Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка2/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.

Визначення предмету податкового права. Групи відносини, що утворюють предмет податкового права. Метод податкового права. Поняття податкового права. Місце податкового права. Зв’язок податкового права з конституційним, адміністративним, бюджетним правом. Особливості податкового права України на сучасному етапі. Поняття і види податкових норм. Система податкового права: загальна та особлива частини. Поняття джерел податкового права. Особливості джерел податкового права України. Податковий кодекс України як основне джерело податкового права. Поняття і ознаки податкових правовідносин. Зміст податкових правовідносин. Види податкових правовідносин. Склад податкових правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин і суб’єкти податкового права. Об’єкт, предмет податкових правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни або припинення податкових правовідносин.

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.

Поняття податкової системи. Сучасна система оподаткування. Поняття системи податків. Поняття та категорії принципів у сфері оподаткування. Юридичні принципи оподаткування. Економічні принципи оподаткування. Організаційні принципи оподаткування.

Система державних доходів та місце в ній податків, зборів й інших обов’язкових платежів. Система податків в Україні. Поняття встановлення та введення податків та їх елементів. Загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні. Поняття податків у широкому та вузькому розумінні. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів. Поняття податкових та неподаткових обов’язкових платежів. Поняття мита, зборів і плати як податкових платежів. Поняття податків, внесків та відрахувань. Ознаки податків та інших обов’язкових платежів. Визначення поняття власне податку. Поняття функцій податку. Види (класифікації) податків та їх характеристика. Прямі та непрямі податки. Податки з доходів фізичних осіб та доходів юридичних осіб. Податки з доходів фізичних осіб – підприємців. Податки на майно і на доходи. Загальнодержавні та місцеві податки. Закріплені та регулюючі податки. Загальні та цільові податки. Податки з фізичних, юридичних, змішані податки з фізичних і юридичних осіб. Регулярні та разові податки. Грошові та натуральні податки. Розкладні й окладні податки. Спеціальні режими оподаткування.

Основні характеристики податкових систем зарубіжних країн у порівнянні з вітчизняною системою оподаткування. Поняття податкових систем різних зарубіжних країн та їх відмінності від податкової системи України. Зміст, основні напрями і тенденції податкової політики у різних зарубіжних країнах, на прикладі США, Канади, Австралії та ЄС, на прикладі Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії. Поняття національного податкового права. Поняття систем податків й інших обов’язкових платежів, їх типологія у зарубіжних державах. Поняття та категорії суб’єктів оподаткування у зарубіжних країнах.

Поняття та правове значення основних та додаткових елементів податку та збору. Суб'єкт оподаткування. Предмет, об’єкт та джерело податку. Податкова база та масштаб податку. Одиниця оподаткування. Ставка податку. Податковий період. Способи (методи) визначення або обчислення бази податку. Методи обліку бази оподаткування. Метод оподаткування. Податкові пільги. Поняття податкового обліку доходів, витрат та амортизаційних витрат. Порядок та шляхи обчислення розміру податкового зобов'язання. Способи, строки та порядок визначення податкового зобов'язання, подання податкової звітності та сплати податку.
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.

Поняття та види суб’єктів податкового права України та їх коротка характеристика. Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України. Поняття платника податку, його ознаки та види. Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків. Податкові агенти. Податкові представники та їх види. Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. Система податкових органів. Податкові адміністрації та податкові інспекції. Правовий статус податкової міліції. Правове регулювання діяльності податкових органів. Організаційно-правовий статус та структура органів Державної фіскальної служби України.


Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів.

Реєстрація платників податків. Ведення обліку доходів та витрат платника податків. Порядок обчислення сум податків та зборів. Методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод «попередньої події». Визначення сум податкового зобов'язання та їх строки. Форми та способи сплати податків та зборів. Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати податків. Джерело сплати податків та зборів. Повернення переплачених податків та зборів.

Загальні положення щодо фінансової та податкової звітності й податкового обліку. Поняття та форми податкової звітності. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності. Податкова декларація (розрахунок). Подання податкової декларації до органів Державної фіскальної служби. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності. Податкова консультація.

Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення. Способи здійснення податкового контролю. Порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. Спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів). Контролюючі фіскальні органи: завдання, функції та повноваження. Особливості листування з платником податків. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.

Поняття податкового зобов’язання. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Виконання податкового обов’язку. Податковий борг. Джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.

Гарантії забезпечення податкового обов’язку. Пеня та неустойка за невиконання або неналежне виконання податкового зобов'язання. Адміністративний арешт активів: поняття та підстави застосування. Тимчасове затримання активів. Порядок застосування арешту активів. Припинення адміністративного арешту активів. Продаж активів, що знаходяться в податковій заставі. Списання безнадійного податкового боргу. Скасування рішень контролюючих органів.

Податковий процес. Оскарження рішень контролюючих органів. Порядок і строки адміністративного оскарження. Закінчення процедури адміністративного оскарження. Строки погашення суми податкового зобов’язання. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення. Податкова вимога. Податковий керуючий.

Види відповідальності за порушення податкового законодавства. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття і ознаки податкового правопорушення. Склад податкового правопорушення. Об’єкт податкового правопорушення. Об’єктивна сторона податкового правопорушення. Суб’єкт податкового правопорушення. Суб’єктивна сторона податкового правопорушення. Види податкових правопорушень. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства. Адміністративно-правова відповідальність за порушення податкового законодавства. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття і характерні риси фінансово-правової відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття фінансово-правових санкцій. Види фінансово-правових санкцій. Характеристика пені як виду фінансово-правових санкцій. Особливості фінансового штрафу, що встановлюється за порушення податкового законодавства. Порядок застосування фінансових санкцій до порушників податкового законодавства. Поняття та види подвійного оподаткування. Методи усунення подвійного оподаткування. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.

Поняття і місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб. Платники податку на доходи фізичних осіб: резиденти та нерезиденти та їх обов’язки. Фізична самозайнята особа, фізична особа, що здійснює професійну діяльність та фізична особа- підприємець. Податкові агенти та їх обов’язки. Поняття доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види. Склад загального місячного оподатковуваного доходу. Доходи, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу. Об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Види об'єктів оподаткування податку на доходи фізичних осіб. База та одиниця оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Ставка оподаткування податку з доходів фізичних осіб. Іноземні доходи та сплачені за кордоном податки. Податкова соціальна пільга. Пільги податку на доходи фізичних осіб. Річна податкова декларація. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Відповідальність за порушення законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб.


Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.

Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств. Місце податку на прибуток підприємств у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Платники податку на прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти юридичні особи. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. База оподаткування податку на прибуток підприємств. Поняття доходу і прибутку. Визначення витрат. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів. Витрати, що підлягають амортизації. Витрати, що не підлягають амортизації. Визначення основних фондів. Визначення сум амортизаційних відрахувань. Визначення балансової вартості групи основних фондів. Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат. Ставка податку на прибуток. Порядок та строки обчислення податкового зобов'язання, сплати податку на прибуток. Строки подання податкової звітності податку на прибуток підприємств. Категорії пільговиків щодо податку на прибуток підприємств.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.

Поняття та ознаки непрямого оподаткування. Загальна характеристика та види непрямих податків. Місце податку на додану вартість (ПДВ) у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Характерні риси податку на додану вартість. Позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість. Групи платників податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування податку на додану вартість. Реєстр платників податку на додану вартість. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість. База оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ. Строки і порядок подання податкових звітів і сплати ПДВ. Податкова накладна. Бюджетне відшкодування ПДВ. Податковий кредит. Податковий вексель. Особливості оподаткування бартерних операцій ПДВ. Особливості оподаткування операцій при здійсненні імпорту товарів, робіт, послуг. Категорії пільговиків щодо податку на додану вартість.

Загальна характеристика акцизів. Поняття акцизного податку. Місце акцизного податку у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Відмінності ПДВ і акцизу. Поняття акцизного податку. Платники акцизного податку. Податкові агенти. Об’єкт та база оподаткування акцизного податку. Визначення об’єкту оподаткування акцизного податку при імпорті та експорті товарів, послуг, робіт. Ставки акцизного податку. Визначення суми акцизного податку. Порядок і строки податкового звітування та визначення розміру податкового зобов'язання і сплати акцизного податку. Категорії пільговиків акцизного податку.
Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні

податкові платежі.

Загальна характеристика єдиного податку: зміст та значення. Місце єдиного податку в податковій системі України та інших зарубіжних країн. Єдиний податок: платники, об’єкти оподаткування, ставки, порядок і строки сплати єдиного податку. Характеристика груп платників єдиного податку. Єдиний податок четвертої групи: платники, об’єкти оподаткування, ставки, порядок і строки сплати. Категорії пільговиків щодо сплати єдиного податку. Спеціальні режими оподаткування, які застосовуються в інших зарубіжних країнах, на прикладі Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії тощо.

Місце загальнодержавних зборів у податковій системі України. Сутність та правові засади рентних плат. Плата за користування надрами. Плата за користування радіочастотним ресурсом. Плата за спеціальне використання води. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Загальнодержавні збори та обов'язкові платежі, які застосовуються в зарубіжних країнах, на прикладі Франції, Німеччини, Іспанії, Великобританії тощо.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів

Особливості формування системи оподаткування територіальних громад в Україні. Система місцевих податків та зборів. Основні та додаткові елементи податку на майно. Основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основні та додаткові елементи єдиного податку, включаючи збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Основні та додаткові елементи транспортного податку. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю. Місцеві збори та обов'язкові платежі, які застосовуються в зарубіжних країнах, на прикладі Канади, США, Франції, Великобританії тощо.


4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ
Плани лекцій
Лекція 1

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система (2 год.)

 1. Місце податкового права в системі права України: поняття та особливості.

 2. Предмет, метод та система податкового права.

 3. Загальна характеристика принципів оподаткування в Україні.

 4. Податкові правовідносини: поняття, ознаки і види.

 5. Основні елементи податкових правовідносин: об'єкт, суб'єкт та зміст.


Лекція 2

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України (2 год.)

 1. Податкова система: поняття та основні її характеристики.

 2. Зміст податкових та неподаткових обов’язкових платежів. Поняття, функції податків та розмежування податків, зборів й обов’язкових платежів.

 3. Класифікація податків та їх характеристика за видами.

 4. Загальні правила щодо встановлення та скасування податків, їх елементів в Україні. Правове регулювання податкових систем у зарубіжних країнах.

 5. Правове значення елементів податку та їх характеристика:

 • суб'єкт оподаткування;

 • предмет та об’єкт оподаткування;

 • база оподаткування;

 • способи (методи) визначення бази оподаткування;

 • одиниця оподаткування;

 • ставка оподаткування;

 • порядок та способи визначення розміру податку;

 • способи, строки та порядок сплати податку;

 • податковий період: період сплати податку, період обчислення та визначення розміру податку;

 • податкові пільги.Лекція 3

Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин (2 год.)

1. Суб’єкти та учасники податкового права України.

2. Поняття, правовий статус платника податку та його види.

3. Представництво платників податків. Правовий статус представника платника податків.

4. Поняття та правовий статус податкового агента.

5. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. Правовий статус Державної фіскальної служби України.


Лекція 4

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів (2 год.)

1. Поняття процедур адміністрування податків як механізму управління податковою системою. Законодавчі передумови розвитку адміністрування в Україні.

2. Обліково-реєстраційні процедури податкових органів.

3. Процедури виконання податкового зобов’язання: подання податкової звітності, визначення сум податкових зобов’язань та порядок їх сплати.

4. Консультативно-роз’яснювальна робота податкових органів.

5. Форми податкового контролю: податкові перевірки та податковий аудит.

6. Процедури адміністративного узгодження: оскарження рішень контролюючих органів та вирішення податкових спорів судами.
Лекція 5

Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства (2 год.)

 1. Поняття, виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку за податковим законодавством України.

 2. Податковий борг, наслідки його виникнення.

 3. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку (пеня, неустойка, податкова застава та адміністративний арешт активів платника).

 4. Види та правові підстави застосування юридичної відповідальності в за порушення податкового законодавства Україні.

 5. Поняття, ознаки та види податкових правопорушень.


Лекція 6

Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб (2 год.)

  1. Юридична природа та законодавче забезпечення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

  2. Платники податку з доходів фізичних осіб та характеристика їх видів.

  3. Об’єкт та база оподаткування податку з доходів фізичних осіб: поняття доходу, загального оподатковуваного доходу та місячного (річного) оподатковуваного доходу.

  4. Ставки податку з доходів фізичних осіб.

  5. Податкова соціальна пільга. Податковий кредит.

  6. Особливості оподаткування окремих видів доходів громадян.


Лекція 7

Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств (2 год.)

 1. Юридична природа та законодавче забезпечення оподаткування прибутку підприємств в Україні.

 2. Платники податку на прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти, прибуткові та неприбуткові, великі платники податку.

 3. Особливості визначення об’єкта та бази оподаткування податку на прибуток підприємств.

 4. Амортизаційні відрахування та витрати підприємства: поняття, види та особливості їх визначення.

 5. Шляхи визначення розміру податку на прибуток підприємств та його податкові пільги.


Лекція 8

Тема 8. Правове регулювання непрямих податків (2 год.)
1. Юридична природа, законодавче забезпечення та значення запровадження податку на додану вартість в Україні.

2. Платники, об’єкт, ставка, база оподаткування та шляхи визначення розміру податку на додану вартість.3. Загальна характеристика акцизного податку в Україні та його платники.

4. Особливості визначення об’єкта та бази оподаткування акцизного податку. Загальна характеристика підакцизних товарів.

5. Додаткові елементи акцизного податку: податковий період, одиниця оподаткування та пільги.
Лекція 9

Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів (2 год.)

1. Місцеві податки та збори: законодавче забезпечення, структура та зміст.

2. Сучасний стан та тенденції розвитку оподаткування майна в Україні як основного джерела місцевих податків.

3. Характеристика податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4. Єдиний податок як інструмент спрощеної системи оподаткування

5. Основні та додаткові елементи транспортного податку.

6.Плата за землю як обов'язковий платіж до місцевого бюджету.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять

очної форми навчання.
Заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)

План

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система


 1. Предмет і метод податкового права.

 2. Місце податкового права в системі права України.

 3. Система податкового права.

 4. Принципи податкового права.

 5. Джерела податкового права.

 6. Податкові правовідносини: поняття, ознаки і види.

 7. Склад податкових правовідносин.


Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні таких понять курсу, як податкове право, предмет, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин.

Завдання семінарського заняття:

 1. Розкрити предмет податкового права.

 2. Розкрити метод податкового права.

 3. Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.

 4. Розкрити зміст поняття «податкові норми».

 5. Розкрити систему податкового права.

 6. Назвати джерела податкового права.

 7. Розкрити зміст податкових правовідносин.

 8. Визначити ознаки податкових правовідносин.

 9. Назвати види податкових правовідносин.

 10. Розкрити склад податкових правовідносин.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам.Ключові слова семінарського заняття: податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин.

Форми навчальної роботи: Семінар – розгорнута бесіда. Завчасна підготовка питань визначеним планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства

Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань.

Контрольні питання:

 1. Розкрити предмет податкового права.

 2. Розкрити метод податкового права.

 3. Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.

 4. Розкрити зміст поняття «податкові норми».

 5. Розкрити систему податкового права.

 6. Назвати джерела податкового права.

 7. Розкрити зміст податкових правовідносин.

 8. Визначити ознаки податкових правовідносин.

 9. Назвати види податкових правовідносин.

 10. Розкрити склад податкових правовідносин.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Розкрийте теоретичний зміст понять:

- податкове право;

- предмет податкового права;

- метод податкового права;

- податкові норми;

- система податкового права;

- джерела податкового права;

- податкових правовідносин;

- види податкових правовідносин;

- склад податкових правовідносин.
Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий

Задовільний


Незадовільний


8

8

6

4

0Заняття 2. Семінар – дискусія з елементами аналізу (2 год.)
План.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка