Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університетСторінка1/26
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет


імені В. Г. Короленка


Кафедра філологічних дисциплін


25-річчю кафедри філологічних дисциплін присвячується


ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ:

ЛІНГВІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ЛІНГВОДИДАКТИКА

Збірник наукових праць Випуск 9

1
Полтава – 2016

ББК 81.411.2.211+81.411.4 - 21

УДК 811.111.81/82 (07) (082) (04)

П 78


Склад редколегії:

Н.Ф. Баландіна доктор філологічних наук, професор Н.С. Степаненко – кандидат філологічних наук, доцент Ю.І. Браїлко – кандидат філологічних наук, доцент С.П. Олійник кандидат педагогічних наук, доцент Ю.С. Стиркіна – кандидат педагогічних наук, доцент О.О. Рудич – кандидат педагогічних наук, доцент

О.Ю Тупиця – кандидат філологічних наук, доцент

О. Б. Кирильчук – кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти:

О.М. Ніколенко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Н.М. Бобух – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та іноземних мов Полтавського університету економіки і торгівлі.
П 78 Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць, присвячений 25-річчю кафедри

філологічних дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 9. – 142 с.

Збірник присвячено 25-річчю кафедри філологічних дисциплін психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У збірнику вміщено статті з актуальних проблем лінгвістики, літературознавства, методики викладання рідної та іноземної мов у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, мовленнєвого розвитку особистості школяра та студента.

Видання адресоване науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, учителям, магістрантам, студентам.

ББК 81.411.2.211+81.411.4 - 21

УДК 811.111.81/82 (07) (082) (04)
Друкується за рішенням ученої ради

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

(протокол № 9 від 30.03.2016 року).
© Колектив авторів, 2016


2
© ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016


З М І С Т
Степаненко Ніна


НАУКОВІ ТРАДИЦІЇ КАФЕДРИ ФІЛОЛОГІЧНИХ

ДИСЦИПЛІН 6

Атаманчук Ніна, Пасічніченко Анжела

СПІЛКУВАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 8

Баландіна Надія

ТЕКСТ ПИСЬМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 12

Бардакова Олена

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТЕКСТУ 20Браїлко Юлія

ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОЕТОХОРОНІМА УКРАЇНА

В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ БОРИСА ОЛІЙНИКА 24

Галаур Світлана

ОБ’ЄКТНА СИТУАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЕФІКСАЛЬНО-ПРИЙМЕННИКОВОЮ

КОРЕЛЯЦІЄЮ 28

Гришко Ольга

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПАНУВАННЯ ДІТЬМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ

ДО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 31

Кирильчук Оксана

ВИКОРИСТАННЯ АРГУМЕНТАТИВНИХ РОЛЕЙ

СПІВРОЗМОВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРСУАЗИВНОГО ДІАЛОГУ 36

Котух Наталія

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 39Мартиросян Людмила

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ

ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ 42

Ніколашина Тетяна, Назаренко Дарина

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 52

Ніконенко Ольга

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 56

Олійник Світлана

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗВУКОВИМОВИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 60Палеха Ольга

ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 66

Педченко Світлана

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА МОДАЛЬНОЇ

ПОВЕДІНКИ ЗАПЕРЕЧНОГО МАРКЕРА НІ 70

Петренко Юлія

FREMDSPRACHENUNTERRICHT UND SEINE ZIELE

IN DEN SCHULEN DEUTSCHLANDS 73

Руденко Лариса

ПРОФЕСІЙНО-АДАПТИВНИЙ КОМПОНЕНТ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 76Рудич Оксана

ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПІСНІ ЯК ЗАСОБУ

ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОВИ 85

Сологуб Любов

ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 88

Степаненко Ніна

СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ОРУДНИМ БЕЗПРИЙМЕННИКОВИМ ЛОКАТИВНИМ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ ТА СИНОНІМІЧНИЙ ВИМІРИ 93Стиркіна Юлія

ПАРЕОНІМІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ 101

Таран Зінаїда

ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ –

ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ МОВИ 106

Тернієвська Євгенія

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 109Тупиця Олександр, Зімакова Лілія

СУЧАСНА МЕТОДИКА ПАСИВНОГО ВИВЧЕННЯ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 113

Федотова Світлана

ЧИТАЄМО КАЗКИ САМОСТІЙНО 118Филь Галина

STILISTISCHE FUNKTIONEN DER ANTONYME DER

DEUTSCHEN UND UKRAINISCHEN SPRACHE 127

Шаповалова Людмила

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО

ФРАНЦУЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 132

Якубенко Ірина

БІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ТА БАГАТОСТУПЕНЕВІСТЬ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ 134Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка