для різної напруги. При зникненні зовнішнього поля в бетоні залишається викликана поляризацією напруга близько 2,5 В, що також поступово зменшується.

Зразки бетону традиційного складу з різними міцністю і В/Ц, що піддались дії такого поля і проточної води, характеризувалися істотною втратою міцності і маси, збільшенням пористості і безнапірної водопроникності. Втрата міцності і маси бетону оптимального складу (з оптимальними значеннями коефіцієнтів розсунення заповнювачів опт, опт і В/Цопт не відмічались. Втрата міцності і маси всіма зразками, що знаходилися у воді без електричного поля, не відмічались.

4. Установлено механізм і розроблені фізико-математичні моделі дії зовнішнього електричного поля на фазовий склад цементного каменю, міцність і безнапірну водопроникність бетону:

Експериментально встановлено, у т.ч. за допомогою фізико-хімічних методів досліджень (рН-метрії, рентгенофазового аналізу, інфрачервоної спектроскопії, світової і скануючої електронної мікроскопії), експлуатаційних досліджень, що в результаті тривалої дії на бетон пульсуючого однонаправленого електричного потенціалу відбувається розчинення портландиту Са(ОН)2 і його винесення з бетону. Кількість винесеного Са(ОН)2 за 90 діб дії поля при 40 В склало 52 % від його початкової кількості. Швидкість винесення Са(ОН)2 при 15 В приблизно у 2,5 рази, а при 5 В – у 7 разів менше, ніж при 40 В.

Виведено теоретичне рівняння залежності кількості винесеного Са(ОН)2 (за величиною винесеного заряду) від напруги і тривалості дії, яке узгоджується з експериментальними даними. Винесення Са(ОН)2 обумовлює зниження міцності і маси, збільшення пористості і безнапірної водопроникності бетону, а також втрату ним захисних властивостей відносно арматури, її корозію і утворення тріщин в захисному шарі. Ці дані можуть бути основою для прогнозування довговічності бетону у конкретних умовах експлуатації (за обводненістю, величиною потенціалу і т.п.).

Встановлено механізм розчинення і винесення портландиту під дією пульсуючого однонаправленого електричного поля. Таке поле викликає одночасне розчинення одразу всіх блоків портландиту в цементному камені так, що загальна тривалість їх розчинення відповідає часу розчинення одного блоку. Розчинення блоків відбувається при зниженні рН під дією сил латерального електроповерхневого відштовхування потенціалвизначальних іонів Са2+ у подвійних електричних шарах при перевищенні ними сил, що утримують пари іонів Са+ і ОН у кристалічній решітці, і полягає у їх відриві з кутів і ребер блоків у прошарок між ними з дисоціацією Са(ОН)2 на іони.

При кожному імпульсі поля відбувається винесення потенціалвизначальних іонів Са2+ у бік негативного полюса і далі з конструкції. Винесення здійснюється за рахунок спрямованого електроміграційного переміщення катіонів Са2+ (у бік від позитивного потенціалу електричного поля) з прошарку розчину між блоками у розчин капілярів цементного каменю, а з нього – у воду, з якою контактує бетон. Мембранний потенціал, що виникає при винесенні катіонів Са2+, призводить до винесення слідом аніонів ОН.

Отримано рівняння стаціонарного потоку іонів Са2+, обумовленого рівнодіючою електроміграційної сили, що виштовхує їх з ребер блоків кристалів, і сили в’язкісного тертя адсорбційного шару води на поверхні граней блоків (у капілярі), з якого отримані рівняння швид­кості перенесення Са(ОН)2 і тривалості розчинення і винесення портландиту. Результати розрахунків за цим рівнянням відповідають реальним термінам служби обводнених конструкцій.

Теоретично обґрунтована висока електрокорозійна стійкість бетону оптимального складу за рахунок практичної нерозчинності одного ряду блоків портландиту між не до кінця гідратованими частинками цементу з відповідними двосторонніми електрогетерогенними контактами.6. Встановлено механізм зниження міцності бетону від електрокорозії, в основі якого зменшення кількості електрогетерогенних контактів при розчиненні портландиту та утворенні електрогомогенних контактів, які обумовлюють розтягувальні напруження в цементному камені, а також винесення продуктів розчинення в електричному полі струмів витоку у воду, з якою контактує конструкція. При цьому уточнені раніше розроблена кількісна теорія міцності цементного каменю та відповідні рівняння міцності, засновані на електрогетерогенних контактах як носіях міцності цементного каменю та бетону.

7. Розроблено критерії оцінки електрокорозійного стану бетонних, залізобетонних конструкцій, що експлуатуються на електрифікованих постійним струмом ділянках залізниць в умовах обводнення, а також комплексні способи захисту від електрокорозії бетонних, залізобетонних і кам'яних конструкцій, у т.ч.: за допомогою металоін’єкційної сорочки з поляризованим заземленням; за допомогою сталебетонної обойми, зануреної в дно водотока на глибину, при якій щільність струму, що стікає через неї в ґрунт, набагато менша небезпечної величини 0,6 мА/дм2; за допомогою залізобетонної сорочки з бетону оптимального складу.

8. Теоретично й експериментально обґрунтовано спосіб електричної активації неавтоклавного газобетону на стадії спучування. Встановлено, що високовольтна електростатична поляризація газобетонних сумішей, що являють собою трьохфазні дисперсні системи тверда – рідка – газоподібна, на стадії інтенсивного спучування призводить до прискорення процесів газовиділення, розчинення клінкерних мінералів, підвищення ступеня гідратації та прискорення структуроутворення, а органо-мінеральна добавка сприяє зв’язуванню вільного вапна у низькоосновні гідросилікати кальцію. Визначено оптимальні параметри високовольтної електростатичної поляризації газобетонних сумішей на цій стадії: напруженість поля − 1,21−1,56 кВ/см, тривалість електрообробки −13−22 хв., які забезпечують підвищення міцності при стиску бетону з середньою густиною 800−900 кг/м3 на 20−25 %.

9. Визначено оптимальні склади газобетону з заповнювачем у вигляді гранул спіненого полістиролу та органо-мінеральним модифікатором, що у сукупності з оптимальними параметрами електричної активації дозволяє одержати неавтоклавний газополістиролбетон, який у порівнянні з газобетоном такої ж марки за середньою густиною характеризується підвищеними фізичними та механічними властивостями (границя міцності при стиску вище на 74 %, морозостійкість – на дві марки; коефіцієнт теплопровідності менше на 38 %; деформації усадки при висиханні – на 56 %, водопоглинання – на 67 %).

10. Теоретично й експериментально обґрунтовано спосіб поверхневого модифікування портландцементу високодисперсними мінеральними добавками, який полягає в тому, що компоненти композиційного цементу різного ступеня дисперсності послідовно обробляються в полі коронного розряду та високовольтному змінному електричному полі, що призводить до гетерокоагуляції дрібних часток мінеральних добавок з частками портландцементу з утворенням сферичних агломератів і, як результат, зниження водопотреби цементу.

Визначено вплив високовольтної електричної обробки на взаємодію між частинками. За даними скануючої електронної мікроскопії з енергодисперсійною спектроскопією встановлено, що в результаті електроповерхневого модифікування портландцементу високодисперсним мікрокремнеземом в суміші «портландцемент − 75% : мікрокремнезем − 25 %» кількість дрібних зернин зменшується, а переважна більшість частинок набуває сферичної форми в результаті утворення агломератів розміром 25−50 мкм, що забезпечує зниження водопотреби цементу на 11 % і підвищення міцності при стиску цементного каменю на 37 % у порівнянні з контрольним цементом.На основі комп'ютерного моделювання електричного поля коронного розряду виконано розрахунок концентрації рухливих іонів в області корони, створюваних матрицею вертикальних електродів, що дозволяє визначити основні конструктивні характеристики пристроїв для активації композиційних цементів. При діаметрі поперечного перерізу електроду 0,6 мм, відстані між електродами 20 мм, потенціалі 25 кВ, величині струму корони 0,5 mА/м об'ємна густина заряду у поверхні електроду становить 170 μКл/м3 (106 заряджених іонів у 1 мм3).

11. Визначено закономірності впливу режимів високовольтної електричної активації компонентів композиційних цементів у високовольтному електричному полі на процеси їх структуроутворення і тверднення. Встановлено вплив оптимальних режимів обробки на підвищення ступеня гідратації в'яжучого, збільшення кількості у складі продуктів гідратації низькоосновних гідросилікатів кальцію (за результатами термокінетичного, диференційно-термічного, рентгенофазового аналізу), а також підвищення активності цементу, рухливості сумішей та міцності бетону.

12. Досліджено пуцоланову активність мінеральних добавок з відходів промисловості Донбасу. Визначено оптимальні співвідношення між мінеральними добавками (доменний граншлак, шлак та зола-винесення ТЕС, пил шамотно-каоліновий, вапняк, мікрокремнезем), які містяться в багатокомпонентних композиційних цементах, що у сукупності з оптимальними режимами високовольтної електричної активації забезпечує підвищення показників технологічних властивостей бетонних сумішей та фізико-механічних і деформативних властивостей бетонів. Отримані склади композиційних цементів КЦ V/Б активністю не менше 40 МПа при мінімальній витраті клінкеру і композиційного портландцементу ПЦ II/Б-К з добавками доменного граншлаку та мікрокремнезему, який за показниками якості не поступається портландцементу ПЦ I-500.

Практична значимість результатів досліджень полягає у:

- методиках визначення шляхів розповсюдження потенціалів з рейок електри­фікованих постійним струмом залізничних колій через ґрунт, конструкції споруд та будівель в «землю», оцінки небезпеки електрокорозії бетону і розчину в конструкціях та їх електрокорозійного стану; застосуванні розроблених фізико-математичних моделей електрокорозії та зміни в часі властивостей матеріалів і конструкцій від неї у складі обстежень споруд та будівель залізниць для прогнозування їх фактичної довговічності;

- комплексних способах захисту від електрокорозії бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій: за допомогою металоін’єкційних мембран і обойм з поляризованим заземленням, заземленої в ґрунт сталебетонної обойми, залізобетонної сорочки з бетону оптимального складу і т.п.;

- результатах впровадження та експлуатаційної перевірки означених методик і комплексних способів при капітальному ремонті споруд та будівель Південної залізниці: водопропускних труб на 365 км ділянки Основа  Букине і 19 км ділянки Харків  Люботин; станційних будівель станцій Кагамлицька, Череднички і т.д.; економічний ефект від їх впровадження обумовлений виконанням капітального ремонту споруд у поєднанні із захистом від електрокорозії замість повної заміни пошкоджених конструкцій новими, а також збільшенням міжремонтних термінів і складає 5 203 тис. грн. (особистий внесок авторів); соціальний ефект від впровадження полягає у підвищенні безпеки руху поїздів на ділянках з відремонтованими спорудами;- розроблених за участю авторів інструктивних документів Укрзалізниці: «Технічні вказівки з контролю електричного опору бетону і залізобетонних шпал у заводських та експлуатаційних умовах»; «Рекомендації по захисту конструктивних елементів будівель та споруд, що експлуатуються, від агресивних дій»; «Рекомендації із захисту та підсилення будівель та споруд станційних комплексів, що руйнуються від спільної дії електричного струму, вібрації, ґрунтових вод»; «Відомчі будівельні норми України (проект). Споруди транспорту. Захист будівельних конструкцій та споруд залізничного транспорту від агресивних дій»;

- використанні результатів досліджень у навчальному процесі УкрДАЗТ при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Залізничні споруди і колійне господарство» (спеціалізація «Технічна експлуатація споруд залізничного транспорту») і «Промислове та цивільне будівництво» (спеціалізація «Утримання і реконструкція будівель залізничного транспорту»): у лекційних курсах, на лабораторних і практичних заняттях, в дипломному проектуванні;

- ефективних газобетонних, у т.ч газополістиролбетонних, виробах і технології їх виробництва з електричною активацією (пат. 78908 UA; 81153 UA, ТУ У В.2.7-26.6-30664457-001:2008); впровадженні газополістиролбетонних виробів при зведенні надбудови медичного центру у м. Харцизьк Донецької області («Донецькспецпроект», проект № 107-56 ГС-АС); вартість 1 м2 огороджувальних конструкцій надбудови − 393,0 грн. (загальна кошторисна вартість 64,7 тис. грн.), при вартості базового варіанту 478 грн. (загальна вартість 78,6 тис. грн.); отриманий економічний ефект − 23,3 грн./м3;

- складах багатокомпонентних композиційних цементів ПЦ ІІ/Б-К-500 і КЦ V/Б-400, в яких частина доменного граншлаку та золи винесення замінені шлаком ТЕС, вапняком або пилом шамотно-каоліновим, які за показниками якості відповідають вимогам ДСТУ Б EN 197-1, не поступаються бездобавочному портландцементу ПЦ І-500 і характеризуються прискореним твердінням порівняно з традиційними композиційними цементами, а також пристроях для електричної активації їх компонентів (пат.26894 UA; 30862 UA); технології виробництва каменів бетонних та залізобетонних бортових з дрібнозернистих бетонів на основі композиційних цементів; впровадженні на підприємствах: «Стакон», м. Донецьк, економічний ефект − 378,3 тис. грн. (за рахунок економії клінкерного портландцементу); заводі «Данко ИЗОЛ Докучаевский ЗТИ», розрахунковий річний економічний ефект від впровадження − 71603,28 грн.;

- використанні результатів: на підприємствах з виробництва збірних бетонних і залізобетонних виробів і товарного бетону, у т.ч. виробів із ніздрюватого бетону; при проектуванні, будівництві, реконструкції житлових та громадських будівель; у навчальному процесі при підготовці студентів спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» в курсі лекцій та лабораторних робіт з дисциплін «В’яжучі речовини», «Бетони і будівельні розчини».

- покращенні показників ресурсо- та енергозбереження при виробництві будівельних матеріалів Донецької області: технічних – підвищенні технологічності бетонних сумішей, а також фізико-механічних і експлуатаційних характеристик бетону; економічних – підвищенні енергоефективної експлуатації житлових та цивільних будівель, зменшенні енерговитрат при виробництві в’яжучих, основна частка яких припадає на випал клінкеру; екологічних – зниженні викидів у атмосферу СО2; залученні до виробництва відходів промисловості;

- загальному документально підтвердженому економічному ефекті від впровадження результатів досліджень, який перевищив 5 000 тис. грн.Загальна кількість публікацій: 108, у т.ч. за темою роботи − 89: монографій − 1, наукових статей − 61 (у т.ч. в зарубіжних виданнях – 5), тез доповідей – 2, нормативних, інструктивних та рекомендаційних документів − 11, навчально-методичних праць − 7. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 7 патентами.
Доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Української державної академії залізничного транспорту к.т.н.

_________________ О.А. Плугін

Доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Української державної академії залізничного транспорту к.т.н.

_________________ О.С. Борзяк

Доцент кафедри архітектури промислових та цивільних будівель

Донбаської національної академії будівництва і архітектури к.т.н.

________________ В.Б. Мартинова

Доцент кафедри технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалівДонбаської національної академії будівництва і архітектури к.т.н.

________________ О.К. Халюшев
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 200.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка