Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара


) У харчуванні дитячих колективів заборонено використовуватиСторінка19/19
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.09 Mb.
#64827
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

112) У харчуванні дитячих колективів заборонено використовувати:

а) макарони з м'ясним фаршем

б) паштети

в) млинчики з м'ясом

г) яєчню-яєчню

113) Для виробництва продуктів дитячого харчування для дітей дошкільного і шкільного віку не використовуються наступні види сировини:

а) м'ясо, піддане повторному заморожуванню

б) м'ясо жілованне заморожене з терміном придатності більше 6 місяців

в) субпродукти, за винятком печінки, серця, язика

г) м'ясо з високою масовою часткою жирової тканини

д) м'ясо з високою масовою часткою сполучної тканини114) Для забезпечення фізіологічного рівня потрапляння в організм дітей і підлітків йоду в регіонах, дефіцитних по йоду, слід передбачати:

а) регулярне включення в раціон морепродуктів

б) використання йодованої солі

в) збагачення йодом харчових продуктів, вживаних для харчування дітей і підлітків115) При організації додаткового харчування в школах (вільний продаж в буфетах) рекомендується використовувати наступні напої в індивідуальній споживчій упаковці:

а) вода питна бутильована негазована

б) соки плодові і овочеві натуральні

в) молоко стерилізоване

г) кисломолочні напої з життєздатною мікрофлорою

116) При організації додаткового харчування в школах (вільний продаж в буфетах) рекомендується використовувати наступні продукти:

а) вироби сирні з жирністю не більше 9%

б) суміші типу «мюслі»

117) При організації харчування дітей і підлітків рекомендується використовувати продукти, збагачені:

а) вітамінами

б) залізом

в) кальцієм, магнієм

г) йодом

д) харчовими волокнами118) Видача розпоряджень, що стосуються санітарно-епідеміологічного благополуччя дитячого населення, здійснюється:

а) фахівцями територіальних органів санітарного нагляду

б) адміністрацією території

119) Видача санітарно-епідеміологічних висновків на предмети дитячого ужитку здійснюється:

а) фахівцями територіальних органів санітарного нагляду

б) адміністрацією території

120) При лікарському огляді дитини за участю фахівців хронічних захворювань і морфофункційних відхилень не виявлено. Фізичний і психічний розвиток відповідає віку, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, переніс 2 ГРВІ, вітряну віспу. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1 б) 2 в) 3Варіант 13
121) Проведення лабораторних і інструментальних досліджень при санітарно-епідеміологічній експертизі предметів дитячого ужитку здійснюється:

а) співробітниками державних установ «Центр гігієни і епідеміології» б) відділи СЕС122) Виробничий контроль дотримання санітарних правил і нормативів в установах для дітей і підлітків організовується:

а) керівниками установ для дітей і підлітків б) лікарямі СЕС123) Відповідно до закону «Про санітарно-епідеміологічне забезпечення населення» працівникам установ для дітей і підлітків необхідно:

а) проходження попередніх і періодичних медичних оглядів

б) внесення даних про проходження медичних оглядів в особисті медичні книжки

в) проходження гігієнічного навчання і атестації124) Підставами для проведення санітарно-епідеміологічного обстеження установ для дітей і підлітків є:

а) план проведення заходів щодо контролю територіального відділу СЕС виконання санітарного законодавства

б) аварійні ситуації, масові захворювання дітей і підлітків в установі

в) звернення керівництва дитячої установи

г) скарги населення на порушення умов навчання і виховання дітей і підлітків

д) контроль виконання розпоряджень про усунення раніше виявлених порушень санітарного законодавства125) До елементів системи управління станом здоров'я дітей і підлітків у зв'язку з умовами місця існування відносяться:

а) збір, обробка і аналіз інформації про стан здоров'я у зв'язку з умовами місця існування

б) поглиблене вивчення чинників місця існування і стану здоров'я

в) виявлення кількісних залежностей між чинниками місця існування і характеристиками здоров'я

г) розробка і реалізація заходів щодо оздоровлення місця існування

д) перевірка ефективності ухвалених рішень126) Заходи в рамках соціально-гігієнічного моніторингу відносно дитячого і підліткового населення проводяться:

а) органами і установами, уповноваженими здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд

б) органами виконавчої влади

в) органами місцевого самоврядування127) В даний час існують окремі санітарні правила для наступних типів оздоровчих установ для дітей:

а) заміських стаціонарних установ відпочинку і оздоровлення

б) оздоровчих установ з денним перебуванням дітей в період канікул

в) таборів праці і відпочинку г) дитячих санаторіїв128) Для відкриття заміської стаціонарної установи відпочинку і оздоровлення дітей необхідні наступні документи:

а) санітарно-епідеміологічний висновок про відповідність установи санітарним правилам і нормативам

б) медичні документи про стан здоров'я дітей

в) зведення про відсутність контактів дітей і співробітників з інфекційними хворими

г) особисті медичні книжки співробітників з вказівкою термінів проходження медичних оглядів і гігієнічного навчання

129) Оцінка ефективності літньої оздоровчої роботи в заміських стаціонарних установах відпочинку і оздоровлення дітей проводиться за наступними показниками:

а) динаміці маси тіла б) динаміці м'язової сили рук130) При лікарському огляді дитини за участю фахівців діагностований хронічний гастрит у стадії загострення. Фізичний розвиток відстає від віку, дисгармонійне за рахунок дефіциту маси тіла. Психічний розвиток відповідає віку, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, переніс 3 ГРВІ, парагрип. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1-й б) 2 – й в) 3 – й г) 4 - й


Варіант 14
131) Основни принципи медичного забезпечення дітей і підлітків є:

а) систематичне спостереження за станом здоров'я і фізичним розвитком дітей

б) принцип етапного лікування захворювань

в) принцип диспансерного методу спостереження дітей132) Основні етапи профілактичних оглядів дітей і підлітків:

а) долікарський етап з використанням ськрінінг-тестів

б) лікарський етап

в) спеціалізований етап133) Комплексне оздоровлення дітей в освітніх установах для дітей і підлітків передбачає:

а) організацію тренування апарату акомодації дітей з міопією і передміопією

б) фізіотерапевтичне лікування дітей із захворюваннями носоглотки

в) організацію занять ЛФК для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату

г) щадне харчування, вітаміно- і фітотерапію для дітей із захворюваннями нирок і органів травлення

134) Форми виховання дітей сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, що полегшують надалі їх адаптацію в дорослому житті:

а) виховання в дитячому будинку сімейного типу

б) усиновлення, опіка

в) патронат135) До особливостей організації гігієнічного виховання дітей і підлітків відносяться:

а) використання ігрових форм

б) участь старших дітей в роботі по гігієнічному вихованню молодших

в) викладання на уроках в освітніх установах основ гігієни136) В даний час існують окремі санітарно-епідеміологічні правила для наступних типів установ для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків:

а) шкіл-інтернатів і дитячих будинків

б) установ соціальної реабілітації

137) Біологічний возраст-ето:

а) сукупність морфофункційних властивостей організму, залежних від індивідуального темпу зростання і розвитку

б) стан шкіри обличчя

138) Однородная статистична сукупність даних для розрахунку стандартів фізичного розвитку відбирається по наступних ознаках:

а) вік, стать.

б) етнічна група, місце проживання.

в) здоров'я.139) Метод оцінки фізичного розвитку, при якому якнайповніше враховується взаємозв'язок довжини тіла, маси тіла і обводів грудної клітки:

а) метод розподілу чисельності поєднання ознак

б) центильни таблици

140) При лікарському огляді дитини за участю фахівців хронічних захворювань і морфофункційних відхилень не виявлено. Фізичний і психічний розвиток соответ зросту, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, переніс 3 ГРВІ, гостру катаральну ангіну. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1-й б) 2-й в) 3 – й


Варіант 15
141) У складі групового осередку дошкільних освітніх установ повинні передбачатися:

а) роздягальня.

б) групова з буфетной.

в) туалетна.

д) відпочивальня.

142) При тривалій роботі з ПЕОМ найбільш виражені зміни у дітей і підлітків наголошуються в змозі:

а) зорового аналізатора.

б) рухового розладу.

в) порушення функції ЦНС.143) Основними критеріями гігієнічної класифікації одягу є:

а) площа безпосереднього контакту з шкірою

б) вік користувача

в) тривалість «безперервної шкарпетки»144) Визначення шкіряно-дратівливої дії проводиться для:

а) пластилін, глина для ліплення

б) фарб, що наносяться пальцями

145) Для вивчення розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку слід використовувати:

а) коректурну фігурну пробу.

б) таблиці Роршаха.

в) тести.146) Свідченням на початок фізкультурних хвилин на уроці є:

а) поява первинних ознак стомлення у більшості учнів

б) з ранку

147) У другу зміну санітарними правилами заборонена організація занять для учнів:

а) 1 класів

б) класів компенсуючого навчання

в) 5 класів

г) 11 класів

148) До заходів профілактики екзаменаційного стресу відносяться:

а) виключення ситуації дефіциту часу на іспиті

б) зниження чинника несподіванки в змісті, формах іспитів і критеріях його оцінки

в) моделювання екзаменаційних ситуацій в процесі навчання

г) навчання студентів психогігієні підготовки і складання іспитів

149) Переведення із спеціальної медичної групи в підготовчу здійснюється на підставі:

а) перебіг основного захворювання

б) результатів функціональних проб

150) При лікарському огляді дитини за участю фахівців діагностована плоскостопість. Фізичний і психічний розвиток відповідає віку, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, переніс 3 ГРВІ, парагрип. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1-й


б) 2-й

в) 3-й


Варіант 16
151) При лікарському огляді дитини за участю фахівців діагностована бронхіальна астма у стадії клінічної і лабораторної ремісії. Фізичний і психічний розвиток відповідає віку, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, переніс 2 ГРВІ. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1-й б) 2-й в) 3-й152) Для визначення довжини в антропометричних дослідженнях у дітей і підлітків використовується:

а) дінамометр б) антропометр в) курвіметр153) Для вимірювання обводів тіла в антропометричних дослідженнях у дітей і підлітків використовується:

а) дінамометр б) антропометр в) толстотний циркуль154) Загальною закономірністю зміни ступеню впливу біологічних і соціальних чинників на нервово-психічний розвиток дитини є:

а) зменшення впливу біологічних і збільшення впливу соціальних чинників з віком б) збільшення впливу біологічних і зменшення впливу соціальних чинників155) Основні групи з теорії акселерації:

а) генетична

б) фізико-хімічна

в) теорія комплексу чинників умов життя156) Чинники, сприяючі розвитку екологічно обумовленої патології у дітей і підлітків:

а) спадкова схильність

б) наявність морфофункційних відхилень і хронічних захворювань

в) порушення режиму дня, рухової активності, харчування

г) неблагополучний статус сім'ї

д) клімато-географічні і геохімічні особливості регіону157) Закономірності зростання і розвитку організму дітей:

а) нерівномірність зростання і розвитку

в) гетерохронность зростання і розвитку

г) статевий диморфізм

д) обумовленість зростання і розвитку спадковими і средовимі чинниками

158) Вікова періодизація:

а) необхідна для організації освітньо-виховної діяльності дітей різного віку

б) необхідна для визначення віку надходження дитини до дитячої установи, початку трудової діяльності

в) необхідна для гігієнічного нормування чинників навколишнього середовища

г) базується на нерівномірності зростання і розвитку

159) Біологічний вік можна встановити за наступними даними:

а) довжині тіла і її погодової надбавці

б) розвитку вторинних статевих ознак

в) наявності точок окостеніння

г) числу постійних зубів

160) Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дітей дозволяє:

а) врахувати гетероморфность і гетерохронность розвитку

б) врахувати своєчасність фізичного розвитку

в) проводити взаємозв'язану оцінку довжини і маси тіла


Варіант 17
161) Прояви статевого диморфізму:

а) раніший початок статевого дозрівання у дівчаток

б) раніше завершення процесів зростання у дівчаток

в) подвійне перехрещення ростових кривих162) Для порівняльної оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків доцільно

використовувати:

а) число дітей з біологічним віком, відповідним паспорту

б) число дітей з гармонійним морфофункційним станом

163) Оцінка фізичного розвитку дитини по комплексній схемі має значення для:

а) призначення індивідуальних рекомендацій по профілактиці і лікуванню захворювань

б) індивідуального нормування фізичного і розумового навантаження

в) оцінки стану здоров'я колективу і його динаміки

г) виділення групи риски розвитку захворювання

д) оцінки стану здоров'я індивідуума і його динаміки164) При аналізі стану здоров'я дітей і підлітків порівнювані популяції мають бути однорідні по:

а) статі. б) зросту165) Основні групи чинників, що впливають на розвиток і стан здоров'я дітей і підлітків:

а) соціальні і спосіб життя

б) біологічні

в) стани навколишнього середовища

г) стани медико-санітарної допомоги

166) Для вимірювання товщини шкіряно-жирової складки тіла в антропометричних дослідженнях у дітей і підлітків використовується:

а) ковзаючий циркуль.

б) каліпер.

в) вимірювання товщини шкіряно-жирової складки тіла на бокових поверхнях живота167) Основні умови правильної організації антропометричних досліджень:

а) використання уніфікованої методики

б) наявність стандартізованного інструментарію

в) проведення вимірювань на голому телі в положенні, відповідному методиці вимірювання

г) проведення вимірювань в уранішні години в теплому світлому приміщенні

168) Фізичний розвиток дітей і підлітків залежить від:

а) біологічних чинників.

б) соціальних чинників.

в) стани здоров'я169) Найбільш інформативні в дошкільному віці (4-6 років) наступні показники біологічного розвитку:

а) довжина тіла

б) погодовая надбавка довжини тіла

в) число постійних зубів

г) зміна пропорцій статури

170) Найбільш інформативні в старшому шкільному віці (14-17 років) наступні показники біологічного розвитку:

а) погодовая надбавка довжини тіла

б) ступінь розвитку вторинних статевих ознак
Варіант 18
171) Основними шляхами вивчення стану здоров'я дітей і підлітків є:

а) вибіркові обстеження репрезентативних груп

б) узагальнення результатів масових оглядів

172) Екосенситівниє періоди в житті дитини:

а) 3-й рік життя

б) 5-й рік життя

в) 11-13-й роки життя173) Найбільш чутливими індикаторами екологічного благополуччя населення є показники:

а) розвитку і здоров'я дитячого населення б) фізичного розвитку в) психічного розвитку174) Лікувально-профілактичні заходи для дітей і підлітків на екологічно неблагополучних територіях:

а) оптимізація харчування і рухового режиму

б) збільшення кратності і об'єму медичних обстежень

в) оздоровлення в лікувально-профілактичних і освітніх установах

г) освітня робота серед дітей, батьків і персоналу дитячих установ

д) вивіз дітей на відпочинок в екологічно благополучні райони без різкої зміни кліматичних зон175) Основними групами показників, використовуваних для характеристики суспільного здоров'я дітей і підлітків, є:

а) показники фізичного розвитку

б) медико-демографические показники

в) медико-статистические показники захворюваності176) Основні чинники ризику, що впливають на стан здоров'я дітей:

а) порушення гігієнічних вимог до чинників місця існування

б) спадковість

в) недостатня або надмірна рухова активність

г) недоліки в організації і якості харчування

д) відсутність навиків здорового способу життя177) Найбільш вірогідні форми патології у дітей на екологічно неблагополучних територіях:

а) вроджені вади розвитку

б) атопічний дерматит

в) бронхолегочная патологія

г) анемії і імунодефіциту

178) Аналіз стану здоров'я дитячих і підліткових контингентів проводиться по:

а) патологічній ураженості

б) захворюваності (по тій, що обертається)

в) індексу здоров'я

г) комплексній оцінці стану здоров'я (розподіл на групи здоров'я)

179) Основні шляхи вирішення завдань збереження психічного здоров'я учнів:

а) визначення ступеня морфофункційной готовності дітей до навчання або роботи

б) створення ступінчастих режимів для забезпечення адаптації дітей до нових етапів навчання

в) гігієнічно раціональна організація занять з дотриманням сприятливого психологічного мікроклімату

г) облік індивідуальних особливостей дітей

д) гігієнічно раціональна організація відпочинку дететей180) Оцінка рівня здоров'я дитини зі встановленням групи здоров'я враховує:

а) рівень функційного стану основних систем організму

б) наявність або відсутність хронічних захворювань у момент обстеження

в) кількість захворювань протягом року

г) рівень досягнутого фізичного і психічного розвитку і його гармонійність
Варіант 19
181) При неможливості проаналізувати всі показники здоров'я для виявлення впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я дітей вибирають 3 найбільш інформативних показника:

а) захворюваність по тій, що обертається (ГРВІ, грипом, ангінами)

б) індекс здоров'я

в) число часто хворіючих дітей182) Сучасні тенденції у фізичному розвитку дітей і підлітків:

а) стагнація більшості показників

б) в основному децелерация функціональних показників

183) Аналіз розподілу дітей по групах здоров'я має значення для:

а) оцінки стану здоров'я колективу

б) виявлення групи ризику розвитку захворювань

в) оцінки динаміки стану здоров'я колективу184) Для полегшення адаптації до умов і режиму дошкільної освітньої установи передбачається:

а) завчасне проведення щеплень

б) завчасний перехід на режим додаткового навчання

в) поступове збільшення перебування в умовах додаткового навчання

г) збільшення рухової активності дитини поза додаткового навчання

185) Пріоритетні дослідження чинників місця існування дитячої популяції з вищою, ніж в середньому по регіону, захворюваністю карієсом:

а) вивчення організації медичного забезпечення

б) вивчення фактичного харчування дітей і підлітків

в) вивчення техногенного забруднення навколишнього середовища

г) вивчення організації водопостачання і якості питної води

186) Пріоритетні дослідження чинників місця існування дитячої популяції з вищою, ніж в середньому по регіону, поширеністю захворювань щитовидної залози і затримкою фізичного і психічного розвитку:

а) вивчення фактичного харчування дітей і підлітків

б) вивчення техногенного забруднення навколишнього середовища

187) Пріоритетні дослідження чинників місця існування дитячої популяції з вищою, ніж в середньому по регіону, захворюваністю дитячими інфекціями:

а) вивчення планувального рішення, санітарно-технічного впорядкування і санітарно-протиепідемічного режиму дитячих установ

б) вивчення фактичного харчування дітей і підлітків

в) вивчення техногенного забруднення навколишнього середовища

г) вивчення організації профілактичних щеплень

188) Пріоритетні дослідження чинників місця існування дитячої популяції з вищою, ніж в середньому по регіону, поширеністю вроджених вад розвитку:

а) вивчення організації медичного забезпечення

б) вивчення техногенного забруднення навколишнього середовища

в) вивчення організації водопостачання і якості питної води189) Критерії оцінки екологічної ситуації території:

а) збільшення перинатальної і дитячої смертності

б) збільшення частоти вроджених вад розвитку

в) зміна структури захворюваності

г) збільшення частки дітей з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку

190) Захворюваність дітей в установах для дітей сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, характеризується наступними особливостями:

а) рівень її вищий, ніж у сімейних дітей

б) серед хронічних захворювань переважають захворювання психіки і кістково-м'язової системи

в) все


Варіант 20
191) Вітамінізація готових блюд в установах для дітей і підлітків здійснюється:

а) аскорбіновою кислотою, що додається в холодні рідкі блюда цілорічно

б) використанням вітамінних напоїв промислового виробництва

192) Захворювання дітей, що знаходяться в літніх оздоровчих установах, найчастіше відбуваються при порушенні гігієнічних вимог:

а) по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму піщеблока

б) недоліках з імунітетом

193) До принципів побудови оптимального режиму дня в оздоровчих установах в літній період відносяться:

а) тривале перебування на свіжому повітрі б) широке використання чинників природи

в) оптимальний руховий режим г) раціональне харчування

194) Основні ознаки здоров'я дитини:

а) відсутність на момент обстеження хвороб

б) нормальний рівень функцій

в) гармонійне, відповідне зросту – розвиток195) Гігієнічні вимоги до організації уроків праці в школі:

а) щільність уроку 60-80%

б) число основних операцій - 3-5

в) переважання динамічного компоненту196) Основними шляхами вивчення стану здоров'я дітей і підлітків є:

а) вибіркові обстеження репрезентативних груп

б) узагальнення результатів масових оглядів

197) При лікарському огляді дитини за участю фахівців діагностована бронхіальна астма у стадії клінічної і лабораторної ремісії. Фізичний і психічний розвиток відповідає віку, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, переніс 2 ГРВІ. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1-й


б) 2-й

в) 3-й198) У складі групового осередку дошкільних освітніх установ повинні передбачатися:

а) роздягальня.

б) групова з буфетной.

в) туалетна.

д) відпочивальня.

199) Проведення лабораторних і інструментальних досліджень при санітарно-епідеміологічній експертизі предметів дитячого ужитку здійснюється:

а) співробітниками державних установ «Центр гігієни і епідеміології»

б) відділи СЕС

200) Вкажіть район, в якому за наслідками оцінки гармонійності морфофункційного

стану дітей, виявлена найбільш несприятлива ситуація:


Число дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

З гармонійним розвитком

65,2

64,5

69,1

1-3 2-3

З дисгармонійним розвитком за рахунок надлишку маси тіла

21,5

20,3

19,6
З дисгармонійним розвитком за рахунок дефіциту маси тіла

13,3

15,2

11,3

1-3 1-2

2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3


ККР «Гігієна дітей та підлітків в спеціалізованих закладах».

 1. До ТЕОРІЙ, щО ПОЯСНЮЮТЬ АКСЕЛЕРАЦІЮ НЕ ВІДНОСяТЬ:

  1. «аліментарну»;

  2. «радіохвильову»;

  3. «урбанізації»;

  4. «гєліогенну»;

  5. «фізико-хімічну».*
 1. до задач ГІГІЄНИ ДІТЕЙ та ПІДЛІТКІВ НЕ ВХОДИТЬ:

  1. вивчення впливу природних і соціальних чинників на організм, що росте;

  2. розробка гігієнічних нормативів, необхідних для створення оптимальних умов для росту і розвитку дитячого організму;

  3. обгрунтування оздоровчих заходів, спрямованих на зниження захворюваності в дітей;

  4. упровадження нових методів лікування різноманітних захворювань дітей і підлітків;*

  5. розробка відповідних санітарно-протиепідемічних вимог і правил.
 1. До МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ НЕ ВІДНОСяТЬ:

  1. метод сігмальних відхилень;

  2. оцінка за шкалами регресії;

  3. метод квадратів Спірмена;

  4. центільний аналіз;

  5. метод індексів.*
 1. У СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ ПеРЕДДОШКіЛЬНОГО І ШКІЛЬНОГО ВІКУ в ДАНИЙ ЧАС ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗАЙМАЮТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ:

  1. органів дихання;

  2. органів травлення;

  3. шкіри;

  4. серцево-судинної системи;

  5. нервової системи.
 1. МЕЖі ЧАСОВОГО ІНТЕРВАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ ОДНОРІДНИХ ВІКОВИХ ГРУП ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІЦІ ВІД 3 ДО 7 РОКІВ ТАКІ:

  1. 3 місяця;

  2. 6 місяців;*

  3. 1 рік;

  4. 1,5 року;

  5. 1 місяць.
 1. ПРИ ВИМІРІ РОСТУ СТОЯЧИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОСТОМіРА ДИТИНА ПОВИННА торкатися ТІЛОМ ДО РОСТОМіРУ:

  1. лопатками і п'ятами;

  2. п'ятами, підошвами, лопатками, потилицею;

  3. п'ятами, сідницями, лопатковою областю;

  4. потилицею, лопатками, п'ятами;*

  5. потилицею і п'ятами.
 1. До СОМАТОСКОПіЧнИх ПОКАЗНИКІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

  1. розвиток кістяка;

  2. розвиток мускулатури;

  3. ріст сидячи і стоячи;*

  4. форма грудної клітини;

  5. деформації хребта.
 1. СТУПІНЬ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ у ДІВЧатОК НЕ ОЦІНЮЮТЬ за:

  1. розвитком молочних залоз;

  2. оволосінням лобка;

  3. часом появи першої менструації;

  4. товщиною жирової складки;*

  5. часом встановлення менструального циклу.
 1. СТУПІНЬ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ у ХЛОПЧИКІВ НЕ ОЦІНЮЮТЬ за:

  1. розвитком м'язової системи плечового пояса;*

  2. розвитком кадика;

  3. оволосінням обличчя;

  4. мутацією голосу;

  5. оволосінням лобка.

 2. До МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ВІДНОСИТЬСЯ:

  1. кореляційний;

  2. дисперсійний;

  3. сігмальних відхилень;*

  4. регресійний;

  5. середніх значень.
 1. ПРОФІЛЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯВЛЯЄ СОБОЮ:

  1. проекцію тіла дитини в положенні сидячи і стоячи;

  2. графічне зображення динаміки росту і ваги по роках;

  3. фронтальну проекцію тіла дитини при вертикальному положенні;

  4. графічне зображення розмірів сигмальних відхилень основних антропометричних ознак;*

  5. співвідношення маси тіла до окружності грудної клітини.
 1. БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ДИТИНИ НЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ за ТАКиМ ПОКАЗНИКом ЯК:

  1. ступінь статевого дозрівання;

  2. розмір річних приростів тіла;

  3. психологічний статус;*

  4. осіфікація кисті;

  5. терміни зміни молочних зубів на постійні.
 1. До ОСНОВНОЇ ГРУПИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВІДНОСЯТЬ ШКОЛЯРІВ:

  1. першої групи здоров'я;*

  2. першої і частково другої груп здоров'я;

  3. частково першої групи здоров'я;

  4. із гарним самопочуттям;

  5. мало тренованих.
 1. Для оцінки гармонійності фізичного розвитку за морфологічними показниками (довжина тіла, маса тіла, ОКРУЖНІСТЬ грундної клітини) учнів гімназії користуються сучасними методами

  1. формул;

  2. коефіцієнтів кореляції (r);

  3. стандартно-сигмальних відхилень (pm/sigma);*

  4. індексів;

  5. коефіцієнту регресії (Ryx).
 1. Підліток 15 років за рівнем фізичного розвитку випереджає своїх однолітків (М +2,5 sigma), приріст довжини тіла за рік нижче нижньої величини для вікової групи на 1 см, постійних зубів менше на два, як необхідно мати за віком, розвиток вторинних статевих ознак відстає від вікових строків на два роки (Р, Ахо, Vo, Fo, Lo). Такі показники характеризують біологічний вік:

  1. відповідає календарному;

  2. випереджає календарний;

  3. низький;

  4. відстає від календарного;*

  5. нижче середнього.
 1. Дівчинка 12-ти років має зріст 143 см, масу тіла – 29,0 кг (-1,35 sigma), обвід грудної клітки – 63,0 см (-1,20 sigma). Біологічний розвиток відповідає віковому. Функціональні показники в межах М/pm/sigma для даного віку. Який фізичний розвиток має дівчинка?

  1. гармонійний;*

  2. середній;

  3. пропорційний;

  4. нижче середнього;

  5. дисгармонійний.
 1. Білизна для дітей дошкільного віку характеризується високими повітро- і паропроникнистю, гігроскопічністю і вологостійкістю. Тканина розріджена, пориста й еластична. Чи відповідає тканина гігієнічним вимогам

  1. відповідає;*

  2. не відповідає по повітропроникності;

  3. не відповідає по гігроскопічності;

  4. не відповідає по вологоємності;

  5. не відповідає по пористості тканини.
 1. В учня 4 класу виявленої різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає хронічним бронхітом. Протягом року гострими захворюваннями він не хворів. До якої групи здоров'я відноситься хлопчик

  1. I-а;

  2. II-а;

  3. III-я;*

  4. IV-а;

  5. V-я.
 1. В школі після проведення поглибленого медичного огляду в п’ятому класі діти розподілені по групам здоров’я. Вказати, до якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, та тих, що часто хворіють.

  1. 1;

  2. 2;*

  3. 3;

  4. 4;

  5. 5. 1. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 10 років за шкалою регресії, якщо показники ваги тіла та кола грудної клітини знаходяться у межах pm 1 sigma.

  1. дисгармонійний;

  2. середній;

  3. низький;

  4. високий;

  5. гармонійний*.
 1. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 9 років за методом сигмальних відхилів, якщо показник довжини тіла дорівнює +1,2 sigma.

  1. гармонійний;

  2. дисгармонійний *;

  3. вище середнього;

  4. середній;

  5. пропорційний.
 1. У 13-літнього хлопчика отримані такі дані: довжина тіла – 147 см (+2 sigma), маса тіла – 38 кг (+1,5 sigma), окружність грудної клітини – 72 см (+0,2 sigma). Оцініть фізичний розвиток дитини.

  1. дисгармонійне;*

  2. гармонічне;

  3. вище за середнє;

  4. різко дисгармонійне;

  5. надмірне.
 1. В учня 8 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої руки, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в лівому суглобі, ступня учня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?

  1. додаткова;

  2. інша;

  3. підготовча;

  4. спеціальна;*

  5. основна.
 1. Хлопчик 12 років скаржиться на головний біль, запаморочення протягом останнього року. Хворів ГРВІ 5-6 разів протягом року. Об’єктивно: маса тіла 46 кг, довжина тіла – 156 см (у межах pm1/sigma). Правильного складу тіла, задовільного харчування, шкіра чиста. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

  1. перша;

  2. друга;*

  3. третя;

  4. четверта;

  5. п’ята.
 1. Правильну позу школяра за партою під час письма забезпечує

  1. висота стола;

  2. від'ємна дистанція сидіння;

  3. позитивна дистанція сидіння;

  4. диференціація;*

  5. висота сидіння.
 1. Устаткування приміщень навчально-виховних закладів для дітей проводиться за принципом відповідності меблів:

  1. довжині тіла;*

  2. виду діяльності;

  3. віку;

  4. стану здоров'я;

  5. гостроти зору.

Каталог: metodi -> fbio -> Laboratorna diagnostika
Laboratorna diagnostika -> Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
fbio -> Тема культура рослинних клітин та тканин
fbio -> Тема: Дослідження фізіологічних резервів організму. Адаптація до фізичних навантажень
fbio -> Заняття №2. Фізіологічні основи стійкості рослин. Посухостійкість та жаростійкість рослин. План
fbio -> Класифікація і закономірності поширення грунтів Галогенез у долинах малих і середніх Причорномор’я
fbio -> Класифікація природних ресурсів
fbio -> Тема Способи посіву насіння
Laboratorna diagnostika -> Т. В. Єрошкіна, Т. М. Полішко, В. В. Ткаченко, В. А. Шевченко Основи методології медико-біологічних досліджень Дніпропетровськ
Laboratorna diagnostika -> Навчальний посібник до вивчення курсу «Вікова фізіологія та валеологія людини»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка