Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»Сторінка9/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Порядок ліквідації академічних заборгованостей. Академічною заборгованістю(академзаборгованістю) вважається заборгованість, що виникла в студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань.

Студенти зобов’язані ліквідувати академічну заборгованість з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” відповідно до “Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів КНЕУ за результатами підсумкового контролю знань (Ухвала ВР Університету (протокол №5 від 09.02.2012 р.).

З вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю знань (залік).

Студенти, які за результатами поточного контролю знань одержали «не зараховано», зобов’язані написати заяву декану на перескладання заліку викладачу.Якщо студент не пересклав залік викладачу, він зобов’язаний написати мотивовану заяву декану на повторне перескладання заліку комісії, яка створюється деканом факультету.

6.3. Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми з з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” та виносяться на залікЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1:

 1. Поняття та ознаки нормотворчої діяльності.

 2. Суб’єкти нормотворчої діяльності. Нормотворча компетенція.

 3. Результат нормотворчої діяльності.

 4. Принципи нормотворчості.

 5. Функції нормотворчої діяльності.

 6. Систематизація законодавства: поняття, форми, види.

 7. Нормотворчий процес та його стадії.

 8. Види нормотворчої діяльності.

 9. Систематизація законодавства: поняття, форми.

 10. Консолідація та кодифікація як види нормотворчої діяльності.

 11. Поняття та ознаки нормативно-правових актів.

 12. Підходи до визначення поняття “законодавство”.

 13. Система законодавства: поняття та структура.

 14. Закони та підзаконні нормативно-правові акти.

 15. Види законів за їх значенням і місцем в системі законодавства.

 16. Види підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами нормотворчості.

 17. Чинність та дія нормативно-правових актів: співвідношення понять.

 18. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

 19. Поняття нормотворча техніка, її форми та види.

 20. Офіційно-документальний стиль нормативно-правових актів та його основні риси.

 21. Термінологія нормативно-правових актів.

 22. Структура нормативно-правових актів.

 23. Нормативна побудова як метод нормотворчої техніки.

 24. Співвідношення юридичної норми та статті нормативно-правового акта.

 25. Юридична конструкція як метод нормотворчої техніки.

 26. Галузева типізація як метод нормотворчої техніки.

 27. Правові положення та їх види.

 28. Прийоми визначення понять через перерахування та через рід і видову відмінність.

 29. Прийом класифікації понять.

 30. Прийом “підміни понять”.

 31. Використання оціночних понять.

 32. Юридичні презумпції та фікції як прийоми нормотворчої техніки.

 33. Прийоми встановлення зв’язків між правовими положеннями.

 34. Поняття та види правотворчих помилок.

 35. Попередження, виявлеяння та виправлення правотворчих помилок в законодавстві України.

 36. Поняття експертизи проектів нормативно-правових актів.

 37. Основні види експертиз проектів нормативно-правових актів та їх особливості.

 38. Поняття та пріоритетні сфери адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 39. Правові та організаційні засади адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 40. Особливості розгляду законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2:

 1. “Широке” та” вузьке” розуміння законодавчого процесу: співвідношення понять.

 2. Концепція проекту законодавчого акта.

 3. Структура законодавчого акта.

 4. Стадії законодавчого процесу.

 5. Право вето Президента України.

 6. Прийняття законів всеукраїнським референдумом.

 7. Особливості прийняття закону про внесення змін до Конституції України.

 8. Особливості прийняття закону про Державний бюджет України на поточний рік.

 9. Особливості прийняття законів про ратифікацію (денонсацію) міжнародних договорів.

 10. Особливості прийняття законів про внесення змін до законодавчих актів.

 11. Особливості прийняття кодифікованих законодавчих актів (кодексів).

 12. Правове регулювання законодавчої діяльності.

 13. Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України.

 14. Нормотворчість Президента України. Поняття контрасигнації.

 15. Нормотворчість Кабінету Міністрів України.

 16. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

 17. Нормотворча діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (відомча нормотворчість).

 18. Правила підготовки відомчих нормативно-правових актів.

 19. Нормотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади.

 20. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.

 21. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.

 22. Особливості прийняття регуляторних нормативно-правових актів.

 23. Поняття, ознаки та види локальної нормотворчості.

 24. Муніципальна нормотворчість.

 25. Нормотворчість громадських об’єднань. Статут громадського об'єднання.

 26. Нормотворчість політичних партій. Статут політичної партії.

 27. Нормотворчість підприємств, установ, організацій. Установчі документи суб’єкта господарювання.

 28. Нормотворчість трудових колективів підприємств, установ організацій. Колективний договір.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка