Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка5/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.

1. Система місцевих податків та зборів: структура та зміст.

2. Податок на майно.

3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4. Єдиний податок.

5. Транспортний податок.

6. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.
Мета семінарського заняття: полягає у дослідженні правових засад місцевої податкової системи України та видів місцевих податків та зборів.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити єдиний податок.

2. Проаналізувати податок на майно.

3. Розкрити основні та додаткові елементи транспортного податку.

4. Розкрити основні та додаткові елементи туристичного збору.

5. Дослідити основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.

6. Розкрити основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова семінарського заняття: єдиний податок, туристичний збір, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місця для паркування транспортних засобів, природний газ, електрична і теплова енергія.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс. Відпрацювання виконання конкретних операцій – розв’язання задач, вирішення тестів та проблемних ситуацій формування, введення, зміни та справляння окремих видів податків та зборів.

Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань

Контрольні питання:

 1. Розкрите юридичну природу єдиного податку.

 2. Розкрийте особливості формування місцевої податкової системи в Україні.

 3. Дослідіть систему місцевих податків та зборів.

 4. Проаналізуйте податок на майно.

 5. Розкрийте основні та додаткові елементи транспортного податку.

 6. Дослідіть основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.

 7. Розкрийте основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів збору за таким принципом:

Збір

Правова регламен

тація

Платник збору

Об’єкт, предмет, джерело збору

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати збору

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги

Тестові завдання:

Орієнтовні приклади:

1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється:

а) сільською, селищною та міською радою;

б) Верховною Радою України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Адміністрацією Президента;

д) міською радою.2. Звітній податковий період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дорівнює:

а) календарному кварталу;

б) календарному року;

в) календарному місяцю;

г) календарному року або кварталу;

д) правильна відповідь лише Г.3. Платниками податку за землю є:

а) приватні підприємці, які орендують земельні ділянки;

б) фізичні особи-підприємці, що провадять свою діяльність в сільській місцевості;

в) землекористувачі;

г) власники фермерських та особистих селянських господарств;

д) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий

Задовільний


Незадовільний


8

8

6

4

0

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
Контактне заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)

План

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.


 1. Предмет і метод податкового права.

 2. Місце податкового права в системі права України.

 3. Податкові норми.

 4. Система податкового права.

 5. Джерела податкового права.

 6. Податкові правовідносини: поняття, ознаки і види.

 7. Склад податкових правовідносин.

 8. Податкова система: поняття та основні характеристики.

 9. Зміст системи податків та принципів оподаткування в Україні.

 10. Загальні правила щодо встановлення та скасування податків (обов’язкових платежів) та їх елементів в Україні.

 11. Юридичне визначення сфери податків і інших обов’язкових платежів та їх місце у системі державних доходів України.

 12. Поняття податків у широкому та вузькому розумінні.

 13. Поняття та правове значення елементів податку.

 14. Елементи податкового закону та їх характеристика.


Мета контактного заняття: полягає у засвоєнні таких понять курсу, як податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин, податки, збори та інші обов’язкові платежі й їх види, функції податків, податкове право, його предмет і метод, податкові правовідносини, податкова системи України, основні елементи податків та зборів.

Завдання контактного заняття:

 1. Розкрити предмет податкового права.

 2. Розкрити метод податкового права.

 3. Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.

 4. Розкрити зміст поняття «податкові норми».

 5. Розкрити систему податкового права.

 6. Назвати джерела податкового права.

 7. Розкрити зміст податкових правовідносин.

 8. Визначити ознаки податкових правовідносин.

 9. Назвати види податкових правовідносин.

 10. Розкрити склад податкових правовідносин.

 11. Розкрийте поняття податкової системи.

 12. Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування.

 13. Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні.

 14. Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.

 15. Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх:

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам.Ключові слова контактного заняття: податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин, податок, збір, обов’язковий платіж, мито, податкова система, платник податку, суб'єкт оподаткування; предмет, об’єкт та джерело податку; податкова база; одиниця оподаткування; податковий період; способи (методи) визначення бази податку; ставка податку; податкові пільги; порядок та способи обчислення податку; способи, строки та порядок сплати податку.

Форми навчальної роботи: Семінар – розгорнута бесіда. Завчасна підготовка питань визначеним планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства

Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань.

Контрольні питання:

 1. Розкрити предмет податкового права.

 2. Розкрити метод податкового права.

 3. Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.

 4. Розкрити зміст поняття «податкові норми».

 5. Розкрити систему податкового права.

 6. Назвати джерела податкового права.

 7. Розкрити зміст податкових правовідносин.

 8. Визначити ознаки податкових правовідносин.

 9. Розкрити склад податкових правовідносин.

 10. Розкрийте визначення предмету податкового права.

 11. Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права.

 12. Розкрийте метод податкового права.

 13. Розкрийте структуру податкової норми.

 14. Система податкового права та податкових правовідносин.

 15. Розкрийте поняття джерел податкового права.

 16. Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права.

 17. Класифікація об’єктів податкових правовідносин за ознаками та іншими критеріями.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Розкрийте теоретичний зміст понять, наприклад:

- податкове право;

- предмет податкового права;

- метод податкового права;

- система податкового права;- джерела податкового права.

2. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.

3. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.

4. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять, наприклад:

 • «балансова вартість» та «додана вартість»;

 • «витрати», «пасивні доходи» та «доходи»;

 • «земельний податок» та «податок на нерухомість відокремленої від земельної ділянки».

5. Розкрийте співвідношення понять, наприклад:

 • «податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна».

6. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин, наприклад:

 • постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин;

 • конструкторські, дослідницькі, підрядні роботи, інжиніринг;

 • договір, контракт, правочин, господарська операція.

7. Розмежуйте поняття, наприклад:

 • «базова ставка податку», «абсолютна ставка податку», відносна ставка податку» та «гранична ставка податку»;

 • «об’єкт оподаткування», «предмет оподаткування», «база оподаткування» та «одиниця виміру бази оподаткування».

Контактне заняття 2. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)
План.

Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів


 1. Суб’єкти податкового права України.

 2. Поняття платника податку, його ознаки та види.

 3. Представництво платників податків.

 4. Податковий агент платника податків.

 5. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. Система податкових органів.

 6. Організаційно-правовий статус органів Державної фіскальної служби України.

 7. Реєстрація платників податків.

 8. Ведення обліку доходів та витрат платника податків.

 9. Методи обліку доходів і витрат платника податків.

 10. Визначення сум податку та порядок обчислення сум податків та зборів.

 11. Форми та способи сплати податків та зборів.

 12. Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати податків.

 13. Поняття та форми податкової звітності та бухгалтерського обліку.


Мета контактного заняття: полягає у визначенні правового статусу окремих категорій учасників податкових правовідносин, засвоєнні порядку адміністрування платників податків, порядку реєстрації платників податків, порядку ведення обліку доходів та витрат платника податків.

Завдання контактного заняття:

 1. Розкрити поняття суб’єкт податкового права.

 2. Розкрити поняття платник податку.

 3. Визначити правовий статус податкового агента.

 4. Розкрити зміст представництва у сфері оподаткування.

 5. Контролюючі органи та органи стягнення.

 6. Розкрити порядок реєстрації платників податків.

 7. Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.

 8. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова контактного заняття: самозайнята особа; податковий агент; платник податку; посадова особа платника податку; фізична особа - підприємець платник податку; фізична особа, що здійснює професійну діяльність; податковий агент як суб’єкт податкових правовідносин.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда. Завчасна підготовка за визначеними темами про визначення правового статусу кожного з учасників податкових правовідносин

Форми контролюміні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:

 1. Дайте визначення поняття суб’єктів податкового права України.

 2. Розкрийте види суб’єктів податкового права України та дайте їм коротку характеристику.

 3. Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України.

 4. Дайте визначення поняттю платника податку, його ознаки та види.

 5. Фізичні особи як платники податків.

 6. Юридичні особи як платники податків.

 7. Податкові агенти.

 8. Податкові представники та їх види.

 9. Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків.

 10. Дослідіть організаційно-правовий статус та структуру органів Державної фіскальної служби України.

 11. Визначити повноваження органів державної влади у сфері податкового контролю.

 12. Проаналізувати способи здійснення податкового контролю.

 13. Надати характеристику спеціального порядку адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів), коли використовуються правила митної справи.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Розкрийте поняття, загальні та спеціальні права та обов’язки:

 • самозайнятої особи та податкового агента як учасників податкових правовідносин.

 • платника податку та посадової особи платника податку як суб’єктів податкових правовідносин;

 • фізичної особи - платника податків;

 • фізичної особи - підприємця платника податків;

 • фізичної особи, що здійснює професійну діяльність;

 • представника платника податків.


Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Органи Державної фіскальної служби України мають право:

1) складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку визначеному законом;

2) виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення;

3) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

4) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит будь-яку податкову інформацію;

5) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;

6) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм Податкового кодексу України та інших норм законодавства, не принижувати їх честі та гідності.

2. Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:

1) не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

2) звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування;

3) забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;

4) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця із обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, номер та серія паспорта, рік народження, місце проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;

5) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;6) залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів.
Контактне заняття 3. Дискусія з елементами аналізу,

вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.

Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства

 1. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

 2. Виконання податкового обов’язку. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань.

 3. Податковий борг, наслідки його виникнення.

 4. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку (податкова застава, порука, адміністративний арешт).

 5. Продаж активів, що знаходяться під податковою заставою.

 6. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

 7. Види податкових правопорушень.

 8. Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.


Мета контактного заняття: полягає у засвоєнні знань щодо підстав виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, його виконання, визначення сум податкових та грошових зобов’язань, застосування способів забезпечення виконання податкового обов’язку, а також розкритті підстав притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, у вивченні видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Завдання контактного заняття:

1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.

2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

3. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.

4. Особливості виконання податкового обов’язку.

5. Дайте визначення поняттю податковий борг.

6. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.

7. Дослідіть порядок самостійного узгодження податкового зобов’язання.

8. Дослідіть порядок апеляційного узгодження податкового зобов’язання.

9. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.

10 Розкрийте зміст та значення податкового процесу.

11. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.

12. Порядок і строки адміністративного оскарження.

13. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.

14. Поняття і ознаки податкового правопорушення.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова контактного заняття: податкове та грошове зобов’язання, податковий борг, відповідальність за порушення податкового законодавства, податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення, адміністративний арешт активів, безнадійний податковий борг.

Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних та законодавчих основ прослуханого лекційного матеріалу.

Форми контролю – міні-контроль у вигляді, задач, тестів або практичних завдань

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.

2. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.

3. Дайте визначення поняттю податковий борг.

4. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.

5. Дослідіть порядок самостійного та апеляційного узгодження податкового зобов’язання.

6. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.

7. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.

8. Порядок і строки адміністративного оскарження.

9. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.

10. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.

11. Поняття і ознаки податкового правопорушення:

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: розв’язання практичних задач або тестових завдань.
Задачі, наприклад:

1. Як відомо до початку перевірки платника податків контролюючим органом платник податку самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів. Чи мала право ДПІ застосовувати штраф до підприємства, якщо воно самостійно під час проведення перевірки ДПІ, але до складання акта перевірки подало уточнену податкову декларацію, в якій було враховано суму податкового зобов'язання, донараховану суму податкового зобов'язання, донараховану перевіркою? Які зобов'язання виникають у платника податків, у разі виявлення ним самостійно факту заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.

2. Дайте пояснення згідно положень законодавства. До податкових органів іноді надходять скарги, не підписані керівником підприємства або підписані особами, які зазначають, що вони є засновниками або колишніми керівниками чи головними бухгалтерами підприємства. Висловлюючи незгоду з податковими повідомленнями-рішеннями про визначені суми податкових зобов'язань, вони вимагають скасування цих рішень. Чи підлягають розгляду такі скарги по суті?

3. Дайте пояснення згідно положень законодавства. Чи зупиняє подання скарги на податкове повідомлення-рішення ДПІ стягнення донарахованих перевіркою сум податків за наявності порушеної кримінальної справи?

4. За розглядом скарги підприємства обласна ДПА скасувала рішення районної ДПІ про застосування фінансової санкції до філії (структурного підрозділу підприємства - не юридичної особи) за здійснення продажу товарів за готівкою із застосуванням РРО, не переведеного у фіскальний режим роботи. Однак районна ДПІ надіслала нове рішення, яким застосувала цю фінансову санкцію до підприємства - юридичної особи. Чи є правомірними такі дії податкових органів? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

5. Підприємство з дотриманням встановленого Податковим кодексом України строку оскаржило податкове повідомлення-рішення ДПІ, однак рішення за розглядом скарги отримало на 22-й день після дати надіслання скарги поштою. Підприємство вважає, що скарга повинна бути повністю задоволена на користь платника податків згідно із нормами Податкового кодексу України, за якими контролюючих орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Чому податкові органи у своїх рішенням дотримуються іншої думки? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

6. Підприємство свою незгоду з податковим повідомленням-рішенням ДПІ на сплату штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати до бюджету сум податків митовувало невиконанням виконавчою службою рішення суду про стягнення з фірми-дебітора на користь підприємства заборгованості за виконані ремонтно-будівельні роботи. Чому податкові органи за розглядом скарги підприємства залишили суми штрафів без змін? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

7. Не погодившись з рішенням обласної ДПА, прийнятим за розглядом повторної скарги, підприємство, з дотриманням установлених законом строків, оскаржило податкове повідомлення-рішення до ДПА України. Однак районна ДПІ надіслала підприємству першу податкову вимогу. Чи є правомірними дії податкової інспекції? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

8. Платник податків отримав рішення районної ДПІ, прийняте за розглядом первинної скарги, яким суму податкового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, зменшено. Крім, цього, через декілька днів платник податків отримав нове податкове повідомлення-рішення, в якому зазначено вже зменшену суму податкового зобов'язання та новий строк її сплати до бюджету. Від якої події (отримання рішення за розглядом скарги чи нового податкового повідомлення-рішення) слід дотримуватися строків подання повторної скарги (заяви)? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.

Контактне заняття 4. Дискусія з елементами аналізу,

робота в малих творчих групах (2 год.)
План.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка