Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка11/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

У разі відсутності студента на семінарських заняттях з об’єктивних причин, він має право за дозволом декана виконати завдання, передбачені планом семінарських занять, і одержати відповідні оцінки. Відпрацювання пропущених занять має відбутися до останнього семінарського (практичного) заняття під час індивідуально-консультативної роботи викладача.6.1.2.9. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи

Максимальна кількість балів за виконання і презентацію реферату (есе) та інших видів СРС – 10. Своєчасність подачі студентом реферату (есе) на перевірку включається в критерій оцінювання.


6.1.2.10. Оцінювання виконання модульних контрольних робіт

Перша модульна контрольна робота проводиться на 4-му семінарському занятті; друга – на 7-му. Максимальна кількість балів за виконання кожної модульної контрольної роботи – 20.


У разі відсутності студента на модульній контрольній роботі з об’єктивних причин, він має право за дозволом декана виконати її до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок виконання визначає викладач.


6.2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ
Завдання 1. Визначити структуру активів національного багатства, виділивши:

1. Фінансові активи;

2. Нефінансові активи:

а) створені та нестворені;б) матеріальні та нематеріальні.

Вихідні дані:
Види активів

млн. грн.

1

Основні виробничі засоби

420

2

Запаси матеріальних оборотних засобів

130

3

Державні резерви предметів споживання

40

4

Державні резерви засобів виробництва

70

5

Запаси готової продукції на складах підприємств

150

6

Витрати на розробку родовищ корисних копалин

35

7

Вартість засобів програмного забезпечення

20

8

Твори мистецтва

860

9

Земля (вартісна оцінка)

1440

10

Корисні копалини (вартісна оцінка)

1960

11

Грошові кошти

840

12

Монетарне золото

2250

13

Акції

380

14

Депозити

510

15

Цінності

480

16

Худоба на вирощуванні

80

17

Авторські права, торгові знаки

105

18

Прямі іноземні інвестиції

230


Завдання 2. Визначити обсяг та структуру національного багатства країни у звітному році та дати оцінку структурних зрушень за період, що розглядається.

Вихідні дані:

1. Обсяг національного багатства країни у базовому році склав 1500 у.г.о.

2. Структура національного багатства країни у базовому році (%):


Всього

в тому числі:

Створені нефінансові активи

Нестворені нефінансові активи

Фінансові активи

100,0

60,0

25,0

15,0

3. Темп приросту фінансових активів в звітному році – 20%.

4. Питома вага основних виробничих фондів та державних матеріальних резервів у складі створених нефінансових активів в базовому році складала відповідно 30 та 5%.

5. Темп росту основних виробничих фондів у звітному році склав 20%.

6. Приріст державних матеріальних резервів у звітному році склав 4 у.г.о.

7. Приріст та вибуття нестворених нефінансових активів у звітному році відповідно склали 50 та 25 (у.г.о.).


Завдання 3. Визначити чисельність та темп приросту економічно активного населення країни у звітному році.

Вихідні дані:

1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році становила 18540 тис. чол., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих та 80% від загальної чисельності економічно активного населення.

2. Темп приросту зайнятих працездатного віку у звітному році склав 1% а осіб старше працездатного віку: -4%.

3.Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 28%.


Завдання 4. Визначити рівень та індекси електромісткості кожної галузі та національної економіки загалом.

Вихідні дані:


Галузі

Обсяг виробництва продукції,

млн. грн.

Споживання електроенергії,

млрд. кВт / год.

Базовий рік

Звітний рік

Базовий рік

Звітний рік

Промисловість

655000

660000

68

70

Сільське господарство

82000

78000

15

16

Будівництво

410000

415000

22

22Завдання 5. Обчислити структурний ефект в регіонах «А» і «Б».


Вид економічної діяльності

Виробництво товарів і послуг, млн. грн.

Регіон “А”

Регіон “Б”

2005 р.

2006 р.

2005 р.

2006 р.

1

3280

3830

2710

2450

2

2350

2520

3630

3270

3

1470

1620

3280

3810Завдання 6. На основі показників валової доданої вартості розрахувати індекс зміни секторної структури національної економіки, якщо індекс цін складає 1,2.

(млрд. грн.)Сектори національної економіки

2009

2010

Випуск

(в основних цінах)

Проміжне споживання

Випуск

(в основних цінах)

Проміжне споживання

Нефінансові корпорації

347870

226470

383620

241830

Фінансові корпорації

6760

2930

7840

3360

Сектор загального державного управління

34360

12600

41260

14850

Домашні господарства

57050

26150

61220

28620

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

5320

2130

5740

2280


Завдання 7. Використовуючи наведені у таблиці дані по розвинутій країні А та слаборозвинутій Б, обчислити: індекс розвитку людського потенціалу та індекс зубожіння.


Показник

А

Б

Очікувана тривалість життя, років

75

70

Рівень освіченості дорослого населення, %

99,0

82,6

Сукупна частка осіб, що навчаються, %

88,1

68,9

Реальний ВВП на одну особу, дол. США

21260

3130

Знедоленість з точки зору тривалості життя, %

6,4

12,6

Знедоленість з точки зору знань, %

8,9

20,7

Знедоленість з точки зору належного рівня життя, %

19,1Знедоленість з точки зору ізоляції, %

0,5Частка населення, яка не має доступу до питної води, %7,0

Частка населення, яка не має можливості користуватися медичними послугами, %
18,0

Частка дітей, у віці до 5 років, яка страждає на відставання у вазі, %7,0Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка