Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСкачати 12.28 Mb.
Сторінка1/55
Дата конвертації20.09.2018
Розмір12.28 Mb.
#50034
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Орієнтовні плани-конспекти уроків

для 10 класу

з факультативного курсу

«Біблійна історія та християнська етика»

Дніпропетровськ

2014

УДК 37.013.79

ББК 87.7
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (Лист ІІТЗО МОН України № 14.1/12-Г-1542 від 15.06.2015, протокол комісії № 4 від 9.06.2015)
Б59 Біблійна історія та християнська етика: орієнтовні плани-конспекти уроків для 10 класу з факультативного курсу / О.Г. Рогова, Н.М. Скакун, І.І. Удовенко, 2014. – 271 с.
У посібнику розміщені матеріали для проведення уроків відповідно до програми 10-го класу з курсу «Біблійна історія та християнська етика». Посібник складається з програмних уроків (за винятком тематичних оцінювань та регіонального компоненту), які містять біблійні історії, оповідання, філософські нариси, вірші, інтегровані в різноманітні творчі завдання. Дібраний матеріал сприяє становленню духовності особистості, поглиблює знання про традиційні духовні цінності держави, сприяє засвоєнню християнських і загальнолюдських цінностей, допомагає формуванню особистісних переконань на підставі критичного мислення.

Пропонується для вчителів курсу «Біблійна історія та християнська етика», які викладають цей предмет у 10-х класах


Рецензент:
Вознюк Лідія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітніми закладами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Авторський колектив:
Рогова О. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Скакун Н. М., методист Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Удовенко Іван Іванович, магістр богослов’я, вчитель християнської етики Першотравенської ЗОШ № 1 Дніпропетровської області.

10 клас

Християнський світогляд і життя особистості в подружньому житті
Розділ І. Християнська мораль. Формування особистості

Урок 1

Тема уроку: Поняття про моральність. Дії моральні та аморальні.

Закон моральності. Важливість Закону Мойсеєвого й Закону Новозавітного.
Мета уроку: навчити учнів пояснювати зміст понять «мораль»,

«моральність», «закон», «етичний релятивізм»; заохотити до

роздумів щодо моральністі та аморальністі в житті людей на

прикладах Святого Письма і сучасної історії; розвивати

в учнях вміння аналізувати зміст Закону Мойсеєвого й

етичного Новозавітного вчення та давати оцінку подіям і

вчинкам з погляду на цей зміст; виховувати бажання чинити

морально.Тип уроку: засвоєння нових знань

Очікувані результати:

Після цього уроку учні повинні знати і вміти:

 • пояснювати зміст понять «мораль», «моральність», «Закон»;

 • визначати різницю між моральними і аморальними вчинками;

 • розуміти та аналізувати зміст Закону Мойсеєвого й Новозавітного етичного вчення;

 • оцінювати події та вчинки з погляду моральних критеріїв Новозавітного вчення;

 • прагнути наближати своє життя до морального ідеалу.

Біблійна основа:

 • текст Закону Мойсеєвого (Вих. 20 гл.)

 • текст Новозавітного вчення (Нагірна проповідь: Мт.:5-7)

Словник понять і термінів:

Мораль (від лат. moralis - моральний, від mores - звичаї) - система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості.

Моральність - це сукупність об'єктивних загальнозначущих норм, які визначають стосунки між людьми та існують у вигляді ідеальних орієнтирів, еталонів поведінки.

Аморальний – той, хто не має моральних основ, позбавлений моральних вчинків.

Грішний – той, хто порушує релігійно-моральні настанови або суперечить їм.

Моральний релятивізм (етичний релятивізм) - принцип, згідно з яким не існує абсолютного добра і зла, заперечення обов'язкових моральних норм і об'єктивного критерію моральності. Моральний релятивізм є протилежністю морального абсолютизму.

Обладнання: Біблія, словник, відеоматеріал, проектор.

Міжпредметні зв’язки: історія, українська література, образотворче мистецтво.

Література до уроку:

Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – Київ: Українське Біблійне товариство, 2007.Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент

Вступне слово вчителя

 Вітаю вас, дорогі учні! Минуло літо, розпочався новий навчальний рік. Кожен з нас має певні прагнення й сподівання щодо нього, тому сьогодні сподіваюсь на відкриту розмову і плідний діалог щодо того, яким ви бачите своє життя і відносно чого ви мрієте будувати свої ідеали життя.


ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

 1. Актуалізація опорних знань

 • Яку людину зазвичай називають доброю?

 • За якими критеріями ви будуєте своє уявлення про добро і зло?

 • Що ви розумієте під словом «зло»?

 • Поясніть сенс «золотого правила моралі»?

 • Чи існує, на ваш погляд, екологічна мораль?

 • Дайте визначення поняття «мораль», спираючись на знання з курсу етики?

 • Що таке етика?

 • В чому полягає розбіжність між світською та християнською етикою? В чому – ідентичність?

2. Мотивація навчання

Слово вчителя

«Крихітка син до батька прийшов, й спитала кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо»? Це «дитяче» питання, поставлене Володимиром Маяковським у його відомому вірші, адресоване не тільки до дітей, воно є актуальним і відкритим і для дорослих в усі часи; щодо сьогодення, то воно є непростим і важким для сучасної України й світа в цілому.

В усі часи історії звучало це питання. І в усі часи історії можна було знайти більш менш точну відповідь. Давайте зробимо екскурс в історію і розглянемо характерні особливі риси кожної епохи, що впливали на суспільну моральність


 • Античність: розсудливість, доброзичливість, мужність, справедливість, ідеал, досконала людина.

 • Середньовіччя: віра, надія, любов, смирення, лагідність, милосердя, всепрощення, любов до ближнього ідеал - Особистість Ісуса Христа.

 • Відродження: християнський гуманізм, людина - творча, розумна, моральна, автономна особистість.

 • Вік модерну: великі можливості людського розуму, корисність, раціоналізм, свобода волі, гідність.

 • Вік постмодерну: деконструкція, відсутність моральних пріоритетів, відчуженість, плюралізм у всьому, етичний релятивізм.

Висновок

Ми з вами живемо в епоху постмодерну. А будь-яка епоха впливає на свідомість особистості. Тому дуже важливо і визначитися з тим, які цінності сучасності є моральними і аморальними з точки зору християнського світогляду.3. Повідомлення теми уроку і очікуваних результатів

До обговорення: 1. Що таке мораль.

 2. Моральні і аморальні дії.

 3. Аналіз дій подій і вчинків з погляду моральних критеріїв Закону Новозавітного.


4. Процес засвоєння та усвідомлення нових знань

Вправа «Точка зору»

Учням пропонується подивитися на зображення і висловити думку, що на їх погляд, зображено на слайді.

Слово вчителя (висновок)

Так в наш непростий час часто можна почути відповідь на багато складних моральних питань «Я так думаю, з моєї точки зору це так»… Плюралізм думок є позитивним явищем в людському суспільстві. Але при ньому нажаль порозуміння стає іноді великою проблемою. Особливо це стосується питань моралі. Наприклад, світоглядна система християнська (підтримує абсолютну незмінну мораль) та світська (сьогодні підтримує етичний релятивізм) пропонують іноді навіть протилежні цінності.Вправа «Мозковий штурм»

1. Учні відповідають на запитання «Які асоціації виникають у них, коли вони чують слово «моральність» На дошці записується все, що пропонують учні.

2. Учні самостійно надають визначення поняттю «моральність»:

Моральність-це…Робота зі словником понять

Учитель пропонує учням порівняти свою відповідь з словарним визначенням поняття, яке знаходиться в словнику понять.Вправа «Висок»

Учитель підводить учнів до висновку, що якщо потрібно виявити ступінь моральності вчинку, потрібний орієнтир, еталон. Демонструє висок. Якщо висок відслонити вправо або вліво, то він не буде стійким, а буде хитатися.Вправа «Так \ Ні»»

Отже, маємо визначитися, чи існують для вас особисто абсолютні незмінні моральні норми. У вас на столах маленькі папірці. Одним словом (так або ні) дайте відповідь на запитання: «Моральні цінності відносні чи абсолютні»?

Один з учнів швиденько рахує відповіді. В цей час можна показати відповіді дітей в інших класах для порівняння.

Якщо серед учнів є такі, які вважають, що моральні цінності відносні, можна застосувати прийом «Я так хочу»

Учитель підходить до одного з учнів, бере те, що йому подобається і каже, що він це бере собі, бо на його думку, це нормально.

Дискусія


 • Якщо цінності відносні і моральні норми змінюються з часом, то кожен може робити те, що він вважає правильним. Чи згодні ви з цим?

Прийом «Напиши листа».

Робота в групах

Поки ми з вами вели дискусію, до нас надійшов лист з проханням «Допоможіть розібратися». Читаємо вголос текст листа:


«Я виріс в хорошій сім'ї з високими моральними стандартами, але коли я став доросліше, то бачив навколо себе невідповідність між етикою і поведінкою. Я думав, що це відбувається тільки в нашій країні, але подорожуючи світом, зустрівся з тією ж проблемою. І найдивніше, що коли я в людей питав, чому вони так роблять, вони завжди мені обґрунтовували свою поведінку. Потім я почав читати Ніцше, Шопенгауера і зовсім заплутався. У Гітлера своя мораль, у Сент-Екзюпері своя. І виникає питання, чи існує мораль взагалі чи це вигадка для самозаспокоєння ?

Учні в групах пишуть листи-відповіді.Слово вчителя

В чому проблема? Зник еталон, на який можна орієнтуватися, і людина заплуталася. Зараз в Україні і в світі люди дотримуються різних моральних поглядів і дуже важливо кожному визначити, на якому моральному підргрунті будувати своє життя, щоб це приносило користь не тільки для власного життя, а й для суспільства.Вправа «Опрацювання таблиці»

Робота в парах

Учням пропонується опрацювати таблицю, яка роздрукована для кожної пари.

Потрібно зробити висновки щодо переваг християнського світогляду.

Світогляд

Погляд на мораль

1.Марксизм-ленінізм


Не існує абсолютної моралі: мораль є відображенням існуючих економічних змін
в ході історії. Мораль підпорядкована інтересам класової боротьби пролетаріату.

Моральні цінності формують люди в процесі колективної праці.2. Світський гуманізм

Люди в суспільстві встановлюють моральні норми, немає абсолютних цінностей. Основою етики є моральний або етичний релятивізм (заперечення обов'язкових моральних норм об'єктивного соціального критерію моральності).

 1. Теїзм (християнство)

Бог - джерело моральності. Існує абсолютна норма, з якою ми співвідносимо наші моральні судження. Моральність вічна, незмінна, підтримує первісний задум творіння. Людина є моральною, коли ії поведінка відповідає моральним законам, встановленим Богом.

Слово вчителя

Християнство пропонує моральні норми у вигляді заповідей, які записані в Біблії та існують не одну тисячу років. Головним джерелом моральних настанов є Декалог, який проголосив Мойсей та в Старому Завіті та Нагорна проповідь Ісуса Христа в Новому Завіті.Обговорення в загальному колі

Учні згадують 10 заповідей і головний їх зміст. Обговорюють, чи легко дотримуватися їх у житті. Потім вчитель зачитує деякі уривки з Нагірної проповіді і учні приходять до висновку, що заповіді Нового Завіту є ще глибшими, бо вони стосуються не тільки вчинків, а й їх мотивації.Робота з Святим Письмом.

Вправа «Ланцюжок»

Кожному з учнів пропонується для читання один з віршів Нагірної проповіді. Учні по черзі читають вголос та висловлюють свою точку зору щодо присутності і значенні цієї заповіді в людському житті.Проблемне запитання

Як можна визначити чи є вчинок моральним або аморальним?

Учні висловлюють свої думки.Робота зі словником

Прочитайте визначення поняття «аморальний», надане в словнику. • Як би ви змінили визначення або розширили дефініцію з погляду християнського вчення?

Учні обговорюють запропоноване питання.

Вправа оцінки ситуацій і дій

Учням пропонуються ситуації із життя різних людей. Вчитель може підібрати ті ситуації, які підходять до того класу, з яким він працює.Після ознайомлення з ситуаціями обов’язково проводиться обговорення, коли учні зможуть висловити свою думку.

Моральна дилема 1.

Уривок из книги «Соняшник». Автор: Симон Візенталь.

У 1944 році Візенталь був ув'язненим в застінках нацистів. До того він тільки безпорадно дивився на те, як нацистські солдати вбили його бабусю на сходинках її будинку, і як вони силою тягли його матір в машину, яка була переповнена немолодими єврейськими жінками. В цілому, вісімдесят дев'ять його родичів-євреїв померли від рук нацистів. Сам Візенталь, коли його вперше заарештували, безуспішно спробував накласти на себе руки.

Одного сонячного дня, коли в шпиталі для поранених з'ясовувалися подробиці висновку Візенталя, до нього звернулася медсестра: «Ви єврей?» — запитала вона, поколивавшись, потім дала йому знак слідувати за нею. Повний тривожних відчуттів, Візенталь послідував за нею вгору по сходах, а потім вниз у вестибюль шпиталю, поки вони не дісталися до темної, брудної кімнати, де лежав самотній забинтований солдат. Його обличчя було закрите білим марлем, в якому були вирізані отвори для рота, носа і вух.

Медсестра зникла, закривши за собою двері і залишивши молодого ув'язненого наодинці з цією дивною фігурою. Поранений чоловік був офіцером СС, і він покликав Візенталя, щоб зробити страшне визнання.

«Мене звуть Карл, — сказав голос, що деренчав і виходив звідкись з глибини пов'язок і бинтів. — Я маю розповісти вам про один жахливий вчинок, який зробив. Розповісти вам, тому що ви єврей».Карл почав свою розповідь із спогадів про те, що він виховувався в католицькій сім'ї, і про свою дитячу віру, яку він втратив в Гітлер-югенд. Потім він добровольцем пішов в СС, по службі його відмічали, і він тільки недавно, важко поранений, повернувся з радянського фронту.

Карл тричі намагався повідати свою історію. Візенталь відійшов, немов збирався покинути кімнату. І кожного разу офіцер робив рух, намагаючись схопити його за руку своєю білою, майже знекровленою рукою. Він благав його вислухати те, що він пережив на Україні.

У місті Дніпропетровську, залишеному відступаючою радянською армією, підрозділ Карла натрапив на декілька залишених засідок, в перестрілці з якими було убито тридцять німецьких солдатів. Щоб помститися німці зігнали триста євреїв, замкнули їх в триповерховому будинку, облили його бензином і підпалили. Карл і його люди оточили будинок із зброєю, готові застрелити кожного, хто спробує врятуватися.

«Крики, що доносилися з будинку, були жахливі, — сказав він, переживаючи цей момент. — Я побачив чоловіка з маленькою дитиною на руках. Одяг на ньому горів. Поряд з ним стояла жінка, без сумніву, мати дитини. Вільною рукою чоловік прикрив очі дитини, потім він виплигнув на вулицю. Секундою пізніше за ним пішла жінка. Потім з іншого вікна випало декілька тіл, що горіли. Ми відкрили вогонь.... О, Боже!»Весь цей час Симон Візенталь мовчки сидів, даючи німецькому солдатові можливість висловитися. Карл продовжував описувати інші звірства, але він постійно повертався до того епізоду, в якому цей темноволосий хлопчик з чорними очима випав з вікна будинку, ставши мішенню для солдатських гвинтівок. «Я залишаюся тут зі своєю провиною, — сказав він і на закінчення додав: «Ви зі мною в останню годину мого життя. Я не знаю, хто ви, я знаю тільки те, що ви єврей і цього досить. Я знаю, що розповів вам жахливі речі. Довгими ночами, чекаючи смерті, я знову і знову прагнув до того, щоб поговорити про це з яким-небудь євреєм і вибачитися у нього. Тільки я не знав, чи є тут ще євреї... Я знаю, що прошу дуже багато чого, але без вашої відповіді не зможу померти з миром».

Симон Візенталь, архітектор в свої двадцять років, а зараз ув'язнений, одягнений в зношену уніформу, яка була відмічена жовтою Зіркою Давида, відчув, як величезний тягар його раси ліг на його плечі. Він виглянув з вікна на залитий сонцем двір. Він подивився на купу бинтів, що лежали в ліжку. Він подивився на трупну муху, що повзає по вмираючому тілу, навернуту запахом.

«Нарешті я зібрався з думками, — пише Візенталь, — і, не кажучи ні слова, вийшов з кімнати».Офіцер СС Карл незабаром помер не пробачений, але Симон Візенталь продовжував жити, щоб бути врятованим з табору смерті американськими солдатами. Сцена в шпиталі переслідувала його, як примара. Після війни Візенталь відвідав матір офіцера, що жила в Штутгарті, в надії абияк вигнати з себе пам'ять про той день. Навпаки, цей візит лише зробив образ того офіцера людянішим, тому що мати з ніжністю говорила про благочестиву юність свого сина. Візенталь так і не наважився сказати їй про те, як помер її син.

Протягом багатьох років Візенталь розпитував багато рабинів і священиків про те, як він мав поступити. Нарешті, коли пройшло більше двадцяти років із закінчення війни, він написав цю розповідь і розіслав її всім етично мислячим діячам, яких він знав: євреям і неєвреям, католикам, протестантам, і людям, що не відносять себе до жодної релігійної віри. «Що б ви зробили на моєму місці?» — питав він їх.

З тридцяти двох чоловіків і жінок, від яких він отримав відповідь, тільки шість чоловік написали, що Візенталь зробив помилку, не пробачивши німця. Двоє християн указували на довгий дискомфорт, який відчував Візенталь, як на муки совісті, яку можна було вгамувати прощенням. Один з них, темношкірий, брав участь в русі Французького Опору, написав: «Мені зрозуміла ваша відмова пробачити цю людину. Це повністю відповідає духу Біблії, духу Старого Завіту. Але є Новий Заповіт, даний Христом і записаний в Євангелії. Я думаю, що християнин, мав би пробачити».

Інші відмовилися порожніми фразами, але більшість тих, що відповіли погодилися, що Симон Візенталь поступив вірно. «Яке моральне і законне право він мав прощати зло, заподіяне іншому?» — питали вони. Один з них процитував поета Драйдена: «Прощення належить скривдженому».

Декілька авторів написали, що, та кількість злочинів, яка було здійснено нацистами, вийшла за межі будь-якої можливості прощення. Герберт Голд, американський письменник і професор, заявив: «Провина за цей жах таким важким вантажем лежить на німцях, що жили у той час, що ніяка особиста реакція окремої людини не може її виправдати». Інший сказав: «Мільйони безневинних людей, які були замучені і звірячо убиті, повинні бути повернені до життя, перш ніж я пробачу».

Питання:

Як би ви відповіли на запитання Симона Візенталя з християнської точки зору?

Моральна дилема 2.

Одна жінка в Європі вмирала від раки. Її могло врятувати тільки якісні ліки, а саме з'єднання радію, яке недавно відкрив аптекар, що живе в тому ж місті. Аптекар просив за ліки 2000 доларів (вдесятеро більше, ніж собівартість). Чоловік хворої жінки, Ганс, обійшов всіх своїх знайомих, але йому вдалося зібрати тільки половину суми. Він сказав аптекареві, що його дружина вмирає і попросив зменшити ціну або поступитися ліками в кредит, але аптекар відмовив. Чоловік прийшов у відчай і вночі проник в аптеку, щоб вкрасти ліки.

Питання:

Чому склалася така ситуація? Якою вона могла бути, якби герої дотримувались християнських чеснот?

6. Закріплення вивченого матеріалу. Рефлексія

Дискусія за проблемним запитанням

Яким чином можна змінити наше суспільство , щоб воно стало більш моральним?Робота з відеоматеріалом

Учні переглядають відеоролик «Про моральність політики» (http://www.youtube.com/watch?v=GxIpVFpqpSg#t=99) і роблять висновки, що рівень моральності суспільства зміниться, якщо буде змінюватися кожна людина особисто. Християнське вчення пропонує нам звернутися до Христа та Його вчення, яке стане помічником в нашому житті до самовдосконалення.


ІІІ. ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Підведення підсумків уроку

Вчитель оцінює роботу учнів на уроці.2. Домашнє завдання.

 • Прочитати уважно уривки з Біблії:

 • Вих.20:1-17; Євангеліє від Мат.5-7 гл.

 • Написати твір-роздуми: «Досконале суспільство на землі: утопія чи реальність»?Урок 2

Мета уроку: Гріховність роду людського. Відображення гріховності в душі людини, у сфері розуму, почуттів, волі.

Витоки гріха.
Мета уроку: розширити уявлення учнів щодо понять «гріх», «гріховність»,

«первинний гріх»; розкрити біблійну сутність проблеми витоку

гріха, гріховності людини; розвивати вміння аналізувати гріховні

дії і причини їх виникнення на прикладах зі Святого Письма та сучасності; виховувати бажання подолання гріховності у власному житті.


Тип уроку: комбінований

Очікувані результати:

Після цього уроку учні повинні знати і вміти:

 • пояснювати зміст понять «гріх», «гріховність», «первинний гріх»;

 • розуміти природу і витоки гріха;

 • наводити приклади гріховних дій і давати їм оцінку;

 • аналізувати види гріховності на прикладах зі Святого Письма та сучасності.

Біблійна основа: Послання до Римлян 6,7,8 гл.

Обладнання: Біблія, словник, відеоілюстрації, проектор, музичний центр

Ключові поняття: гріх, гріховність.

Міжпредметні зв’язки: історія, література, мистецтво.

Словник понять і термінів:

Гріх - помилка, яку допускає людина у процесі своєї життєдіяльності, відступ від істини, поганий людський вчинок (а також слова та думки), що скоює людина за власною волею, бажанням. Богослови визначають гріх в основному як порушення волі Бога щодо людського призначення (порушення християнського морального закону, непослух віруючого Слову Божому); моральні філософи визначають гріх як такий, що йде всупереч розуму.

Первинний гріх - християнський богословський термін, що визначає перший здійснений прабатьками Адамом і Євою гріх, наслідки якого проявляються у всіх людей на землі через наслідування людської природи.

Гріховність - це та пошкодженість людської істоти, яка виникла в людині в результаті первинного гріха. Зазвичай її описують як схильність до гріха, яка виникла в результаті того, що порушився гармонійний зв'язок людини з Богом.
Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент.

Привітання. Створення доброзичливої атмосфери.ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Перевірка домашнього завдання

 • Зачитати уривки з твору «Досконале суспільство на Землі: утопія чи реальність?»

 • Розповісти про моральні норми, записані в Святому Письмі.

2. Актуалізація опорних знань

Вправа «Визначаємо головне»

Клас об’єднується в групи по 7-10 (декілька) учнів. Кожна група має дати аргументовану відповідь на запитання:

«Чому в світі так багато проблем? Чи можете ви визначити головну причину?».

Учитель організує дискусію з даного питання між групами, поки всі не прийдуть до загального висновку про гріховність людського роду.

Якщо учні не готові визначитися з загальним висновком, то можна залишити вирішення цього питання на кінець уроку.

3. Мотивація навчання

Вправа «Запрошення до роздумів»


 • Хто із вас ставив для себе конкретні цілі змінити в собі якісь якості на краще?

 • Чи завжди у вас виходило те, що ви бажали?

 • Як ви думаєте, чому?

Слово вчителя.

Один священнослужитель розповідав, що в молодому віці він намітив

собі програму свого самовдосконалення з 21 пункту. Ось деякі з них:


 • ніколи не казати неправди;

 • не гніватися;

 • не ображатися;

 • завжди зранку молитися…

Листок з програмою самовдосконалення він поклав у Біблію і деякий час не заглядав в нього. Коли ж він вирішив провірити себе, то був дуже стурбований тим, що за цей час він порушив практично кожний пункт свого плану. Це наштовхнуло його на роздуми про неможливість людини змінитися власними силами і шукати більш дієвий шлях самовдосконалення. Сьогодні на уроці ми з вами визначимо причини внутрішнього конфлікту, суть якого полягає в протиріччі між бажанням бути гарним і нездатністю цього досягти. Як казав Апостол Павло: «Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню». (Рим. 7:19)


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 12.28 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка