Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осібСторінка6/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб

 1. Загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.

 2. Поняття доходу, оподатковуваного доходу та їх види.

 3. Платники податку та їх обов’язки. Податкові агенти та їх обов’язки.

 4. Об’єкт оподаткування.

 5. Ставка податку з доходів фізичних осіб.

 6. Податкова соціальна пільга.


Мета контактного заняття: полягає у розкритті основних законодавчих положень оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців із різним джерелом їх походження як на території України, так і за її межами.

Завдання контактного заняття:

 1. Розкрити загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.

 2. Вивчити поняття доходу, оподатковуваного доходу та їх види.

 3. Дослідити платників податку та їх обов’язки.

 4. Проаналізувати правовий статус податкових агентів та їх обов’язки.

 5. Розкрити об’єкт оподаткування.

 6. Розкрити ставку податку з доходів фізичних осіб.

 7. Визначити податкову соціальну пільгу.

 8. Дослідити порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Річна податкова декларація.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова контактного заняття: резидент, нерезидент, податок з доходів фізичних осіб, поняття доходу, поняття загального оподатковуваного доходу, поняття річного та місячного оподатковуваного доходу, податкова соціальна пільга, іноземні доходи та сплачені за кордоном податки, інвестиційний прибуток.

Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах. Підготовка, визначення особливостей окремих видів доходів фізичних осіб, моделювання діяльності певної фізичної особи підприємця, в рамках ігрового етапу.

Форми контролю – міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттю і розкрийте місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.

2. Розкрийте загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.

3. Дайте визначення поняттю доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види.

4. Розкрийте склад загального місячного оподатковуваного доходу.

5. Розкрийте зміст доходів, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.

6. Дослідіть об’єкт оподаткування.

7. Розкрийте ставку податку з доходів фізичних осіб.

8. Іноземні доходи та сплачені за кордоном податки.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:

Податок Правова регламен

тація

Платник податку

Об’єкт, предмет, джерело оподатку

вання

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати податку

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги

Орієнтовні приклади задач:

1. Договір на навчання укладено між навчальним закладом та дитиною, яка не має самостійних джерел доходу. У квитанціях на оплату теж зазначено прізвище дитини. Чи має право батько скористатися податковою знижкою?

Розв’язання: …

2. Громадянин А купив у кредит на 10 років двокімнатну квартиру. Щомісячно він отримує заробітну плату у розмірі 7 тис. грн. та погашає наданий банком іпотечний кредит визначеними частинами та проценти за цим кредитом. Визначити, чи має право на податкову знижку такий громадянин? Назвіть правові підстави можливості скористатися правом на податкову знижку у даній ситуації? Чи має значення розмір заробітної плати при проведенні розрахунку податкової знижки?Розв’язання: …

3. Працівник працює неповний робочий день на 0,5 ставки, яка становить 3000 грн. Чи можна надавати йому ПСП (загальну) за умови, що він подав заяву про її застосування?Розв’язання: …

4. На підприємстві, де працює жінка, яка має трьох дітей (восьми, десяти та дванадцяти років), їй надається ПСП як багатодітній матері. У грудні 2012 р. жінка розлучилася з чоловіком. Чи має вона право на додаткові пільги?Розв’язання: …

5. Чи може продовжувати користуватися ПСП працівник, який має трьох дітей (сина-інваліда семи років і доньок-близнюків, яким у 2013 р. виповнюється вісімнадцять років), якщо його доньки навчаються на стаціонарному відділенні інституту на платній основі, тобто батько продовжить їх утримувати і після 18 років?Розв’язання: …

6. Якщо працівника прийнято і звільнено з роботи в одному календарному місяці, чи повинні на підприємстві застосовувати ПСП до його заробітної плати? До цього працівник ніде не працював (на цьому підприємстві йому відкрили трудову книжку) і подав заяву про застосування пільги.Розв’язання: …

7. Платник податку, який отримує на підприємстві заробітну плату і користується правом на ПСП як багатодітний батько, планує за винагороду виконати на цьому самому підприємстві одноразову роботу за цивільно-правовим договором. Чи не стане укладання такого договору перешкодою для отримання ПСП?Розв’язання: …

8. У місяці звільнення з роботи працівнику будуть виплачені заробітна плата та компенсація за невикористану відпустку (усього 1570 грн.). Чи застосовується в місяці звільнення ПСП? Якщо так, то як правильно її застосувати: до загальної суми (з урахуванням компенсації) чи тільки до заробітної плати?Розв’язання: …

9. У зв'язку зі специфікою роботи (охорона на автомобільній стоянці) на підприємстві працює багато пенсіонерів за віком. Їх заробітна плата невелика, оскільки працюють почергово - через дві доби. Чи можна застосовувати до заробітної плати таких працівників-пенсіонерів ПСП?Розв’язання: …
Тестові завдання для підготовки:

1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;

2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;

3) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;

4) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;

5) податковий агент.2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:

1) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;

2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;

3) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;

4) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;

5) податковий агент.3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:

1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;

2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;

4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
Контактне заняття 5. Робота в малих творчих групах (2 год.)
План.

Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств


 1. Платники податку на прибуток підприємств.

 2. Поняття консолідованого податку на прибуток підприємств.

 3. Об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств.

 4. Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат.

 5. Поняття амортизації.

 6. Ставка податку на прибуток. Порядок та строки його сплати.


Мета контактного заняття: полягає у дослідженні юридичної природи податку на прибуток підприємств, розкритті основних елементів податку на прибуток, дослідженні порядку оподаткування різних видів доходів юридичних осіб.

Завдання контактного заняття:

1. Дослідити правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.

2. Вивчити платників податку на прибуток підприємств.

3. Розкрити поняття консолідованого податку на прибуток.

4. Розкрити порядок консолідованої сплати податку на прибуток.

5. Навчитися визначати об’єкта оподаткування податку на прибуток.

6. Дослідити, які витрати підлягають амортизації.

7. Дослідити витрати, що не підлягають амортизації.

8. Визначити ставку податку на прибуток.

9. Розкрити порядок та строки сплати податку на прибуток.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова контактного заняття: оподаткування прибутку підприємств, податок на прибуток підприємств, об’єкт оподаткування податку на прибуток, амортизаційні відрахування, витрати, що підлягають амортизації, витрати, що не підлягають амортизації.

Форми навчальної роботи: Робота в малих творчих групах. Підготовка навчального проекту – аналіз законодавства, розроблення концепцій проекту, визначення особливостей оподаткування різних видів доходів юридичних осіб, визначення особливостей оподаткування різних видів юридичних осіб

Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань

Контрольні питання:

1. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.

2. Платники податку на прибуток підприємств.

3. Поняття консолідованого податку на прибуток.

4. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток.

5. Об’єкт оподаткування податком на прибуток.

6. Поняття валового доходу і скоригованого валового доходу.

7. Визначення валових витрат.

8. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів.

9. Витрати, що підлягають амортизації.

10. Витрати, що не підлягають амортизації.

11. Визначите ставку податку на прибуток.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:

Податок Правова регламен-

тація

Платник податку

Об’єкт, предмет, джерело оподатку

вання

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати податку

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги

Орієнтовні приклади задач:

1. Релігійна організація, що зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу тощо) та одержувала у результаті такої діяльності грошові кошти, а також здавала в оренду земельну ділянку юридичній особі і одержувала грошові кошти за договором оренди. Яким чином у даній ситуації буде здійснюватися оподаткування релігійної організації?Розв’язання:…

2. Стоматологічна поліклініка м. Умані є бюджетною установою та має власні надходження від продажу відходів із дорогоцінними металами. Чи підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств зазначені доходи?Розв’язання:…
Тестові завдання для підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці внаслідок зношування:

1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу;

2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;

3) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого прибутку;

4) шляхом відрахування відповідної суми від заробітної платні робітників;

5) не відшкодовують?2. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:

1) ціна виробництва;

2) вартість виробництва;

3) виробнича собівартість;

4) собівартість продукції;

5) немає правильної відповіді?3. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

1) статутний фонд;

2) кредити;

3) резервний фонд;

4) прибуток;

5) всі відповіді правильні?


Контактне заняття 6. Семінар-розгорнута бесіда,

вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.

Тема 8. Правове регулювання непрямих податків

 1. Історичне становлення та значення запровадження податку на додану вартість.

 2. Правова регламентація податку на додану вартість.

 3. Платники податку на додану вартість, їх облік.

 4. Об’єкт, ставка, база оподаткування податку на додану вартість.

 5. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.

 6. Поняття податкового кредиту і податкового векселя.

 7. Особливості справляння податку на додану вартість при здійснення бартерних операцій.

 8. Особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.

 9. Загальна характеристика акцизного податку.

 10. Платники акцизного податку. Податковий агент.

 11. Об’єкт і ставка акцизного податку.

 12. Додаткові елементи акцизного податку.

 13. Пільги по акцизному податку.

 14. Порядок обчислення і сплати акцизного податку.

Мета контактного заняття: полягає у розкритті основних видів непрямих податків таких, як податок на додану вартість та акцизний податок, а також дослідженні механізму правового регулювання даних загальнодержавних податків.

Завдання контактного заняття:

1. Окреслити історичне становлення та значення запровадження податку на додану вартість.

2. Дослідити правову регламентацію податку на додану вартість та акцизного податку.

3. Розкрити правовий статус платників податку на додану вартість, їх облік та акцизного податку.

4. Розкрити об’єкт, ставка, база оподаткування податку на додану вартість та акцизного податку.

5. Визначити порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.

6. Поняття податкового кредиту і податкового векселя.

7. Розкрити особливості справляння податку на додану вартість при здійснення бартерних операцій.

8. Розкрити особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.

9. Здійснити загальну характеристику акцизного податку.

10. Розкрити додаткові елементи акцизного податку та пільги по акцизному податку.

11. Дослідити порядок обчислення і сплати акцизного податку.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова контактного заняття: акцизний податок, додана вартість, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завданьКонтрольні питання:

1. Дайте загальну характеристику непрямих податків.

2. Розкрите місце податку на додану вартість у податковій системі України.

3. Розкрийте характерні риси податку на додану вартість.

4. Розкрийте та дослідіть позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість.

5. Проаналізуйте нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість з часу введення в дію.

6. Розкрийте групи платників податку на додану вартість.

7. Статус платників консолідованого податку на додану вартість.

8. Реєстр платників податку на додану вартість.

9. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість.

10. База оподаткування ПДВ.

11. Ставки ПДВ.

12. Поняття акцизного податку.

13. Платники акцизного податку.

14. Податкові агенти.

15. Об’єкт оподаткування акцизним податком.

16. Визначення об’єкту оподаткування акцизним податком при імпорті.

17. Розкрийте ставки та суми акцизного податку.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:

Податок Правова регламен

тація

Платник податку

Об’єкт, предмет, джерело оподатку

вання

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати податку

Спосіб обчислення та нараху-

вання

Пільги
Орієнтовні приклади задач:

Визначити строки сплати ПДВ в звітному році, якщо: а) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у підприємства за попередній календарний рік становить 150000 грн. б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік становить 102000 грн.Розв’язання: …
Тестові завдання для підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. До яких видів податків належить акцизний податок:

а) непрямих;

б) прямих;

в) місцевих;

г) загальнодержавних.

2. Квартальну податкову декларацію з ПДВ подають:

а) протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;

в) протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

г) протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

3. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

а) імпорту товарів;

б) експорту товарів;

в) продажу книг вітчизняного виробництва;

г) реалізації зайвих основних фондів;

д) продажу підакцизних товарів підприємствами, що створені всеукраїнськими організаціями інвалідів.4. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

а) оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди;

б) виплат заробітної плати, пенсій, субсидій, стипендій;

в) обігу іноземної валюти;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

д) емісії акцій акціонерного товариства.5. Місячну податкову декларацію з ПДВ подають:

а) протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;

в) протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

г) протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
Контактне заняття 7. Семінар-розгорнута бесіда,

міні-кейс (2 год.)
План.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка