Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та філософії праваСкачати 224.1 Kb.
Дата конвертації10.06.2018
Розмір224.1 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та філософії права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.

________________________

«__» ___________ 2017 року
Комплекс навчально-методичного забезпеченн

навчальної дисципліни
«Європейські стандарти свободи вираження поглядів»

напрям 08 «Право»

спеціальність 801 «Право»

юридичного факультету

Львів 2017

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Європейські стандарти свободи вираження поглядів» складений на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН магістра напряму підготовки 08 «Право» варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 801 «Право».

«___» ________, 2017 року – 21 с.


____________________________________________________________

Розробник: Ничка Юрій Вадимович, доцент кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук.


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Європейські стандарти свободи вираження поглядів» затверджена на засіданні кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол від «__» ________ 2017 року №


Завідувач кафедри

теорії та філософії права, доцент _______________ В.М. Косович«___» __________ 2017 року
Схвалено Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за напрям 08 «Право» спеціальністю 801 «Право»
Протокол від «____» ________________2017 року № ___
«__»_______2017 року Голова _____________ д.ю.н. В. М. Бурдін
 Ничка Ю.В., 2017 рік

Навчальний контент (розширений план лекцій)
Тема 1. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


 1. Соціальне значення свободи вираження поглядів. Значення свободи вираження поглядів у правових позиціях Європейського суду з прав людини. Свобода вираження поглядів як інструмент захисту демократичного процесу. Свобода вираження поглядів як інструмент самореалізації людини, забезпечення поваги до її особистості та гідності.

 2. Свобода вираження поглядів у системі Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод:

  1. Зміст свободи вираження поглядів. Елементи свободи вираження поглядів: свобода дотримуватися своїх поглядів, одержувати інформацію, передавати інформацію. Розмежування поглядів та інформації. Поняття «вираження» у практиці Європейського суду з прав людини. Відносний характер свободи вираження поглядів.

  2. Сфери дії свободи вираження поглядів. Вираження поглядів у політичній сфері. Вираження поглядів через ЗМІ. Свобода вираження поглядів в академічній сфері. Свобода вираження поглядів у сфері мистецтва.

  3. Обмеження свободи вираження поглядів, передбачені у Конвенції. Обмеження передбачені законом. Легітимна мета обмеження. Необхідність обмеження у демократичному суспільстві.


Тема 2. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ ТА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ


 1. Свобода політичного вираження — як основа європейського політичного порядку:

  1. Свобода політичної дискусії та її значення для суспільства. Справа Лінгенс проти Австрії. Справа Кастелс проти Іспанії. Справа Швабе проти Австрії.

  2. Необхідність особливого захисту свободи вираження політичних поглядів. Справа Кастелс проти Іспанії. Справа Джерусалем проти Австрії. Справа Зана проти Туреччини. Справа Інкала проти Туреччини. Справа Цейлан проти Туреччини. Справа І. Оздемір проти Туреччини. Справа Іонел Далбан проти Румунії.

  3. Поняття рівня толерантності (терпимості) та суспільного інтересу у публічній сфері. Справа Лінгенс проти Австрії. Справа Обершлік проти Австрії (№ 1). Справа Обершлік проти Австрії (№ 2). Справа Таммер проти Естонії. Справа А. Вабль проти Автсрії.

  4. Забезпечення авторитету суду, захист честі і гідності осіб, що перебувають на державній службі. Справа Прагер і Обершлік проти Австрії. Справа Барфод проти Данії. Справа Торгейр Торгейрсон проти Ісландії. Справа Яновскі проти Польщі.

  5. Захист свободи вираження поглядів під час виборів. Справа Боумен проти Сполученого королівства. Справа Ахмет Садік проти Греції.

 2. Особливості свободи вираження на державній службі в державних установах. Справа Ахмед та інші проти Сполученого Королівства. Справа Фогт проти Німеччини. Справа Косієк проти Німеччини.


Тема 3. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ЗМІ


 1. Роль ЗМІ у демократичному суспільстві. Лінгенс проти Австрії. Справа Бартольда проти Німеччини. Справа Єрсілд проти Данії.

 2. Обов’язки ЗМІ. Справа Х.Н. проти Італії. Справа Прагер і Обершлік проти Австрії. Хенді Сайд проти Сполученого Королівства.

 3. Суспільно значима інформація. Справа Фрессо і Руар проти Франції. Справа Торгейр Торгейрсон проти Ісландії. Справа Хертель проти Швейцарії. Справа Де Хаса та Гельсейса.

 4. Межі допустимої критики. Справа Лінгенс проти Австрії. Справа Прагер і Обершлік проти Австрії. Обершлік проти Австрії (№ 2). Невеш проти Португалії. Ф. Бокос Родрігес проти Іспанії. С. Панєв проти Болгарії. Бладет Тромсо проти Норвегії. Справа А. Вабль проти Автсрії. Справа Іонел Далбан проти Румунії.

 5. Захист журналістських джерел інформації. Справа Гудвін проти Сполученого Королівства.

 6. Вид та суворість призначеного покарання при оцінюванні пропорційності втручання у право на свободу вираження. Справа Толстой-Мілославський проти Сполученого Королівства. Барфода проти Данії. Справа Де Хаса та Гельсейса. Леідо та Ісорні проти Франції.

 7. Особливості свободи вираження поглядів в сфері телерадіомовлення, кабельної трансляції та електронних ЗМІ. Справа Радіо «АВС» Справа Інформаціонсферайн Лентіа проти Австрії. Справа Аутронік АГ проти Швейцарії. Справа Гроппер Радіо АГ проти Швейцарії.


Тема 4. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У СФЕРІ МИСТЕЦТВА


 1. Свобода вираження поглядів у сфері мистецтва: загальна характеристика. Справа Інститут Отто Премінгера проти Австрії. Справа Cassado Coca v. Spain. Справа Ehrmann and SCI VHI v. France.

 2. Свобода мистецького вираження і політика. Справі Association of Ekin v. France. Справа Kucuk v. Turkey. Справа Karataş v. Turkey. Справа Alınak v. Turkey.

 3. Свобода мистецького вираження та релігія і суспільна мораль. Справа Мюллер та інші проти Швейцарії. Справа Інститут Отто Премінгера проти Австрії. Справа Уїнгров проти Сполученого Королівства. Справа Handyside v. the United Kingdom.

 4. Проблема художнього вимислу у практиці ЄСПЛ. Справа Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France. Справа Karataş v. Turkey. Справа Alınak v. Turkey. Справа Jelševar and Others v. Slovenia. Справа Almeida Leitão Bento Fernandes v. Portugal.


Тема 5. АКАДЕМІЧНА СВОБОДА

Академічна свобода: загальна характеристика. Соціальне значення академічної свободи. Справа Hasan Yazıcı v. Turkey. Справа Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey. Справа Sapan v. Turkey. Справа Cox v. Turkey. Справа n Lombardi Vallauri v. Italy. Справа Gillberg v. Sweden [GC].2 . Плани практичних занять

Тема 1. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Соціальне значення свободи вираження поглядів.

2. Свобода вираження поглядів у системі Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод:

2.1. Зміст свободи вираження поглядів.

2.2. Сфери дії свободи вираження поглядів.

2.3. Обмеження свободи вираження поглядів, передбачені у Конвенції.


Практикум:

 1. Ознайомтесь із рішеннями у справах:
 • Handyside v. the United Kingdom,1976 (п. 42-67) (http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice90/);

 • Sunday Times v. United Kingdom, 1979 (п. 42-68) (http://cedem.org.ua/library/sprava-sandi-tajms-proty-spoluchenogo-korolivstva-2/) та

порівняйте позицію Суду щодо втручання «необхідного у демократичному суспільстві».


 1. Ознайомтесь із рішеннями у справах:
 • Sunday Times v. United Kingdom, 1979 (п. 46-53) (http://cedem.org.ua/library/sprava-sandi-tajms-proty-spoluchenogo-korolivstva-2/) та

 • Rotaru v. Romania, 2000 (п. 47-55) (http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international_law/shared/international_law/Prof_Clapham_website/docs/vsi/CASE%20OF%20ROTARU%20v.%20ROMANIA.docx).

порівняйте позицію Суду щодо втручання «згідно зі законом».


 1. Ознайомтесь із рішеннями у справах:

 • Lingens v. Austria, 1986 (п. 34-47) (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_066/print1509721725810511);

 • Jerusalem v. Austria, 2001 (п. 26-47) (http://www.echr.ru/documents/doc/6032301/6032301.htm);

 • Dalban v. Romania, 1999 (п. 46-52) (http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice62/);

 • "Українська Прес-Група" проти України", 2005 (п. 65-70) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_382/print1509623716366783) та

поясність позицію Суду щодо необхідності розмежування фактів та оцінкових суджень.
Рекомендована література:
 1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.

 2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. К.: АртЕк, 1997. 624 с.

 3. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Видавництво “Алерта”, 2013. 368 с.

 4. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право для студентів факультетів/відділень журналістики. К.: ТОВ “Київська типографія”, 2007. 280с.


 5. Політанський В.С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. – Харків : Право, 2017. – 208 с.
 6. Свобода выражения мнения и свобода творчества : сб. судебных актов / [подгот. Нугаева С.Ю., Соболева А.К. ; пер. Шабанова М. В., Королева Е.А.]. М.: Юстиция, 2013. 200 с.

 7. Свобода выражения мнения и недобросовестная конкуренция: сб. решений и постановлений Европейского Суда и Комиссии по правам человека / Под общ. ред. А.К. Соболевой. – М.: ИД «Юстиция», 2011. – 152 с.


 8. Тітко, Ельвіра Валентинівна. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Е. В. Тітко . – Київ, 2013 . – 20 с.

 9. Шевчук С. Свобода вираження. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2005. 144 с.
 10. Шевчук С. Судовий захист прав людини. К.: Реферат, 2007. 423с.ТЕМА 2. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ ТА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
1. Свобода політичного вираження — як основа європейського політичного порядку:

1.1. Свобода політичної дискусії та її значення для суспільства.

1.2. Необхідність особливого захисту свободи вираження політичних поглядів.

1.3. Поняття рівня толерантності (терпимості) у публічній сфері.

1.4. Особливості свободи вираження поглядів під час виборів.

2. Особливості свободи вираження на державній службі.


Практикум:

 1. Порівняйте справи Обершлік проти Австрії (1991) (https://precedent.in.ua/2015/12/16/obershlyk-protyv-avstryy/) та Таммер проти Естонії (2001) (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/980_055/print1522392343027468)

 2. Порівняйте справи Барфорд проти Данії (1989) (http://cedem.org.ua/library/sprava-barfod-proty-daniyi-2/) та Прагер і Обершлік проти Австрії (1995) (http://cedem.org.ua/library/sprava-prager-i-obershlik-proty-avstriyi/)

 3. Порівняйте справи Кастелс проти Іспанії (1992) (http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice77/) та Зана проти Туреччини (1997) (http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Zana_v_Turkey_25_11_1997.pdf)

 4. Порівняйте справи Боуман проти Сполученого королівства (1998) (http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice66/) та Ахмед проти Греції (1995) (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-45717%22]})

 5. Порівняйте справи Ахмед та інші проти Сполученого Королівства (1998) та Фогт проти Німеччини (1995) (додаються).


Рекомендована література:
 1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.

 2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. К.: АртЕк, 1997. 624 с.

 3. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Видавництво “Алерта”, 2013. 368 с.

 4. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право для студентів факультетів/відділень журналістики. К.: ТОВ “Київська типографія”, 2007. 280с.


 5. Політанський В.С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. – Харків : Право, 2017. – 208 с.
 6. Свобода выражения мнения и свобода творчества : сб. судебных актов / [подгот. Нугаева С.Ю., Соболева А.К. ; пер. Шабанова М. В., Королева Е.А.]. М.: Юстиция, 2013. 200 с.

 7. Свобода выражения мнения и недобросовестная конкуренция: сб. решений и постановлений Европейского Суда и Комиссии по правам человека / Под общ. ред. А.К. Соболевой. – М.: ИД «Юстиция», 2011. – 152 с.


 8. Тітко, Ельвіра Валентинівна. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Е. В. Тітко . – Київ, 2013 . – 20 с.

 9. Шевчук С. Свобода вираження. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2005. 144 с.
 10. Шевчук С. Судовий захист прав людини. К.: Реферат, 2007. 423с.


ТЕМА 3. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ЗМІ
1. Роль ЗМІ у демократичному суспільстві.

2. Суспільно значима інформація.

3. Межі допустимої критики.

4. Захист журналістських джерел інформації.

5. Вид та суворість призначеного покарання при оцінюванні пропорційності втручання у право на свободу вираження.

6. Особливості свободи вираження поглядів в сфері телерадіомовлення, кабельної трансляції та електронних ЗМІ.


Практикум:

Порівняйте справи: 1. Справа Х.Н. проти Італії. Справа Прагер і Обершлік проти Австрії.

 2. Справа Бартольда проти Німеччини і Справа Єрсілд проти Данії.

 3. Справа Фрессо і Руар проти Франції і Справа Торгейр Торгейрсон проти Ісландії.

 4. Справа Лінгенс проти Австрії і справа Невеш проти Португалії.

 5. Справа Бладет Тромсо проти Норвегії і справа Іонел Далбан проти Румунії.

 6. Справа Толстой-Мілославський проти Сполученого Королівства і Леідо та Ісорні проти Франції.


Рекомендована література:
 1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.

 2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. К.: АртЕк, 1997. 624 с.

 3. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Видавництво “Алерта”, 2013. 368 с.

 4. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право для студентів факультетів/відділень журналістики. К.: ТОВ “Київська типографія”, 2007. 280с.


 5. Політанський В.С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. – Харків : Право, 2017. – 208 с.
 6. Свобода выражения мнения и свобода творчества : сб. судебных актов / [подгот. Нугаева С.Ю., Соболева А.К. ; пер. Шабанова М. В., Королева Е.А.]. М.: Юстиция, 2013. 200 с.

 7. Свобода выражения мнения и недобросовестная конкуренция: сб. решений и постановлений Европейского Суда и Комиссии по правам человека / Под общ. ред. А.К. Соболевой. – М.: ИД «Юстиция», 2011. – 152 с.


 8. Тітко, Ельвіра Валентинівна. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Е. В. Тітко . – Київ, 2013 . – 20 с.

 9. Шевчук С. Свобода вираження. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2005. 144 с.
 10. Шевчук С. Судовий захист прав людини. К.: Реферат, 2007. 423с.ТЕМА 4. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У СФЕРІ МИСТЕЦТВА
1. Свобода вираження поглядів у сфері мистецтва: загальна характеристика.

2. Свобода мистецького вираження і політика.

3. Свобода мистецького вираження та релігія і суспільна мораль.

4. Проблема художнього вимислу у практиці ЄСПЛ.


Практикум:

Порівняйте справи: 1. Справі Association of Ekin v. France і справа Kucuk v. Turkey. Справа Мюллер та інші проти Швейцарії і справа Handyside v. the United Kingdom.

 2. Справа Інститут Отто Премінгера проти Австрії і справа Уїнгров проти Сполученого Королівства.

 3. Справа Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France і справа Karataş v. Turkey.


Рекомендована література:
 1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.

 2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. К.: АртЕк, 1997. 624 с.

 3. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Видавництво “Алерта”, 2013. 368 с.

 4. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право для студентів факультетів/відділень журналістики. К.: ТОВ “Київська типографія”, 2007. 280с.


 5. Політанський В.С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. – Харків : Право, 2017. – 208 с.
 6. Свобода выражения мнения и свобода творчества : сб. судебных актов / [подгот. Нугаева С.Ю., Соболева А.К. ; пер. Шабанова М. В., Королева Е.А.]. М.: Юстиция, 2013. 200 с.

 7. Свобода выражения мнения и недобросовестная конкуренция: сб. решений и постановлений Европейского Суда и Комиссии по правам человека / Под общ. ред. А.К. Соболевой. – М.: ИД «Юстиция», 2011. – 152 с.


 8. Тітко, Ельвіра Валентинівна. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Е. В. Тітко . – Київ, 2013 . – 20 с.

 9. Шевчук С. Свобода вираження. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2005. 144 с.
 10. Шевчук С. Судовий захист прав людини. К.: Реферат, 2007. 423с.ТЕМА 5. АКАДЕМІЧНА СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ

 1. Академічна свобода вираження: загальна характеристика.

 2. Соціальне значення академічної свободи вираження.

 3. Окремі аспекти академічної свободи вираження у практиці ЄСПЛ.


Практикум:

Проаналізуйте такі рішення:

Справа Hasan Yazıcı v. Turkey. Справа Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey. Справа Sapan v. Turkey. Справа Cox v. Turkey. Справа n Lombardi Vallauri v. Italy. Справа Gillberg v. Sweden [GC].
Рекомендована література:

 1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.

 2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. К.: АртЕк, 1997. 624 с.

 3. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини. К.: Видавництво “Алерта”, 2013. 368 с.

 4. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право для студентів факультетів/відділень журналістики. К.: ТОВ “Київська типографія”, 2007. 280с.


 5. Політанський В.С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. – Харків : Право, 2017. – 208 с.
 6. Свобода выражения мнения и свобода творчества : сб. судебных актов / [подгот. Нугаева С.Ю., Соболева А.К. ; пер. Шабанова М. В., Королева Е.А.]. М.: Юстиция, 2013. 200 с.

 7. Свобода выражения мнения и недобросовестная конкуренция: сб. решений и постановлений Европейского Суда и Комиссии по правам человека / Под общ. ред. А.К. Соболевой. – М.: ИД «Юстиция», 2011. – 152 с.


 8. Тітко, Ельвіра Валентинівна. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Е. В. Тітко . – Київ, 2013 . – 20 с.

 9. Шевчук С. Свобода вираження. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2005. 144 с.
 10. Шевчук С. Судовий захист прав людини. К.: Реферат, 2007. 423с.


3.Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 1. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Соціальне значення свободи вираження поглядів.

2. Свобода вираження поглядів у системі Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод:

2.1. Зміст свободи вираження поглядів.

2.2. Сфери дії свободи вираження поглядів.

2.3. Обмеження свободи вираження поглядів, передбачені у Конвенції.
Рекомендована література:


 1. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини. Режим доступу: URL: http://etalon.co.ua/publikacyi00023/.
 2. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 232 с.

 3. Зайцев Ю. Утаємничення інформації – табу для журналіста? (Європейський аспект) / Ю. Зайцев // Законодавчий бю- летень. – 2001. – № 2. – С. 12.


 4. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf.

 5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.

 6. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. К.: Москаленко О.М., 2014. 200 с.


ТЕМА 2. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ ТА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
1. Свобода політичного вираження — як основа європейського політичного порядку:

1.1. Свобода політичної дискусії та її значення для суспільства.

1.2. Необхідність особливого захисту свободи вираження політичних поглядів.

1.3. Поняття рівня толерантності (терпимості) у публічній сфері.

1.4. Особливості свободи вираження поглядів під час виборів.

2. Особливості свободи вираження на державній службі.


Рекомендована література:

 1. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини. Режим доступу: URL: http://etalon.co.ua/publikacyi00023/.
 2. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 232 с.

 3. Зайцев Ю. Утаємничення інформації – табу для журналіста? (Європейський аспект) / Ю. Зайцев // Законодавчий бю- летень. – 2001. – № 2. – С. 12.


 4. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf.

 5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.

 6. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. К.: Москаленко О.М., 2014. 200 с.


ТЕМА 3. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ЗМІ
1. Роль ЗМІ у демократичному суспільстві.

2. Суспільно значима інформація.

3. Межі допустимої критики.

4. Захист журналістських джерел інформації.

5. Вид та суворість призначеного покарання при оцінюванні пропорційності втручання у право на свободу вираження.

6. Особливості свободи вираження поглядів в сфері телерадіомовлення, кабельної трансляції та електронних ЗМІ.


Рекомендована література:

 1. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини. Режим доступу: URL: http://etalon.co.ua/publikacyi00023/.
 2. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 232 с.

 3. Зайцев Ю. Утаємничення інформації – табу для журналіста? (Європейський аспект) / Ю. Зайцев // Законодавчий бю- летень. – 2001. – № 2. – С. 12.


 4. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf.

 5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.

 6. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. К.: Москаленко О.М., 2014. 200 с.


ТЕМА 4. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У СФЕРІ МИСТЕЦТВА
1. Свобода вираження поглядів у сфері мистецтва: загальна характеристика.

2. Свобода мистецького вираження і політика.

3. Свобода мистецького вираження та релігія і суспільна мораль.

4. Проблема художнього вимислу у практиці ЄСПЛ.


Рекомендована література:

 1. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини. Режим доступу: URL: http://etalon.co.ua/publikacyi00023/.
 2. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 232 с.

 3. Зайцев Ю. Утаємничення інформації – табу для журналіста? (Європейський аспект) / Ю. Зайцев // Законодавчий бю- летень. – 2001. – № 2. – С. 12.


 4. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf.

 5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.

 6. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. К.: Москаленко О.М., 2014. 200 с.


ТЕМА 5. АКАДЕМІЧНА СВОБОДА

1. Академічна свобода: загальна характеристика.Рекомендована література:

 1. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини. Режим доступу: URL: http://etalon.co.ua/publikacyi00023/.
 2. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 232 с.

 3. Зайцев Ю. Утаємничення інформації – табу для журналіста? (Європейський аспект) / Ю. Зайцев // Законодавчий бю- летень. – 2001. – № 2. – С. 12.


 4. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf.

 5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.

 6. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. К.: Москаленко О.М., 2014. 200 с. 1. Питання та завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь студентів
 1. Соціальне значення свободи вираження поглядів.

 2. Зміст свободи вираження поглядів.

 3. Сфери дії свободи вираження поглядів.

 4. Обмеження свободи вираження поглядів, передбачені у Конвенції.

 5. Свобода політичного вираження — як основа європейського політичного порядку:

 6. Свобода політичної дискусії та її значення для суспільства.

 7. Необхідність особливого захисту свободи вираження політичних поглядів.

 8. Поняття рівня толерантності (терпимості) у публічній сфері.

 9. Особливості свободи вираження поглядів під час виборів.

 10. Особливості свободи вираження на державній службі.

 11. Роль ЗМІ у демократичному суспільстві.

 12. Суспільно значима інформація.

 13. Межі допустимої критики.

 14. Захист журналістських джерел інформації.

 15. Вид та суворість призначеного покарання при оцінюванні пропорційності втручання у право на свободу вираження.

 16. Особливості свободи вираження поглядів в сфері телерадіомовлення, кабельної трансляції та електронних ЗМІ.

 17. Свобода вираження поглядів у сфері мистецтва: загальна характеристика.

 18. Свобода мистецького вираження і політика.

 19. Свобода мистецького вираження та релігія і суспільна мораль.

 20. Проблема художнього вимислу у практиці ЄСПЛ.

 21. Свобода вираження поглядів у комерційній сфері: загальна характеристика.

 22. Діяльність спеціалізованих ЗМІ у комерційній сфері у практиці ЄСПЛ.

 23. Академічна свобода: загальна характеристика.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 224.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка