Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівнаСторінка12/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір2.48 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1. Євтушина л. і. земля, де народились і ростемо... українознавство як основа національного виховання дошкільників. старша група / х. : вид. група «основа», 2017. 79, [1] с. (серія «дошкільний навчальний заклад. вихователю».)

2. Кисіль н. в. перше слово мати, друге україна... національно-патріотичне виховання в днз. ранній та мо- лодший вік. х. : вид. група «основа», 2016. 78, [2] с. (серія «дошкільний навчальний заклад. вихователю»).


3. Кисіль НВ. Школа маленьких патріотів. Проект освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Х. : Вид. група «Основа», 2016. 221, [3] с.

4. Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

5. Частнікова А.Г. Я кращої в світі країни не знаю... Національно- патріотичне виховання в ДНЗ. Середній вік. / упоряд. А. Г. Частнікова. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 102, [2] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

6. Частнікова А.Г. Живи, Україно, живи для краси! Національно-патріотичне виховання в ДНЗ Старший вік / упоряд. А. Г. Частнікова. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 102, [2] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).


Самостійна робота 8

Сімейне середовище як основа виховання громадянина-патріота України

Мета: Розкрити роль сім’ї в патріотичному вихованні дитини; стимулювати переконання в неперевершеності у вихованні дітей системи власних родинних цінностей. Розвивати креативне мислення, інтелектуальний та творчий потенціал. Виховувати позитивне ставлення до родинних традицій та звичаїв.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

Завдання до самостійної роботи

1. Розкрити роль сім’ї у національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

2. Проаналізвати форми роботи з батьками.

3. Підібрати анкети для батьків з проблеми патріотичного виховання.

4. Розробити за вибором:

– поради батькам «Виховуючи майбутніх громадян держави»;

– батьківські збори «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку», «Громадянин виховується з дитинства», «Формування у дітей патріотичних почуттів через виховання до родини»,

– батьківські збори-дипут «Щаслива сім’я, яка вона?»,

– консультації для батьків «Як виховувати патріота в сім’ї», «Чи варто говорити з дітьми про події в країні?», «Як розповісти про війну», «Ознайомлення дітей з традиціями та побутом українського народу»,

– виховну годину для батьків «Відповідальність між словом і ділом у виховання дітей»,

– ділову гру для батьків та педагогів «Брейн-ринг з українознавства», колоквіум «На захист української мови»,

– вікторини з українознавства для батьків,

– конспект заняття на тему «Моя сім’я, моя родина», «Професії в моїй родині», «Моя гордість – тато», «Ми – діти козацького роду».

Базова література:

1. Каплуновська О.М. Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець. – 2016. – 72 с.

2. Каплуновська О.М. Україна – моя Батьківщина: конспекти занять із національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець. – 2017. – 240 с.

Додаткова література:

1. Євтушина л. і. земля, де народились і ростемо... українознавство як основа національного виховання дошкільників. старша група / х. : вид. група «основа», 2017. 79, [1] с. (серія «дошкільний навчальний заклад. вихователю».)

2. Кисіль н. в. перше слово мати, друге україна... національно-патріотичне виховання в днз. ранній та мо- лодший вік. х. : вид. група «основа», 2016. 78, [2] с. (серія «дошкільний навчальний заклад. вихователю»).


3. Кисіль НВ. Школа маленьких патріотів. Проект освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Х. : Вид. група «Основа», 2016. 221, [3] с.

4. Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

5. Частнікова А.Г. Я кращої в світі країни не знаю... Національно- патріотичне виховання в ДНЗ. Середній вік. / упоряд. А. Г. Частнікова. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 102, [2] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

6. Частнікова А.Г. Живи, Україно, живи для краси! Національно-патріотичне виховання в ДНЗ Старший вік / упоряд. А. Г. Частнікова. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 102, [2] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).


Тема 9
Методи, прийоми, форми та засоби

патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; удосконалити уміння і навички щодо організації патріотичного виховання дошкільників; розширити та уточнити знань щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Тип заняття: засвоєння нових знань.
План:

1. Стан патріотичного виховання у дошкільному закладі.

2. Методи та прийоми формування основ національної свідомості дітей.

3. Групові та колективні форми роботи з формування основ національної свідомості дітей (рухливі ігри, хороводи, читання творів, показ діафільмів, відвідування театрів, екскурсії в музеї тощо), їх доцільність, ефективність, відповідність темі заняття, вікові дітей.

4. Засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку:

– Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

– Патріотичне виховання засобами музики;

– Патріотичне виховання дошкільників засобами музичного фольклору;


Використання різних видів ігор в національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку;

Усна народна творчість як засіб національно-патріотичному вихованні дітей;


– Національно-патріотичне виховання дошкільників засобами художньої літератури;

– Патріотичне виховання засобами фізичної культури.

5. Національно-патріотичне виховання дошкільників через упровадження проектних технологій:

– Проект освітньої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку «Школа маленьких патріотів», «Україна – це моя родина».Базова література:

 1. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12-13. С. 26-37.

 2. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. пос. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища школа, 1994. – 398 с. – Із змісту: Українські національні ігри в дитячому садку. – С. 169-187; Методика ознайомлення з символами України. – С. 187-236.

 3. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі. програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів. / За ред. А.М. Богуш. – Запоріжжя: Тов. «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 84с.

 4. Віон-Дюрі С. Україна славиться майстрами: гра з народознавства для старших дошкільнят / С. Віон-Дюрі, І. Сорока // Дошк. виховання. – 2009. - № 12. – С. 33.

 5. Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку / Є.Ф. Лозинська. – Львів: Орьяна-Нова, 2008. – 208с.

 6. Ніколаєнко В. М. Народознавство в дошкільному навчальному закладі 2-6 років. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 207с. – (серія «ДНЗ. Вихователю»).

 7. Остапенко А.С.  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: методичний посібник / автори-укладачі А.С. Остапенко, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2015. – С.318-336.

 8. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах : лист МОН України від 25 лип. 2016 р. № 1/9-396 // Вихователь-методист дошк. закладу. – 2016. - № 8. – С. 52-57.

 9. Садовенко С. М. Виховання народною казкою: методичний посібник. – К.: Шк. світ, 2011. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 10. Крутій К.Л. Технологія формування полікультурної особистості : конспекти занять з укр. народознавства з дітьми старш. дошк. віку / К.Л. Крутій, Н.І. Котій; КЗ «Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» ЗОР, Кафедра дошк. та п очат. освіти. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 220 с.

 11. Плетеницька Л.С. Підготовка студентів до народознавчої роботи в дошкільному закладі (на матеріалі народної математики) : автореф. дис. … кандидата пед. наук. : спец. 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Л.С. Плетеницька. – Одеса, 1995. – 23 с.


Самостійна робота 9

Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку
Мета: Стимулювати студентів до самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вміти виділяти суттєве та головне в тексті. Розвивати вміння аналізувати, проводити самоконтроль знань.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

Завдання до самостійної роботи

1. Засади роботи з ознайомленню дітей із рідним містом (селом, селищем).

2. Напрями роботи про ознайомленню дітей із рідним населеним пунктом (містом, селом, селищем).

Можливі наступні тематичні блоки роботи з дітьми по ознайомленню з рідним містом: 

- Історія міста. Назва. Чому тут виникло поселення людей? 

- Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований мій дитячий садок? Вулиці нашого міста. 

- Визначні місця нашого міста. Пам’ятники, будівлі, музеї, театри. 

- Праця дорослих. Підприємства нашого міста. Чим прославлене місто. 

- Герб міста. Які символи на ньому зображені. Як вони пов’язані з історією та працею людей в нашому місті. 

- Видатні люди рідного міста. Чиїми іменами названі вулиці, школи, підприємства. Чому? Які люди прославили наш край? 

- Природа рідного міста. Які дерева, квіти прикрашають вулиці міста. Яких рослин найбільше. Як називається ріка, на березі якої розташоване місто. Якікорисні копалини є в нашому краї, місті. 

- Культура рідного міста. Які музеї, театри, бібліотеки є в місті. Навчальні заклади, школи, дитячі садки. 

- Культура поведінки в рідному місті. Як поводити себе на вулиці, в транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських святах. 

- Відпочинок у нашому місті. Де люблять відпочивати жителі рідного міста. Які є традиції, свята. День міста. 

- Захисники нашого міста. Хто слідкує за спокоєм, добробутом людей у місті. Хто допомагає людям в надзвичайних ситуаціях. Хто такі ветерани. Як в нашому місті святкують День Пам’яті та примирення. 

2. Ознайомитися із формами організації занять із патріотичного виховання.

3. Спланувати розподіл занять за темами із дітьми всіх вікових груп.

4. Розробити конспект заняття на тему «Харків – місто моїх мрій», «Крокуємо вілицями рідного міста», «Моя люба, Слобожанщино!», «Край, мій рідний край».Форма контролю: конспект.

Базова література:

1. Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

2. Назарян Р.Т., Рубаха І.П. Мій Харків – мій рідний край : з досвіду роботи ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з містом Харковом / укладачі: Р.Т. Назарян, І.П. Рубаха; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2004. – 136 с

3. Остапенко А.С.  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: методичний посібник / автори-укладачі А.С. Остапенко, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2015. – С.95-121.


Тема 10
Ознайомлення старших дошкільників про родовід

в умовах сім'ї і дитячого садка
Мета: розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ та родині; розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з патріотичного виховання.

Тип заняття: узагальнення і систематизації знань.

План:

1. Генеалогія – наука про родовід.

2. Сутність традицій і звичаїв, їх соціальні функції.

3. Традиції та події сімейного значення.

4. Родове дерево.

5. Шляхи і засоби формування уявлень про родовід у дітей старшого дошкільного віку.Форма контролю: конспект.

Базова література:

1. Анциферова А.А. Формування уявлень про Батьківщину в процесі знайомства дітей з навколишнім життям // Знайомство дошкільнят з навколишнім життям. – Ульяновськ, 1973. – С. 15-35

2. Богомолова М.І. Інтернаціональне виховання дошкільників. – М.: Просвещение, 1988. – 110с.

3. Гараніна Т.П. Сімейні традиції та їх роль у вихованні дітей. – Мн., 1983. – 61с.

4. Жарікова А.Д. Ростіть дітей патріотами: книга для вихователів дитячого садка. М.: Просвещение, 1980. – 192с.

5. Мартишін В.С. Твій родовід: Навч. посібник з вивчення історії сім'ї та складання родоводу. – М., Шкільна преса, 2000. – 224с.

6. Карандашев Ю.М. Сімейна біографія дитини. – Мн., 1992. – 67с.

7. Козлова С.А. Виховання патріотичних почуттів. // Виховання моральних почуттів у старших дошкільнят. Під ред. Н.Ф. Виноградової, – М.: Просвещение, 1980. – 45-74 с.

8. Крилова Н.М. Формування системних уявлень про працю дорослих у дітей старшого дошкільного віку. 1982. – 17с.

9. Ніконова Л.Є. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з явищами суспільного життя. – М.: Народна освіта, 1984. – 59с.

10. Панасенко Г.І. Роль знань про суспільні явища у формуванні позитивного ставлення до навколишнього у дітей 5-7 років. – Л., 1973. – 134с.

11. Радіна Є.І. Турбота про дітей дошкільного віку. – М., Знання, 1959. – 32с.

12. Родове дерево // Дошк. Виховання. – 2005. № 3 – 121с.

13. Сімейно-побутова культура / За ред. Д.І. Водзинского. – Мн.: Народна освіта, 1987. – 255с.Самостійна робота 10
Вивчення стану роботи ДНЗ з патріотичного виховання

дітей дошкільного віку

Мета: Ознайомитися із методичними рекомендаціями щодо тематичного вивчення стану роботи ДНЗ з патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Стимулювати студентів до самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вміти виділяти суттєве та головне в тексті. Розвивати вміння аналізувати, проводити самоконтроль знань. Проаналізувати стан роботи з патріотичного виховання дітей певної вікової групи під час педагогічної практики в ДНЗ.Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.
Завдання до самостійної роботи

1. Ознайомитися із орієнтовною пам'яткою тематичного контролю з патріотичного виховання дітей дошкільного віку.2. Зпираючись на методичні рекомендації щодо оформлення національних куточків у групах ДНЗ, праналізувати національний куточок у молодшій, середній групі або старшій групі під час педагогічної практики.

3. Проаналізувати календарний план освітньої роботи в групах (питання до аналізу додаються).4. Вивчити пізнавальні, навчальні, розвивальні, мовленнєві, виховні завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства.

5. Законспектувати рекомендації щодо забезпечення методичного кабінету дошкільного навчального закладу матеріалами з питань формування основ національної свідомості дошкільника, знань про державну та національну символіку України.

6. Виявити стан методичного керівництва роботою дошкільного навчального закладу з патріотичного виховання.

7. Познайомитися з орієнтовним переліком національно-патріотичних творів українських письменників, а також за чинними програмами («Українське довкілля»)

Базова література:

Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН України від 25.07.2016 № 1-9/396) [Текст] // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С.11-15.


Семінарське заняття 4

Впроваджуємо патріотичне виховання в освітньо-виховну роботу

дошкільного закладу
Мета: підвищувати рівень професійної компетентності майбутніх педагогів щодо завдань і напрямів патріотичного виховання дошкільників; продовжувати формувати вміння застосовувати одержану інформацію в педагогічній діяльності, розширити знання педагогів про національні свята, традиції, страви.

Обладнання: мультимедійне обладнання; схематичне зображення гори на аркуші ватману формату А3, стікери на самоклейній основі.

Хід семінарського заняття

1. Організаційний блок. Ознайомлення з правилами поведінки на семінарі.

Вправа «Гора»: визначити сподівання й очікування учасників щодо семінару.2. Тематичний блок:

 • Стан патріотичного виховання в дошкільному закладі;

 • Патріотичне виховання засобами музики;

 • Патріотичне виховання засобами фізичної культури;

 • Національне виховання старших дошкільників засобами народної творчості;

 • Засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку знайомлення з рідним містом, з родоводом, фолькльорна казка, народна іграшка, народні свята та розваги).

3. Пояснити сенс висловлювань:

 • «Якими діти народжуються, це ні від кого не залежить, але, щоб вони через правильне виховання стали гарними – це в нашій владі…» (Плутарх).

 • «Національне минуле служить нам ніби для перевірки того, хто ми є, і для того, щоб знати, чим ми станемо в майбутньому…Треба вдивитися на себе в дзеркало історії нації, для того щоб вивчати себе в цьому дзеркалі, щоб іти далі відповідно до реальності нашого часу, і весь час дивлячись уперед» (Д. Сікейрос).

 • «Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до Батьківщини, і ця любов дає вихованню ключ до серця людини і могутнього опору для боротьби з її поганими природними, особистими, сімейними і родовими нахилами» (К. Ушинський).

 • «Для того щоб виховання було успішним, необхідно, щоб люди, які виховують, не переставали виховувати себе» (Л. Толстой).

 • «Тільки людини рішуча, енергійна, з твердим характером, така що знає, чого вона хоче, чому вона хоче і які засоби ведуть до виконання її волі, – лише така людини може виховати рішучих, енергійних, сильних характером людей» (А. Дістерверг).

 • «…на сцені покажіть народу його власну легенду, його діяння, те що він здійснив. Підживлюйте народ народом… Театр – наймогутніший засіб виховання; з ним, можливо, пов’язані найкращі надії на національне відродження» (Р. Роллан).

 • «Мені здається страшенно важливим, щоб ніколи із родин не зникала історія сім’ї. В родинах, де довго триває подібна історія, завжди є більша можливість виховання сильних характерів у досягненні традиційних цілей, ближчий зв'язок із землею та історією Батьквщини» (В. Вернадський).

 • «Релігія, обряди, епос, народні пісні, мудрість попередніх віків, передання, казки, повір’я, пережитки довгих століть – усе це склало людину, у нас – православного українця… Це її рідна стихія, її рідна кров, що дзюркоче ів її жилах, і це сприймається нею з молоком матері» ( І. Огієнко).

 • «Краєзнавство – це наймасовіший вид науки, так як в зборі матеріалів можуть взяти участь і великі вчені, і школярі» (Д. Лихачов).4. Практичний блок:

 • Вправа «Визначте календарне свято за картинкою»: оптимізувати знання про народні календарні свята.

 • Вправа «Знавці народної кухні»: оптимізувати знання про українську національну кухню.

 • Вправа «Голос країни»: оптимізувати знання про українську народні пісні.

5. Рефлексивно-практичний блок:

 • Вправа «Мікрофон»: сприяти обміну досвіду між присутніми щодо патріотичного виховання дошкільнят.

 • Вправа «Гора»: підбити підсумки.

Базова література:

1. Кисіль Н.В. Школа маленьких патріотів. Проект освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку. – Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 221, [3] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

2. Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

Додаткова література:

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна та ін. – 3-тє вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2012. – 492 с.

3. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / Е.В. Бєлкіна Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін. – 3-тє вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2012. 400 с.4. Народознавство в дошкільному закладі: Методичні рекомендації для вихователів / упорядник О.П. Макаренко. – Тернопіль, 1992. – 143 с.

5. Українське дошкілля: програма розвитку дитини дошкільного віку / Білан О.І., Возна Л. М., Максименко О. Л., Овчаренко Л. Р., Руханська Л. С., Самсін В. Р. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

6. Українське народознавство в дошкільному закладі / За ред. Богуш А.М. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001.7. Фесюкова Л.Б., Макаренко О.В. Я живу на Україні. – Харків, 2008. – 128 с.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

л

п

с. з.

інд
с.р.с.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.

Теоретичні аспекти патріотичного виховання молодого покоління

Тема 1. Особливості сучасного національно-патріотичного виховання

3

2


1

Тема 2. Передумови успішного патріотичного виховання

10

2

2

2
4

Тема 3. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

3

2


1

Тема 4. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави

3

2


1

Тема 5. Принципи, методи, засоби та форми патріотичного виховання

8

2
2
4

Разом за змістовим модулем 1

27

10

2

4
11

Змістовий модуль 2.

Основи патріотичного виховання дошкільників

Тема 6. Специфіка формування національної самосвідомості у дошкільників

3

2


1

Тема 7. Виховання патріотизму як необхідний складник

освітньо-виховного процесу10

2

2

2
4

Тема 8. Національне виховання як складова цілісного формування особистості

3

2


1

Тема 9. Методи, прийоми, форми та засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку

3

2


1

Тема 10. Ознайомлення старших дошкільників про родовід в умовах сім'ї і дитячого садка

8

2
2
4

Разом за змістовим модулем 2

27

10

2

4
11

Усього годин за семестр


54

20

4

8
225. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Діагностка визначення рівня громадянської культури, самосвідомості та патріотизму

2

2

Особливості виховання патріотизму у дошкільників.

Виявлення рівня сформованості патріотичних почуттів.2

Разом

4

6. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Педагогічні умови ефективного виховного процесу

2

2

Особливості сучасного патріотичного виховання

2

3

Формування патріотичного світогляду у сучасних дошкільників

2

4

Впроваджуємо патріотичне виховання в освітньо-виховну роботу дошкільного закладу

2

Разом

8

7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теоретичні основи патріотичного виховання молодого покоління

1

2

Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний аспект

1

3

Патріотичного виховання дітей та молоді

1

4

Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави

1

5

Особливості виховання патріотизму у студентської молоді в сучасних соціокультурних умовах

1

6

Формування національної самосвідомості – основи патріотизму

у вихованні дошкільників1

7

Патріотичне виховання дітей як один з пріоритетних напрямів

виховної роботи у ДНЗ: від минулого до сьогодення1

8

Сімейне середовище як основа виховання громадянина-патріота України

1

9

Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку

1

10

Вивчення стану роботи ДНЗ з патріотичного виховання

дітей дошкільного віку2

Разом

11


8. Методи навчання

Вирішення завдань навчальної дисципліни передбачає вибір і використання відповідних методів навчання:

1) методи організації навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні, практичні (аспект передачі та сприйняття навчальної інформації); індуктивні, дедуктивні (логічний аспект); репродуктивні й інформативнопошукові (аспект характеру пізнавальної діяльності); самостійна робота та робота під керівництвом викладача (аспект керівництва навчанням);

2) методи стимулювання та мотивації (методи стимулювання та мотивації інтересу до навчання; методи стимулювання та мотивації обов’язку й відповідальності);

3) методи контролю та самоконтролю в навчанні: усний, письмовий, лабораторний, програмований і ін.

За джерелом придбання знань: словесні, наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності: пояснювальний, репродуктивний, проблемний виклад, еврістичний, пошуковий, дослідницький; у залежності від діяльності викладача і студента: бінарні; у залежності від логіки пізнання: аналітичний, синтетичний, індуктивний, дедуктивний методи. Словесні, наочні, практичні методи, а також методи стимулювання й мотивації та ін.


9. Методи контролю

Діагностика навченості студентів – обов’язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого визначаються досягнення поставлених цілей. До складу діагностики входять різні форми контролю, який означає виявлення вимірювання та оцінку знань і навичок студентів.

В процесі вивчення курсу застосовуються такі види контролю: попередній, поточний, повторний, періодичний, підсумковий.

Форми перевірки різноманітні: тестування, надання усних та письмових завдань, опитування під час заліку, освітні ситуації, опитування, перевірка конспектів, тез відповідей, опорних схем, поточне та підсумкове тестування, інформаційні повідомлення та реферети.

Форми та методи контролю обираються викладачем з урахуванням обраної ним загальної методики викладення курсу, індивідуальних особливостей студентів і специфіки їхньої професійної підготовки.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік
Орієнтовні питання до заліку

1. Сутність понять «патріотизм». Сучасні теоретики патріотичного виховання в Україні.

3. Чинники негативного впливу на формування патріотичних якостей.

4. Різновиди патріотизму. Концепції національного виховання.

5. Напрями формування патріотизму (ідеологічний, науково-теоретичний, педагогічний, методичний, організаційний, нормативно-правовий.

6. Використання народної педагогіки та творчої спадщини видатних педагогів минулого (Г. Сковороди, І. Котляревського, П. Куліша, Ю. Федьковича, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинський, М. Стельмахо́вича).

7. Родинне виховання як засіб формування патріотичних якостей. Особистість педагога.

8. Планування виховної діяльності. Педагогічні умови ефективності виховного процесу.

9. Діагностика рівня патріотичної вихованості та знання критеріїв патріотичної вихованості.

10. Проблема патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність, компонент структури особистості.

11. Основні тенденції та зміст патріотичного виховання особистості. Інститути, що забезпечують патріотичне виховання.

12. Мета, завдання, принципи патріотичного виховання.


13. Методи, засоби і форми патріотичного виховання.


14. Принципи патріотичного виховання.

15. Методи патріотичного виховання: вербальні, методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки, методи стимулювання поведінки і діяльності, методи педагогічної підтримки.

16. Засоби патріотичного виховання.

17. Форми патріотичного виховання: інформаційні, діяльнісно-практичні, інтегративні, наочні.

18. Тематика виховних справ з патріотичного виховання: пізнавальні, соціально-орієнтовані, етичні, естетичні, екологічні, трудові, фізичні.

19. Інноваційні технології патріотичного виховання.

20. Особливості патріотичного виховання студентської молоді в умовах педагогічного ВНЗ.

21. Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів до регіоналізації патріотичного виховання дітей дошкільного віку

22. Взаємодія сім’ї та науково-педагогічних працівників ПВНЗ в процесі національно-патріотичного виховання дітей та студентської молоді

23. Особливості національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Стан патріотичного виховання у дошкільному закладі.

24. Поняття національної самосвідомості. Національна самосвідомість як об’єкт наукового дослідження та чинники її формування.

25. Характеристика національної самосвідомості дошкільника.

26. Психолого-педагогічні особливості формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку як складової патріотичного виховання.

27. Педагогічні умови формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку.

28. Формування патріотичного світогляду дошкільнят.

29. Інтеграція патріотичного виховання в систему роботи ДНЗ.

30. Значення патріотичного виховання для гармонійного розвитку особистості дитини.

31. Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи дошкільного закладу.

32. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників крізь призму поглядів В.О. Сухомлинського.

33. Концепція національно-патріотичного та духовно-морального виховання за педагогічними ідеями С.В. Русової:

34. Урахування вікових особливостей в організації системи національно-патріотичного виховання.

35. Основні напрями та зміст освітньої роботи педагога з реалізації національно-патріотичного виховання.

36. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми 5-6 років життя. Показники компетенції.

37. Сімейне середовище як основа виховання громадянина-патріота України.

38. Роль сім’ї у національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

39. Методи та прийоми формування основ національної свідомості дітей.

40. Групові та колективні форми роботи з формування основ національної свідомості дітей (рухливі ігри, хороводи, читання творів, показ діафільмів, відвідування театрів, екскурсії в музеї тощо), їх доцільність, ефективність, відповідність темі заняття, вікові дітей.

41. Засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

42. Особливості ознайомлення старших дошкільників про родовід в умовах сім'ї і дитячого садка.

43. Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

44. Національний куточок у дошкільному закладі.45. Організація та проведення народних свят, розваг, ігор.
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання

У процесі оцінювання знань студентів використовуються такі методи діагностики:

– усне опитування (фронтальне, індивідуальне);

– самостійні роботи у формі тестування та розгорнутих відповідей на запитання; – творчі завдання;

– метод моделювання;

– метод проектів;

– робота в групах;

– складання запитань до теми чи розділу;

– самоконтроль.

Під час діагностики знань студентів потрібно враховувати обсяг інформації, оперування поняттями, категоріями, фактами, основними теоріями, законами, закономірностями й принципами, ступінь їх пізнання, здатність до систематизації та узагальнення, що передбачає:

– пізнання й визначення понять, розуміння їх сутності, розкриття змісту, встановлення сукупності зв'язків і залежностей між окремими частинами й цілим тощо;

– виокремлення головного, актуальних теоретичних проблем, усвідомлення їх глибини та визначення шляхів їх розв'язання;

– розуміння законів, закономірностей, принципів, концепцій;

– здатність до узагальнення, систематизації, класифікації явищ і предметів.

Оцінюючи навички студентів, потрібно врахувати:

– наявність практичних навичок у галузі навчальної дисципліни, що сприяють успішному опануванню професійної діяльності;

– якість, швидкість, стійкість, точність їх виконання в різноманітних умовах, зокрема й екстремальних.

Для оцінки вмінь педагог має враховувати:

– наявність конкретних умінь, їхню глибину, стійкість і гнучкість;

– ступінь опанування основними прийомами діяльності та їх творче застосування під час розв'язання нестандартних завдань у різноманітних ситуаціях майбутньої професійної діяльності,

– здатність моделювати професійні дії;

– упевненість, самостійність, обгрунтованість, систематичність цих дій;

– зміст самоаналізу результатів власних дій, характер зіставлення отриманих результатів з основною метою діяльності;

– умотивованість дій та їх усвідомлення;

наявність помилок, їхня кількість і характер, ступінь впливу на остаточний результат діяльності;

– ступінь ефективності та якість виконаних дій тощо.


11. Рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками: • підготовка теоретичних питань до практичних занять;

 • конспектування першоджерел;

 • підготовка рефератів;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • підготовка до заліку.

Підготовка теоретичних питань до практичних занять
передбачає опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання.

Алгоритм підготовки. • Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені у плані практичного заняття).

 • Візьміть у бібліотеці академії (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

 • Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання практичного заняття.

 • Прочитайте ці розділи.

 • Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.

 • Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

 • Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми.

 • Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

 • Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

Конспектування першоджерел
передбачає поглиблений розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників.

Алгоритм підготовки. • Прочитайте запропоноване першоджерело.

 • Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).

 • Складіть план (простий або складний).

 • Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі.

 • Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.

 • Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний конспект.

Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у темі реферату.

Алгоритм підготовки. • Ознайомтеся з вимогами до реферату.

 • Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

 • Складіть план реферату.

 • Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування першоджерел.

 • Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.

 • Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.

 • Оформіть реферат відповідно до вимог.

 • На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.

Підготовка до заліку має на меті узагальнення та систематизацію знань з дисципліни у цілому.

Алгоритм виконання • Ознайомтеся з переліком питань та завдань до заліку.

 • Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).

 • Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

 • Визначте рівень знань з кожного питання.

 • Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних та семінарських занять.

• Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання.

Примітка: якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питань або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у графіку проведення консультацій (кафедра теорії та методики дошкільної освіти).
12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума
Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

СРС

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10


4-6

7-14

4-6

4-6

7-12

4-6

7-14

4-6

4-6

7-12

8-12

60-100
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

13.1.

1. Курс лекцій з предмета.

2. Відеоматеріали, роздаткові папки із схемами та таблицями до лекційних занять.

3. Плани та інструкції до практичних занять.

4. Плани та інструкції до семінарських занять.

5. Рекомендації до виконання самостійної роботи студентів.


13.2.

 1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. Богуш – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

 2. Каплуновська О.М. Україна – моя Батьківщина. Паріальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред.. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 72 с.

 3. Кисіль Н.В.  Перше слово  мати, друге Україна... Національно-патріотичне виховання в ДНЗ. Ранній та молодший вік. Х. : Вид. група «Основа», 2016. 78, [2] с. (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»). 

 4. Кисіль Н.В. Школа маленьких патріотів. Проект освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку. – Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 221, [3] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

 5. Костюк І.В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 268 с.

 6. Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

 7. Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах».

 8. Логвіненко І.І. Патріотичне виховання в ДНЗ /уклад. І.І. Логвіненко, О.С. Тарасова, О.О. Христич, Л.А. Швайка. Х. : ВГ «Основа», 2016. 463 с.  (Серія «ДНЗ. Вихователю»).

 9. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – 384 с.

 10. Назарян Р.Т. Мій Харків – мій рідний край : з досвіду роботи ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з містом Харковом / укладачі: Назарян Р.Т., Рубаха І.П. ; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2004. – 136 с.

 11. Остапенко А.С.  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: методичний посібник / автори-укладачі А.С. Остапенко, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2015. – 472 с.

 12. Савченко Л. Л., Шапаренко Х. А. Виховання патріотичних почуттів і національної свідомості у дітей та молоді: навч.-метод. посіб./ Л.Л. Савченко, Х.А. Шапаренко. – Х., – 2016. –216 с.

 13. Частнікова А.Г. Я кращої в світі країни не знаю… Національно-патріотичне виховання в ДНЗ. Середній вік. / упоряд. А.Г. Частнікова. – Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 102, [2] с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

 14. Частнікова А.Г. ЖивиУкраїноживи для краси! Національно-патріотичне виховання в ДНЗ. Старший вік. / упоряд. А. Г. Частнікова. – Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 102 с.

 15. Євтушина Л.І. Земля, де народились і ростемо... Українознавство як основа національного виховання дошкільників. Старша група / Х. : Вид. група «Основа», 2017. 79, [1] с. (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю».)


14. Рекомендована література
Базова

 1. Агаев А. Г Нация, ее сущность и самосознание /А. Г. Агаев// Вопросы истории. – 1996. – №7. – С. 87.

 2. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 375 с.

 3. Артемова Л. В. Програма з українознавства // Палітра педагога. – 1997. – № 1. – С. 4-9.

 4. Артьомова О. Хай в серці кожної дитини живе любов до України : [патріотичне виховання дошкільників] / О. Артьомова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 8. – С. 35-39.

 5. Асауленко Л. М. Виховання національної свідомості на основі творчості Т.Г. Шевченка та І. Я. Франка / Л. М. Асауленко // Проблеми освіти. – 2008. – № 56. – С. 82-87.

 6. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.

 7. Баронин А.С. Этническая психология / А.С. Баронин. – К. : Тандем. – 2000. – 264 с.

 8. Березін А. М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / А. М. Березін. – К., 2002. – 208 с.

 9. Бех В. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів: актуальні питання / В. Бех // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 1. – С. 11-13.

 10. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи : програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2008. – № 45. – С. 137.

 11. Бех І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 9-16.

 12. Бех І. Шляхом злагоди до процвітання: про національну ідею в становленні громадянина- патріота України / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля. – 2008. – № 11. –С. 4-9.

 13. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). – С. 23-34.

 14. Бєлкіна О. Виховуємо патріотів України / О. Бєлкіна // Освіта. – 2009. – № 37/38. – С. 2.

 15. Богуш А. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища школа, 2002. – 407 с.

 16. Бойко С. М. Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір: дис. канд. філос. наук: 09.00.12 / Центр українознавства Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 200 с.

 17. Боришевський М. Й. Національна самосвідомість та ідентифікація громадян як чинник демократичних перетворень в українському суспільстві / М. Й. Боришевський // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 138-144.

 18. Ващенко Г. Виховання любові до Батьківщини / Г. Ващенко // Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич, 1997. – С. 56-98.

 19. Вдовенко Н. Національна культура як необхідна складова багатогалузевої системи патріотичного виховання студентів // Коледжанин. – 2004. – №4. – С. 18-21.

 20. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. – № 8. – С. 3-19.

 21. Вишняк М. Патріотичне виховання учнів за допомогою української мови та літератури / М. Вишняк // Рідна школа. – 2001. – № 9. – С. 25-28.

 22. Гавриш Н. Національне виховання учнівської молоді / Н. Гавриш, Г. Ситник. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

 23. Гнатюк В. Національне виховання як складова у побудові громадянського суспільства / В. Гнатюк // Світ виховання. – 2004. – №1. – С. 33-36.

 24. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: студії виховання / В. Гонський // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 9-14.

 25. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави / В. Гонський // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 9-14.

 26. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 27. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / упоряд. Л. Гураш, Т. Вороніна. – К. : Видавничий дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

 28. Дубина М. Патріотичне виховання молоді / М. Дубина, Ю. Руденко // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5.

 29. Євдокимова Н. О. Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н.О. Євдокимова. – К., 2005. – 19 с.

 30. Івашковська В. Стратегія, методика та концептуальні засади військово-патріотичного виховання школярів / В. Івашковська // Рідна школа. – 2002. – № 11. – С. 26-30.

 31. Каплуновська О. Україна – моя БатьківщинаПарціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О. М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наукред. О. ДРейпольської. — Тернопіль : Мандрівець,. 2016. 72 с.

 32. Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі / А. Калінічев // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 35-36.

 33. Кисельова Н. Виховувати патріотів / Н. Кисельова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 3. – С. 27-28.

 34. Коваль В. Уроки словесності в системі національно-патріотичного виховання: (На прикл. кіноповістей О. Довженка «Зачарована Десна», «Україна в огні») / В. Коваль // Рідна школа. – 1999. – № 6. – С. 53-55.

 35. Кононенко П. Концепційні основи програми національно державного виховання. / П. Кононенко, Т. Кононенко. – К. : Знання, 2007. – С. 7.

 36. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 3-8.

 37. Коркішко О. Становлення патріотичного виховання в 19–20 ст.: (Історичний аспект) / О. Коркішко // Рідна школа. – 2004. – № 2. – С. 60-62.

 38. Connor W.A. Nation is a Nation, is a State, is a Ethnic Group, is a... // Hutchinson J. and Smith A. (eds.) Nationalism. Oxford; New York, 1994. P.45

 39. Лозинська Є. Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку / Є. Ф. Лозинська. – Львів: Орьяна-Нова, 2008. – 208 с.

 40. Лозова О. М. Методологія психосемантичних досліджень етносу: Монографія / О. М. Лозова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 188 с.

 41. Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 22-24.

 42. Матвієнко П. Живодайні джерела патріотизму //Дошкільне виховання. – 2001. – № 8. – С. 8-9.

 43. Національна доктрина розвитку освіти [Електрон. ресурс] // Верховна рада [веб-сайт] - Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

 44. Національно-патріотичне виховання школярів: методичний посібник / автори-укладачі: І. Г. Сіваченко, Д. В. Ротфорт, В. П. Кротова; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої, С. Є. Вольянської. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 192 с.

 45. Основи національного виховання. Концептуальні положення / за заг. ред. В. Г. Кузя, Ю. Д. Руденко, З. О. Сергійчик. – Умань : Державний педагогічний ін-т ім. П. Г. Тичини, 1993. – 152 с.

 46. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 9-14.

 47. Петренко О. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді / О. Петренко, Г. Дежнюк // Позакласний час. – 2005. – №3-4. – С. 28-29.

 48. Петронговський Р. Про формування патріотизму в старшокласників / Р. Петронговський // Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 40-41.

 49. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник / Т.І. Поніманська. – К.: Академвидав, 2006. – 456 с.

 50. Пономарьова Г. Ф. Взаємодія викладача і студента у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ / Г. Ф. Пономарьова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук.праць / Українська інженер.-пед. акад. – Харків, 2014. – С.25-36.

 51. Пономарьова Г. Ф. Виховання громадянськості та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (з досвіду виховної діяльності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради) :наук.-метод. посібник / Г. Ф. Пономарьова. – Харків : Ранок, 2014. – 79 с.

 52. Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія та практика : монографія / Г.Ф. Пономарьова. – Харків : Ранок, 2014. – 547 с.

 53. Пономарьова Г. Ф. Виховання як динамічна система / Г. Ф. Пономарьова // Вісник Житомірського державного університету імені І. Франка. – Житомир, 2009. – С.42-47.

 54. Пономарьова Г. Ф. Історія української культури : навч. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, В.М. Бескорса, В.М. Малихіна. – Харків : Захарченко С.Н., 2012. – Ч.1. – 152 с.

 55. Пономарьова Г. Ф. Духовний розвиток особистості в умовах вищої школи / Г. Ф. Пономарьова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. нак. праць / за заг. ред.. В. І. Сипченка. – Словянськ : Вид. центр СДПУ, 2005. – Вип. ХХІІІ. – С.8-15.

 56. Пономарьова Г.Ф. Системні підходи до організації виховної роботи в педагогічному навчальному закладі / Г.Ф. Пономарьова // Система виховної роботи як важливий чинник формування особистості вчителя, вихователя / зб. нак. праць / Харк. пед. коледж. – Харків : 2008. – С.5-8.

 57. Рогожа М. Виховуємо патріотів / М. Рогожа, Т. Горлач // Директор школи. – 2004. – №17. – С. 3-7.

 58. Розпорядження Президента України від 29 червня 2001 року №173: про заходи щодо дальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді // Уряд. кур'єр. – 2001. – 5 липня – С. 10.

 59. Руденко Ю. Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів / Ю. Руденко // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 8-10.

 60. Савицька О.В. Етнопсихологія: Навч. посібн. / О.В. Савицька, Л.М. Співак. // – К.: Каравела, 2011. – 264 с.

 61. Сироватський С. Роль і значення православ'я у патріотичному і громадянському вихованні молоді в Україні: Духовні цінності / С. Сироватський // Православний вісник. – 2004. – № 1. – С. 55-64.

 62. Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини / Г.П. Стельмахович // Учитель, – 1998. – № 6, – С.52-55.

 63. Сухомлинська В.О. Ідеї громадянськості й школа в Україні // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20-25.

 64. Сухомлинська О. В. Теоретико-методичні виховання дітей та учнівської молоді. / О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех // – К., 2004. – С. 300

 65. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / Сухомлинський В. О. // Вибр. твори: В 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – 670 с.

 66. Троїцька Т. Антропологічні засади соціалізації студентської молоді в полікультурному суспільстві: проблеми, колізії, рецепції / Т. Троїцька // Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2008 р. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – С. 68-70.

 67. Указ Президента України від 21 лютого 2002 року №157: про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді // Уряд. кур'єр. – 2002. – 6 березня. – С. 15.

 68. Українське народознавство в дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів. / За ред. А. М. Богуш. – Запоріжжя: Тов. «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 84 с.

 69. Чорна К. Громадянське виховання – нагальна потреба України / К. Чорна // Освіта України. – 2000. – 20 грудня. – С. 5.

 70. Яременко П. С. Свято як комплексний засіб виховної роботи / П.С. Яременко // Класному керівнику: колективні творчі справи / упоряд.: Л. Шерестова, Н. Чиренко. – Київ, 2010. – 128 с.


Допоміжна

 1. Боришевський М. Духовні цінності як детермінанта громадянського виховання особистості // Цінності освіти і виховання особистості: Наук.-метод.зб. – К., 1997. – С. 21-25.

 2. Боришевський М. Формули громадянина-творця. Соціально-психологічний портрет громадянина // Світло. – 1998 – № 3. – С. 8-9.

 3. Вишневецький О. Громадянське виховання: благо чи небезпека? // Освіта. — 2000. – № 44. – С. 3. – № 45. – С. 4-5.

 4. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: студії виховання // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 9-14.

 5. Жадан І. Проблеми громадянської освіти //Педагогічна газета. – 1999. – № 11. – С. 2.

 6. Ігнатенко П., Крицька Л. Громадянське виховання: історичний аспект // Шлях освіти. – 1997. – № 1. – С. 38-43.

 7. Кисельова Н. Виховувати патріотів // Географія та основи економіки в школі. – 1997. – № 3. – С. 27-28.

 8. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 3-8.

 9. Кремень В.Г. Веління часу: плекати національну гордість у молоді // Педагогічна газета. – 1998. – № 7. – С. 1.

 10. Лещенко О.М. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку/ О.М. Лещенко – Дошкільне виховання. – 2003. – №9. – 76 с.

 11. Міщенко Н. Який же проросте патріотизм? // Рідна школа. – 1999. – №1. – с. 1-8.

 12. Мокрогуз О. Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження // Завуч. – 2000. – № 28. – С. 2-4.

 13. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина // Відродження. – 2000. – № 1. – С. 3-5.

 14. Український садочок / упор. Д. Чередниченко. – К.: Смолоскип, 2006. – 312 с.

 15. Українська мозаїка. Посібник-хрестоматія / упоряд.: О.П. Долина, О.В. Низковська, Н.І. Вакуленко, О.А. Копєйкіна. –К.: АВДІ, 2008. – 258 с.:іл.

 16. Щербань П.М. Національне виховання в сім'ї./ П.М. Щербань – К., Боривітер 2000. – 209 с.

 17. Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму/ В. Якубенко – Дошкільне виховання. – 2002. – №8. – 66 с.

 18. Яницька О. Українські народні ігри для дітей старшого дошкільного віку./ О. Яницька – Рівне, 1992. – 122 с.

 19. Ярмаченко М. Патріотизм / М. Ярмаченко // Педагогічний словник; за ред. М.Д. Ярмаченко. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 356 с.Internet-джерела

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/.

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com

5. http://batk.at.ua/publ/imidzh_uchitelja/1-1-0-26

6. http://osvita.ua/school/teacher/1800/

7. http://vchytel.info/yakym-povynen-buty-uchytel/imidzh-suchasnogo-vchytelja/

8. http://www.makeoveridea.ru/

9. http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал

10. http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Pedagogica/22850.doc.htm

11. http://www.taaz.com/virtual-makeover


ДОДАТОК Б

ДОДАТОК Б.1
Конспект свята «Ми є діти українські»

(старша група)
Ведуча. Доброго дня, наші шановні гості, низький вам уклін. Сподіваємося, що сьогодні у нашому залі буде ясно від щирих посмішок, аплодисментів, святкового вбрання. Сьогодні у нас буде тісно від пісень і жартів, від танців та ігор. Нам звеселять душу і зігріють серця наші діти – українці.

Діти під музику заходять до залу

Дитина. Ми малі, та всі ми друзі,

Ми одна родина.

А найбільша наша мати –

Рідна Україна.Дитина. Різні в світі є країни,

Різні люди є на світі,

Різні гори, полонини,

Різні трави, різні квіти.

А з усіх одна країна

Найрідніша нам усім:

То – прекрасна Україна,

Нашого народу дім.Дитина. Там шумлять степи безкраї,

Наче вміють говорити!

Там ясніше сонце сяє,

Там солодше пахнуть квіти…

Різні в світі є країни,

Є і гарні, і багаті.

Та найкраще – в Україні,

То найкраще – в рідній хаті


Пісня «Наша Україна» (муз. М. Катричка, сл. В. Кленца)

Ведуча. Моя Україна – скільки тепла в цьому слові, ніжності рідної неньки. Моя Україна – рідний край. Це поле, річка, зелений гай, сади і квітки, тополі, вінки, калина, родина і рідна дитина. Скрізь простір і краса, добро і тепло. А найбільш чистоти і тепла у душах наших дітей.
Український танок «Привітальний»

Ведуча. Споконвіку славились українські дівчата і жінки: чепурні, роботящі, добрі, веселі, гарні. Кажуть, що українські дівчата не люблять сидіти. Ще змалку допомагають дорослим. На них так і кажуть: «маленькі господарочки».


Хоровод – інсценівка «Ой, ходила дівчина бережком»

Ведуча. Коли підростуть наші малі господарочки, віриться, що вони стануть добрими мамами. Мати – берегиня людського роду. Мати народжує дитину, співає їй ніжні колискові пісні, вчить добра і любові, охайності і працьовитості. Т.Г. Шевченко писав:

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим.

Дитина. Пісня колискова –

То найперша мамина розмова,

Пахне вона м’ятою і літом,

Чебрецевим і суничним цвітом.

Пісня в мандрівку нас закликає,

Чуєте? – десь колискова лунає.


«Колискова» (муз. В. Бабій, сл.Народні)

«Колискова» (муз. М. Ведмеденя, сл. Н. Перелісної)

Дитина. Згадали свою маму і дорогі слова.

Мамо, тобі низесенько вклонюсь,

Мамо, за тебе Богу помолюсь,

Мамо, прийду я знов на твій поріг,

Мамо, ти найдорожча за усіх.

Ведуча. А одягала мати дитину в яскравий, чудовий український одяг.

Дитина. Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні –

Одягайся, дочко.

В нитці сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся.

Підійду і обійму

Я свою матусю.Ведуча. Наші дівчатка теж люблять вишивати сорочки, рушники
«Рушничок» (сл. і муз. В. Бабій)

«Танок з рушниками» українська народна мелодія

Ведуча. Як одягнуть наші дівчата нову спідницю, віночок, то радощів повна хата, від дзеркала не відходять.

Пісня-гра «Віночок» (сл. і муз. В. Бабій)

Гра «Хто скоріш пов’яже стрічки на вінок»

Ведуча. Із запорізької землі

До нас у гості прибули

Хлоп’ята – козачата

Ми раді їх вітати.


Танок «Повзунець» українська народна мелодія

Хлопчик. За Дніпровськими порогами,

За південними дорогами,

За степами за широкими

Наші прадіди жили.Хлопчик. Мали Січ козацьку сильную,

Цінували волю вільную,

Україну свою рідную,

Як зіницю берегли.Хлопчик. Гей ви, хлопці – запорожці,

А де ж ваша сила?

Чи свою козацьку силу

Ви не розгубили?Хлопчик. Будем, хлопці-запорожці,

Завжди пам’ятати:

Хто безсилий, той безкрилий,

Тому не літати!


Пісня «Козачата» (муз. М. Ведмеденя, сл. О. Яворської)

Ведуча. Заразхлопці-запоріжці покажуть себе, які вони спритні
Гра «Хто перший взує чобітки»

Ведуча. Чоловіки та хлопці завжди були помічниками дівчатам і жінкам.
Усмішка «Помічник»

 • Допоможи, – прохає брата

Сестричка з іншої кімнати.

 • Немає часу, в мене справа, –

Сказав, потягуючись Сава.

 • Ти відмовляєшся? Дарма,

Тоді пиріг я з’їм сама.

 • Допоможу, – брат згодивсь вперше:

 • Удвох усе робити легше!

Ведуча. Поки ми всі тут розважалитись, дівчата вареників приготували повну миску. А хлопці їх будуть їсти, якщо спіймають у місці.


Гра «Вареники» (до гри запрошуються батьки)

Ведуча. Вареники – смачна українська справа, але найголовніше в кожній хаті– хліб. Українці завжди піклуються, щоб виростити добрий врожай хліба. Навіть колядники на весь рік бажають.

Дитина. Хай Вам буде щастя й доля,

Урожай дорідний у полі.

Щоб у вашій світлій хаті

Ви завжди були багаті.Ведуча. А коли хліба багато, то й радощів повна хата
Танок «Хлібчик» українська народна мелодія

Виходить дівчинка – Калина

Ведуча. Хто ти, дівчинко маленька?

Дівчинка. Українка молоденька.

Ведуча. А як тебе звати?

Дівчинка. Щоб дізнатись, як мене звати, треба загадку відгадати.

За хатою у садочку, у зеленому віночку,

Та в червоних намистах стала пава молода.

І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти

За намисто кожен смик, та й укине на язик.

Діти.  Калина.

Ведуча. Червона калина є символом рідного краю, усієї неньки України.

Пучечки калини беремо,

Хоровод свій почнемо.
Хоровод «Ой, є в лісі калина» українська народна пісня

Ведуча. Нехай із покоління в покоління передаються наші національні пісні, наші звичаї, любов до матері та України.

Дитина. Мені все говорить щовечора ненька,

Що я – українка, мов квітка пишненька.

І ось я віночок сплела в цю хвилину,

Щоб ним уквітчати і матір, і Україну.Дитина. Іскриться крапелька роси

На золотім листку калини.

Світ молодіє від краси

Під небом України.

Мій добрий отчий теплий дім,

Немов гніздо пташине.

І я росту, співаю в нім

Під небом України.Дитина. Гей, Україно, ненько прекрасна,

Будь же до всіх справедлива.

Хай тобі світить сонечко ясне,

Хай будуть діти щасливі.Дитина. Добро хай панує у вашому домі

І мир нехай буде завжди.

Здоров’я міцного і щедрої долі

Бажаєм на довгі роки.


Пісня «Добрий день, матусю Україно!»

(муз. і сл. Н. Рубальської)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка