Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друкуСторінка1/39
Дата конвертації25.01.2019
Розмір2.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська національна академія харчових технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

2013


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2014

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

С 82
Відповідальний за випуск: засл. працівник культури України Зінченко І.І.


Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Лобакова Людмила Петрівна

Мазепа Тетяна Євгенівна

Пасічник Людмила Олександрівна

Черногор Марина Володимирівна

Сторінки друку-2013: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Л.П.Лобакова, Т.Є.Мазепа, Л.О.Пасічник, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2014. - 338 с. - (Сер. Наукові публікації)
* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

Знаком # відмічено прізвища співробітників ОДАХ, які є співавторами публікацій

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам та студентам
Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика
ЗМІСТ1. Монографії, науково-популярні видання та біобібліографічні покажчики ( М )……………………………………………………………
2. Підручники та навчальні посібники ( П )…………………………..
3. Матеріали в електронному ресурсі локального доступу (Е)………
4. Методичні вказівки, посібники, рекомендації та робочі програми (МВ)……......................................................................................

5. Статті у періодичних виданнях ( Ж )…………………………………
6. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ ( Н )………………….
7. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ні )…………
8. Газетні публікації ( Г )…………………………………………………
9. Матеріали конференцій ОНАХТ (К)
9.1. Вода в харчовій промисловості: зб. тез. доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен., асп. та студ., Одеса, 28-29 берез. 2013 р. / ОНАХТ.- О., 2013…………………………………………………………
9.2. Сучасні тенденції викладання у вищій школі: інформаційні та інноваційні технології навчання: електрон. зб. тез. 44-ї наук. - метод. конф. виклад. акад., Одеса, [10-11 квіт.] 2013 р. / ОНАХТ. - О., 2013…
9.3. Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та студ., Одеса, 22 квіт. 2013р. / ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ. - О.,2013……………
9.4. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій: матеріали XIII Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен., асп. та студ., Одеса, 29 квіт. 2013 р. / ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ОНАХТ.- О., 2013…………………………………………
9.5. Інноваційні енерготехнології: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 9-13 верес. 2013 р. / ОНАХТ.-О., 2013…………….
9.6. Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф., Одеса, 10-12 верес. 2013 р. / ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ. - О., 2013…………………………………………………………
9.5. Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 2-4 жовт. 2013 р. / ОНАХТ.- О., 2013……………………………………..
9.6. Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності: зб. тез. доп. II Всеукр. наук. конф. студ. та асп., Одеса, 4-5 жовт. 2012 р. / ОНАХТ.-О., 2013………………………………..................

9.7. Актуальні проблеми енергетики і екології: зб. наук. пр. XV Міжнар. наук.-техн. конф., Одеса, 9-11 жовт. 2013 р. / ОНАХТ.-О., 2013

9.8. Информационные технологии и автоматизация – 2013: сб. докл. VI Всеукр. науч.-практ. конф., Одесса, 17 окт. 2013 г./ОНАПТ.- О.,2013
9.9. Проблеми формування здорового способу життя у молоді: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. з міжнар. участю, Одеса, 5-6 листоп. 2013 р. / ОНАХТ, Пром. торг. компанія Шабо.-О., 2013…………………………………………………..
9.10. Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності: зб. тез. доп. III Всеукр. міжвуз. наук. конф. студ. та асп., Одеса, 13-14 листоп. 2013 р. / ОНАХТ.-О., 2013………………………..
10. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Кі )…………………
11. Збірники наукових праць і матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів ( Нм )…………………………………..
12. Патенти та нормативно-технічна документація ( Па )…………...

13. Автореферати дисертацій ( А )………………………………………

14. Матеріали, які не ввійшли до попередніх покажчиків ( Т )……..

15. Іменний покажчик…………………………………………………….


11
15
20

52
64
100


108

133

140


143

155

161

167

168


173


177

179

182

183


190
193

255
272
281
288
297СПИСОК АБРЕВІАТУР
АПИР – Автоматизация, проблемы, идеи, решения
АПК - Агропромисловий комплекс
АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими процессами
АХА – Абсорбционный холодильный агрегат
АЭКСиУ (факультет) – Факультет автоматизации, электромеханики, компьютерных систем и управления
БЖДЛ – Безпека життєдіяльності людини
ВМСППС – Вычислительная механика и современные прикладные программные системы
ВНЗ – Вищий навчальний заклад
ВНИИГАЗ – Всероссийский научно-исследовательский институт газовой промышленности
ВПК - Військово-промисловий комплекс

ВРУ – Воздухоразделительные установки
ВСТВ – Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
ВТО – Всемирная торговая организация
ГНТБ – Государственная научно-техническая библиотека
ГНУ ВНИИ виноградарства и виноделия – Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия
ГТУ – Газотурбинная установка
ГУИКТ – Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад
ДКА – Детандер – компрессорный агрегат
ДКВР – Двобарабанний котел вертикально-водотрубний реконструйований
ДонНТУ - Донецький національний технічний університет
ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі
ДПСП – Датчики, приборы, системы приборостроения
ДУІКТ – Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
ЕТЕВК - Екологія. Технологія. Економіка. Водопостачання. Каналізація
ЗФ – Заочная форма
ИВиВ им. В.Е. Таирова – Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова
ИИ – Искусственный интеллект
ИТММ – Информационные технологии в металлургии и машиностроении
ИТПРОиТБ (факультет) – Факультет инновационных технологий питания, ресторанно-отельного и туристического бизнеса
ІМТ – Інформаційні та моделюючі технології
ІПРЕЕД – Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень
КММК – Крымская международная математическая конференция
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет
КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
КрыМиКо – Крымская микроволновая конференция
ЛІЕТ – Львівський інститут економіки і туризму
МГТУ им. Н.Э.Баумана - Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана


Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка