Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії, політології І права Кафедра правознавства навчально-методичний комплексСторінка1/11
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.94 Mb.
#31576
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Навчально-науковий інститут історії, політології і права

Кафедра правознавства

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни«ТРУДОВЕ ПРАВО І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів

денної форми навчання

напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

напрямок підготовки 123 Компютерна інженерія

напрямок підготовки 122 Компютерні науки та технології

напрямок підготовки 113 Прикладна математика

напрямок підготовки 6.030102 Психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

Миколаїв – 2016-2017
Укладач: Дмитрук Ірина Миколаївна, доцент кафедри правознавства Навчально-наукового інституту історії, політології і права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання з дисципліни «Трудове право і основи підприємницької діяльності» обговорена та схвалена на засіданні кафедри правознавства Навчально-наукового інституту історії, політології і права. Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Протокол № ______ від ______ ___________ 20_____ року

Завідувача кафедри правознавства проф.________________________ Кириченко О.А.

Дмитрук І.М., 2016

Зміст 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.

 2. Витяг з освітньо-професійної програми.

 3. Структурно-логічна схема навчальної дисципліни «Трудове право і основи підприємницької діяльністі»

 4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

 5. Програма навчальної дисципліни

 6. Робоча програма навчальної дисципліни

 7. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

 8. Програмний матеріал до вивчення дисципліни «Трудове право і основи підприємницької діяльністі»

 9. Зміст лекцій

 10. Зміст семінарських занять

 11. Самостійна робота студентів

 12. Модульні контрольні роботи

 13. Методичні рекомендації для написання рефератів та тематика рефератів

 14. Питання для перевірки знань з курсу «Трудове право і основи підприємницької діяльністі»

 15. Список використаної літератури


ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИпідготовки бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
галузь знань Трудове право і основи підприємницької діяльністі

(шифр та назва галузі знань)
напрям підготовки напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

напрямок підготовки 123 Компютерна інженерія

напрямок підготовки 122 Компютерні науки та технології

напрямок підготовки 113 Прикладна математика

напрямок підготовки 6.030102 Психологія

(код і назва напряму підготовки)

ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напряму підготовки.

Цей стандарт є компонентою галузевих стандартів вищої освіти і використовується під час:

-розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів вищої освіти (засобів діагностики якості вищої освіти);

-розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів Національної академії внутрішніх справ;

-визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Назва навчальної дисципліни

Шифри блоків змістовних модулів, що входять до навчальної дисципліни

Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення дисципліни

1

2

3

Трудове право і основи підприємницької діяльністі

Н, ФПН

3,0

90

Структурно-логічна схема дисципліни
Трудове право і основи підприємницької діяльності
Крімінальне право

Аграрне право

Господарське право

Адміністративне право

Цивільне право

Конституційне право

Наступні дисципліни, які використовують матеріали запропонованої дисципліни


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Трудове право є складовим системи права України і призначене для регулювання трудових відносин, відносин пенсійного забезпечення громадян, правовідносин щодо надання соціальної допомоги, компенсаційних і страхових виплат, а також регулювання соціального обслуговування в різних його видах.

Мета навчальної дисципліни:

сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо трудових правовідносин і правовідносин соціального забезпечення, формуванню вмінь і навичок застосування здобутих знань у правозастосовчій практиці;

сприяти піднесенню рівня методологічної культури, інтенсифікації творчих зусиль студентства, розвитку його пізнавальної діяльності, актуалізації знань;

сприяти формуванню у студента наукового світогляду, креативності (здатності творчо реалізувати своє фахове покликання), правничого мислення, правосвідомості, правничої культури, моральних та інших якостей фахівця.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

коло суспільних відносин, що становлять предмет трудового права;

чинне трудове законодавство;уміти:

орієнтуватись у системі джерел трудового права України, міжнародно-правового регулювання соціально-трудових правовідносин;

аналізувати, узагальнювати та ефективно застосовувати норми трудового права України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;

розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом та іншими галузями права;

застосовувати на практиці норми правових актів з трудового права;

користуватись джерелами трудового права і тлумачення норм права, коментарями при вирішенні спорів;

складати й оформлювати документи правничого характеру із соціально-трудових правовідносин;

підбирати літературу з теми заняття, складати конспекти і тези виступів, докладати правову інформацію;

логічно (послідовно, з виокремленням головного, доказово, аргументовано) викладати правничий матеріал із застосуванням знань з різних джерел і галузей права, користуватись правовою термінологією;

застосовувати правові знання з навчальної дисципліни для оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку;

приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм права соціального забезпечення і трудового права у практичній діяльності;

керуватись у практичній діяльності та поведінці правовими знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні населення.Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Інститут історії, політології і права

Кафедра правознавства


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка