Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ Колот А.М.
«____» __________ 2016 р.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «Економіка»

спеціалізація (освітня програма)

«Економіка агропромислових формувань»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри економіки АПФ ___________ С.І. Дем’яненко

Начальник навчально-

методичного відділу _____________ Т.В. Гуть

Київ – КНЕУ- 2016


Укладач: Чабан В.Г., к.е.н., професор
Зміст

 1. Вступ…………………………………………………………………………………………3

 2. Тематичний план науки…………………………………………………….……………..4

 3. Зміст науки за темами…………..…………………………………………………………5

 4. План занять:………………………………………………………………………………..8

4.1. Плани практичних занять для студентів очної форми навчання………………..11

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання…………….17

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період………………………………………………………………………………………25

 1. Самостійна робота студентів……………………………………………………….……26

 2. Поточний і підсумковий контроль знань…………………………………………….….30

6.1. Очна форма навчання:………………………………….………………………….…30

- Карта самостійної роботи студента…………………………………………….…35

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки…………………….….36

6.2. Заочна форма навчання:…………………………………………………….…….…34

- Карта самостійної роботи студента……………………………………………….34

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки………………………..42

6.3. Приклади типових завдань. що виносяться на екзамен………………………………….37

6.4. Зразок екзаменаційного білета………………………………………………………………40

7. Рекомендована література (основна і додаткова)………………………………………….411. ВСТУП

Мета науки – формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Завдання науки – вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.

Предметом науки є теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності підприємства.

По завершенню вивчення дисципліни студент повинен знати: • сутність основних категорій, понять і термінів, що притаманні даній дисципліні;

 • законодавчо-нормативну базу, що регулює весь спектр інноваційної діяльності;

 • інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;

 • особливості розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі України;

 • методи управління інноваційними процесами;

 • особливості створення інноваційних підприємств;

 • методи планування, мотивації та стимулювання інноваційної діяльності;

 • особливості створення інновацій і формування попиту на них;

 • сутність, завдання і складові інноваційної політики підприємства;

 • особливості фінансування інноваційної діяльності;

 • принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності;

 • сутність і завдання державної інноваційної політики.

Студент повинен вміти:

 • оцінювати інноваційний потенціал підприємства;

 • здійснювати економічну оцінку нововведень;

 • оцінювати інноваційний ризик та застосовувати методи його зниження;

 • здійснювати експертизу інноваційних проектів;

 • застосовувати методи планування, мотивації та стимулювання інноваційної діяльності;

 • оцінювати ефективність управлінських рішень стосовно вибору напрямів і варіантів інноваційного розвитку підприємств;

 • оцінювати джерела фінансування інноваційних програм та проектів;

 • застосовувати методику впровадження альтернативних технологічних варіантів.

Наука пов’язана з іншими дисциплінами підготовки бакалаврів, а саме: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси», «Проектний аналіз»

2. Тематичний план НАУКИ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва теми

Форма навчання

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції


Практичні

Індивідуальні


Контактні заняття

Індивідуальні
Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

1

2

1

3

1

1

5

Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

1

2

1

5

1

2

7

Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

1

2

1

5

1

1

7

Тема 4. Інноваційна політика підприємства

2

4

1

5

2

2

7

Тема 5. Управління інноваційними процесами

1

2

1

5

1

1

7

Тема 6. Організаційні форми інноваційної діяльності

1

2

1

5

1

1

7

Тема 7. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

1

2

1

3

1

1

7

Тема 8. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

1

2

1

5

1

1

7

Тема 9. Фінансування інноваційної діяльності

2

2

1

5

1

2

7

Тема 10. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства


2

2

1

5

1

2

7

Тема 11. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

1

2

1

5

1

2

7

Тема 12. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

2

4

1

5

2

2

7

Модульний контроль

4

2

Підсумковий контроль

4

4

ВСЬОГО

16

32

12

56

16

18

82

Годин

120

120

Кредитів

4

4Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка