Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Теми рефератів із вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”Сторінка6/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Теми рефератів
із вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”Реферат (від лат. refere – доповідати, повідомлювати) - доповідь на задану тему, в якій викладається сутність питання. Обсяг реферату - не більше 15 аркушів формату А-4. Сторінки обмежуються полями: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє та нижнє — 20 мм. Шрифт, що використовується — TimesNewRoman, розмір кегля — 14 з інтервалом 1,5. Реферат має містити: 1) титульну сторінку; 2) основну частину, в якій аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють відповідний вид нормотворчої діяльності, розкриваються особливості цього виду нормотворчої діяльності; 3) список використаних джерел.


 1. Законодавча процедура.

 2. Прийняття законодавчих актів всеукраїнським референдумом.

 3. Особливості прийняття законів про внесення змін до Конституції України.

 4. Особливості прийняття законів про Державний бюджет України на поточний рік.

 5. Особливості прийняття законів про ратифікацію (денонсацію) міжнародних договорів.

 6. Особливості прийняття законів про внесення змін до законодавчих актів.

 7. Особливості прийняття кодифікованих законодавчих актів (кодексів).

 8. Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України.

 9. Нормотворчість Президента України.

 10. Нормотворчість Кабінету Міністрів України.

 11. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

 12. Нормотворча діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (відомча нормотворчість).

 13. Нормотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади.

 14. Нормотворчість органів місцевого самоврядування (муніципальна нормотворчість).

 15. Нормотворчістьгромадських об’єднань.

 16. Нормотворчість політичних партій.

 17. Нормотворчість підприємств, установ, організацій.

 18. Нормотворчість трудових колективів підприємств, установ організацій.

 19. Особливості прийняття регуляторних нормативно-правових актів.Теми для підготовки презентацій
з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”Презентація (від лат. praesento - представлення) - компактне та наочне викладення матеріалу за заданою тематикою. Презентація має бути підготовлена як поєднання тексту, таблиць, схем, графічних зображень тощо. Основними вимогами до змісту презентації є стислість та лаконічність викладення матеріалу, максимальна інформативність тексту, ретельно структурована інформація. Кожен слайд презентації має відображати одну думку та бути логічно завершеним. Презентація повинна містити не більше 10 слайдів. Для захисту підготовленої презентації її необхідно роздрукувати.
Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності

1. Поняття, необхідність та види соціального регулювання суспільних відносин.

2. Соціальні та технічні норми: їх поняття та співвідношення.

3. Співвідношення юридичних норм з іншими видами соціальних норм (нормами моралі, звичаями, релігійними нормами, корпоративними норми).

4. Поняття, види, межі,способи, методи та типи правового регулювання суспільних відносин.

5. Стадії правового регулювання суспільних відносин. Нормотворча діяльність як перша стадія правового регулювання суспільних відносин.

6. “Нормотворчість”, “правотворчість” та “законотворчість” як правові явища та їх співвідношення. Відмінність нормотворчості від нормоутворення.

7. Планування нормотворчої діяльності, його види.

8. Правове регулювання нормотворчої діяльності.

9. Лобіюванняв нормотворчій діяльності.

10. Право як об’єкт державної політики (правова політика).
Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні

1. Відмінність нормативно-правових актів від інших видів правових актів.

2. Види законів за їх значенням і місцем в системі законодавства.

3. Види підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами нормотворчості.

4. Система нормативно-правових актів України.
Тема 3. Нормотворча техніка

1. Поняття та структура юридичної норми.Класифікація структурних елементів юридичної норми.

2. Проблема співвідношення юридичної норми та статті нормативно-правового акта.

3. Правові положення та їх види.

4. Попередження, виявлення, подолання та виправлення правотворчих помилок в законодавствіУкраїни.
Тема 4. Правотворчі помилки

Правовий нігілізмякпсихологічнийчинник зниженняефективностінормправа.

Проблема підвищення якості та ефективності законодавства.

Тема 5. Експертиза проектів нормативно-правових актів

1. Обов’язкові види експертизи проектів нормативно-правових актів за законодавством України та їх особливості.

2. Правова експертиза проектів нормативно-правових актів.Особливості наукової правової експертизи проектів нормативно-правових актів.
Тема 6.Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Характеристика Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (затверджена Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV (з наступними змінами).

2. Характеристика Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р.

3. Характеристика Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 15.10.2004 р. № 1365 (із змінами)


Тема 7.Законодавчий процес

1. Особливості прийняття конституційних законів.

2. Особливості прийняття закону про Державний бюджет України на поточний рік.

3. Особливості прийняття законів про ратифікацію (денонсацію) міжнародних договорів.

4. Особливості прийняття законів про внесення змін до законодавчих актів.

5. Особливості прийняття кодексів.

6. Особливості прийняття законів всеукраїнським референдумом.
Тема 8. Підзаконна нормотворчість органів державної влади

1. Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК.

2. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

3. Правила підготовки відомчих нормативно-правових актів.


Тема 9. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної нормотворчості

1. Статут громадського об’єднання.

2. Статут політичної партії.

3. Установчі документи суб’єкта господарювання.

4. Колективний договір.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка