Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка13/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Завдання 12. Розрахувати частку окремих статей доходів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету України за базовий та звітний роки, здійснити аналіз результатів та зробити висновки.

Базовий рік

Звітний рік

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Доходи
100
100

Податкові надходження

Податок на прибуток підприємств

13240
13 835
Прибутковий податок з громадян

13520
11 670
Податки на власність

600
635
Платежі за використання природних ресурсів

2780
3 125
Податок на додану вартість

12600
14 830
Акцизний збір з вітчизняних товарів

4660
5 530
Акцизний збір з імпортованих товарів

590
660
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

3795
4 535
Інші податки, в тому числі місцеві податки та збори

1825
1 760
Неподаткові надходження

Доходи від власності та підприємницької діяльності

5160
5 880
Державне мито

265
295
Надходження від штрафів та фінансові санкції

305
360
Інші неподаткові надходження

3735
3 880
Доходи від операцій з капіталом

1790
2 175
Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн

210
300
Цільові фонди

735
775

Завдання 13. Використовуючи дані таблиць, поданих в завданнях 11 та 12, розрахувати: рівень дефіциту (профіциту) бюджету у % до ВВП за базовий та звітний роки, врахувавши фактичні показники ВВП: за базовий рік – 250000 млн. грн., за звітний рік – 350000 млн. грн.

Здійснити аналіз результатів та зробити висновки.


Завдання 14. Використовуючи дані таблиці, розрахувати:

1. Планові обсяги державних фінансових зобов‘язань щодо окремих статей видатків відповідно до діючого законодавства, якщо прогнозний обсяг ВВП. становить 300000 млн.грн.

2. Відхилення планових обсягів державних фінансових зобов‘язань від запланованих видатків Державного бюджету.

3. Рівень фактичного фінансування цих видатків за окремими статтями Державного бюджету у % до фактичного ВВП, що склав 350000 млн. грн.Заповнити таблицю, на основі результатів зробити висновки.


Закон, що визначає рівень видатків бюджету

Рівень видатків

за

законом

України,

% від ВВП

Плановий обсяг державних фінансових зобов‘язань відповідно до закону України,

млн.грн.

Плановий обсяг видатків за окремими програмами

Державного бюджету, млн.грн.

Відхилення,

(+) або (-),

млн.грн.

Фактичний обсяг видатків за окремими програмами

Державного бюджету, млн.грн.

Рівень

фактичного фінансування

видатків за окремими статтями, % до фактичного ВВП

Закон України

“Про освіту”


7,0
6 294
15 761
Закон України

“Про оборону”3,0
5 658
5 290
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

7,0
2 650
10 386
Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

1,7
1 463
637
Закон України “Основи законодавства України про культуру”

8,0
649
1 227

Завдання 15. Розрахувати:

1. Рівень державного боргу (% до ВВП) у базовому та звітному роках, якщо ВВП в базовому та звітному роках склав відповідно 270000 та 345000 млн.грн. Курс національної валюти в базовому та звітному роках – 5,10 та 5,20 (грн./дол. США).

2. Питому вагу прямого та гарантованого боргу в загальній сумі державного боргу в базовому та звітному роках.

3. Питому вагу внутрішнього та зовнішнього боргу в загальній сумі державного боргу в базовому та звітному роках.4. Заповнити таблицю та зробити висновки.

31.12

базового року

31.12

звітного року

тис.дол.США

%

тис.дол.США

%

Загальна сума державного прямого та гарантованого боргу

14542520

100

15282696

100

Прямий борг

12404258
12793579
Внутрішній борг

3849531
4042917
1. Заборгованість перед юридичними особами

1887458
2211161
2. Заборгованість перед банківськими установами

1962073
1831756
Зовнішній борг

8554727
8750662
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку

2527116
2402309
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

2886045
2710706
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

2479
1496
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій

3139087
3636151
Гарантований борг

2139891
2490746
Внутрішній борг

1810
1810
1. Заборгованість перед юридичними особами

800
800
2. Заборгованість, не віднесена до інших категорій

1010
1010
Зовнішній борг

2138081
2488936
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку

2072151
1856141
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

29075
27123
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

36855
605672

Завдання 16. Оцінити доцільність використання податкових пільг у базовому та звітному роках і розрахувати:

1. Частку податкових пільг по основних податках в їх загальному обсязі;

2. Загальні фінансові результати від надання податкових пільг в базовому та звітному роках.Податкові пільги по основних податках


Показники

Базовий рік

Звітний рік

млрд.грн.

%

млрд.грн.

%

Пільги по податку на прибуток підприємств

5,5
3,8
Пільги по платі за землю

1,1
9,3
Пільги по ПДВ

41,8
32,5
Пільги по акцизному збору

2,6
2,0
Разом
100
100


Фінансові результати від надання податкових пільг

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Сукупний обсяг податкових пільг, млрд.грн.Доходи зведеного бюджету, млрд.грн.

54,0

43,5

Номінальний ВВП, млрд.грн.

201,9

157,6

Пільги як % доходів зведеного бюджетуПільги як % ВВП
Завдання 17. Обчислити реальну заробітну плату робітників і службовців після сплати податків в прогнозному році та темп її приросту в порівнянні з базовим роком.
Вихідні дані:

1. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців зросте на 20 % в порівнянні з базисним роком, коли вона становила 680 грн.

2. З урахуванням діючих ставок податку на доходи громадян утримання становитимуть 15 % нарахованої заробітної плати.

3. Темп росту цін на товари та тарифів на послуги, які надані робітникам і службовцям, обчислений в розмірі 108 % по відношенню до базисного року.

4. Реальна заробітна плата робітників і службовців після сплати податків в базисному році очікується в розмірі 569,5 грн.
Завдання 18. Визначити індекс зростання (падіння) реальних доходів на душу населення.

Вихідні дані:

1.Витрати населення на купівлю товарів, оплату послуг та обов’язкові платежі в поточному році склали 700 млрд. грн.

2. В прогнозному році витрати зростуть у 1,4 рази.

3. Індекс цін на товари і послуги до попереднього року – 1,5.

4. Чисельність населення країни у поточному році 48 млн. чол.

5. В прогнозному році населення зменшиться на 2%.


Завдання 19. Розрахувати реальну заробітну плату робітників і службовців у прогнозному році та індекс її зростання.

Вихідні дані:

1. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців в поточному році становила 710 грн. в прогнозному році зросте в 2,5 рази.

2. Індекс цін на товари і послуги в прогнозному році в порівнянні з поточним роком – 2,8.

3. Реальна заробітна плата робітників і службовців в поточному році складе – 590 грн.Завдання 20. Розрахувати: а) прожитковий мінімум для працездатної особи на місяць, рік; б) вартість набору продуктів харчування для працездатної особи на місяць, рік.

Вихідні дані:
1. Мінімальний рівень і структура споживання продуктів харчування працездатною особою представлені в таблиці.Продукти харчування


Ціна одиниці товару, грн.

Працездатні особи

мінімальний рівень

споживання у

натуральному

виразі за рік,

кг

Вартість продуктів харчування, грн.


за рік


за місяць

Хліб і хлібопродукти

1,55

123,4Картопля

1,46

95Овочі

1,63

110Фрукти і ягоди

3,50

64Цукор

2,60

24Кондитерські вироби

6,20

13Масло вершкове

12,2

5Олія

6,16

7,1Яйця, шт.

0,32

220Молоко і молокопродукти

2,03

143,5М'ясо і м'ясопродукти

8,21

53Риба і рибопродукти

7,12

13Всього

×

×


2. Питома вага вартості набору непродовольчих товарів складає 55 % вартості продуктів харчування на місяць.

3. Питома вага витрат на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги становить 40 % вартості набору непродовольчих товарів на місяць.

4. Витрати на загальнообов’язкове державне страхування – 20 % вартості усіх продовольчих і непродовольчих товарів і послуг.Завдання 21. Розрахувати заборгованість підприємств перед місцевим бюджетом за самовільне використання води.

Вихідні дані:

1. Державне управління екологічної безпеки виявило факти самовільного та використання води трьома підприємствами в обсягах – 268; 420 і 125 (тис.м3).

2. Тарифи за вико­ристання поверхневих вод становлять 5 коп. за 1 м3 води.


Завдання 22. Розрахувати структуру експорту та охарактеризувати роль країни у міжнародній галузевій спеціалізації.Показники

Вартість,

тис. дол. США

Питома вага

%

Всього:1. Живі тварини, продукти тваринного походження

732225
2. Продукти рослинного походження

1695850
3. Готові харчові продукти

1291670
4. Мінеральні продукти

4707985
5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

2990245
6. Текстиль та вироби з текстилю

914035
7. Недорогоцінні метали та вироби з них

40472050
8. Інші

158935


Завдання 23. Розрахувати структуру імпорту та проаналізувати залежність національної економіки від решти світу.


Показники

Вартість,

тис. дол. СШАПитома вага

%


Всього:1. Живі тварини, продукти тваринного походження

499640
2. Продукти рослинного походження

525490
3. Готові харчові продукти

1454895
4. Мінеральні продукти

21567830
5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

3097915
6. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

1938135
7. Недорогоцінні метали та вироби з них

2468820
8. Інші

96555

Завдання 24. Визначити рівень заборгованості країни, якщо обсяг зовнішнього боргу становить 48600 млн. дол.; річний ВВП становить 550 млрд. грн.; курс національної валюти становить 5,05 грн. за 1 дол. США; видатки на обслуговування боргу – 23300 млн. дол.; сума експорту – 46700 млн. дол.

6.3. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Підсумковою формою контролю знань є залік. Залік та загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається за результатами поточної успішності.

Максимально можлива оцінка з дисципліни не може перевищувати 100 балів.Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90–100

Зараховано

A

80–89

Зараховано

B

70–79

C

66–69

Зараховано

D

60–65

E

21–59

Не зараховано з можливістю повторного складання

FX

0–20

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
7.1. Основна література

 1. Алімпієв Є.В. Національна економіка (у схемах, графіках, таблицях). Навчально-методичний посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 96 с.

 2. Бункина М.К. Национальная экономика: Підручник – М.: Палеотип, 2002.

 3. Гринів Л.С., Кіпурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: Магнолія, 2006.

 4. Национальная экономика: Підручник / Під редакцією П.В. Савченка. – М.: Экономист, 2005.

 5. Національна економіка: Навч. посібник. / За ред. В.М.Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 6. Савруков Н.Т. и др. Национальная экономика: Конспект лекцій. – СПб: Политехника, 1999.

 7. Тищенко О.П., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. та ін. Національна економіка: Навчальний посібник / За ред. А.Г.Савченка. – К.: КНЕУ, 2011.


7.2. Додаткова література

 1. Алимов О.М., Даниленко А.І., Трегобчук В.М. та ін. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005.

 2. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Белл Д.; пер. с англ. – М.: Academia, 1999.

 4. Глазьев С. Экономическая теория технического развития. – М. : Наука, 1990.

 5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В.Г. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003.

 6. Економічний розвиток і державна політика. /За загальною ред. Ю.Єханурова та І.Розпутенка. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.

 7. Жданов В.І. Регулювання монетарних показників: сучасна теорія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006.

 8. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

 9. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. Монографія. – Тернопіль: Астон, 2001.

 10. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. – К: Основи, 2007.

 11. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту. – К.: КНЕУ, 2000.

 12. Механізм структурних зрушень в економіці України. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002.

 13. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998.

 14. Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.; За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003.

 15. Прогнозування і розробка програм: методичні рекомендації / За ред. В. Ф. Бесєдіна. — К.: Наук. світ, 2000.

 16. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Програмно-целевое планирование и управление. – М.:ИНФРА-М, 2002.

 17. Складання, розгляд та затвердження бюджету на основі положень Бюджетного кодексу України: Навчальний курс. — К.: Міністерство фінансів України, 2002.

 18. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во Моск. Ун-та – ИНФРА-М, 1997.

 19. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. та ін. – Київ: Либідь, 2002.

 20. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия. – М.: Экономика, 2000.– –Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка