Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»Сторінка2/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності

Правове регулювання суспільних відносин як вид соціального регулювання. Поняття, необхідність та види соціального регулювання суспільних відносин. Соціальні та технічні норми: їх поняття та співвідношення. Види соціальних норм. Співвідношення юридичних норм з іншими видами соціальних норм (нормами моралі, звичаями, релігійними нормами, корпоративними норми). Поняття та види правового суспільних відносин. Межі правового регулювання суспільних відносин. Способи, методи та типи правового регулювання суспільних відносин. Стадії правового регулювання суспільних відносин. Нормотворча діяльність як перша стадія правового регулювання суспільних відносин.

Нормотворча діяльність як вид юридичної діяльності. Поняття нормотворчої діяльності (нормотворчості) та її ознаки. “Нормотворчість”, “правотворчість” та “законотворчість” як правові явища та їх співвідношення. Відмінність нормотворчості від нормоутворення.

Суб’єкти нормотворчої діяльності. Нормотворча компетенція.

Результат нормотворчої діяльності. Форма (джерело) права як спосіб зовнішнього прояву юридичних норм. Види форм права.

Принципи нормотворчості: гуманізм, демократизм, гласність, законність, науковість, системність, техніко-юридична досконалість, професіоналізм.

Функції нормотворчої діяльності.

Нормотворчий процес. Стадії нормотворчого процесу.

Види нормотворчої діяльності: за юридичною силою нормативно-правових актів; за суб’єктами нормотворчості; за способом формування норм права.

Систематизація законодавства: поняття та способи. Консолідація та кодифікація як види нормотворчої діяльності.

Планування нормотворчої діяльності, його види.

Правове регулювання нормотворчої діяльності.

Лобіюванняв нормотворчій діяльності.

Право як об’єкт державної політики. Правова політика.


Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні

Поняття та ознаки нормативно-правових актів. Відмінність нормативно-правових актів від інших видів правових актів.

Підходи до визначення поняття “законодавство”. Система законодавства: поняття та структура.

Класифікація нормативно-правових актів. Закони та підзаконні нормативно-правові акти. Види законів за їх значенням і місцем в системі законодавства. Види підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами нормотворчості.

Система нормативно-правових актів України.

Чинність та дія нормативно-правових актів: співвідношення понять. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.


Тема 3. Нормотворча техніка

Нормотворча техніка як вид юридичної техніки. Поняття нормотворча техніка, її форми та види.

Мовна форма нормотворчої техніки. Офіційно-документальний стиль та його основні риси. Термінологія нормативно-правових актів.

Логічна форма нормотворчої техніки. Загальні логічні вимоги до текстів нормативно-правових актів.

Структура нормативно-правових актів, її основні елементи. Реквізити нормативно-правових актів

Проблема співвідношення юридичної норми та статті нормативно-правового акта. Поняття та структура юридичної норми. Класифікація структурних елементів юридичної норми.

Нормативна побудова як метод викладення юридичних норм у формі правових положень нормативно-правового акта. Правові положення та їх види.

Юридична конструкція. Галузева типізація.

Прийоми формулювання правових положень: прийоми визначення понять через перерахування та через рід і видову відмінність; прийом класифікації понять; прийом “підміни понять”; оціночні поняття; юридичні презумпції та фікції.

Прийоми встановлення зв’язків між правовими положеннями: прийоми посилання та відсилання; прийом повторення (відтворення) правових положень.

Правове регулювання нормотворчої техніки.
Тема 4. Правотворчі помилки

Правотворчі помилки: поняття та причини їх виникнення.

Види правотворчих помилок: змістовні та техніко-юридичні.

Попередження, виявлеяння, виправлення (усунення)та подолання правотворчих помилок в нормативно-правових актах.

Колізії у нормативно-правових актах, їх види (ієрархічні, темпоральні, змістовні). Способи їх подолання.

Прогалини у нормативно-правових актах. Способи їх усунення та подолання.
Тема 5. Експертиза проектів нормативно-правових актів

Поняття експертизи проектів нормативно-правових актів, її види.

Правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Особливості наукової правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Експертиза проектів нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire.

Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів.

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

Спеціальні експертизи нормативно-правових актів: екологічна, науково-технічна, фінансово-економічна.


Тема 6.Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Поняття адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Правові та організаційні засади адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Особливості розгляду законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 7. Законодавчий процес

“Широке” та” вузьке” розуміння законодавчого процесу: співвідношення понять.

Концепція законопроекту.

Підготовка тексту законопроекту. Структура законодавчого акта.

Стадії законодавчого процесу: законодавча ініціатива, попередній розгляд законопроекту у парламентських комітетах, розгляд та прийняття законопроекту на пленарних засіданнях парламенту, підписання та оприлюднення (промульгація) закону. Право вето.

Прийняття законів всеукраїнським референдумом.

Особливості прийняття окремих видів законодавчих актів: закони про внесення змін до Конституції України; закони про Державний бюджет України; закони про ратифікацію (денонсацію) міжнародних договорів; закони про внесення змін до законодавчих актів, кодекси.

Правове регулювання законодавчої діяльності.


Тема 8. Підзаконна нормотворчість органів державної влади

Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України.

Нормотворчість Президента України. Поняття контрасигнації.

Нормотворчість Кабінету Міністрів України. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК.

Нормотворча діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (відомча нормотворчість). Правила підготовки відомчих нормативно-правових актів.

Нормотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади.

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.

Особливості прийняття регуляторних нормативно-правових актів.
Тема 9. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної нормотворчості

Поняття, ознаки та види локальної нормотворчості.

Муніципальна нормотворчість. Нормотворчість органів місцевого самоврядування.

Корпоративна нормотворчість. Нормотворчість громадських об’єднань. Статут громадського об'єднання. Нормотворчість політичних партій. Статут політичної партії. Нормотворчість підприємств, установ, організацій. Установчі документи суб’єкта господарювання.

Нормотворчість трудових колективів підприємств, установ організацій. Колективний договір.

4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬКаталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка