Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»Сторінка1/12
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної

роботи ____________ А.М. Колот
«___» ___________ 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Менеджмент та адміністрування»

спеціальність 6601/1 «Менеджмент»

спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ Д.Г. Лук’яненко

Начальник навчально-методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016


Вступ
Потреба у вивчені науки «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» обумовлена тим, що формування ринкової економічної системи в Україні потребує її інтегрування до світового економічного простору. Це можливо лише за умов створення високоефективного механізму функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, належної підготовки фахівців у цій галузі.

Метою курсу є отримання студентами знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), а також придбання навичок їх практичного використання.

Головними завданнями курсу є:

 • розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;

 • вивчення видів та форм зовнішньоекономічної діяльності, регуляторних процесів;

 • усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішньому ринку;

 • вивчення принципів укладання та виконання угод;

 • набуття практичних навичок з дослідження зовнішньоекономічних ринків, аргументація та прийняття рішень про вихід на зовнішні ринки з використанням однієї з форм виходу.

Предметом курсу є:розгляд зовнішньоекономічних зв’язків України в сфері виробництва, розподілу, обміну, споживання та механізму їх функціонування.

Місце дисципліни у зв’язку з іншими дисциплінами

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної науки

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану науку

основи економічної теорії;

інноваційний менеджмент;

економіка підприємства;

інвестиційний менеджмент;

макроекономіка;

фінансово-економічний аналіз підприємства.

мікроекономіка;
міжнародна економіка;
менеджмент;
маркетинг.

Дисципліна спрямована на формування у студентів наступних професійних компетенцій та навичок:

Ключові інструментальні компетенції:

 • Здатність до аналітичної діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, основних її видів;

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі навчання;

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел;

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office (PowerPoint, Excel) при підготовці доповіді з презентацією, робота з програмним комплексом MD Office);

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) щодо міжнародної економічної діяльності України;

 • Розв’язання проблем (виокремлення проблем, їх причин, наслідків і шляхів вирішення на різних рівнях зовнішньоекономічної діяльності України).

Ключові міжособистісні компетенції:

 • Здатність до критики та самокритики під час аудиторної роботи;

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час аудиторної роботи;

 • Формування професійної та громадянської етики.

Ключові системні компетенції:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо оволодіння методиками проведення аналізу вибору найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземними контрагентами;

 • Здатність до аналізу ефективності діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • Здатність працювати самостійно при вивченні тем з зовнішньоекономічної діяльності України;

 • Лідерські якості;

 • Планування і управління проектами;

 • Ініціативність та дух підприємництва;

 • Турбота про якість фахової підготовки;

 • Бажання досягти успіху.

Глобальні компетенції:

- Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку;

- Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

- Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

- Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Спеціальні (фахові) компетенції


 • Засвоїти економічну сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та його особливості в умовах глобалізації світової економіки; види, етапи здійснення й особливості реалізації зовнішньоекономічних операцій суб'єктів ЗЕД України;

 • Сформувати цілісну уяву про процеси у сфері ЗЕД;

 • Укладати зовнішньоекономічні контракти згідно з діючою нормативно-правовою базою.

 • За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні міжнародній державній економічній політиці;

 • Використовувати основні положення законодавства України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • Визначити види та методи регулювання ЗЕД, процедуру митного оформлення товарів; види транспортування товарів; міжнародні правила «Інкотермс 2010»; види здійснення міжнародних розрахунків; структуру зовнішньоекономічного контракту; методи та способи визначення ефективності укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому;

 • Ураховувати специфіку механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в Україні на сучасному етапі;

 • Застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

 • Враховувати специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; розраховувати показники ефективності зовнішньої торгівлі;

 • Організувати роботу підприємства-суб'єкта ЗЕД України з митницею;

 • За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;

Наприкінці курсу студенти складають іспит.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка