Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#721
ТипПротокол
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економікиЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

Колот А.М. ________________

« _____» ____________ 2009 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

«ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

для спеціальності 6402 «Правознавство»

освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр

всіх форм навчання
Укладач: доц. Хатнюк Н.С.

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри

правового регулювання економіки

Протокол № _____ від ____________ 2009 р.

Завідувач кафедри ___________Опришко В.Ф.
ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -методичного відділу ___________ Субіна О.О.

КИЇВ КНЕУ 2009

І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні.

 2. Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання акцизного збору в Україні.

 3. Основні характеристики податкових систем у порівнянні з зарубіжним законодавством. Поняття податкового тягаря.

 4. Поняття встановлення і введення податку, загальні підстави припинення обов'язку по його сплаті.

 5. Принципи податкового права України: поняття, система, характеристика, юридичне значення.

 6. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів, його необхідність і критерії, підходи у проекті Податкового кодексу України.

 7. Система оподаткування за законодавством України, критерії її визначення. Проблема співвідношення понять “податкової системи”, “системи оподаткування” та “системи податків”.

 8. Побудова та основні положення спеціальної частини проекту Податкового кодексу України, її проблемні аспекти.

 9. Порівняльна характеристика функцій ДПА обласного рівня та ДПІ районного рівня.

 10. Порівняльна характеристика функцій ДПА України та ДПА обласного рівня.

 11. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування.

 12. Заходи адміністративної відповідальності за податкові правопорушення, порядок та права податкових органів щодо їх застосування.

 13. Основні положення відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування за проектом Податкового кодексу України.

 14. Права податкових органів щодо обстеження приміщень, вилучення документів та усунення порушень законодавства, сфера та умови застосування.

 15. Адміністративний арешт активів: поняття, види, юридичне значення, підстави та межі застосування.

 16. Пеня у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування.

 17. Податкова застава: юридичне значення, об’єкти, порядок застосування та зупинення.

 18. Адміністративний арешт активів: юридичне значення та порядок застосування.

 19. Непрямі методи визначення суми податкових зобов’язань: поняття, підстави та порядок застосування.

 20. Правила податкового обліку, нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

 21. Система пільг щодо ПДВ. Зміст та особливості операцій, що звільнені від оподаткування.

 22. Суб’єкт оподаткування як елемент податку (податкового закону). Підхід до визначення кола суб’єктів за проектом Податкового кодексу України.

 23. Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку з доходів фізичних осіб, його основні відмінності від прибуткового податку з громадян.

 24. Податкове зобов’язання з ПДВ, його правове регулювання, правила обліку та визначення. Касовий метод обліку.

 25. Правове регулювання валових витрат, характеристика їх складу. Витрати подвійного призначення.

 26. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств з іноземних джерел.

 27. Види податкових агентів, їх юридична сутність та особливості застосування у податковому праві України.

 28. Суб’єкти нарахування податку з доходів фізичних осіб, їх поняття, види та юридичне значення.

 29. Об’єкт оподаткування прибутку підприємств, його поняття та особливості визначення.

 30. Податковий кредит з ПДВ, його поняття, юридична сутність та особливості визначення.

 31. Поняття нерезидента в податковому праві України, критерії визначення, особливості статусу та роль постійного представництва.

 32. Скоригований валовий дохід, його поняття, значення та особливості обчислення.

 33. Метод оподаткування доходів фізичних осіб, його особливості, співвідношення із принципом соціальної справедливості.

 34. Поняття загального оподатковуваного доходу фізичної особи, особливості його визначення.

 35. Суб'єкт нарахування податку з доходів фізичних осіб, його поняття, види, юридична роль.

 36. Адміністративне оскарження рішень контролюючих органів: поняття, юридичне значення, умови, порядок.

 37. Амортизаційні відрахування: поняття, види та юридичне значення.

 38. База оподаткування ПДВ, особливість поняття та методи обліку.

 39. Базовий податковий період, його поняття, правове регулювання, види, юридична сутність і значення.

 40. Безнадійний податковий борг: поняття, юридичне значення та порядок списання.

 41. Розмежування понять “податок”, “збір”, “обов’язковий платіж” за законодавством України та теорією податкового права, проблемні аспекти розмежування.

 42. Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та методи.

 43. Визначити метод обліку бази оподаткування з ПДВ.

 44. Визначити метод обліку бази оподаткування прибутку підприємств, його особливості.

 45. Визначити метод оподаткування прибутку підприємств в Україні та особливості його ставки.

 46. Відповідальність за правопорушення щодо подання податкової декларації, її особливості.

 47. Відрахування, внески і власне податки як різновиди обов'язкових платежів: поняття, порівняння, науковий та законодавчий підходи до визначення.

 48. Відстрочення податкових зобов’язань: поняття, умови, підстави та порядок надання, відмінність від розстрочення.

 49. Особливості декларування майнового стану та доходів фізичних осіб.

 50. Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика. Конституція України як джерело податкового права.

 51. ДПА обласного рівня та прирівняні до них, їх поняття, система та функції, місце в системі органів Державної податкової служби.

 52. ДПА України: поняття, система, функції та місце в системі органів Державної податкової служби.

 53. ДПІ районного рівня та прирівняні до них, їх поняття, система, функції, місце в системі Державної податкової служби.

 54. Елементи податку (податкового закону): поняття та правове значення.

 55. Апеляційне узгодження податкового зобов'язання: поняття, юридичне значення, умови, порядок.

 56. Завдання та функції органів Державної податкової служби: поняття, характеристика, співвідношення.

 57. Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на прибуток підприємств.

 58. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи, його поняття та особливості визначення.

 59. Загальні адміністративні положення проекту Податкового кодексу України, їх характеристика та проблемні питання. Поняття податкового провадження.

 60. Зміст загальних положень, побудови проекту Податкового кодексу України та його проблемні аспекти.

 61. Загальні правила встановлення, скасування та справляння щодо податків та їх елементів.

 62. Збір, мито і плата як різновиди обов'язкових платежів: поняття, порівняння, науковий та законодавчий підходи до визначення.

 63. Інститут засобів забезпечення податкового зобов'язання в податковому праві і законодавстві України.

 64. Компромісне вирішення спору в межах адміністративної апеляційної процедури: поняття, умови, порядок застосування.

 65. Контролюючі органи та органи стягнення: поняття, компетенція та співвідношення їх повноважень.

 66. Концепція презумпції винності (невинності) платника в податковому праві України.

 67. Концепція спеціального податкового законодавства в податковому праві України, її сутність та проблеми застосування.

 68. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за законодавством України.

 69. Метод обліку валових витрат, його особливості, юридичне значення.

 70. Метод оподаткування прибутку підприємств.

 71. Метод оподаткування у податку на додану вартість, його поняття та особливості.

 72. Неподання податкової декларації як правопорушення, особливості складу, заходи відповідальності.

 73. Нерезиденти з офшорним статусом та особливості оподаткування операцій з ними.

 74. Об’єкт оподаткування акцизного збору, його поняття та особливості.

 75. Об’єкт оподаткування прибутку підприємств, його поняття, правила і особливості визначення.

 76. Об’єкт та база оподаткування прибутку підприємств, їх поняття та співвідношення.

 77. Обстеження (огляд) приміщень, вилучення документів і інших предметів у податкових правовідносинах, його суб'єкти, умови застосування, юридична сутність.

 78. Обчислення податку на додану вартість, його порядок, способи та особливості.

 79. Обчислення податку на прибуток підприємств, його порядок та спосіб.

 80. Окремі види обов'язкових платежів, законодавчий та науковий підходи до їх визначення та розмежування, пов'язані з ними проблемні питання.

 81. Оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності. Особливості його правового регулювання.

 82. Оподаткування доходів фізичних осіб від продажу або обміну об'єктів рухомого майна.

 83. Оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об'єктів нерухомого майна, особливості його правового регулювання.

 84. Оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та подарунків, особливості його правового регулювання.

 85. Органи Державної податкової служби: поняття, статус, система, завдання, особливості повноважень у порівнянні з іншими контролюючими органами.

 86. Організація продажу активів платника на публічних торгах.

 87. Підстави та порядок проведення органами Державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок.

 88. Пільги з ПДВ, їх поняття, види.

 89. Платники податку з доходів фізичних осіб, їх обов'язки. Критерії резидентства фізичних осіб.

 90. Платники податку на додану вартість, особливості їх правового регулювання та особливості реєстрації.

 91. Платники та об’єкт оподаткування акцизного збору.

 92. Побудова та основні положення загальної частини проекту Податкового кодексу України, її концептуальні проблемні аспекти.

 93. Погашення і стягнення податкового зобов’язання та податкового боргу: поняття, порівняння, строки, засоби та порядок.

 94. Податки на майно і на доходи: поняття, характеристика, порівняння та місце в системі оподаткування України.

 95. Податкова декларація: поняття, види, загальні правила подання, юридичне значення.

 96. Податкова застава: поняття, юридичне значення, умови, підстави та обмеження застосування.

 97. Податкова накладна, її юридичне значення та правове регулювання.

 98. Податкова порука: поняття, юридичне значення, порядок застосування.

 99. Податкова система, науковий та законодавчий підходи до її визначення. Підхід до поняття податкової системи у проекті Податкового кодексу України.

 100. Податкова соціальна пільга, її поняття, юридична сутність та особливості застосування.

 101. Податкове зобов’язання з ПДВ, особливості його поняття та обліку.

 102. Податкове право України, його поняття, система, предмет, метод, місце в системі права.

 103. Податкове роз’яснення: поняття, юридичне значення, порядок видання, оприлюднення та оскарження.

 104. Податковий агент в акцизному зборі, його особливості, обов’язки й юридична роль. Порівняти з податковим агентом у податку з доходів фізичних осіб.

 105. Податковий борг: поняття, засоби, порядок та строки погашення і стягнення.

 106. Податковий кодекс як джерело податкового права та можливі підходи до його побудови у контексті проекту Податкового кодексу України.

 107. Податковий кредит з ПДВ, його правове регулювання, правила обліку й юридичне значення. Порівняти з податковим кредитом у податку з доходів фізичних осіб.

 108. Податковий кредит у податку з доходів фізичних осіб, його правове регулювання та правила застосування. Порівняти з податковим кредитом у ПДВ.

 109. Податковий період оподаткування прибутку підприємств, його поняття, юридична сутність, визначення, види.

 110. Податкові агенти та платники акцизного збору, їх поняття та співвідношення.

 111. Податкові агенти у податку з доходів фізичних осіб, їх обов'язки, юридична роль. Порівняти з податковими агентами в акцизному зборі.

 112. Податкові зобов’язання з ПДВ, особливості поняття та обліку.

 113. Податкові та неподаткові обов'язкові платежі, наукові та законодавчі підходи до їх визначення, проблемні аспекти.

 114. Податок у вузькому (власному) розумінні: поняття, ознаки, науковий та законодавчий підходи до визначення.

 115. Поняття конфлікту інтересів, його роль і юридичне значення в адміністративній апеляційній процедурі та в податковому праві України у цілому.

 116. Поняття об’єкта оподаткування ПДВ та його особливості.

 117. Поняття платників акцизного збору, його особливості.

 118. Поняття пов’язаної особи, його застосування в податковому праві, юридична сутність.

 119. Поняття податків у широкому і у вузькому (власному) розумінні, їх необхідність та застосування.

 120. Поняття податкового агента, його юридична сутність і роль, приклади в податковому праві України.

 121. Поняття податкового кредиту в податку з доходів фізичних осіб, його юридична сутність, особливості реалізації.

 122. Поняття податкового кредиту, його застосування в податковому праві, юридична сутність.

 123. Поняття скоригованого валового доходу, особливості його визначення.

 124. Зміст та правове регулювання амортизації.

 125. Поняття фізичної особи як нерезидента, його особливості, критерії визначення.

 126. Поняття, види та характеристика елементів податкових правовідносин

 127. Порівняльна характеристика функцій ДПА України та ДПІ районного рівня.

 128. Порядок і спосіб сплати податку з доходів фізичних осіб в Україні, його особливості.

 129. Права податкових органів щодо здійснення перевірок платників, одержання інформації, відомостей та копій документів, сфера та умови застосування.

 130. Права податкових органів: поняття, система, характеристика змісту, застосування.

 131. Правове регулювання оподаткування операцій із пов'язаними особами. Поняття пов’язаної особи та звичайної ціни.

 132. Правове регулювання оподаткування прибутку нерезидентів в Україні. Поняття резидента та нерезидента і його постійного представництва.

 133. Правове регулювання приросту (убутку) балансової вартості запасів та від'ємного значення об'єкта оподаткування у податку на прибуток підприємств.

 134. Правове регулювання фіксованого податку з громадян.

 135. Правопорушення та відповідальність, пов'язані із поданням податкової декларації.

 136. Предмет, об’єкт, база та масштаб оподаткування. Підхід до визначення об'єкта оподаткування у проекті Податкового кодексу України.

 137. Принципи у сфері оподаткування: поняття, система, характеристика.

 138. Проблемні питання визначення податку, його основних елементів, відмежування його від інших обов'язкових платежів у проекті Податкового кодексу України.

 139. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі, його зміст і юридична сутність, умови застосування, основи організації.

 140. Прямі й непрямі податки: поняття, характеристика, порівняння, місце в системі оподаткування України.

 141. Розстрочення податкових зобов'язань: поняття, умови, підстави та порядок надання, відмінність від відстрочення .

 142. Самостійне та неапеляційне узгодження податкового зобов'язання: поняття, юридичне значення, умови, порядок.

 143. Скоригований валовий дохід, його поняття, роль, особливості визначення.

 144. Сплата податку з доходів фізичних осіб, її порядок і способи.

 145. Сплата податку з доходів фізичних осіб, її порядок, способи, особливості.

 146. Способи визначення та методи обліку бази оподаткування. Приклади реалізації в окремих податках.

 147. Способи та порядок сплати податку, приклади реалізації в окремих податках.

 148. Ставка та метод оподаткування: поняття, види та взаємозв’язок Приклади реалізації в окремих податках.

 149. Строки давності у податкових зобов'язаннях: поняття, види, порядок застосування.

 150. Структура, завдання, функції та повноваження податкової міліції:

 151. Узгодження сум податкових зобов'язань: поняття, юридичне значення, види, порядок, загальна характеристика.

 152. Умови допуску посадових осіб державних податкових органів до проведення планових та позапланових виїзних перевірок.

 153. Фізична особа як резидент, її поняття та критерії визначення.

 154. Форми обов'язкової податкової звітності, податкового обліку: поняття, юридичний статус, порядок видання, подання, оскарження.

 155. Формування інститутів податкового провадження та засобів забезпечення податкового зобов'язання в податковому праві і законодавстві України.

 156. Характеристика загальних підстав та порядку примусового погашення податкового зобов'язання. Поняття бюджетного фонду.

 157. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства: поняття, види, юридичне значення, порядок застосування.

 158. Штрафні санкції, пов'язані із заниженням податкового зобов'язання.

 159. Штрафні санкції, пов'язані із затримкою сплати податку та відчуженням товарів без попереднього нарахування та сплати податку.

 160. Штрафні санкції, пов'язані із ненаданням або несвоєчасним наданням податкової декларації та відчуженням активів, що перебувають у податковій заставі.

 161. Юридичне визначення сфери податків, зборів, інших обов'язкових платежів, його необхідність, законодавчі та наукові підходи. Місце цих платежів у системі державних доходів.

 162. Представництво в податковому праві: зміст, правове регулювання та види.

 163. Законний представник платника податків: поняття та особливості правового статусу.

 164. Уповноважений представник платника податків: поняття та особливості правового статусу.

 165. Офіційний представник платника податків: поняття та особливості правового статусу.

 166. Масштаб і одиниця оподаткування, їх поняття та особливості визначення.

 167. Види об'єктів оподаткування. Методи визначення об’єкта оподаткування.

 168. Система податкових пільг, види та форми податкових пільг. Правове регулювання територіальних податкових пільг.

 169. Методи оподаткування: обчислення суми податку та визначення сум податку.

 170. Форми сплати податків і зборів: поняття та основні засади.

 171. Виникнення, зміна й припинення податкового обов’язку.

 172. Особливості погашення податкового боргу платником податків, що перебуває в державній або комунальної власності.

 173. Особливості погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника податків.

 174. Особливості погашення податкового боргу при реорганізації платника податку.

 175. Строки давнини щодо погашення податкового боргу, їх характеристика.

 176. Зміст, склад та класифікація податкових правопорушень.

 177. Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства. Заходи відповідальності за податкові правопорушення.

 178. Поняття та види подвійного оподаткування. Шляхи й методи усунення подвійного оподаткування.

 179. Місце митних платежів у системі податків і зборів України. Система митних платежів.

 180. Місце податку із власників транспортних засобів у системі податків і зборів України.

 181. Місце податку на промисел у податковій системі України.

 182. Місцева податкова система й принципи її формування.

 183. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів.

 184. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

 185. Плата за спеціальне використання лісових та водних ресурсів.

 186. Плата за спеціальне використання надр при видобутку корисних копалин та інших природних ресурсів.

 187. Соціальні збори компенсаційного характеру: загальна характеристика та особливості.

 188. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Сплата пенсійних внесків з окремих видів господарських операцій.

 189. Податкове планування і прогнозування: поняття та зміст.

 190. Види і форми реалізації податкової політики.

 191. Фіскально-регулюючі аспекти податкової політики. Ефективність та дієвість реалізації податкової політики.

 192. Єдиний податок: нормативна база та основні харак­теристики.

ІІ. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

На іспит з дисципліни «Податкове право» виносяться наступні типові завдання:а) Питання суто теоретичного характеру;

Приклади.

 1. Податкове право, його предмет і метод.

 2. Поняття та елементи податкових правовідносин.

 3. Суб’єкти податкових правовідносин.

б) Питання, які ґрунтуються на основних положеннях чинного податкового законодавства (складають більшість серед екзаменаційних питань);

Приклади.

 1. Поняття об’єкта оподаткування ПДВ та його особливості.

 2. Поняття платників акцизного збору, його особливості.

 3. Поняття пов’язаної особи, його застосування в податковому праві, юридична сутність.

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка