Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара


Рух і здоров'я ……………………………………………………………………….. 102Сторінка2/19
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.09 Mb.
#64827
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

15.1. Рух і здоров……………………………………………………………………….. 102


15.2. Раціональне та лікувальне харчування ................................................................... 113

15.3. Загартовування організму ……………………………………………………….... 122

15.4. Психічна саморегуляція ............................................................................................. 126

16. Вправи для покращення зору, слуху та мовленню ........................................... 133

Список використаної літератури ...................................................... 136

Додатки 1,2,3 .......................................................................................... 138
Передмова

Останніми роками наголошується стійка тенденція до погіршення показників здоров'я дітей від раннього дитиства до юнацького віку. Інститут фізіології людини провів дослідження: які захворювання найбільш характерні для дитячого та підліткового віку і яка динаміка їх розвитку. Дослідження виконано в 540 школах Києва та Києвської области. Визначено значне зростання число дітей і підлітків (в середньому на 47%) порівнянно з 80 – 90 р.р., із захворюваннями серцево-судиної та травних систем, органів зору та слуху, в 5 разів – ендокринна система.

Рейтингова оцінка хронічних захворювань у дітей та підлітків показала, що на першем місце у дошколят і в першому класі висувається карієс, а в одинадцятому патологія опорно-рухового апарату.

В загалі, стан здоров'я дитини, починаючи з минулого століття і по сьогоднішній день, викликає величезну тривогу. Причини наступні. По-перше, чинники риски дивно «живучі», з ними важко справитися. Проблема виникла не сьогодні, про хвороби пов'язани з вихованням та освітою фахівці заговорили ще в 1774 році. Здоров'я дітей в Україні ніколи не можна було назвати благополучним, і сьогодні стан здоров'я наших дітей не дає ніяких підстав для заспокоєння. По-друге, виховни заклади та школа і держава на початку минулого століття узяли на себе відповідальність за здоров'я дітей, тим самим знявши цю відповідальність з батьків і з суспільства; саме школа повинна була забезпечувати ведення здорового способу життя. Але це неможливо, оскільки перш за все це проблема суспільства. На жаль, за 100 років ситуація мало змінилася, і усвідомлення цінності здоров'я немає ні в нашому суспільстві, ні в сім'ї.Здоров'я і освіта зазвичай, вживаючи ці слова разом, мають на увазі негативний вплив. Тому, метою вихователей, викладачів є пошук ефективних форм освіти, направлених на оздоровлення і формування у дітей системи цінностей з пріоритетом здоров'я як одній з вищих цінностей.

Очевидно, що жодну людину не можна надовго зробити здоровою без його власних зусиль на основі глибокого розуміння суті здоров'я, знання і уміння використання оздоровлюючих процедур, а головне без усвідомленої самодисципліни і бажання бути здоровим. Більшість же людей не проти бути здоровими, хоча і помилково вважають, що це означає просто не мати явних захворювань, які зазвичай лікують лікарі. На їх переконання, стежити за здоров'ям означає не мати шкідливих звичок і при захворюваннях звертатися до лікаря. А вже лікар вилікує.

По сучасних уявленнях, організм людини це складна система, що самоорганізується, складається з ряду підсистем і органів, направлена на підтримку власної постійності, відкрита для енергетичної і інформаційної взаємодії з навколишнім середовищем. Пошкодження органу або підсистеми зазвичай виявляються у вигляді ознак (симптомів) деякої хвороби, а ось розузгодження в роботі підсистем, що приводять, врешті-решт, до цих пошкоджень, довгий час можуть не мати таких явних проявів, які в традиційній медицині відносилися б до нездоров'ї. У цьому принципова різниця в розумінні здоров'я. Поки, пацієнти або держава готові оплачувати тільки лікування хвороб, і. не готові оплачувати послуги із зміцнення здоров'я (профілактику), всі засоби і мислення лікарів будуть направлені на пошук і лікування хвороб, а про профілактику захворювань тільки говоритимуть.

Однією з найважливіших довготривалих цілей освіти є зміна відношення до здоров'я у всіх шарів нашого суспільства, а найближчою разработка і впровадження в учбових закладах всього комплексу організаційних мерів, педагогічних і дидактичних засобів по зміцненню здоров'я і перенаціленню учнів, студентів на здорове життя.

Організаційні заходи: створення кабінетів здоров'я, оснащених засобами моніторингу здоров'я, перепідготовка викладачів і медиків учбових закладів.Дидактичні засоби: розробка учбових курсів, створення спеціалізованих апаратно-програмних засобів спостереження і вивчення здоров'я, призначених для вирішення як учбово-дослідницьких, так і професійних медичних завдань, і тому подібне.

Педагогічні засоби: створення в середовищі всіх педагогів гранично зацікавленого відношення до здоров'я, особиста участь в оздоровчих. заходах, постійна робота з батьками учнів по залученню їх в здоровий спосіб життя, посилення внеучебной роботи з учнями в об'єднаннях по інтересах і заняттях фізкультурою.

Потрібне вже зараз, без вкладення істотних засобів, почати практичну роботу по оздоровленню дітей в школах, молоді в учбових закладах різних форм потрібні головним чином відповідальне розуміння гостроти ситуації і готовність витратити зусилля на вивчення і застосування нових засобів.

1. Фізіолого-гігієнічни аспекти виховання дітей і підлітків

Гігієна дітей та підлітків є розділом вікової гігієни, що визначає засоби, за допомогою яких формується здоровий організм на все подальше життя. Таким чином, гігієна дитячого віку є надзвичайно своєрідною, як своєрідним є загалом і дитячий вік.

Предметом гігієни дітей та підлітків є динамічне (в процесі вікового розвитку) вивчення впливу факторів зовнішнього середовища, в тому числі виховання і навчання, на здоров'я дітей і підлітків. Гігієнічні норми також диференціюються відповідно до віку.

Вирішення гігієнічних проблем соціального та професійного становлення підростаючого покоління передбачає створення здорових, повноцінних, з гігієнічної точки зору, умов побуту, навчання та виховання дітей і підлітків. Але це, в свою чергу, можливе лише при запровадженні ретельно відпрацьованої системи контролю з боку медичних працівників, головним завданням якої є збереження та зміцнення здоров'я.

Для розробки оздоровчих заходів серед дітей та підлітків застосовують наукові основи вікової морфології та фізіології. Згідно з міжнародною біологічною віковою періодизацією дитячий вік поділяється на такі періоди розвитку:

  1. Період новонародження: 1–Х днів.

  2. Грудний вік: 10 днїв – 1 рік.

  3. Раннє дитинство: 1–3 роки.

  4. Перше дитинство: 4–7 років.

  5. Друге дитинство: хлопчики 812 років; дівчатка 811 років.

  6. Підлітковий вік: хлопчики 13 16 років; дівчатка 12 15 років.

  7. Юнацький вік: юнаки 17 21 рік; дівчата 1620 років. Протягом перших років життя у дитини вдосконалюється діяльність ЦНС. Відбувається швидке утворення умовних рефлексів.

Для дошкільного віку характерним є незначне зменшення росту і сповільнення процесу скостеніння, закінчується формування мови, інтенсивно розвиваються зір, слух, процеси терморегуляції. У молодший шкільний період росту і розвитку дитини припиняється інтенсивне збільшення маси тканини мозку, вдосконалюється руховий аналізатор, рухи

стають більш координованими. Інтенсивно розвивається адаптація до умов довкілля.

Середній і старший шкільний вік характеризується загальною перебудовою органів і систем, значною інтенсифікацією росту і розвитку організму. Особливістю цього віку є статеве дозрівання, якому властиві лабільність психіки, вегетативної нервової системи, відхилення у функції серцево-судинної системи. Інтенсифікуються процеси діяльності кори головного мозку, скостеніння, розвитку скелетних м'язів.

Зміни в організмі, притаманні дітям під час їх росту й розвитку, вимагають дотримання всіх гігієнічних правил і норм, які диктуються їх віковими особливостями.

Фізичний розвиток та інші показники здоров'я віддзеркалюють санітарний стан дитячого колективу і населення в цілому. Індивідуальна оцінка фізичного розвитку дозволяє скласти характеристику цілої групи.

Про фізичний розвиток свідчать соматометричні ознаки (довжина та маса тіла, обвід грудної клітки); соматоскопічні ознаки (стан шкірних покривів, слизових оболонок, підшкірного жирового шару, кістково-м'язової системи, форма грудної клітки і хребта, форма стопи, ступінь статевого дозрівання); фізіометричні ознаки (життєва ємкість легень, м'язова сила, кров'яний тиск, пульс) і стан здоров'я. Для вимірювання зросту і маси тіла використовують певні прилади. Форму стопи оцінюють за відбитками.

Для визначення комплексної індивідуальної оцінки всіх показників у їх сукупності застосовують спеціальні таблиці для оцінки, в яких ураховано кореляційний зв'язок між довжиною тіла і кожним іншим показником (маса, обвід грудної клітки тощо). Кореляційний зв'язок визначають за допомогою коефіцієнта регресії, який показує ступінь зміни величини вибраного показника при зміні довжини тіла на 1 см.

Узагальнені дані фізичного розвитку після відповідної статистичної обробки можуть бути використані для оцінки стану здоров'я дитячого колективу в динаміці протягом багатьох років, тобто бути основою для виявлення впливу чинників довкілля на розвиток дітей та підлітків і для раціональної організації їх навчання та відпочинку.Тема здоров'я і освіти дуже актуальна у наш час, нинішні або майбутні діти обов'язково ходитимуть в школу і по. тільки знання а, можливо, якщо ми не поклопочемося про це цей хвороб, починаючи з короткозорості і закінчуючи гастритом. Ситуація в принципі, ясна: з кожним роком здоров'я наших чад стає все гіршим, хоча вже дехто намагається це налагодити, і у когось це дійсно виходить, але в цілому обстановка не поліпшується.

Ще в початку 20 сторіччя поняттю «Здоров'я» дали визначення: «Здоровим може вважатися людина, яка визначається: гармонійним розвитком і доброї адаптацією до природного та соціального середовища. Здоров'я не означає просто відсутність хвороб: позитивне, це життєрадісне і мисливське виконання обов'язків; які життя покладає на людину». (Г.Сигеріст). Визначення, Усесвітньою організацією охорони (ВООЗ) здоров'я свідчить: «Здоров'я стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя відсутності хвороб або фізичних дефектів».1.1. Закономірності росту та розвитку організму

Організм людини, як і тварин, у своєму становленні та розвитку зазнає певних циклічних перетворень від запліднення яйцеклітини до кінця життя, що підпадають під визначення онтогенезу (від грец. опtоs єство, gеnеsis прохождення).

Частина онтогенезу протікає внутрішньоутробно, це антенатальний або переднатальний онтогенез, а більша частина охоплює період від народження до смерті постнатальний онтогенез. Протягом онтогенезу у дитини збільшуються вага та розміри тіла й окремих органів, тобто вони ростуть. Разом із цим відбуваються якісні зміни окремих фізіологічних систем і всього організму. Саме у процесі розвитку поступово реалізується спадкова інформація, закладена під час запліднення. Ці зміни мають першорядне значення для формування організму дітей і підлітків.

Вікова періодизація онтогенезу. Дитина від народження і до того віку, коли стає дорослою, перебуває весь час у процесі росту та розвитку, формуванні органів і систем. Умовно все дитинство можна поділити на декілька періодів фізіологічного розвитку. Кожний період має свої анатомо-фізіологічні особливості, які в сукупності визначають рухову активність, ступінь опору організму впливу зовнішнього середовища, перебіг захворювань і т. ін.

Фізіологи та лікарі здавна роблять спроби виокремити декілька вікових періодів для визначення особливостей розвитку дитячого організму на кожному етапі його життєдіяльності. За основу поділу брали такі ознаки, як період прорізування зубів, терміни скостеніння окремих частин скелета, особливості росту, психічного розвитку тощо.

Найбільш поширеною та на сьогодні прийнятою у педіатрії є класифікація Н. П. Гундобіна, заснована на певних біологічних особливостях зростаючого організму дитини:

період внутрішньоутробного розвитку;
період новонародженості;
грудний вік (молодший ясельний вік);
період росту молочних зубів;

отроцтво (молодший шкільний вік);
статеве дозрівання (старший шкільний вік).

На спеціальному Міжнародному симпозіумі, присвяченому віковій періодизації (Москва, 1965) було запропоновано та затверджено таку схему вікової періодизації дитини:новонародженість (1 10 днів);
грудний вік (10 днів – 1 рік);
раннє дитинство (1 3 роки);
перше дитинство (4 7 років);
друге дитинство (хлопчики 8 12, дівчатка 8 11 років);

підлітковий вік (хлопчики 13 16, дівчатка 12 15 років);
юнацький вік (хлопці 17 21, дівчата 16 20 років).

Період внутрішньоутробного розвитку. Ембріогенез починається з 3-го тижня після запліднення та закінчується на 3-му місяці внутрішньоутробного життя. У цей період закладається основа найважливіших органів. Будь-яке пошкодження організму жінки в цей період викликає або загибель ембріона (викидень), або природжену потворність (порок розвитку органів або частин тіла). Вивчення особливостей розвитку дитини, її збереження слід починати саме з цього періоду. Від правильного перебігу вагітності значною мірою залежить повноцінність дитини, оскільки певні хронічні та гострі інфекції, інтоксикації, наслідки професійних ушкоджень, перенесені матірю, можуть відбитися на стані плоду. Отже, щоб народити здорову дитину, необхідно ретельно вивчити стан здоров'я батьків, спостерігати за перебігом вагітності та створити для вагітної жінки якнайкращі умови. Однією з характерних особливостей внутрішньоутробного розвитку плоду є його швидкий ріст за рахунок достатнього харчування від материнського організму. Проте слід пам’ятати, що ембріон чутливий до вірусів краснухи, грипу, гепатиту, поліомієліту, цитомегалії, що сприяють формуванню ембріопатії та фетопатії.

Ембріопатія – дефект внутрішньоутробного розвитку плоду. Лікарські ембріопатії виникають унаслідок застосування вагітнимі сульфаніламідів, антибіотиків (особливо група тетрацикліну), гормонів (кортикостероїди, інсулін), цитостатиків, вітамінів, хініну. Діабетичні ембріопатії: енцефалопатія, атрофія кишечника, пороки серця, пороки розвитку кінцівок, черепа.

Фетопатія порушення плаценти з ушкодженям тонкої структури та диференціювання тканин у плода, що сформувався. Фетопатія здебільшого виникає у разі резус-несумісності, діабету, інфікування плода вітрянкою, герпесом, вірусним гепатитом, природженим сифілісом, токсоплазмозом. При цьому виникають такі захворювання плода: енцефаломієліт, міозит, некроз, природжений гепатит із формуванням цирозу печінки, природжена пневмонія, кальциноз, дитячий церебральний параліч (ДЦП) та ін. Усе це може спричинити народження мертвої дитини, недоношеність, викидні та хвороби у новонароджених.


      1. Розвиток дитини від новонародженя до 3 років

Період новонародженості. До періоду новонародженості відносять час від народження дитини до моменту відпадання у неї пуповини (у середньому це близько двох тижнів). Різка зміна умов життя (позаутробне існування) примушує організм дитини пристосовуватися до абсолютно нових і постійно змінних чинників зовнішнього середовища. Це відбивається на функціях багатьох органів і систем новонародженого, іноді викликає їх відхилення від норми. У перші 24 дні у новонародженого спостерігають такі явища, як утрату ваги (на 610% від ваги під час народження), жовтянисте забарвлення шкіри, пов'язане з тимчасовою недостатністю діяльності печінки та посиленим розпадом еритроцитів, гіперемію (почервоніння шкіри, супроводжуване іноді її лущенням), недостатню терморегуляцію (температура тіла легко змінюється у разі зміни температури повітря), у результаті цього дитина легко перегрівається або переохолоджується. До кінця 1-го початку 2-го тижня за нормальних умов харчування та догляду за новонародженим більшість порушень майже повністю зникає.

Дефекти внутрішньоутробного розвитку (недоношеність, природжена потворність, пороки серця) або родові травми (внутрішньочерепні крововиливи, родові пухлини, переломи кісток), або спадкові хвороби (гемофілія, розумова відсталість і т. д.) зумовлюють захворювання дітей у цьому періоді розвитку. Материнське молоко у цей період є основною та єдиною повноцінною їжею, що забезпечує нормальний розвиток дитини. Період новонародженості можна вважати закінченим, коли вага дитини нормалізується, пупкова рана загоюється, зникнає жовтянисте забарвлення шкіри.Грудний вік. Після закінчення періоду новонародженості у немовляти помітно пришвидшується інтенсивний темп росту та розвитку, який у жодному іншому віці не буває таким значним. Протягом першого року вага тіла дитини збільшується на 200%, а зріст на 50%. Особливо значне збільшення ваги та росту дитини спостерігають у першу половину року (щомісячне збільшення ваги становить 600 г, а росту 2,53 см).

Для забезпечення посиленого росту та розвитку дітям у 1-й рік життя потрібно більше їжі (відносно до 1 кг ваги), ніж старшим дітям або дорослим. Разом із цим травний тракт у цьому віці недостатньо розвинений, і у разі щонайменшої зміни режиму харчування або зниження чи зменшення кількості їжі у дітей можуть виникнути як гострі, так і хронічні розлади травлення, авітамінози, аномалії конституції розвитку (неправильна реакція організму на нормальні умови життя та харчування), що виявляються найчастіше у вигляді ексудативного діатезу. Материнське молоко у перші 45 місяців життя дитини є основною їжею.

Тканини у грудних дітей тонкі та ніжні, не досить розвинені еластичні (пружні) волокна, унаслідок цього вони легкоуразливі. Разом із тим через наявність у тканинах малої дитини великої кількості молодих клітинних елементів і кровоносних судин, що добре живлять їх, будь-яке ушкодження тіла у дітей гоїться значно швидше, ніж у дорослих. Захисна (запальна) реакція організму на проникнення хвороботворних мікробів у дітей грудного віку слабка, майже відсутня захисна реакція з боку регіонарних (периферичних) лімфатичних вузлів, тому на будь-яке місцеве захворювання організм дитини дуже часто відповідає загальною реакцією. У дітей цього віку шкіра схильна до гнійничкових висипань, які у разі поганого догляду за дитиною можуть спричинити загальне зараження крові.

Інфекційні захворювання, такі як кір, краснуха, скарлатина у грудних дітей, особливо в перші місяці їх життя, бувають рідко, а дифтерія, вітряна віспа, дизентерія розвиваються своєрідно здебільшого не мають характерних для цих хвороб симптомів. Це залежить, з одного боку, від імунітету, придбаного дитиною через плаценту ще в період її утробного життя або отриманого з молоком матері, з іншого від незавершеності будови багатьох органів і систем, особливо центральної та периферичної нервової системи.

Умовно-рефлекторні зв'язки у дітей 1-го року життя малостійкі внаслідок слабкості гальмівних і подразнювальних кіркових процесів. Під час формування кори головного мозку процеси іррадіації переважають над процесами концентрації. Це приводить до того, що процес збудження або гальмування, що виникає в якій-небудь одній ділянці, швидко поширюється по всій корі головного мозку. Грудні діти 1-го місяця життя не можуть не спати тривалий час. Підвищена активність нервової системи швидко призводить до гальмування, що, поширюючись по корі й інших відділах головного мозку, викликає сон.

Уже на першому році життя у дитини починає формуватися мова. Поступово склади замінюють недиференційоване агукання. До кінця року здорова дитина досить добре розуміє мову дорослих, сама вимовляє 510 простих слів («мати», «тато», «баба», «дай», «бай-бай» тощо).

У грудних дітей видбувається інтенсивний ріст і скостеніння скелета, утворюються шийний і поперековий вигини хребта, розвиваються м'язи тулуба та ніг. До кінця 1-го року здорова дитина добре сидить, час від часу встає біля опори, може пройти не сідаючи кілька кроків самостійно, проте рухи її ще не досить координовані. Для цього періоду дуже важливим є стан психомоторного розвитку дитини.

Переддошкільний, або ясельний вік (від року до 3 років). У цьому віці темп росту та розвитку дитини дещо сповільнюється. Збільшення росту становить 810 см, ваги – 46 кг за рік. Змінюються пропорції тіла, зменшується розмір голови з 1/4 довжини тіла у новонародженого до 1/5 у дитини 3 років. Наявність зубів (до кінця 1-го року їх має бути 8), збільшення об’єму травних соків і підвищення їх концентрації слугує підставою для переведення дитини з грудного вигодовування на «загальний стіл».

У дітей 2-го та 3-го року життя відбувається інтенсивний ріст і формування опорно-рухового апарату. Нервова система та органи чуття швидко розвиваються, координація рухів поліпшується, діти починають самостійно ходити, бігати, що дозволяє їм тісніше спілкуватися з навколишнім світом. Дитина оволодіває мовою (запас слів у дітей цього віку досягає 200 300, вона вимовляє не тільки окремі слова, але й цілі фрази). Спілкування дитини з оточенням збільшує ступінь імовірності стикання з дітьми, хворими інфекційними хворобами. Крім того з віком пасивний імунітет, переданий дитині матір’ю, слабшає, загроза виникнення у дітей інфекцій (кір, кашлюк, вітряна віспа, дизентерія та ін.) зростає. Разом із тим гострі та хронічні розлади травлення у цьому віці зустрічаються рідше, ніж у дітей 1-го року життя.

Усі тканини у дітей раннього віку ще дуже ніжні та легкоуразливі, тому за ними потрібно старанно доглядати. У період переддошкільного дитинства зростає потреба в продуманій і планомірній виховній роботі з дітьми. Загалом від народження до 3 років життя для дитини характерні нижченаведені показники (стандарти) психомоторного розвитку.


Каталог: metodi -> fbio -> Laboratorna diagnostika
Laboratorna diagnostika -> Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
fbio -> Тема культура рослинних клітин та тканин
fbio -> Тема: Дослідження фізіологічних резервів організму. Адаптація до фізичних навантажень
fbio -> Заняття №2. Фізіологічні основи стійкості рослин. Посухостійкість та жаростійкість рослин. План
fbio -> Класифікація і закономірності поширення грунтів Галогенез у долинах малих і середніх Причорномор’я
fbio -> Класифікація природних ресурсів
fbio -> Тема Способи посіву насіння
Laboratorna diagnostika -> Т. В. Єрошкіна, Т. М. Полішко, В. В. Ткаченко, В. А. Шевченко Основи методології медико-біологічних досліджень Дніпропетровськ
Laboratorna diagnostika -> Навчальний посібник до вивчення курсу «Вікова фізіологія та валеологія людини»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка