Міністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.54 Mb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

Інструкція

студенту

Київ 2013

Зміст


1 Що таке дистанційне навчання? 3

1.1 Що таке дистанційне навчання? 3

1.2 Як це зробити? 4

1.3 Дистанційний навчальний процес. 5

1.4 Особливості дистанційного навчання 9

2 Успіх дистанційного навчання 11

2.1 Що повинен забезпечити університет? 11

2.2 Які ж якості потрібні слухачеві? 12

3 Студенту про дистанційне навчання 13

3.1 ЯК СКЛАСТИ СВОЇ ВРАЖЕННЯ ЩОДО КУРСУ? ПУТІВНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПО КУРСАХ 14

3.2 ПЕРЕВІР СЕБЕ 15

3.3 ЯК ПРАЦЮЄ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС 19

3.4 ЯК ВЧИТИСЯ ДИСТАЦІЙНО 20

3.5 Правила мережевого етикету 23

3.6 ВМІННЯ ЧИТАТИ 28

3.7 ВМІННЯ ПИСАТИ 31

 1. Що таке дистанційне навчання?


Ми вступили до нової епохи розвитку суспільства, де на перше місце виходять знання. Йде формування інформаційного суспільства, що базується на знаннях і має своєрідну інформаційну культуру. Відбувається розшарування суспільства не тільки за ознакою доступу до матеріальних цінностей, але й до інформаційних. Навчання стає нагальною потребою, тому що постійне зростання інформації і необхідність використання її у повсякденному житті викликає нагальність потреби і наявності уміння опрацьовувати інформацію для її подальшого використання у своїй особистій діяльності. Вчитися конче потрібно на протязі всього життя. Всі ці вимоги сучасного суспільства задовольняє нова форма навчання ‑ дистанційна.
  1. Що таке дистанційне навчання?


Слід звернути увагу на різницю між поняттям дистанційного навчання і навчання на відстані. Останнє, як кажуть, з’явилося з появою першої книги або іншого написаного матеріалу. Сюди можна було б навіть віднести і єгипетські папіруси, і вавілонські та хетські глиняні таблички. Що стосується першого поняття, то воно пов’язане з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і співробітництва як носіїв і способу переробки інформації людиною. Треба також мати на увазі, що людина в цьому навчальному процесі є суб’єктом спілкування і діяльності, а викладач, що керує і спрямовує процес навчання, називається тьютором.

Коли ж з’явилося дистанційне навчання? З цього приводу також можна знайти різноманітні думки. Дехто стверджує, що дистанційне навчання з’явилося разом з появою першої друкованої книги. Вчитель міг дати по ній завдання учневі, таким чином, між ними з’являлася дистанція, учень працював (навчався) у зручний для себе час і у зручному місці.

Інші вважають, що дистанційне навчання пов’язане з появою заочної форми навчання на початку минулого сторіччя.

Але цілком однозначно можна стверджувати, що словосполучення «дистанційне навчання», у сучасному розумінні (на Заході ще Й «он-лайн навчання», «веб-навчання»), з’явилося тільки у пору розвитку Інтернет- технологій. Таким чином, дистанційне навчання використовує ті нові можливості (оперативна доставка інформації, спілкування ‑ синхронне та асинхронне), які надають сучасні інформаційно-комунікаційні технології, їхня досконалість потребує відповідної досконалості у підготовці інформаційної насиченості курсу, що доставляється, та співробітництва, яке забезпечує переробку інформації особистістю. Тобто потрібно використовувати педагогічні та інші інновації, психологічні заходи тощо.


  1. Як це зробити?


Уявімо собі ситуацію, що Ви хочете отримати кваліфікацію (знання) з якого-небудь предмету дистанційно. Ви заходите до мережі Інтернет (іноді кажуть «мережа мереж») і дізнаєтеся, який університет може виконати Ваш запит. Зрозуміло, що в недалекому майбутньому Вам будуть надавати подібні послуги багато університетів. Уявімо собі, що вибір зроблено, і Ви підписалися на потрібний Вам курс. Що таке ‑ підписалися? Це заповнення анкети на сайті (сукупність зв’язаних між собою посиланнями інформаційних сторінок ‑ так званих веб-сторінок), де розташовано курс, або відправлення анкети електронною поштою (послуга Інтернет) тьюторові. В анкеті, крім загальних відомостей про себе, слухач установлює собі ім’я (login) та пароль для входу до курсу.

Реєстрація у курсі потрібна тому, що дистанційний курс є авторським витвором викладача або цілої команди, яка зацікавлена у охороні своєї власності і пред’являє певні авторські права. Ось чому до навчання, а може й тільки ознайомлення з курсом, допускають лише зареєстрованих слухачів. Хоча відомості про курс, або його реклама, звичайно мають вільний доступ.

Між іншим, зараз в Інтернет можна знайти дистанційні курси, які не потребують реєстрації. У цьому випадку Ви будете вивчати дисципліну самостійно. Це дуже складно, і не кожен може пройти процес навчання до кінця.

Скоріше за все, Вам буде рекомендовано навчатися у віртуальному класі, до якого входять близько 20 слухачів, що мешкають у різних містах, і яким керує наставник (тьютор). Віртуальним класом найчастіше звуть спеціально сконструйоване з використанням програмних засобів інформаційних технологій асинхронне навчальне середовище, де розташовується дистанційний курс і всі додаткові навчальні матеріали. Особливістю організації навчального процесу у віртуальному класі є те, що головним суб’єктом процесу буде слухач. Все мусить бути зроблено для задоволення його потреб у отриманні знань. Це один з основних принципів дистанційного навчання.


  1. Дистанційний навчальний процес.


Університет, згідно з Вашими побажаннями, надсилає Вам поштою книги, аудио- та відеокасети і компакт-диски з навчальними матеріалами, а також необхідні інструкції для роботи над курсом.

Процес навчання починається із самотестування (використовується доступна через Інтернет комп’ютерна програма), яке показує рівень Вашої попередньої підготовки для вивчення даної дисципліни. Ви можете, в разі необхідності, попросити поради у Вашого тьютора або роз’яснення питань, що виникли під час тестування.

До речі, особливістю дистанційного навчання є те, що у курсі передбачена адаптація, тобто поступове вивчення матеріалу навчальної дисципліни по рівнях з метою виходу на розуміння і сприйняття без переваг потрібних знань.

Основним принципом дистанційного навчання є також свобода часу. Слухач сам вирішує, коли саме йому зручно працювати. Тому на початку навчання рекомендується сповістити тьютора про можливий для Вас час для роботи над курсом.

Важливим моментом є знайомство із слухачами віртуального класу – це Ваші партнери і помічники. Найчастіше воно здійснюється за допомогою списку розсипки (листа, відправленого одним з учасників списку віртуального класу, отримують всі слухачі), куди кожен із слухачів надсилає електронною поштою інформацію про себе, де крім звичайних анкетних даних може бути інформація про Ваші захоплення, сподівання від курсу тощо. У деяких випадках ця інформація разом з фотографіями слухачів може бути розміщена просто у курсі, розташованому на сайті університету. Така попередня підготовка до навчання потрібна тому, що процес дистанційного навчання за визначенням протікає у співпраці і відбувається за допомоги спілкування. Щоб забезпечити його цікаве і мотивоване спілкування, слід знати своїх співрозмовників.

Отже, знайомство з тьютором і слухачами курсу відбулося, починається процес навчання. Розробники курсу пропонують Вам протягом тижня-двох опанувати визначену тему. На сайті курсу Вам дається теоретична інформація (іноді в декількох альтернативних варіантах викладення) з рекомендаціями, як ознайомитися з окремими розділами по книгах, аудио- та відеокасетах, на компакт-диску. Альтернативність поданої інформації потрібна для того, щоб процес навчання і діяльність слухача у ньому були творчі, щоб у слухача була можливість не тільки ознайомлення, але й вибору і добору потрібної інформації для формування знань, необхідних для здійснення запланованої діяльності. У процесі вивчення курсу слухач може задавати питання як тьюторові, так і іншим слухачам курсу. Засвоєння теоретичного матеріалу закінчується самотестуванням.Самотестування дозволяє перевірити, наскільки зрозумілим був навчальний матеріал, чи можна отримані знання застосувати у практичній діяльності, при розв’язанні завдань, чи не потрібно поширити знання з якихось інших джерел. Завдяки самотестуванню відбувається процес керування слухачем свого процесу навчання і формується здатність до самостійної діяльності. Ця здатність перевіряється при виконанні обов’язкових практичних завдань, зразки виконання яких, як правило, надані у курсі. Дуже часто вони виконуються у малих групах (2-3 особи). Схеми роботи можуть бути різними. Наприклад, виконане завдання надсилається на перевірку іншому членові групи. Тьютор курсу контролює як саме виконання завдання, так і вміння оцінити роботу іншого слухача.

Оскільки основна мета дистанційного навчання полягає у формуванні творчої, самостійно мислячої людини, основним методом є проблемне навчання. Матеріал подається у вигляді навчальних проблем, теоретичних або практичних, розв’язання яких за допомогою гіпотез і вибору можливих варіантів дії надає процесу навчання творчий характер, веде до активного перегляду матеріалу і його обговорення. Проблемні питання розділу виносяться на обговорення у дискусійний форум. Дискусія, як правило, починається з постановки проблеми тьютором, далі йдуть висловлювання слухачів та підведення підсумків тьютором. Тривалість такої дискусії не більш одного тижня. Всі слухачі працюють в асинхронному режимі (у різний час). Оскільки всі складові дистанційного курсу розташовані у асинхронному навчальному середовищі, це дозволяє кожному слухачеві обирати свій темп вивчення стосовно своїх часових можливостей, базових знань і спроможностей. В деяких випадках дискусію проводить або один із слухачів, або запрошений фахівець (експерт) у даній галузі. Це може надавати їй або більшої безпосередності, або професійної спрямованості.

Деякі питання виносяться на обговорення до чату (синхронний режим спілкування ‑ всі учасники підключаються до курсу у визначений час). Чат імітує режим бесіди з метою спільного обговорення певних питань або проблем. Згідно з метою, яку призначає тьютор для чату ‑ спільне розглядання проблем, обговорення методів діяльності, контроль якості засвоєння, передача додаткової інформації змінюється стратегія чату, підготовлений заздалегідь сценарій і характер діяльності кожного слухача. Стратегія чату може змінитися і під час його проведення, адже керуючі питання тьютора варіативні залежно від сприймання проблеми слухачами. Мета полягає не у виконанні наперед підготовленої схеми, а у досягненні позитивних змін слухачами і взаємопорозумінні. Попередньо тьютор сповіщає про час проведення чату і тему обговорення. Тривалість чату не перевищує однієї години, тому що це дуже напружений режим, який перевіряє здібність швидко орієнтуватися у вивченому матеріалі, аналізувати і робити висновки.

Велику роль відіграє можливість для слухачів ознайомитися з історією курсу, де наведено інформацію про те, хто навчався, як навчався, які проблеми розглядали і як. Вона допомагає глибше засвоювати зміст курсу й отримувати додаткові вміння та навички. Неабияке значення має розміщений у додаткових матеріалах історичний екокурс до досягнень науки, на яку спирається дана навчальна дисципліна. Це відтворює перед слухачами весь творчий процес науковців, наповнений сумнівами, пошуками, ваганням і відкриттям, і є зразком водночас складної і цікавої творчої дослідницької діяльності.

Окремо необхідно сказати про дистанційні лабораторні роботи. Тут можливе поєднання різноманітних варіантів. Перш за все, це використання комп’ютерної моделі, яка може зберігатися на сайті, або на компакт-диску. Крім того, невеликі лабораторні роботи можуть проводитися слухачем самостійно з використанням через Інтернет дистанційного управління приладами, розташованими в університеті. У деяких курсах може передбачатися проведення лабораторних робіт через Інтернет на складних унікальних установках, як правило, всією групою. У тих випадках, коли необхідно відпрацювати практичні навички під наглядом фахівця, заняття можуть проводитися у навчальному центрі (університет може мати такі центри у різних регіонах країни), або університеті (наприклад, при підготовці лікаря).

Дистанційний курс організовано в такий спосіб, що слухач у будь- який момент може визначати, яких успіхів він досяг, і порівняти свої досягнення з досягненнями інших слухачів. Коли ми знаємо, що у нас є ті чи інші здібності, але з будь яких причин ми не змогли їх удосконалити, в нас сидить занепокоєння, прагнення виявити ці здібності. Ви повинні знати, що це зробити ніколи не пізно!

Насправді, всі ми значно талановитіші і здібніші, ніж собі уявляємо. Метою дистанційного навчання є самоствердження і самовдосконалення особистості.

Будь-який курс закінчується контролем знань, умінь, навичок і видачею відповідного сертифікату. Кожний університет розробляє свій алгоритм його видачі. Частіше за все слухачу пропонують приїхати до найближчого навчального центру, або університету, і скласти іспит. У цьому випадку слухач має нагоду очно познайомитися зі своїми наставниками та іншими слухачами. Свобода часу визначає також можливість використання екстернату, тобто прискореного вивчення курсу, якщо це потрібно.


  1. Особливості дистанційного навчання


Таким чином, особливістю навчання у віртуальному класі є те, що слухачі і тьютор розділені у просторі та часі, але пов’язані інформацією і спільними діями. У курсі слухач працює з різноманітними навчальними матеріалами (книги, аудио-, відеокасети і компакт-диски з інформацією, анімація і гіпертекст на сайті курсу), слухачі і тьютор постійно спілкуються між собою з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою спілкування як основної складової дистанційного навчання є співробітництво, обмін досвідом, думками, перетворення знань у діяльність, взаємне керування процесом навчання. Треба мати на увазі, що відстань між викладачем і студентом опосередковано зменшується, якщо студент має можливість брати участь у зрозумілому для нього, змістовному і творчому діалозі з викладачем у інформаційному просторі курсу, де студент може впливати на самий процес навчання, контролювати і коригувати його у взаємодії з викладачем. Тобто, дистанційне навчання ‑ це передача знань однієї особистості іншій у процесі спілкування через Інтернет. У слухача з’являється можливість отримувати знання від першоджерела - вченого- дослідника незалежно від його місця перебування.

За оцінкою західних педагогів, при правильній ‘ організації навчального процесу через Інтернет якість навчання не поступається традиційному очному навчанню. Дистанційне навчання більш об’ємне, різноманітніше і, що головне, доступне всім. Воно дозволяє знаходити і використовувати будь-яку потрібну інформацію, якщо передбачається її здатність збагатити курс, зробити його гнучким, варіативним і альтернативним.

Дистанційний курс ‑ це творча лабораторія, що досліджує вихідні дані того, хто навчається, і допомагає йому створити свій інформаційний простір у даній галузі науки та діяльності. Більш того, емоційність діяльності не знижується, а підвищується пропорційно якості подання курсу.

Скільки ж коштує дистанційний курс? З одного боку, ми чуємо твердження, що він вдвічі дешевший за традиційний очний. З іншого боку, читаємо про те, що створено той чи інший курс, розробка якого коштувала понад мільйон доларів. Як взагалі оцінити витрати на той чи інший курс, не обов’язково дистанційний?

На початку 70-х років уряд США профінансував великі проекти зі створення комп’ютерних навчальних програм. Наступні дослідження показали, що ефективність навчання за умови керування цим процесом з боку викладача збільшилася в середньому на 30%. Це ще раз доводить , що висока вартість навчального курсу не завжди забезпечує високу якість. Якість забезпечує особистість викладача.

Дистанційний курс, як і будь-який інший, і навіть більш виразно і обґрунтовано, створює особистість викладача і формує особистість слухача. У процесі навчання цей курс безперервно змінюється, вдосконалюється. Якщо інформаційні матеріали попадають ще й іншому викладачеві ‑ курс змінюється відповідно до поглядів особистості. Дистанційний курс не існує без особистості викладача. Тому вартість створення дистанційного курсу не може бути нижчою, ніж вартість традиційного. Але для слухача вартість дистанційного курсу виявляється меншою, адже виключені транспортні та інші витрати, пов’язані з необхідністю їздити до іншого міста і довгий час перебувати там у відриві від сім’ї. Це одна з багатьох причин, чому дистанційне навчання користується великою популярністю в цілому світі.


 1. Успіх дистанційного навчання


Якщо розглядати дистанційне навчання саме як навчальний процес, не беручи до уваги необхідність керування, то все дуже просто ‑ розміщуйте інформацію на сайті, створюйте тести, розробляйте завдання і нехай слухач їх читає, вивчає, задає Вам питання і складає підсумковий іспит.

Але якщо розглядати слухача як центральну фігуру навчального процесу у взаємній навчальній співпраці, то все стає значно складнішим. Слухач підписався на курс, сплатив навчання і ... зник. Чому? Адже у нього були мотиви ‑ він хотів отримати знання з конкретного предмету. Чому ж зникли ці мотиви?Успіх дистанційного навчання можна визначити кількістю слухачів, які закінчили курс і отримали необхідні знання для втілення у діяльність (а не оцінки). Досвід західних університетів показує, що відсоток студентів, які успішно закінчили навчання, змінюється у дуже широких межах. В Україні на даному етапі такого досвіду ще немає. Успіх залежить від університету (якість дистанційного курсу) та від підготовленості слухача.
  1. Що повинен забезпечити університет?


Які вимоги повинен задовольняти курс? Перш за все ‑ це мотивація навчання. Вона у слухача весь час змінюється. Матеріал складний, незрозумілий - мотивація знижується, на екрані суцільний одноманітний текст ‑ те ж саме. До добре структурованого тексту автор додав анімацію у Power Point ‑ мотивація зросла. Успіх супроводить ті курси, де враховані індивідуальні особливості слухача. Один і той же захід може підвищувати мотивацію у одного слухача і знижувати її у іншого. Тому дистанційне навчання - це справа індивідуальна. Також індивідуально до співпраці з вами буде підходите ваш тьютор.

Організація навчального процесу в дистанційному навчанні повинна забезпечувати швидкий зворотний зв’язок між тьютором і слухачем. Слухач працює v зручний для нього час. Для одного - це обідня перерва, для іншого - нічний час. Поява питань у слухача гальмує засвоєння матеріалу. Крім того, з’являється потреба обговорити свою точку зору, впевнитися у правильному виборі матеріалу з альтернативних варіантів тощо. Якщо відповідь на поставлене запитання приходить через два-три дні - цінність її (а відповідно і мотивація) падає. Тому й кажуть про принцип 24x7 - забезпечити оперативний зв’язок зі слухачем 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Пізнання має бути постійним і активним.

Дистанційний курс повинен підтримувати самоповагу слухача.

Дуже часто слухачем є доросла людина з великим життєвим досвідом, у якої втрачені деякі базові знання. Тут завдання тьютора полягає у максимальному використанні життєвого досвіду слухача. Це надає слухачеві впевненість у своїх можливостях. Крім того, важливо весь час показувати прогрес у вивченні матеріалу, звертаючи увагу на якнайменші проблиски досягнень. Це підтримує слухача у його русі вперед і надає почуття самовпевненості.

Важливою є організація процесу переусвідомлення нових отриманих знань, погодження їх з життєвим досвідом слухача. Іноді дорослим слухачам важко усвідомлюється, що власний досвід і переживання - це теж знання.

Вище подані дії університету для забезпечення успіху у дистанційному навчанні. Насправді їх значно більше, і вони потребують постійної уваги викладачів.
  1. Які ж якості потрібні слухачеві?


Перш за все, це уміння користуватися комп’ютером і працювати в Інтернет.

Потім, рівень мотивації. Наскільки міцне бажання вчитися взагалі і за конкретною тематикою особливо. Які пріоритети має слухач як особистість, і що може заважати у навчанні. Необхідно визначити їх заздалегідь і сповістити тьютора, щоб він зміг організувати необхідну підтримку.

Важливою є немов би тривіальна властивість ‑ уміння читати. Треба не забувати, що у дистанційному навчанні приходиться спілкуватися з інформацією, що організована різними способами. Необхідно критично переглянути технічну і смислову характеристики Вашого стилю читання. Проаналізувати, чи успішно Ви читаєте книги на рівні школи, університету, журнальні статті за фахом, чи можете аналізувати і структурувати текст відповідно до значення його складових.

У процесі навчання і спілкування виникає необхідність обмінюватися листами, виконувати завдання у письмовій формі. Вам необхідно визначити свою здатність до написання рефератів, курсових робіт з правильно організованим цитуванням і посиланнями. Якщо Ви не впевнені в собі, зверніться до тьютора по допомогу.

І нарешті, важливою умовою є просто вміння вчитися, тому що будь-яке навчання передбачає самостійну пізнавальну діяльність і здатність самовдосконалювання на протязі всього життя. Тут мають проявитися Ваші особистісні якості (відношення до освіти, уміння долати труднощі, доводити розпочату справу до кінця, відкритість новим ідеям, уміння керувати своїм часом тощо).

 1. Студенту про дистанційне навчання


Навчаючись дистанційно, ми вдосконалюємось різнобічно - й індивідуально, розвиваючи мислення та розумову діяльність, і колективно, вдосконалюючи спілкування кожну хвилину.

Основні особливості:Зручність

записуйся у будь-який час та працюй зі своєю особистою швидкістю навчання.

Гнучкий вибір

займайся навчанням завжди і всюди - немає необхідності знаходитися безпосередньо у навчальному закладі.

Місце проживання

не обов’язково жити у місті, де розташований навчальний заклад.

Якість курсів

висока, підтверджена експертами.

Умови навчання

під керівництвом досвідчених інструкторів, у співробітництві з ними і іншими слухачами.

Спрямованість курсів

підвищення кваліфікації, придбання нової професії або поширення знань.
  1. ЯК СКЛАСТИ СВОЇ ВРАЖЕННЯ ЩОДО КУРСУ? ПУТІВНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПО КУРСАХ


 1. Зверніть увагу на зміст та оформлення курсу. Наприклад, чи є інформація про вимоги, рівень, тривалість, зміст та схему контролю і оцінки для курсу.

 2. Які умови регулювання сприяють засвоєнню та виконанню курсу? Наприклад, як враховується перерва у навчанні, регулюються вимоги до навантаження, забезпечується рівень засвоєння тощо.

 3. Наскільки гнучким є зміст курсу? Чи реагує він на зміни у предметі навчання (переглядається)? Як реагує курс на досягнення студентів?

 4. Наскільки можна довіряти курсу? Кількість відгуків та оцінка курсу в них? Наскільки відповідає курс програмам інших навчальних закладів? Чи є можливість переходу до програм інших навчальних закладів?

 5. На яку підтримку можуть розраховувати студенти:

 • у місцевому навчальному закладі (тьютор, контроль і оцінка, консультації, платне навчання);

 • у локальному навчальному центрі;

 • на підтримку зовнішніх джерел (місцеві бібліотеки, приватні тьютори тощо);

 1. Механіка забезпечення курсу та здійснюваної підтримки? Якнайважливіші питання для студентів:

 • прямі і непрямі витрати на курс;

 • устаткування (комп’ютери), що потрібне у курсі;

 • чи спроможні студенти сплатити навчання.

 1. В який спосіб студенти будуть спілкуватися з тьютором або іншими студентами?

 2. В який спосіб студенти матимуть змогу дослідити джерела інформації та інші форми підтримки?

Ці питання не обов’язково дають повне враження про те, що студент повинен знати про курс, до якого він хоче підключитися, але вони допоможуть прийняти обґрунтоване рішення про цей курс.
  1. ПЕРЕВІР СЕБЕ

   1. Рівень мотивації


Я хочу це знати, або Я хочу вчитися. При цьому не обов’язково бути зразу впевненим у своїх силах здібностях. Дистанційний курс обов’язково забезпечує підтримку і у самій інформації, і у процесі спілкування з тьютором. Головне, це впевненість у собі й у своїх здібностях подолати будь-які перешкоди. Дерзніть!

Для дистанційного навчання дуже важлива присутність мотивації:  1. Наскільки сильне бажання вчитися взагалі і за цією тематикою, зокрема?

  2. Наскільки важливо для Вас те, що Ви будете вчитися самостійно? У чому Ваші пріоритети розвитку себе як особистості?

  3. Що може заважати Вам у навчанні? Назвіть причини або обставини. їх треба знати заздалегідь, щоб тьютор міг організувати по можливості необхідну підтримку.
   1. Знання предмету


Ви можете і не знати його детально. Не біда! У дистанційному курсі передбачено адаптаційну підтримку, вивчення де по рівнях, починаючи з матеріалу середньої школи, Вам підкажуть необхідну інформацію не тільки про теоретичні знання, але й допоможуть у діяльності при різноманітних ситуаціях і нададуть її зразки.

   1. Як багато Ви знаєте про предмет вивчення?

   2. Чи потрібно Вам відновити раніше вивчене, або Ви хочете доповнити і поширити вже знайомий Вам матеріал?

   3. Наскільки Ваші знання різносторонні:

 • практичні;

 • теоретичні;

 • чи цікаві Вам знання про історію науки, про вчених та їхню роль у розвиткові, вплив на світогляд і т. ін. Який тип знань Ви хочете отримати? Наскільки різносторонні ваші Інтереси у галузі цієї науки?
   1. Вміння читати


Ця здібність дуже важлива при дистанційному навчанні, бо спілкування з навчальною інформацією відбувається через читання текстових або в будь-який інший спосіб організованих матеріалів. Тут також не треба забувати про повсякчасну підтримку: тьютор у своїх особистих порадах або за допомогою окремого допоміжного сайту покаже Вам, як удосконалити свої вміння у читанні. Треба лише критично переглянути технічну і смислову характеристики вашого стилю читання.

Тут можуть допомогти такі питання:  1. Наскільки успішно Ви читаєте книги на рівні школи і вищого навчального закладу, а також журнальні статті?

  2. Чи читаєте Ви матеріали на рівні вищого навчального закладу із задовільним розумінням ідей автора?

  3. Чи зможете Ви оцінити під час читання ідеї автора критично?

  4. Чи зможете Ви аналізувати і структурувати текст за значенням його складових частин?

  5. Чи зможете Ви виявити виразну мету читання і вибрати його стратегію, щоб досягти її (вільно ознайомлюючись з основними ідеями)?
   1. Вміння писати


У процесі навчання і спілкування з тьютором або колегами виникає необхідність обмінюватися письмовими нотатками або записами, а також надсилати завдання у письмовій формі. Отже, відпрацювати цю здібність необхідно, тим більше, що у майбутній діяльності вона буде конче потрібна.

Наскільки добре ви пишете на рівні вищого навчального закладу? • Чи задоволені ви своїми письмовими спробами?

 • Чи зможете Ви без попередньої підготовки написати добре складені доповіді, меморандуми, реферати, проектні пропозиції, або інші потрібні у роботі документи?

 • Чи зможете Ви написати дослідницьку статтю із цитуваннями та посиланнями?

Якщо Ви не впевнені у цьому, зверніться вчасно по допомогу до тьютора, який порекомендує вам додаткові навчальні джерела.

Вміння писати: • Збагачує словниковий запас та розвиває мову;

 • Дозволяє поглибитись у особистий світ почуттів та переживань;

 • Розвиває повагу до особистих мислей та досвіду;

 • Розширює світогляд, розвиває спостережливість.
   1. Вміння вчитися


Дистанційне навчання передбачає самостійну навчальну діяльність як запоруку формування пізнавальної активності і здібності до самовдосконалення на протязі всього життя. Отже, наскільки міцні Ваші уміння вчитися?

 • Чи зможете Ви намітити стратегію навчальної діяльності і скласти її план на 3-х, 4-х-місячний термін так, щоб виконати його успішно?

 • Чи зможете Ви приділити час для навчання, враховуючи пріоритети, такі як робота і сім’я, або соціальні обов’язки?

 • Чи зможете Ви підготуватися до іспитів, а також успішно подолати їх без стресу?
   1. Навчальні можливості


Які навчальні можливості Ви зможете використати можливості при навчанні?

 • Чи маєте Ви провідні навчальні матеріали (вказівки до користування підручником, тексти, комп’ютер, відео- та аудіоматеріали, інше)?

 • Чи звертаєтесь Ви по допомогу до людей, що бажають посприяти Вам у навчанні (учитель, тьютор, консультант, друг або колега по роботі)?

 • Чи звертаєтесь Ви постійно до бібліотеки, електронних джерел (Інтернет) або до організації, що має відношення до галузі вашої дисципліни?
   1. Особисті якості


Вони повинні сприяти успішному навчанню. Проаналізуйте такі з них:

 • Чи сприяють успіхові Ваші особисті якості чи характеристики?

 • Що треба змінити або вдосконалити?

 • Чи виконуєте Ви завдання?

 • Чи часто відчуваєте необхідність закінчити почату справу?

 • Як високо Ви оцінюєте освіту і навчання?

 • Чи зможете Ви протистояти перешкодам? Чи відкриті ви новим ідеям?
   1. Керування часом


Наскільки добре Ви можете організувати самостійне навчання паралельно або одночасно зі службою, сім’єю та іншими обов’язками за термін навчання?

 • Чи будуть Ваші обов’язки скориговані в такий спосіб, що Ви зможете впевнено виділити періоди самостійного навчання?

 • Чи маєте Ви час і місце, щоб вчитися на роботі?

 • Чи можете Ви змінити свої плани, щоб вони відповідали потребам навчання?
   1. Особисте здоров’я


Чи є якісь фізичні або емоціональні умови, що можуть завадити Вашому навчанню?

Чи маєте на увазі або передбачаєте заздалегідь деякі можливі стресові життєві події (народження дитини, переїзди та ін.)? У всякому випадку, слід вчасно звертатися по допомогу до керівника курсу або тьютора.


   1. Питання для самооцінки


Поміркуйте, що ви вмієте робити добре, напишіть декілька слів для пояснення, як Ви це робите.

Що для Вас цікавого у навчанні і що викликає позитивні емоції? Що Ви не вмієте робити добре і що, на Вашу думку, йде невірно? Що на Вашу думку означає бажання вчитися: • Бажання ‑ мотивація;

 • Діяльність, як практика або успіхи і помилки;

 • Зворотний зв’язок, як реакція інших або оцінка результатів;

 • Рефлексія, як смисл вивченого, або радість від особистих надбань.
  1. ЯК ПРАЦЮЄ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС


  1. Вибір курсу.

  2. Підключення у будь-який час за допомогою пошти, телефону, факсу, Інтернет, особисто.

  3. Підтвердження електронною поштою про зарахування до класу.

  4. Початок навчання. Обов’язково треба сповістити інструктора про свої часові можливості.

  5. Робота з матеріалами курсу. Самотестування.

  6. Зворотний зв’язок з інструктором і колегами у процесі виконання навчальних завдань.

  7. Участь у навчальних дискусіях, чатах.

  8. Виконання завдань, проектів у малих групах.

  9. Підготовка до іспитів.

  10. Перед закінченням навчання перевір свою пошту щодо наявності всіх потрібних матеріалів. Отримай офіціальний висновок та відповідний документ.
  1. ЯК ВЧИТИСЯ ДИСТАЦІЙНО


Припустімо, що Ви хочете навчатися дистанційно І вибрали собі дистанційний курс. Ви добре пам’ятаєте, що є декілька етапів організації навчальної діяльності у дистанційному курсі, а саме:

 • підготовчий етап;

 • організаційний етап; навчальний процес, обов’язковими складовими якого є зворотний зв’язок і спілкування.

Кожний з цих етапів є комплексом діяльностей, спрямованих на успішне проведення навчання.

У чому полягає ця успішність? Суть у тому, що дистанційна форма навчання пропонує не тільки вивчити певну інформацію, отримати з неї знання і використати їх у спрямованій діяльності. Дистанційне навчання побудоване у такий спосіб, що сприяє розвитку особистих рис тих, хто навчається: здатності до самостійної і творчої діяльності, уміння і бажання пошуку нових і доповнення існуючих знань, уміння спілкуватися і працювати в умовах взаємодопомоги, співробітництва, володіти і вдосконалювати особистий стиль навчання і т. ін. Все наробляється поступово, покроково, починаючи з першої хвилини зустрічі з дистанційним курсом.

Що треба навчитися робити на підготовчому етапі?


 1. Завести особисту поштову електронну скриньку, тому що спілкування спрямоване в першу чергу на Вас особисто, і колективна скринька може створити зайві ускладнення.

 2. Працювати з інформаційним листом, що надіслав тьютор:

 • визначити, що Ви вже знаєте і вмієте для участі у курсі;

 • які попередні знання та вміння бажані для успішного початку;

 • яка допомога може бути потрібна і стане в нагоді у разі відсутності якихось з потрібних знань і як її можна отримати.

Не засмучуйтесь: всі перешкоди можна подолати у дружньому середовищі і співпраці!

 • поміркуйте, чи не вважаєте Ви за потрібне ознайомитися з можливими рівнями адаптації основного курсу, щоб збагатити свої базові знання, і надішліть свої важення тьютору;

 • ознайомтеся, що можна знайти у курсі як у професійному, так і у соціокультурному аспекті, бо це може у подальшому допомогти у процесі самокерування своєю діяльністю, і надішліть, якщо є, побажання щодо удосконалення або поширення інформації;

 • що Вас зацікавило у визначенні ролі викладача, які напрями керування навчанням привернули більшу увагу і здаються доцільними? Що можна додати?

Не забувайте, що дистанційне навчання ‑ це суб’єкт ‑ суб’єктна діяльність з опрацювання інформації в умовах спілкування. Ваш особистий досвід ‑ для Ваших колег, у тому числі ‑ викладача.

 • Чим цікава для Вас зустріч у співпраці з авторами курсу, що Ви очікуєте від неї?

 • Чи враховують Вас запропоновані терміни роботи з курсом, чи є особисті зауваження щодо них?

 • Чи зрозумілим є той структурований віртуальний простір Вашої майбутньої діяльності, що ми назвали навчальним середовищем? Які б ще підрозділи Ви хотіли у ньому бачити?

 1. Підготовка до використання електронної пошти як засобу асинхронного зворотного зв’язку.

 2. Оцінка презентації курсу: чи всі дані, що Вам цікаві, Ви там побачили. Якщо ні, запитайте, будь ласка, у Вашого тьютора. Також будемо дуже вдячні за Ваші побажання і пропозиції, адже курс і всі його складові постійно вдосконалюються (це дуже гнучка і мобільна система) за рахунок обміну думками і досвідом всіх, хто з ним працює.

 3. Ще раз про роботу з навчальним середовищем. Що Вас задовольняє, що не дує зрозуміло, а що треба удосконалити?

Проведіть свій критичний аналіз, адже це наше спільне робоче середовище!

5. Розгляньте критично методичні матеріали, в тому числі вказівки, надіслані тьютором. Оскільки це один з Ваших важливих робочих інструментів у процесі здійснення обраної особисто або запропонованої стратегії навчальної діяльності, ретельно і уважно оцініть їх за змістом і побудовою, визначте ті фрагменти, що сприяють Вашій самостійній і творчій діяльності, і складіть свої враження і побажання тьютору.Ці матеріали у першу чергу потрібні особисто Вам!

Що представляє собою організаційний етап?

  1. Заповнення анкети. Воно вже оцінюється за якістю у балах залежно від ступеня неформального підходу до нього. Отже не треба приховувати Ваші інтереси, хобі та ін. Анкета мусить сприяти створенню дружньої спільноти не тільки на час навчання, але й можливо на все життя.

  2. Психологічне тестування. Воно наведено у навчальному середовищі і має на меті визначити особистий стиль роботи з інформацією кожного з нас, щоб створені засоби навчання допомагали, а не заважали.

  3. Особиста презентація у списку розсипки та Форумі знову таки слугує кращому порозумінню у спілкуванні, емоційному клімату навчання. Отож не приховуйте гумор, почуття здорового глузду, Ваші погляди на успіх у навчанні; використовуйте доцільні і дотепні фольклорні засобі: метафори, загадки, прислів’я тощо.

  4. З’ясування технічних проблем повинно на початку навчання бути чи не найважливішою задачею. Не треба квапитися з питаннями і боятися ставити багато питань, у цьому випадку їх ніколи не буває забагато! Технічна допомога надана для забезпечення Вашого особистого успіху.

  5. Ознайомчий чат немовби завершує організаційний етап, бо підводить риску під попередніми питаннями. Ми вже формально знайомі, а тепер ще можемо у синхронному режимі обмінятися думками щодо перших вражень і планів на майбутню навчальну діяльність.

Які форми матиме зворотний зв’язок, що мусить забезпечувати спілкування з будь-яких питань?

   1. Електронна пошта.

   2. Форум.

   3. Тематичний чат.

   4. Інтернет-кафе у чаті.

   5. Дискусія.

І нарешті навчальний процес!

Він складається з таких елементів: 1. Планування навчальної діяльності.

 2. Сприйняття і обробка інформації з метою розуміння її смислів і визначення напрямків необхідної діяльності для втілення і використання смислів.

 3. Обговорення інформації у групі, чаті, Форумі, дискусії, особисто з колегами за окремими інтересами.

 4. Створення системи діалогу у групі. Активізуюча і мотивуюча роль питань. Особливості етикету спілкування у віртуальному середовищі і у групі. Організація І форми обговорення ідей: загальні і окремі, групові і особисті, внутрішні і зовнішні.

 5. Самоконтроль і взаємоконтроль. Роль самоконтролю для особистого керування діяльністю, визначення свого прогресу, перевірки якості особистих надбань і можливих рекомендацій щодо коригування і удосконалення навчального курсу.
  1. Правила мережевого етикету


Етикет ‑ це правила хорошого тону в тій або Іншій соціальній групі. На сьогодні в Інтернет також сформувалися певні правила спілкування. Зрозуміло, що викладачі й студенти повинні їх дотримуватись. Ці правила можна знайти в телеконференціях, на багатьох сайтах. Вони мають різноманітний вигляд. Нижче наведено один з варіантів мережевого етикету, що розповсюджується в телеконференції relcom. education.

Правило 1: Пам’ятайте, що Ви розмовляєте з людиною

Не робіть іншим те, чого не хочете отримати від них самі. Поставте себе на місце людини, з якою розмовляєте. Відстоюйте свою точку зору, але не ображайте тих, хто навколо вас.

У кіберпросторі говорять: Пам’ятайте, що Ви розмовляєте з людиною. Коли ви використовуєте телекомунікації, то маєте справу з екраном комп’ютера. Ви не можете жестикулювати, змінювати тон, і Ваша особа не має жодного значення. Слова, тільки слова ‑ це все, що бачить Ваш співрозмовник.

Коли ви ведете розмову електронною поштою або в конференції можна дуже легко помилитися в тлумаченні слів Вашого співрозмовника.

І, на жаль, забути про те, що Ваш адресат теж людина зі своїми почуттями і звичками.

Однак не забувайте про головний принцип мережевого етикету: всюди в мережі знаходяться реальні люди.

І ще одна причина, через яку слід бути чемним у мережі. Коли Ви зв’язуєтеся в кіберпросторі, пам’ятайте, що Ваші слова фіксуються. Можливо вони збережуться там, куди Ви вже не зможете дістатися. Інакше кажучи, є шанс, що вони ще повернуться і зашкодять Вам, а у Вас не буде жодної можливості вплинути на цей процес.

Правило 2: Дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й у реальному житті

У реальному житті більшість з нас свідомо підкоряється законам, інколи через обмеження, інколи через побоювання бути викритими. У віртуальному просторі такі шанси порівняно невеликі. Люди інколи забувають про те, що за екраном знаходиться жива людина і думають, що в мережі правила поведінки не такі самі, як у звичайному житті.

Цю оману можна пояснити, але все одно ‑ це омана. Стандарти поведінки можуть відрізнятися в різних точках віртуального простору, однак, вони не більш поблажливі, ніж у реальному житті.

Дотримуйтеся етики спілкування! Якщо ви зустрічаєтесь з проблемою етичного характеру в кіберпросторі - уявіть, що Ви в реальному житті. Тоді Ви швидко знайдете розв’язання.

Якщо хтось порушує закон у віртуальному просторі ‑ він, звичайно, порушує й мережевий етикет.

Правило 3: Пам’ятайте, що Ви знаходитесь у кіберпросторі

Те, що без вагань приймається в одному місці, можуть вважати за грубощі в іншому. Наприклад, в конференціях, де обговорюються телевізійні програми, різні чутки й плітки ‑ цілком нормальне явище. Але, якщо ви вирішили втрутитися з ними в журналістську дискусію, популярності це Вам не додасть.

Опинившись у новій ділянці віртуального простору, спочатку огляньтесь. Витратьте час на вивчення обстановки, послухайте, як і про що говорять люди. Після цього приєднуйтесь до розмови.

Правило 4: Поважайте час і можливості інших

Коли Ви надсилаєте електронну пошту або відправляєте повідомлення в конференцію, Ви фактично претендуєте на чийсь час. І тоді Ви відповідаєте за те, щоб адресат не витратив цей час даремно.

Поняття можливості дуже широке. До можливостей треба віднести й таку характеристику, як пропускна спроможність каналу, через який відбувається зв’язок. Для кожної ділянки цього каналу існує обмеження щодо обсягу даних, які можуть бути передані через нього. Це вірно навіть для сучасних оптичних ліній. Слово можливості доречно використати також, говорячи про фізичний об’єм носіїв інформації на віддаленому комп’ютері. І якщо Ви випадково відправили до тієї самої конференції п’ять однакових повідомлень, ви витратили як час передплатників цієї конференції, так і можливості системи (адже Ви займали лінію передачі й місце на диску).

Правило 4 має ряд додатків, що стосуються учасників дискусій.

Багато програм перегляду повідомлень конференцій працюють повільно, та й отримання нового повідомлення займає час. Програма повинна перегорнути всі заголовки повідомлень для того, щоб знайти потрібне. Ніхто особливо не радіє, якщо виявиться, що час витрачено даремно.

У людей не так багато часу для читання повідомлень, враховуючи кількість останніх. Раніше, ніж Ви відправите людині свій лист, поміркуйте, чи він справді потрібен їй. Якщо ж Ви вагаєтесь, поміркуйте двічі, перш ніж відправити повідомлення.

Правило 5: Зберігайте особистість

Використовуйте переваги анонімності. У мережі (наприклад, в конференціях) Ви можете зустрітися з тими, кого ніколи б не зустріли в реальному житті, і ніхто не засудить Вас за колір шкіри, очі, волосся, за Вашу вагу, вік або манеру одягатися.

Однак Вас будуть оцінювати з точки зору того, як Ви пишете. Для тих, хто знаходиться в мережі, це має значення. Таким чином, правила граматики відіграють важливу роль.

Віддавайте собі звіт у тому, що говорите. Осмислюйте зміст Вашого листа. Коли Ви хочете сказати щось подібне мені здається... або я чув, що..., спитайте себе: а чи не перевірити ще раз правильність фактів? Недостовірна інформація здатна викликати цілий шквал емоцій у мережі. І якщо це повторюється другий і третій рази, може статися, як у грі зіпсований телефон: ваші слова будуть викривлені до невпізнанності.

Крім того, переконайтесь, що Ваші послання ясні й логічно витримані. Можна вигадати параграф тексту, що буде бездоганним з точки зору граматики, але цілком безглуздим. Це часто трапляється, якщо Ви хочете переконати когось у Вашій правоті, використовуючи безліч складних і довгих слів, що Вам самому не дуже знайомі.

Не ображайте користувачів. Нарешті, будьте терплячі й чемні. Не вживайте ненормативну лексику, не йдіть на конфлікт заради самого конфлікту.

Правило 6: Допомагайте іншим там, де Ви це можете зробити

Чому задавати питання у віртуальному просторі ефективно? Тому що Ваші питання читає багато людей, які знають на них відповідь. І навіть якщо кваліфіковано дадуть відповідь тільки декілька чоловік, загальний обсяг знань у мережі збільшиться. Інтернет сам по собі з’явився через прагнення вчених до обміну досвідом. Поступово в цей захоплюючий процес втягнулися інші.

Дуже важливо обмінюватися відповідями на Ваші запитання з іншими користувачами. Якщо Ви передчуваєте, що отримаєте масу відповідей на своє запитання або надсилаєте його в конференцію, яку рідко відвідуєте, відповідайте на репліки електронною поштою, а не в конференцію. Коли ви отримали всі репліки, складіть їх і відправте одним повідомленням у конференцію. Таким чином, кожний виграє від спілкування з Вами.

Якщо Ви самі експерт, то можете зробити більше. Багато людей вільно відправляють цілі бібліографії, від списків ресурсів із законодавства до переліків популярних книг з UNIX. Якщо Ви лідируєте в групі, в якій відсутній список відповідей на питання, що часто ставляться, спробуйте його написати. Якщо Ви виявили або самі створили документ, що, на Вашу думку, може зацікавити інших, відправте його в конференцію.

Обмін досвідом ‑ захоплююче заняття. Це давня та славетна традиція мережі.

Правило 7: Не втручайтеся в конфлікти й не припускайте їхФлейми (flames) ‑ це емоційні зауваження, часто висловлені без урахування думки інших учасників розмови. Це повідомлення з метою викликати реакцію користувачів: Ну, давай, скажи, що ти насправді думаєш про це?

Чи забороняє мережевий етикет флейми? Не зовсім. Флейми ‑ теж стара традиція мережі. Вони можуть доставляти задоволення як арторам, так і читачам.

Але мережевий етикет проти флеймів, що переростають у війни ‑ серії злісних послань, якими обмінюються, як правило, два або три учасники дискусії. Такі війни можуть буквально захопити конференцію й зруйнувати дружню атмосферу. Це несправедливо по відношенню до інших читачів конференції. І дуже скоро люди, що не беруть участь у дискусії, утомлюються від конфліктів. Фактично відбувається неприпустима монополізація ресурсів.

Правило 8: Поважайте право на приватне листування

Правило 9: Не зловживайте своїми можливостями

Деякі люди у віртуальному просторі почувають себе професіоналами. Це системні адміністратори, аси в кожній мережевій грі, експерти в кожному офісі. Маючи більш широкі знаннями або повноваження, ці люди автоматично одержують перевагу. Однак це зовсім не означає, що вони можуть нею користуватися. Наприклад, системні адміністратори не повинні читати приватні поштові повідомлення.

Правило 10: Навчіться вибачати іншим їхні помилки

Будь-хто колись був новачком. Тому, коли хтось припускає помилку - будь це помилка в слові, необережний флейм, безглузде питання або невиправдано довга відповідь, ‑ будьте до цього поблажливі. Навіть, якщо аж свербить відповісти, поміркуйте двічі. Якщо у Вас гарні манери, це ще не значить, що Ви маєте ліцензію на викладання цих манер усім іншим.

Якщо ж Ви вирішили звернути увагу користувача на його помилку, зробіть це коректно й краще не в конференції, а в приватному листі.

Дайте людям можливість повагатися. І не будьте зарозумілим та гордовитим. Як відомо, виправлення в тексті часто містять граматичні помилки і вказівка на недодержання правил етикету, буває, демонструє порушення цього ж етикету.


  1. ВМІННЯ ЧИТАТИ


Спочатку спробуємо визначити ті можливі ускладнення, з якими ми зустрічаємося у процесі читання. Справа в тому, що дистанційне навчання тісно пов’язане з необхідністю читання наданої інформації, і нас хотілося б якомога спростити цей процес з одночасним полегшенням розуміння отриманої інформації. Отже перелік складностей (Ви можете додати до них особисті приклади): бачення, швидкість, сприйняття, час, обсяг, оточення, конспектування, зберігання, вік, страх, втомленість, лінощі, нудьга, інтерес, аналіз, критичне відношення, мотивація, оцінка, організація, зосередженість, регрес, відтворення, нетерпіння, словниковий запас, внутрішнє приговорювання, типографський шрифт, літературний стиль, відбір, відхилення, зворотні стрибки очей.

Кожна з цих проблем може негативно вплинути на процес читання і вивчення.

Читання взагалі можна визначити як процес взаємовідносин індивіда із знаковою інформацією. Звичайно він складається із семи таких кроків:


 • Розпізнавання, знайомство із знаками і символами, що утворюють текст.

 • Асиміляція, фізичний процес зорового сприйняття тексту і надіслання сигналів головному мозку.

 • Внутрішня інтеграція, основне сприйняття, яке є процесом об’єднання всіх частин прочитаної інформації з рештою відповідних розділів.

 • Зовнішня інтеграція, включає аналіз, критику, оцінку, відбір і відхилення. При цьому читач залучає весь обсяг попереднього знання до сприйняття нового і встановлює відповідні зв’язки.

 • Зберігання, основне зберігання інформації. Само по собі воно може стати проблемою. Воно не достатнє, якщо за ним не йде відтворення (Пригадайте ситуацію зі зберіганням інформації після екзамену).

 • Відтворення. Здатність отримати із сховища те, що необхідно, і бажано тоді, коли це необхідно.

 • Комунікація. Використання інформації, заради чого вона спеціально або випадково вводиться. Включає до себе дуже важливий під компонент - мислення.

Сюди не включені тільки ті проблеми, що лежать «за межами» процесу читання: вплив реакції на навколишнє середовище, часу доби, енергетичного рівня, інтересу, мотивації, віку і самопочуття.

Багато причин існування проблем з читанням залежить від того методу, яким нас вчили читати. Майже всі методи розраховані на оволодіння ступенем розпізнавання і частково асиміляції і внутрішньої інтеграції. Всіх інших вони зовсім не торкаються. Тут доречно зупинитися на декількох помилкових «міфах» про читання. Ось вони.

«Треба читати слово за словом». Це невірно тому, що метою читання є сприйняття загального сенсу, а не сприйняття значення кожного слова.

«Неможливо читати зі швидкістю більшою за 500 сл/мин.» Це невірно, оскільки за одну фіксацію ми можемо сприйняти до 6 слів одночасно і здійснювати чотири фіксації в секунду, реально розвити швидкість читання до 1000 сл/мин.

«Середня швидкість читання закладена природою». Це невірно, тому середня швидкість читання не є природною здібністю людини. Вона є результатом недосконалого попереднього навчання читанню у сполученні з неповним знанням про те, як працюють очі і головний мозок.

Чотири кроки до удосконалення розуміння і швидкості читання:


  1. Оптимальний стан навчання: зручне положення, уява успішного досягнення всіх цілей і результатів, концентрація (зосередження).

  2. Продивіться матеріал свіжим поглядом, читаючи в першу чергу текст, набраний жирним шрифтом та курсивом, перегляньте рисунки.

  3. Прочитайте заголовки і мислено переробіть їх на питання. Читайте тільки перше речення у кожному параграфі.

  4. Ще раз пройдіться виділеним шрифтом, перетворюючи ствердження на питання (збуджуючи цікавість), а потім починайте читати матеріал кожного розділу і продовжуйте це заняття до тих пір, поки не досягнете розуміння параграфу і не отримаєте відповідь на своє питання. Важливо припинити читання, якщо відчуєте нудьгу або знайдете відповідь на питання.

Поради:

 • Кожен раз, відчуваючи втомленість або загублений інтерес, зупиняйтеся і озирайтеся навкруги. У цей час відбудеться закладення отриманої інформації до пам’яті.

 • Ніколи не забувайте при читанні включати м’яку розслаблюючу фонову музику. Це зробить відчуття більш позитивними.
  1. ВМІННЯ ПИСАТИ


Ефективне конспектування є один з найважливіших навиків, що доводиться засвоювати людині. Записи стимулюють процес відновлення матеріалу у пам’яті. Конспектування заощаджує час, дозволяє оптимально упорядковувати інформацію і пригадувати її «за потребою». Але що саме і у якій формі потрібно записувати?

Головне ‑ це фіксувати ключові моменти. Це дозволяє пригадати деталі, зрозуміти основні концепції і побачити взаємозв’язки між ними.

Для того, щоб забезпечити словесну взаємодію, мозок повинен одночасно здійснювати пошук, сортування, відбір, формулювання, упорядкування, організацію матеріалу, забезпечувати взаємозв’язок і надавати смисл суміші виникаючих на підсвідомому рівні слів та ідей. Дослідження цих складних процесів привели до усвідомлення і виробки підходів до ефективного навчання і способів ведення корисних записів. Найбільш ефективні ‑ складання «Карток пам’яті» і «Записи ФС» (що означає: Записи: фіксування і створення). Вони допомагають бачити всю картину в цілому і надають можливість створювати розумові зв’язки, що допомагають сприймати і запам’ятовувати матеріал. При «Записах ФС» поряд із темою на полях записують думки, враження, почуття, реакції, питання, тривоги тощо, що виникають при обробці інформації.

Поради щодо ведення записів: • Активно спостерігайте і беріть участь;

 • Проводіть попередній перегляд матеріалу;

 • Спробуйте перетворити інформацію на зорові образи;

 • Спрощуйте наступний перегляд матеріалу;

 • Надавайте шанс новому!

Щоб навчитися писати, треба використовувати якомога більше обидві півкулі мозку: ліва забезпечує план, зміст, граматику, редагування, переписування, дослідження, пунктуацію; права забезпечує захват, спонтанність, емоції, колір, образність, новизну, грайливість.

Під «групою думок» розуміється вільна і органічна структура; схожа на модель молекули. Вона дозволяє знайти і встановити зв’язки між думками, розвивати вже існуючі думки, дослідити, як виникає конкретна думка або ідея.Метод «Показати ‑ не сказати» дозволяє перетворити «розмовляючи речення» на «описуючі абзаци». Стадії процесу письма: підготовка, чернетка, консультація, переробка, редагування, переписування, оцінка.


Каталог: userfiles
userfiles -> М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально
userfiles -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Бібліотека мета віртуальної виставки
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка