Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії, політології І права Кафедра правознавства навчально-методичний комплексСторінка11/11
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.94 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Варіант 5

Теоретичне завдання. Класифікація підстав припинення трудового договору.

Практичне завдання. Вирішити ситуації.

1. Який документ зі школи надається для укладення першого строкового трудового договору на приватному підприємстві та чи повинні повідомляти на роботі про суму щомісячної заробітної плати й утриманих з неї податків?

2. Особа працює складальником поїздів. Чи матиме вона право на пільгову пенсію і за яких умов?

3. Підготувати проект наказу щодо звільнення працівника за прогул без поважної причини.Варіант 6

Теоретичне завдання. Порядок залучення до надурочних робіт.

Практичне завдання. Вирішити ситуації.

1. Роботодавець 24 січня 2003 р. під час укладення трудового договору попросив працівника не ставити в заяві дату її подання, мотивуючи це потребою пройти попередній медичний огляд. Працівник за власний рахунок пройшов медичний огляд і здав довідку роботодавцеві 7 лютого 2003 р. З якої дати наказом роботодавця має бути оформлено трудові відносини?

2. Мені 25 років, я інвалід. Чи маю я право на пенсію по інвалідності, якщо мій трудовий стаж дорівнює 4 роки?

3. Підготувати проект наказу про заходи щодо зміцнення трудової дисципліни.Варіант 7

Теоретичне завдання. Межі матеріальної відповідальності працівників.

Практичне завдання. Вирішити ситуації.

1. Трудова угода — це одна з форм цивільно-правового договору (підряду) чи договір на визначений термін?

2. Мій син інвалід з дитинства. Інвалідність було встановлено, коли сину виповнилось дев’ять років. Чи маю я право на пенсію зі зниженням пенсійного віку?

3. Підготувати проект наказу про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників організації.Варіант 8

Теоретичне завдання. Індивідуальні трудові спори і порядок їх вирішення

Практичне завдання. Вирішити ситуації.

1. У переліку осіб, з якими не можна встановлювати терміну випробування, немає тимчасового працівника. Протее профком підприємства забороняє керівництву укладати з ним договір з визначеним строком випробування. Чому?

2. Під час перерахунку пенсії у зв’язку зі змінами в Законі України “Про наукову та науково-технічну діяльність” місцевий Пенсійний фонд вимагав від мене заяву про призначення пенсії та довідку за 60 календарних місяців з помісячним зазначенням заробітку. На мою думку, така вимога суперечить закону. Чи правомірна вона?

3. Підготувати проект наказу про стягнення з працівника суми нестачі.Варіант 9

Теоретичне завдання. Правове регулювання праці жінок і молоді.

Практичне завдання. Вирішити ситуації.

1. Працівник мав догану в минулому році, проте відділ кадрів не вносить його до списку осіб на заохочення. Чому?

2. Остапчук з 1980 р. обіймав посаду лікаря-педіатра в різних поліклініках. У 2003 р. йому присуджено науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю “Педіатрія”.

Який період повинен бути зарахований до його наукового стажу?

3. Чи свідчить відмова працівника від проходження медичного огляду сама по собі про його непридатність до виконуваної роботи за станом здоров’я? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми трудового законодавства України.

4. Підготувати проект наказу про відсторонення працівника від роботи.Варіант 10

Теоретичне завдання. Контракт як особлива форма трудового договору.

Практичне завдання. Вирішити ситуації.

1. Якщо назва акціонерного товариства фактично не змінилася, а змінилась лише організаційна форма — із закритого воно стало відкритим, то чи треба вносити зміни у трудові книжки його працівників?

2. Чи обов’язково для зарахування в науковий стаж періоду роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у недержавних установах та організаціях підтверджувати, що ця установа чи організація пройшла атестацію згідно із Законом України “Про наукову і науковотехнічну діяльність” від 13 грудня 1991 р.?

3. Підготувати позовну заяву до суду про відшкодування працівнику моральної шкоди.Самостійна робота студентів.

Самостійна робота з трудового права (реферати курсові, контрольні, дипломні роботи), виконуються самостійно при консультуванні викладачем.

Мета самостійної роботи - закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань трудового законодавства і права України, отриманих студентом в процесі вивчення курсу "Трудове право".

Теми рефератів:

1. Класифікація джерел трудового права.

2. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.

3. Фактори диференціації. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

4. Система джерел трудового права.

5. Реформа трудового законодавства.

6. Джерела міжнародного правового регулювання праці.

7. Кодекс законів про працю.

8. Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини.

9. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників.

10. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів у галузі праці.

11. Нормативні акти Міністерства праці та соціальної політики України.

12. Акти соціального партнерства.

13. Поняття та система функцій трудового права.

14. Формулювання і система основних принципів трудового права.

15. Загальна характеристика основних галузевих принципів трудового права.

16. Принципи, що визначають політику в галузі правового регулювання ринку праці та зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці.

17. Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників.

18. Співвідношення принципів трудового права із суб’єктивними правами та обов’язками.

19. Відмінності трудових правовідносин від суміжних з ним правовідносин.

20. Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу) та їх компетенція.

21. Принципи діяльності трудового колективу.

22. Правовідносини, тісно пов’язані з трудовими правовідносинами.

23. Правовідносини зайнятості та працевлаштування.

24. Організаційно-управлінські відносини між трудовим колективом і роботодавцем

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Трудове право і основи підприємницької діяльності»

1. Поняття і предмет трудового права.

2. Методи трудового права.

3. Поняття джерел трудового права.

4. Класифікація джерел трудового права.

5. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.

6. Поняття та система функцій трудового права.

7. Система основних принципів трудового права.

8. Загальна характеристика системи правовідносин у трудовому праві.

9. Суб’єкти трудових правовідносин.

10. Поняття і види суб’єктів трудового права.

11. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права.

12. Спеціальна правосуб’єктність і спеціальна працездатність.

13. Роботодавці (юридичні та фізичні особи) як суб’єкти трудового права.

14. Поняття роботодавця за законодавством України.

15. Професійні спілки та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права.

16. Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин.

17. Колективні договори та угоди.

18. Поняття і значення трудового договору.

19. Сторони і зміст трудового договору.

20. Умови трудового договору та їх правове значення.

21. Порядок укладення трудового договору.

22. Види трудових договорів.

23. Поняття переведення на іншу роботу.

24. Атестація працівників. Поняття, значення та порядок проведення атестації.

25. Правові наслідки атестації працівника.

26. Підстави припинення трудового договору.

27. Правове регулювання відсторонення працівників від роботи.

28. Поняття і випадки відсторонення працівників від роботи.

29. Відмінність відсторонення від звільнення працівника.

30. Порядок звільнення з роботи.

31. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.

32. Види робочого часу.

33. Поняття режиму робочого часу і порядок його встановлення.

34. Порядок обліку робочого часу.

35. Поняття “облік робочого часу”.

36. Підсумковий облік робочого часу. Облікові періоди.

37. Поняття і види часу відпочинку.

38. Поняття і види відпусток.

39. Порядок надання відпусток.

40. Поняття заробітної плати.

41. Методи регулювання заробітної плати.

42. Оплата праці в разі відхилення від встановлених умов праці.

43. Строки і порядок виплати заробітної плати.

44. Порядок обчислення середньої заробітної плати.

45. Поняття гарантійних та компенсаційних виплат і доплат.

46. Гарантійні виплати та їх види.

47. Поняття охорони праці та її значення.

48. Законодавство про охорону праці.

49. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

50. Охорона праці жінок.

51. Охорона праці неповнолітніх.

52. Тривалість робочого часу неповнолітніх.

53. Охорона праці осіб зі зниженою працездатністю (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці).

54. Робоче місце інваліда.

55. Поняття трудової дисципліни.

56. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

57. Поняття заохочення за успіхи в роботі.

58. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

59. Підстави дисциплінарної відповідальності.

60. Дисциплінарні стягнення та їх види. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

61. Дисциплінарні звільнення.

62. Поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору за заподіяну шкоду.

63. Загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівників.

64. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.

65. Випадки матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником.

66. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди працівнику.

67. Поняття і система органів з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і їх повноваження.

68. Види нагляду та контролю за додержанням законодавства України про працю.

69. Поняття і види трудових спорів. Класифікація трудових спорів.

70. Причини виникнення трудових спорів.

71. Органи, що розглядають трудові спори.72. Індивідуальні трудові спори.

10. Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України// Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами/ Відп. Ред.В.М.Вакуленко, О.П.Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 1040с.

 3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1999 року, № 804-ХІІ.// Відомості Верховної Ради України.- 1991. - №4. – Ст.170.

 4. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 року №3929-ХІІ.

 5. Про біженців: Закон України від 21.06.200 року №2557-ІІІ.

 6. Про державну службу: Закон України, вiд 16.12.1993 № 3723-XII

 7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 року №1533-ІІІ// Відомості Верховної Ради України.- 2000. - №22. – Ст.171.

 8. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №21. – Ст.252

 9. Про затвердження положень по застосуванню Закону України „Про зайнятість населення”: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р. №578// Офіційний вісник України. – 2000. - №31. – Ст.35.

 10. Про затвердження Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну: постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 року №227.

 11. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р. №578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 12. Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 №578.// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 13. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадянських робіт: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р. №578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 14. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р.№ 578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 15. Положення про порядок організації сезонних робіт: Затв. постан. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №578//Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1998. - №7.

 16. Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 №578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 17. Положення про державну службу зайнятості: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991р. №47//Офіційний вісник України. – 1999. - №42. – Ст.139.

 18. Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1993р. №1090// Праця і зарплата. – 1994. - №1.

 19. Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995р. №314// Офіційний вісник України. – 2002. - №2. – Ст.67.

 20. Концепція професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації незайнятого населення: Схвалена пост. Кабінету Міністрів України від 01 лютого 1996р. №50. – ЗП України. – 1996. - №6. – Ст.200.

 21. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996р// Урядовий кур'єр. – 1996. – 10 жовтня.

 22. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організації роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки// Уряд. кур'єр. – 2004р., 19 травня.

 23. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України №308 від 20 листопада 2000р.// Офіційний вісник України. – 2001. - №37. – Ст.231.

 24. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням: затв. наказом Ліцензійної палати України, Державного центру зайнятості від 22.02.1999 року// Праця і зарплата. – 1999. - №10. – Травень. – Ст.8-10.

 25. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном: Затв. наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики №55/534 від 19 грудня 2001р.


Допоміжна

1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. —К.: Вікар, 2003. — 726 с.

2 Венедиктов В. С. Трудове право України. — Х.: Консум, 2004. — 304 с.

3. Трудове право України. Тести: Навч. посіб. для самост.вивч. дисц. / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін, В. П. Пастухов, В. Ф. Пенківський — К.: Школа, 2004. — 336 с.

4. Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А.Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг.ред. Н. М. Хуторян. — К.: А.С.К., 2004. — 608 с.

5 Трудове право України: Академ. курс: Підруч. для студ.юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Ін Юре, 2004. — 536 с.

6. Трудове право України: Навч. посіб.: Схеми для студ.юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Короленко, В. П. Пастухов, М. О. Міщук, Ю. М. Щотова; За ред. проф.В. П. Пастухова. — К.: Школа, 2004. — 320 с.

7. Амелічева Л. Проблеми реалізації та захисту прав громодян на безпечні та здорові умови праці як об’єкта національної безпеки // Право України. — 2004. — № 8. —С. 119.

8. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. — 2000. —№ 10. — С. 69.

9. Бондаренко І. Особливості державного регулювання господарської діяльності казенних підприємств // Право України. — 2000. — № 12. — С. 60.

10. Вєтухова І. Право матерів на поінформованість про умови праці // Право України. — 2000. — № 8. — С. 87.

11. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарі станом на 1 січня 2001 р. /Уклад. С. Є. Демський, В. С. Перепічай, В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин; Відп. ред. П. І. Шевчук. — К.:Юрінком Інтер, 2001. — 624 с.

12. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. — 2000. —№ 12. — С. 55.

13. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. — К.: Ніка Центр, 2003.

18. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. — 2000. — № 8. — С. 85.

14. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України:Навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 152 с.

15. Грузінова Л. Розгляд індивідуальних трудових спорів в комісії по трудових спорах // Праця і закон. — 2004. —№ 9–10. — С. 8–15.

16. Грузінова Л. Праця іноземців в Україні та її правове регулювання // Праця і закон. — 2004. — № 18. — С. 18–25.

17. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудові правовідносини та структура Трудового кодексу України // Персонал. —2004. — № 1. — С. 83.

18. Дей М. Основні питання стимулювання трудової активності в Україні // Підприємництво, господарство і право. —2004. — № 6. — С. 105.

19 Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. —2001.— № 4. — С. 59.

20. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. —2000.— № 7. — С. 49.

21. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. — 2000. — № 11. — С. 53.

22. Зуб И. В. Реформа трудового законодательства в условиях перехода к рыночной экономике // Сов. государство и право. — 1991. — № 2. — С. 46–52.

23. Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицяк І. А. Трудове право. — К., 1996.

24. Іванова О. Релігійна організація як суб’єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. —2000. — № 6. — С. 46.

25. Кодекс законов о труде Украины (Науч.-практ. комментарий). — Харьков: Одиссей, 2001. — 864 с.

26. Короткін В. Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч-метод. розробка. — 2-ге вид., переробл. —К.: МАУП, 2000. — 88 с.

27. Копайгора І. Правове регулювання заробітної плати у соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 18.

28. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України. — 2001. — № 8.

29. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадян безробітними // Право України. — 2000. — № 6. — С. 44.

30. Медведев С. Некоторые аспекты проблемы способов защиты права // Хозяйство и право. — 2004. — № 6. — С. 61.

31. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень,2001. — 1024 с.

32. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 4-те вид., допов. та переробл. — К.: А.С.К.,2003. — 1024 с.

33. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. — 2001. —№ 4. — С. 62.

34. Нуртдинова А., Чиканова Л. Трудовое право в вопросах и ответах // Хозяйство и право. — 2004. — № 6. —С. 107–118.

35. Нуртдинова А., Чиканова Л. Трудовое право в вопросах и ответах // Хозяйство и право. — 2004. — № 8. —С. 126–132.

36. Нуртдинова А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и право. — 2004. — № 9. — С. 22–31.

37. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Право України. — 2001. — № 9. — С. 81.

38. Пилипенко П. Способи укладання трудового договору //Право України. — 2001. — № 4. — С. 56.

39. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. — 2001. — № 4.

40. Сильченко С., Архиреев Д. Забастовка как способ разрешения колективного трудового спора: сущность и характеристика // Юрид. мир. — 2004. — № 6. — С. 101–104.

41. Смолярова С. Щодо атестації науково-педагогічних працівників // Підприємництво, господарство і право. —2004.— № 9. — С. 90.

42. Сойфер В. Г. Правовые вопросы труда иностранных граж-

дан // Юрид. мир. — 2004. — № 11. — С. 49.

43. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми //Право України. — 2000. — № 6. — С. 50.

44. Трудове право України: Зб. нормат.-правових актів / Упоряд. П. А. Бущенко, І. А. Вєтухова. — Х.: Консум, 2001. —464 с.

45. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упоряд. В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин. — К.:Істина, 2000. — 432 с.

46. Трудовое право в вопросах и ответах: Учеб.-справ. пособие / Под ред. Жернакова. — Харьков: Одиссей, 2000. —624 с.

47. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди //Право України. — 2001. — № 2. — С. 105.

48. Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України. — 2001. — № 3.

49. Щербина В. Загальна характеристика запобіжних заходів у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 9. — С. 86.

50. Щербина В. Заборони у трудовому праві, проблеми їх встановлення // Підприємництво, господарство і право. —2004. — № 6. — С. 97-100.

51. Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 8.

52. Щербина В. Правовий примус — основа норм охоронної функцїї трудового права // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 8. — С. 110.

53. Щербина В. Проблеми реалізації норм трудового права, які містять заходи захисту // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 10. — С. 103.

54. Щербина В. Теоретичні проблеми визначення складових юридичного механізму охоронної функції трудового права // Підприємництво, господарство і право. — 2004. —№ 7. — С. 64.

55. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. — 2000. — № 10. —С. 67.

56. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. — 2000. — № 7. — С. 53.

15. Інформаційні ресурси
57.Офіційний веб-портал Верховної ради України// Режим доступу: www.rada.gov.ua

58. Офіційний веб-портал Президента України// Режим доступу: www.president.gov.ua59. Офіційний Урядовий веб-портал// Режим доступу:www.kmu.gov.ua
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка