Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації Лозівський професійний ліцей Бізнес-план розвитку Лозівського професійного ліцею на 2013 – 2015 рокиСторінка3/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.65 Mb.
#12810
1   2   3

6. Кадрове забезпечення.
Кадровий чинник завжди був і залишається визначальним у забезпеченні ефективності функціонування будь–якої системи.

Освітній склад педагогічних працівників ліцею.

Освіта

Станом на 01.01.2013 р.

Вища

30

Середня

спеціальна14

Незакінчена

вища


3

Всього

47

Рівень педагогічної кваліфікації педагогічних працівників ліцею.

Педагогічні звання, категорія

Станом на 01.01.2013 р.

Викладач –методист

-

Старший викладач

2

Спеціаліст вищої категорії

6

Спеціаліст І категорії

9

Спеціаліст ІІ категорії

1

Спеціаліст

9

Майстер в/н І категорії

-

Майстер виробничого навчання

2

Всього

29

Педагогічний стаж роботи педагогічних працівників ліцею.

Педагогічний стаж, років

Станом на 01.01.2013 р.

до 5-х років

12

від 6 до 10 років

5

від 11 до 20 років

15

більше 21 років

15

Всього

47


7. Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей

та загроз діяльності.
Для досягнення поставлених цілей керівництву ліцею важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності закладу.

Визначено сильні сторони діяльності ліцею: • навчання на сучасній матеріально-технічній базі з використанням новітніх технічних засобів навчання;

 • навчання для учнів безкоштовне;

 • відсутність вступних іспитів;

 • повне забезпечення матеріалами, сировиною для навчання;

 • прискорена професійна курсова підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікацій;

 • висока якість навчання;

 • залучення роботодавців до стратегічного управління навчальним закладом та розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;

 • наявність процедур маркетингового аналізу;

 • можливість для учнів навчатися наближено до місця проживання;

 • навчання проводиться в одну зміну;

 • можливість отримати повну загальну середню освіту;

 • забезпечення учнів стипендією;

 • всебічне розкриття індивідуальних талантів учнів;

 • наявність їдальні, забезпечення гарячим харчуванням учнів пільгового контингенту;

 • забезпечення учнів місцями у гуртожитку, який розташований біля навчального корпусу;

 • врахування у навчальному процесі особливостей навчання учнів,
  їх психолого-педагогічних особливостей;

 • модернізація навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій;

 • високий потенціал педагогічних кадрів ліцею;

 • чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу;

 • забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності навчального закладу питань;

 • гнучкість у підборі викладацького складу;

 • стабільність фінансування;

 • розташування закладу поблизу зупинки міського транспорту.

Слабкими сторонами діяльності ліцею є:

 • недостатня кількість якісних підручників українською мовою
  та навчальних посібників з окремих предметів (професій);

 • наявність в регіоні трьох навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, один з яких професійний ліцей;

 • можливість змінювати навчальні плани і програми лише на 20 %
  від типових навчальних планів або державних стандартів, що не завжди відповідає вимогам роботодавців;

 • висока плинність педагогічних кадрів через низьку оплату праці;

 • низький рівень оплати праці педагогічних працівників не сприяє залученню молодих спеціалістів-випускників вищих навчальних закладів;

 • низький відсоток педагогів ліцею, які мають педагогічні звання.

Для того, щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, навчальний заклад повинен вміти прогнозувати те, які труднощі можуть виникнути на його шляху в майбутньому, і те, які можливості можуть відкритися для нього.

Загрози діяльності ліцею:

 • недостатність людських ресурсів в регіоні;

 • високий рівень трудової міграції населення;

 • складна система тендерних закупівель;

 • загальне падіння моральних цінностей у суспільстві, що погіршує вмотивованість учнів до навчання;

 • занепад промисловості регіону (зменшується потреба в робітничих кадрах з різних професій);

 • низький рівень народжуваності;

 • низька популярність робітничих професій у сучасному суспільстві;

 • недостатня гнучкість щодо внесення змін до навчальних програм;

 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам роботодавців регіону.

Можливості діяльності ліцею:

 • широке залучення засобів масової інформації у профорієнтаційній роботі;

 • використання новітніх технологій;

 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;

 • розвиток промисловості (зростає потреба в робітничих кадрах різних професій);

 • стабільність фінансування;

 • децентралізація управління освітою.


8. План реалізації проекту.
Для реалізації проекту визначені пріоритетні напрями та цілі:

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1. Адміністративно-інформаційна система.

1.1. Постійне оновлення веб-сайту ліцею.

1.2. Створення єдиної комп’ютерної загальноліцейної мережі.

1.3. В методичному кабінеті сформувати банк даних інноваційно-педагогічного та виробничого досвіду авторських педагогічних технологій.

2. Фінанси та контроль.

2.1.Збільшити позабюджетні надходження в навчальному році на 10 %.

2.2. Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2014 році.

3. Людські ресурси.


3.1. Забезпечити 100-відсоткове стажування на виробництві майстрів в/н та викладачів спецпредметів.

3.2. Сприяти створенню умов для впровадження в режим трудового дня ефективних форм виробничої гімнастики, післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування.

4. Навчальні плани.


4.1. Пройти процедуру атестації навчального закладу у 2014 році.

5. Викладання.


5.1.Забезпечити 100-відсотковий початковий рівень володіння MS Word, MS PowerPoint, Internet, e-mail всіма педпрацівниками.

5.2. Впровадження інноваційних методів, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій, що дасть можливість для підвищення рівня навчальних та виробничих досягнень учнів.

6. Матеріально-технічна база.


6.1.Здійснити поточний ремонт лабораторій «Кондитерів» та «Кухарів».

6.2. Забезпечити лабораторію «Кухарів» комбінованою мікрохвильовою піччю з грилем.


6.3. Забезпечити майстерню «Кравців» обметувальною машинкою.

6.4. Поповнити лабораторію «Перукарів» обладнанням.

6.5. Оновити стенди в майстернях «Зварників» та «Перукарів».

6.6. Закупити для актової зали стільці та замінити вікна на металопластикові.

6.7. Поповнити спортивну залу обладнанням та інвентарем, замінити вікна на металопластикові.

6.8. Постійне поповнення закладу сучасною комп’ютерною технікою.

6.9. Заміна меблів в гуртожитку.

7. Соціальна і гендерна рівність.

7.1.Забезпечити рівні можливості для учнів різних соціальних та гендерних груп.

8. Працевлаштування випускників.

8.1.Забезпечити 100 % рівень працевлаштування випускників.

План виконання завдань.

Пріоритетний напрям.

«Адміністративно-інформаційна система».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн.


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Постійне оновлення веб-сайту ліцею.

1.1. Здійснювати відвідування порталу ДПТО МОН України.

Постійно


0

-

Заступник директора з НВирР

1.2. Здійснювати оновлення інформаційного контенту сайту та його просування в мережі.

Постійно


0

-

Заступник директора з НВирР

2.

Створення єдиної комп’ютерної загальноліцейної мережі.

2.1. Розробити проектну схему єдиної комп’ютерної мережі.

Лютий 2014 р.

0

-

Директор, заступник директора з НВирР

2.2. Закупити необхідне обладнання.

Квітень 2015 р.

0

-

Директор

3.

В методичному кабінеті сформувати банк даних інноваційно-педагогічного та виробничого досвіду авторських педагогічних технологій.

3.1. Зібрати і систематизувати методичні матеріали, внести їх в комп’ютерну базу даних.

Протягом року

0

-

Методист, інженер-електронік


Пріоритетний напрям.

«Фінанси та контроль».

з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн.


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Збільшити позабюджетні надходження в навчальному році на 10 %.

1.1.Розробити та затвердити план заходів по збільшенню позабюджетних надходжень.

Щорічно

0

У межах операційних витрат

Головний бухгалтер

2.

Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2014 році.

2.1. Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2014 році.

Січень 2014 р.

0

-

Головний бухгалтер


Пріоритетний напрям.

«Людські ресурси».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн..


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Забезпечити 100-відсоткове стажування на виробництві майстрів в/н та викладачів спецпредметів.

1.1.Заключити договори з підприємствами про проходження стажування майстрів в/н та викладачів.

Квітень 2014 р.

0

У межах операційних витрат

Заступник директора з НВирР

1.2.Розробити програми стажування для кожної з професій.

Січень 2014 р.

0

У межах операційних витрат

Заступник директора з НВирР

2.

Сприяти створенню умов для впровадження в режим трудового дня ефективних форм виробничої гімнастики, післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування.

2.1. Розробити графік проведення виробничої гімнастики та комплекс вправ.

Жовтень 2013 р.

0

0

Керівник фізичного виховання

2.2. Впровадити даний перелік заходів в розпорядок трудового дня.

Щоденно

0

0

Керівник фізичного вихованняПріоритетний напрям.

«Навчальні плани».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн.


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Пройти процедуру атестації навчального закладу у 2014 році.

1.1. Визначити виконавців підготовки пакетів документації для проведення атестації ліцею.

Жовтень 2013 р.


0

-

Заступник директора з НВирР, методист

1.2. Підготовка та комплектація архівної справи щодо атестації (у 3-х примірниках).


Березень 2014 р.

0

-

Заступник директора з НВирР, методист

1.3. Підготувати та подати заяву

до НМЦ ПТО.Березень 2014 р.


0

-

Заступник директора з НВирР, методист

1.4. Оплатити витрати на проведення атестації.

Березень 2014 р.

3500,00

Бюджет

Головний бухгалтер

1.5. Оплатити ліцензію.

Травень 2014 р.

1000,00

-

Головний бухгалтер


Пріоритетний напрям.

«Викладання».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн.


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Забезпечити 100-відсотковий початковий рівень володіння MS Word, MS PowerPoint, Internet,
e-mail всіма педагогічними працівниками.


1.1. Провести в ліцеї курси комп’ютерної грамотності для всіх педагогічних працівників.

Листопад 2013 р. - квітень

2014 р.


0

У межах операційних витрат

Викладач інформатики

1.2. Провести тестування педагогічних працівників
для виявлення рівня володіння програмами.

Жовтень 2013 р.

0

У межах операційних витрат

Викладач інформатики

2.

Впровадження інноваційних методів, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій, що дасть можливість для підвищення рівня навчальних та виробничих досягнень учнів.

2.1. Вивчення передового педагогічного досвіду.

Протягом року

0

-

Методист

2.2. Провести семінар

для педагогічних працівників

з обміну досвідом «Використання інтерактивних методів навчання».


Січень

2014 р.


0

-

Методист

2.3. Розробка та проведення відкритих уроків та позаурочних заходів з елементами інноваційних технологій.

Протягом року

0

-

Педагогічні працівники

Пріоритетний напрям.

«Матеріально-технічна база».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн.


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Здійснити поточний ремонт лабораторій «Кондитерів»
та «Кухарів».

1.1. Придбати матеріали для виконання ремонту.


Липень 2014 р.

3000,00

Позабюджетні кошти

Завідувач лабораторії

1.2. Виконати ремонтні роботи.

Липень-серпень 2014 р.

0

-

Завідувач господарства

2.

Забезпечити лабораторію «Кухарів» комбінованою мікрохвильовою піччю з грилем.

2.1. Придбати для лабораторії «Кухарів» комбіновану мікрохвильову піч

з грилем.Грудень 2014 р.

700,00

Позабюджетні кошти

Завідувач лабораторії

3.

Забезпечити майстерню «Кравців» обметувальною машинкою.

3.1. Придбати для майстерні «Кравців» обметувальну машину.

Травень 2014 р.

1500,00

Позабюджетні кошти

Завідувач майстерні

4.

Поповнити лабораторію «Перукарів» обладнанням.

4.1. Придбати для майстерні «Перукарів» манекени голови.

Січень 2014 р.

900,00

Позабюджетні кошти

Завідувач майстерні

4.2. Придбати стерилізатор

для інструментів.Грудень 2013 р.


500,00

Позабюджетні кошти

Завідувач майстерні

4.3. Придбати телевізор.

Вересень 2013 р.

2135,00

Позабюджетні кошти

Завідувач майстерні

5.

Оновити стенди в майстернях «Зварників» та «Перукарів».

5.1. Розробити ескізи стендів.

Жовтень-листопад 2013 р.

0

-

Завідувачі майстерень

5.2. Придбати стенди.

Січень 2014 р.

1000,00

Позабюджетні кошти

Завідувачі майстерень

6.

Закупити для актової зали стільці
та замінити вікна
на металопластикові.

6.1. Придбати стільці для актової зали.

Листопад 2015 р.

90000,00

Бюджетні кошти

Завідувач господарства

6.2. Встановити стільці.

Грудень 2015 р.

0

-

Завідувач господарства

6.3. Придбати металопластикові вікна.

Вересень 2015 р.

200000,00

Бюджетні кошти

Завідувач господарства

6.4. Демонтувати старі вікна

та встановити нові металопластикові вікна.Жовтень 2015 р.

0

-

Завідувач господарства

7.

Поповнити спортивну залу обладнанням та інвентарем, замінити вікна на металопластикові.

7.1. Придбати волейбольні та футбольні м’ячі.

Вересень 2013 р.

2000,00

Позабюджетні кошти

Керівник фізичного виховання

7.2. Придбати спортивне обладнання.

Грудень 2013 р.

3000,00

Позабюджетні кошти

Керівник фізичного виховання

7.3. Придбати металопластикові вікна.

Вересень 2015 р.

200000,00

Бюджетні кошти

Завідувач господарства

7.4. Демонтувати старі вікна

та встановити нові металопластикові вікна.Жовтень 2015 р.

0

-

Завідувач господарства

8.

Постійне поповнення закладу сучасною комп’ютерною технікою.

8.1. Придбати принтер.

Вересень 2013 р.

500,00

Позабюджетні кошти

Завідувач господарства

8.2. Придбати персональні комп’ютери та мультимедійну систему.

Квітень 2013 р.

10500,00

Позабюджетні кошти

Завідувач господарства

8.3. Придбати персональні комп’ютери, принтери.

Протягом 2014 р.

6000,00

Позабюджетні кошти

Завідувач господарства

8.4. Придбати персональні комп’ютери, принтери.

Протягом 2015 р.

6000,00

Позабюджетні кошти

Завідувач господарства

9.

Заміна меблів в гуртожитку.

9.1. Придбати шафи, тумбочки, стільці, столи.

Серпень 2015 р.

80000,00

Бюджетні кошти

Завідувач господарства

Пріоритетний напрям.

«Соціальна і гендерна рівність».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн.


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Забезпечити рівні можливості для учнів різних соціальних та гендерних груп.

1.1. Забезпечити надання відповідних послуг для учнів зі спеціальними потребами: допомога учням у формуванні їх індивідуальних навчальних планів, оцінюванні поточних результатів, корегуванні навчальних планів.

постійно

0

-

Заступник директора з НВирР

1.2. Забезпечувати учнів інформацією щодо працевлаштування, надавати допомогу у налагодженні контактів
з роботодавцями.

постійно

0

-

Заступник директора з НВирР

1.3. Забезпечити умови для рівного доступу учнів до всіх ресурсів ліцею: як для навчання (навчальних кабінетів, бібліотеки, майстерень тощо), так і для спілкування, медичної допомоги.

постійно

0

-

Заступник директора з НВихРПріоритетний напрям.

«Працевлаштування випускників».


з/п


Ціль

Завдання/

проекти


Термін

Бюджет

грн..


Джерела

ресурси


Відповідальний

1.

Забезпечити 100 % рівень працевлаштування випускників.

1.1. Шляхом опитування випускників 2013-2014 р.р. визначити (у %) структуру роботодавців, які їх працевлаштували.

Серпень-вересень

2014 р.


0

У межах операційних витрат

Заступник директора з НВирР

1.2. Укласти договори на проходження учнями практики у визначених роботодавців.

Відповідно до навчальних планів

0

У межах операційних витрат

Заступник директора з НВирРКаталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка