Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Тема 2. Структура національної економікиСторінка2/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.39 Mb.
#12393
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 2. Структура національної економіки


Сутність та види структурних пропорцій в економіці. Соціальна структура економіки. Структура форм власності за показниками кількості підприємств та організацій, обсягу реалізованої продукції, кількості найманих працівників. Розподіл населення за рівнем доходів. Зміни у соціальній структурі економіки за роки незалежності України.

Організаційна структура економіки. Сутність секторного поділу економіки. Структура інституційних секторів економіки.. Структура бізнесу в Україні та її основні показники. Роль малого бізнесу в ринковій економіці. Структура організаційно-правових форм господарювання. Характеристика ступеню розвитку корпоративних відносин в економіці.

Основні пропорції відтворювальної структури економіки: між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання, між споживанням основного капіталу та доданою вартістю, між споживанням та нагромадженням, між виробничими галузями та інфраструктурою. Вплив змін у відтворювальних пропорціях на економічне зростання.

Сутність пропорцій між видами економічної діяльності. Структура укрупнених видів економічної діяльності як ознака розвитку національної економіки. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності за показниками зайнятості, вартості основних засобів, валової доданої вартості.

Сутність та види регіональної структури економіки. Територіальні форми організації національної економіки та їх співвідношення. Показники регіональної структури економіки. Структурна динаміка виробництва промислової та сільськогосподарської продукції за економічними районами.

Основні структурні пропорції у зовнішньої торгівлі: між обсягами експорту та імпорту, між товарами та послугами в експортно-імпортних операціях, частка інвестиційних товарів в імпорті. Товарна структура експорту та імпорту як характеристика конкурентоспроможності національної економіки. Структурний ефект: вимірювання та використання в аналізі макроекономічної динаміки.


Основні поняття та їх визначення


Структура національної економіки – співвідношення, які відбивають взаємозалежності між окремими частинами економіки та її зв’язки із зовнішнім світом.

Соціальна структура економіки – це розподіл економіки за формами власності та за рівнем доходів населення.

Секторна структура – це розподіл економіки на сектори, між якими існують зв’язки, що пов’язані з виробництвом, розподілом і перерозподілом доходів, виробництвом товарів та послуг, реальним та фінансовим секторами, виробництвом та споживанням тощо.

Нефінансові корпорації – підприємства (юридичні особи) усіх форм власності, діяльність яких орієнтована на виробництво й реалізацію товарів і нефінансових послуг на ринку з метою отримання прибутку, та некомерційні організації, засновані різноманітними групами виробників (асоціації підприємців, торговельні палати тощо).

Фінансові корпорації – комерційні організації, що спеціалізуються на фінансово-посередницькій діяльності: кредитні установи (банки, включаючи Національний банк, фондові біржі, інвестиційні фонди, довірчі товариства, кредитні спілки тощо) та страхові компанії.

Сектор загального державного управління – органи державного управління всіх рівнів; некомерційні організації, що виробляють і надають безкоштовні або пільгові послуги індивідуального характеру у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, відпочинку, соціального забезпечення, тощо; послуги колективного характеру в галузі державного управління, оборони, шляхового та лісового господарства, сільськогосподарського обслуговування тощо.

Сектор домашніх господарств – сукупність фізичних осіб як споживачів, рахунки яких неможливо відокремити від рахунків самого домашнього господарства ні юридично ні економічно.

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства – юридичні особи та їх підрозділи, створені окремими групами домашніх господарств для забезпечення власних інтересів.

Малі підприємства – це новостворювані та діючі підприємства незалежно від форм власності, в яких середня облікова чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом НБУ.

Великі підприємства – підприємства, в яких середньо облікова чисельність працюючих перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн. євро.

Середні підприємства підприємства, які за ознаками середньої облікової чисельності працюючих та обсягу реалізованої продукції не відносяться до малих або великих.

Організаційно-правова форма господарювання – це комплекс юридичних, правових, господарчих норм, які визначають характер, умови та способи формування відносин між власниками підприємства, а також між підприємством і зовнішніми по відношенню до нього суб’єктами господарської діяльності та органами державної влади.

Унітарне підприємство – підприємство, що створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, та безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством.

Корпоративне підприємство – підприємство, що утворюється двома або більше засновниками шляхом об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності, діє на основі їх спільного управління справами, у тому числі через органи, що ними створюються, та спільної участі засновників у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Норма нагромадження – питома вага частини валового внутрішнього продукту, яка використовується на нагромадження основного та оборотного капіталу.

Інфраструктура економіки – сукупність видів економічної діяльності, які забезпечують виробництво продукції у матеріальній формі.

Вид економічної діяльності – поєднання дій людей, у результаті якого створюється продукція чи надаються послуги, що характеризуються особливістю призначення, однорідністю використаних ресурсів, спільністю технічної бази та технологічних процесів.

Регіональна структура економіки – це розподіл національної економіки за територіальними формами організації господарства.

Спеціальна (вільна) економічна зона – територія в прикордонних або інших регіонах країни, яка має особливий юридичний та економічний статус.

Територія пріоритетного розвитку – адміністративно-територіальна одиниця, яка має особливий (пільговий) режим інвестиційної діяльності, спрямований на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

Структурний ефект - вплив структурних змін в економіці на динаміку макроекономічних показників.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка