Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносинСторінка8/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.

1. Дайте визначення поняттю суб’єктів податкового права України.

2. Розкрийте види суб’єктів податкового права України та дайте їм коротку характеристику.

3. Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України.

4. Дайте визначення поняттю платника податку, його ознаки та види.

5. Фізичні особи як платники податків.

6. Юридичні особи як платники податків.

7. Податкові агенти.

8. Податкові представники та їх види.

9. Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків.

10. Пов’язані особи.

11. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів.

12. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин.

13. Правове регулювання діяльності органів Державної фіскальної служби.


Завдання для самостійної підготовки:

1. Розкрийте поняття та загальні і спеціальні права та обов’язки:

  • фізичної особи - платника податків;

  • фізичної особи - підприємця платника податків;

  • представника платника податків.


Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів.

1. Розкрити порядок реєстрації платників податків.

2. Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.

3. Розкрити методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод «попередньої події».

4. Розкрити порядок обчислення сум податків та зборів.

5. Дати визначення сум податку.

6. Розкрити форми сплати податків та зборів.

7. Розкрити способи сплати податків та зборів.

8. Визначити строки сплати податків та зборів.

9. Розкрити джерело сплати податків та зборів.

10. Повернення переплачених податків та зборів.

11. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.

12. Дайте визначення поняттю та формам податкової звітності.

13. Дайте визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.
Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Платник податків має право:

1) отримувати в органах Державної фіскальної служби штрафи;

2) отримувати в органах Державної фіскальної служби нормативні акти;

3) отримувати в органах Державної фіскальної служби інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів;

4) отримувати приписи про порушення правил оподаткування;

2. Чи має право платник податку представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно:

1) в окремих випадках;

2) у випадку накладання стягнення;

3) так;


4) лише через представника.

3. Форми подання податкової звітності:

1) надання особисто;

2) надсилання податковому органу поштою;

3) надсилання в електронному вигляді;

4) всі відповіді правильні.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.

1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.

2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

3. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.

4. Особливості виконання податкового обов’язку.

5. Дайте визначення поняттю податковий борг.

6. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.

7. Дослідіть порядок самостійного узгодження податкового зобов’язання.

8. Дослідіть порядок апеляційного узгодження податкового зобов’язання.

9. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.

10 Розкрийте зміст та значення податкового процесу.

11. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.

12. Порядок і строки адміністративного оскарження.

13. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення.

14. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.

15. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.

16. Поняття і ознаки податкового правопорушення.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.

1. Дайте визначення поняттю і розкрийте місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.

2. Розкрийте загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.

3. Дайте визначення поняттю доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види.

4. Розкрийте склад загального місячного оподатковуваного доходу.

5. Розкрийте зміст доходів, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.

6. Дослідіть об’єкт оподаткування.

7. Розкрийте ставку податку з доходів фізичних осіб.

8. Податкова соціальна пільга.

9. Платники податку та їх обов’язки.

10. Податкові агенти та їх обов’язки.
Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;

б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;

в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;

г) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;

д) податковий агент.2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:

а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;

б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;

в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;

г) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;

д) податковий агент.3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:

1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;

2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
Завдання для самостійної підготовки:

Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку

за таким принципом:

Податок Правова регламен

тація

Платник податку

Об’єкт, предмет, джерело оподатку

вання

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати податку

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги

Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.

1. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.

2. Платники податку на прибуток підприємств.

3. Поняття консолідованого податку на прибуток.

4. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток.

5. Об’єкт оподаткування податком на прибуток.

6. Витрати, що не підлягають амортизації.

7. Дайте визначення сум амортизаційних відрахувань.

8. Визначите ставку податку на прибуток.

9. Розкрийте порядок та строки сплати податку на прибуток.
Завдання для самостійної підготовки:

Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку

за таким принципом:

Податок Правова регламен

тація

Платник податку

Об’єкт, предмет, джерело оподатку

вання

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати податку

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги

Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні:

1) 25 %;


2) 15 %;

3) 30 %;


4) 18 %;

5) 16 %.


2. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:

1) ціна виробництва;

2) вартість виробництва;

3) виробнича собівартість;

4) собівартість продукції;

5) немає правильної відповіді?3. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:

1) у межах належних їм внесків;

2) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внескові;

3) солідарна відповідальність усім майном;

4) повна відповідальність учасників всім майном;

5) немає правильних відповідей?


Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.

1. Дайте загальну характеристику непрямих податків.

2. Розкрите місце податку на додану вартість у податковій системі України.

3. Розкрийте характерні риси податку на додану вартість.

4. Розкрийте та дослідіть позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість.

5. Проаналізуйте нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість з часу введення в дію.

6. Розкрийте групи платників податку на додану вартість.

7. Статус платників консолідованого податку на додану вартість.

8. Реєстр платників податку на додану вартість.

9. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість.

10. База оподаткування ПДВ.

11. Ставки ПДВ.

12. Пільги по ПДВ.

13. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ.

14. Строки і порядок подання звітів і сплати ПДВ.

15. Особливості оподаткування операцій при здійсненні імпорту товарів, робіт, послуг.

16. Загальна характеристика акцизів. Розкрийте відмінності ПДВ і акцизу.

17. Розкрийте зміст законодавства, яким регулюється оподаткування акцизним податком.

18. Поняття акцизного податку. Платники акцизного податку.

19. Об’єкт оподаткування акцизним податком. Визначення об’єкту оподаткування акцизним податком при імпорті.

20. Розкрийте ставки акцизного податку.

21. Розкрийте порядок і строки звітування і сплати акцизного податку.
Завдання для самостійної підготовки:

Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку

за таким принципом:

Податок Правова регламен

тація

Платник податку

Об’єкт, предмет, джерело оподатку

вання

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати податку

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги

Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні податкові платежі

1. Розкрите юридичну природу єдиного податку.

2. Розкрите юридичну природу єдиного податку четвертої групи.

3. Розкрийте місце загальнодержавних платежів у податковій системі України.

4. Дослідіть плату за користування надрами.

5. Вивчіть плату за спеціальне використання води.

6. Розкрийте плату за спеціальне використання лісових ресурсів.

7. Дослідіть сутність та правові засади рентних плат. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

8. Розкрийте юридичну природу митних платежів.
Завдання для самостійної підготовки:

Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку

за таким принципом:

Збір або плата

Правова регламен

тація

Платник збору

Об’єкт, предмет, джерело збору

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати збору

Спосіб обчислення та нараху-

вання

Пільги

Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.

1. Розкрийте особливості формування податкової системи територіальних громад в Україні.

2. Дослідіть систему місцевих податків та зборів.

3. Розкрийте податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4. Охарактеризуйте збір за місця для паркування транспортних засобів.

5. Проаналізуйте зміст збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

6. Розрийте особливості туристичного збору.
Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Податкове зобов’язання за звітній рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується фізичними особами сплачується:

а) протягом 10 днів з дня вручення податкового повідомлення;

б) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

в) протягом двох тижнів з дня вручення податкового повідомлення;

г) протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення;

д) всі відповіді правильні.2. Податкове зобов’язання за звітній рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується юридичними особами:

а) протягом 10 днів з дня вручення податкового повідомлення;

б) авансовими внесками протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

в) авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

г) протягом двох тижнів з дня вручення податкового повідомлення;

д) всі відповіді правильні.3. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється:

а) сільською, селищною та міською радою;

б) Верховною Радою України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Адміністрацією Президента;

д) міською радою.


Орієнтовний перелік тем для виконання презентацій.

1. Правова регламентація оподаткування нерухомості в Україні.

2. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб.

3. Особливості оподаткування фізичних осіб - підприємців.

4. Юридична природа та особливості податку на додану вартість.

5. Правові засади оподаткування прибутку юридичних осіб.

6. Особливості оподаткування нерухомості відокремленої від земельної ділянки.

7. Правова регламентація транспортного податку.

8. Особливості справляння екологічного податку.

9. Правові засади податку на прибуток підприємств.

10. Особливості справляння акцизного податку.

11. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин.

12. Юридична природа формування місцевої податкової системи.

13. Юридична природа збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

14. Юридична природа плати за користування надрами.

15. Правові засади справляння податку на майно.

16. Туристичний збір: особливості обчислення та правова регламентація.

17. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.

18. Юридична природа адміністрування податків та зборів в Україні.

19. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

20. Природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

21. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

22. Юридична природа єдиного податку.

23. Особливості спрощеної системи оподаткування.

24. Правові засади реєстрації та обліку платників податків в Україні.

25. Правові засади оскарження рішень державних фіскальних органів та окремих посадових осіб.

26. Юридична природа податкового контролю та податкових перевірок.

27. Податкова політика: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду.

28. Загальна характеристика об’єктів оподаткування.

29. Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід.

30. Загальна характеристика відповідальності за порушення податкового законодавства.

31. Позитиви та негативи сучасної податкової реформи в Україні: порівняльний аналіз із країнами з розвинутою економікою.

32. Спеціальні режими оподаткування.

33. Правові засади загальнообов’язкових зборів та обов’язкових платежів.

34. Податковий обов’язок та способи забезпечення його виконання.

35. Відповідальність за порушення податкового законодавства.


Приклади задач.
Задача № 1

Платник податків отримав рішення районної ДПІ, прийняте за розглядом первинної скарги, яким суму податкового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, зменшено. Крім, цього, через декілька днів платник податків отримав нове податкове повідомлення-рішення, в якому зазначено вже зменшену суму податкового зобов'язання та новий строк її сплати до бюджету. Від якої події (отримання рішення за розглядом скарги чи нового податкового повідомлення-рішення) слід дотримуватися строків подання повторної скарги (заяви)? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.Розв’язання: …

Задача № 2

Землекористувач – приватний підприємець, який займається надання послуг. Земельна ділянка займає площу 450 кв. м і знаходиться на території населеного пункту з чисельністю населення 2,5 тис. чоловік, який розташовано на території західного узбережжя Автономної республіки Крим. Проведіть розрахунок плати за землю для даної території?Розв’язання: …

Задача № 3

Визначити строки сплати ПДВ у звітному році, якщо: а) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у підприємства за попередній календарний рік становить 150000 грн. б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік становить 102000 грн.Розв’язання: …

Задача № 5

Підприємство з дотриманням встановленого Податковим кодексом України строку оскаржило податкове повідомлення-рішення ДПІ, однак рішення за розглядом скарги отримало на 22-й день після дати надіслання скарги поштою. Підприємство вважає, що скарга повинна бути повністю задоволена на користь платника податків згідно із нормами Податкового кодексу України, за якими контролюючих орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Чому податкові органи у своїх рішенням дотримуються іншої думки? Дайте пояснення згідно положень законодавства.Розв’язання: …
Приклади тестових завдань.

1 варіант

1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами у період, за який здійснюється оподаткування, включається:

а) допомога з тимчасової непрацездатності;

б) оплата щорічних і додаткових відпусток;

в) грошові компенсації за невикористану відпустку;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.2. Податковий кредит це:

а) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед постачальником;

б) заборгованість бюджету перед постачальником;

в) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду.3. Який податковий звіт використовують для відображення ПДВ:

а) податкову декларацію про податок на додану вартість;

б) декларацію про податок на прибуток;

в) розрахунок коригування;

г) податкова накладна.

4. Розмір фінансових санкцій, що застосовують при затримці оплати податкового зобов'язання більш як на 90 днів:

а) 30 %;

б) 120 %;

в) 50 %;


г) 100 %.

2 варіант

1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами у період, за який здійснюється оподаткування, не включається:

а) допомога з тимчасової непрацездатності;

б) оплата щорічних і додаткових відпусток;

в) грошові компенсації за невикористану відпустку;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.2. Податкове зобов'язання це:

а) загальна сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджету встановлені терміни;

б) загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді;

в) загальна сума податку, отримана платником податку за місяць.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка