Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у донецькій області л. В. Федорова Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літературиСкачати 261.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір261.55 Kb.
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Л. В. Федорова

Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літератури

(методичні рекомендації)

Краматорськ-2016

Л.В.Федорова – викладач зарубіжної літератури Олександрівського професійного аграрного ліцею, «спеціаліст вищої категорії»,«Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літератури» (методичні рекомендації ), Краматорськ-2016, 33 стор.

Рецензент: Рєзніченко Л.В., викладач зарубіжної літератури Селидівського професійного ліцею, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»


Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури допомагають пізнати все розмаїття літературної скарбниці,спонукають до творчих пошуків,розширюють загальний світогляд,вчать спілкуванню, розвивають індивідуальний талант і здібності учня.

Пропонований досвід роботи викладача зарубіжної літератури Олександрівського професійного аграрного ліцею Федорової Л.В. містить теоретичні та практичні рекомендації щодо можливостей використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури та розробки уроків, що ілюструють практичне використання методів.

Збірник стане в нагоді викладачам зарубіжної літератури ПТНЗ при підготовці та проведенні уроків.

Відповідальний за випуск: Васюхно Т.І., методист навчально– методичного центру професійно–технічної освіти у Донецькій області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
Розглянуто і схвалено:

навчально-методичною радою

Навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

у Донецькій області

(протокол № 2 від 24.03.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Л.В.Федорова

Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літератури

(методичні рекомендації )

Краматорськ-2016

ЗМІСТВступ


3

Розділ І. Традиції у навчанні


2

Розділ ІІ Модерн у навчанні


5

Розділ ІІІ Роль викладача в інтерактивному навчанні


7

Розділ ІV


8

Розділ V Сутність проблемного навчання


22

Додатки. Практичне використання технологій інтерактивного навчання

24


Висновки


29

Список використаної літератури


30ВСТУП

Сьогодні мало у кого виникають сумніви, що зарубіжна література – предмет надзвичайно важливий і потрібний. Саме він допомагає розвивати власні думки, дати волю фантазії, бути не тільки читачем, а й глядачем, режисером і співавтором. Педагогічне завдання цього предмету полягає у тому, щоб створити гармонійну, всебічно розвинену особистість, яка вміє грамотно висловити свою думку. Адже література – це модель поведінки. Література збуджує не лише емоції, а й думку, стимулює власний духовний, творчий пошук. Література – це мистецтво, мистецтво слова, яке торкається душі.

Навчати літератури – це не тільки давати певну суму загальних біографічних знань про авторів, героїв і відомостей з теорії літератури, а й дати належний рівень морально-естетичного розвитку, мистецтва, культури мовлення та поведінки легко, проте ефективно.

Адже учні, яких ми навчаємо, – це наша совість, вони не дадуть схибити, збрехати. Ми вчимо їх критично мислити, висловлювати свої думки. Вони не дозволяють тупцювати на місці, примушують щораз шукати якісь «родзинки», проявляти педагогічну творчість.

Заняття з літератури – насамперед заняття слова. Наскільки яскравим, образним, точним та виразним буде це слово, залежить від особистості викладача. Ось і прагнуть педагоги, щоб зацікавленість наших учнів літературою була щирою, непідробною, органічною .

У цій методичній розробці прагну розглянути деякі новітні методи та прийоми викладання, які дозволять викладачам літератури відчути усю сутність праці на педагогічній ниві.3

Розділ І

Традиції у навчанні

Що розуміємо під традиційними методами навчання? Це зазвичай, строгий викладач із великим списком літератури та ще більшою кількістю питань на іспит. Зазвичай – стандартна схема проведення заняття: план, вступ, основна частина, висновки. Це або лекційна подача навчального матеріалу або фронтальне опитування. Такі вже у нас стереотипи…

Але педагогічна наука визначає це по–іншому. Традиційне тлумачення терміну "методи навчання" є таким: це "упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності викладача й учнів, спрямовані на розв'язання навчально–виховних завдань". Цілі і завдання такого методу навчання: формування системи знань, оволодіння основами наук, формування основ наукового світогляду, всебічний і гармонійний розвиток учня. Головні методи навчання, які лежать в основі цієї технології – пояснення в поєднанні з наочністю, де провідні види діяльності учнів – слухання і запам’ятовування; головна вимога і головний критерій ефективності – безпомилкове відтворення вивченого. Для цієї технології найбільш характерними є заняття з формування нових знань, умінь, навичок та комбіновані заняття.

Таким чином, традиційний тип навчання – це таке навчання, при якому пізнавальна діяльність має репродуктивний характер: викладач передає учням "готові" знання, використовуючи пояснення, доведення із застосуванням різного роду ілюстрацій, що забезпечують наочний характер їх сприймання; запам'ятовування знань свідоме; відтворення знань репродуктивне (переказ своїми словами); практичне застосування знань відбувається за зразком, за готовою інструкцією.

Переваги таких методів навчання багато обговорювати не потрібно, бо саме з ними здобула освіту не одна генерація як вчителів, так і викладачів, науковців та ін. Заняття, що є традиційним протягом кількох століть, давав змогу «вчити усіх і всьому». Мінуси традиційної системи навчання: авторитарний стиль викладача, домінування пояснювально-ілюстративного типу навчання і пасивної діяльності учнів; перевага фронтальної роботи, обмеженість у спілкуванні між викладачем та учнем, і як не поодинокий результат – небажання дітей учитися; відсутність у них цінування освіти та прагнення до самоосвіти ,саморозвитку. Традиційна технологія є насамперед авторитарною педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім життям учня з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості.

4

Традиційні технології навчання безперечно, не втратили своєї методичної цінності й сьогодні, проте все частіше використовуємо інноваційні, інтерактивні методи навчання.Розділ ІІ

Модерн у навчанні

Вже давно відчуваємо,що часто у дітей відсутня мотивація та немає жодного інтересу до науки. Ми почали працювати над тим, аби навчання було продуктивним, інформація надовго залишались у пам’яті, а сам процес приносив задоволення як для викладача, так і для учня. Звідси і беруть свій початок нетрадиційні, інноваційні, інтерактивні технології навчання.

Що таке інтерактивні методи навчання? Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської мови і має значення "взаємодіючий". Термін "інтерактивна педагогіка" був введений в обіг у 1975 році німецьким дослідником Тансом Фріцем. Теоретичні методичні засади інтерактивної освіти, ефективність її впливу на формування особистості ґрунтовно досліджено у працях І.В. Авдєєвої, М.В. Кларіна, О. Пометун, Л. Пироженко , О. Пехоти, Н. Побірчинко, та Г. Селевко, С.О. Сисоївої, О.П. Сидоренко, Г.О. Фреймена, К.О. Баханова та ін.

Для чіткішого розуміння важливості інтерактивного навчання педагоги порівнюють його з відомими та раніше пасивним й активним навчанням. Якщо пасивне навчання – це репродуктивний метод, це вимога слухати та дивитись, активне – це безпосередня участь учня у викладі матеріалу, то інтерактивне – це рівноправна взаємодія викладача та учня. Якщо порівняти ці моделі, то можна зробити висновки про те, що за наявності певних недоліків остання модель досить ефективна. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що в навчальний процес залучаються всі діти. При цьому їм надається змога роздумувати з приводу того, що вони знають та думають. Колективна діяльність учнів у процесі пізнання і засвоєння літературного матеріалу передбачає індивідуальний внесок кожного в навчальний процес, обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. При цьому має панувати атмосфера доброзичливості та взаємної підтримки. Вона створює умови, за яких учні не лише здобувають нові знання, а й розвивають свою пізнавальну діяльність, виходять на вищі форми співробітництва.

Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше чужих учням правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі – партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, вслухався; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

5

Правила організації інтерактивного навчання:1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;

2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;

3. Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах;

4. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;

5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.

Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам'ятовують:  • 80% того, що висловлювали самі;

  • 90% того, що робили самі.

Основні переваги інтерактивних технологій навчання:

• інтерактивні технології допомагають забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння застосування, аналіз, синтез, оцінка);

• викладач отримує можливість диференційованого підходу до учнів с із спеціальними потребами – особистісними та інтелектуальними;

• змінюється роль учнів, вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, організаційні здібності;

• основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня (відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінки) до внутрішньої (потреба знань);

• значно підвищується роль особистості педагога: він менше часу витрачає на розв’язання проблем з дисципліною, педагог більше розкривається перед дітьми як лідер, організатор;

• покращується не тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті;

• використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.

Застосування інтерактивних технологій забезпечує формування в учнів таких умінь як аналіз, порівняння, виділення головного, критичне мислення, а також розвиває увагу, спостережливість, збагачує мислення школярів.

6

За метою уроку та формою організації навчальної діяльності дотримуюся розподілу інтерактивних технологій на такі групи:  1. Інтерактивні технології кооперативного навчання.

  2. Технології колективно–групового навчання.

  3. Технології ситуативного моделювання.

  4. Технології опрацювання дискусійних питань.

Розділ ІІІ

Роль викладача в інтерактивному навчанні

Грузинський педагог Ш. Амонашвілі висловлював таку думку: «Учитель мусить обирати для себе високу мету, тому що тільки тоді він матиме змогу піднести своїх учнів і піднесеться сам. Така мета зробить учителя оптимістом, романтиком, він буде завжди в пошуці і буде здатним створити неможливе».

"Легке" за формою інтерактивне навчання надзвичайно важке для викладача, адже добитись дисципліни й уваги за рахунок "сидіть тихо!" неможливо. Окрім того, потрібно спланувати впровадження, робити його поступово.

Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння викладача:

• давати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання;

• відбирати для заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до засвоєння теми;

• під час інтерактивних вправ давати дітям час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його;

• на одному занятті використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп;

• здійснювати спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

• проводити швидкі опитування, самостійні домашні завдання з різноманітних матеріалів теми, не пов'язаних з інтерактивними завданнями.

Викладач в інтерактивному навчання та вихованні – порадник, проектувальник і консультант. Він повинен виступати лише як керівник розумової діяльності учнів, спрямовуючи її, допомагати, послуговуючись

7

фактами, дійти певних висновків. Залучаючи учнів до діяльності, скеровувати їх на пізнання світу і себе в ньому, реалізовуючи важливий постулат виховання: “Допоможи мені, щоб я зробив це сам”.Основний принцип, якого слід дотримуватися – це «принцип власного прикладу». Якщо викладач хоче, аби дискусія вдалась, то повинен брати у ній участь, аби учні почали грати в гру, стати самому учасником і т.д. Особливу увагу слід приділити тим дітям, яких називаємо «слабенькими», тим, котрі соромляться, адже, використовуючи нові технології навчання, ми хочемо допомогти їм позбавитися комплексів,глибше зрозуміти літературу, перемогти себе.


Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни

Скачати 261.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка