Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет


ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПІСНІ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОВИСторінка17/26
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПІСНІ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОВИСтаттю присвячено пошуку нових ефективних методів навчання англійської мови за допомогою використання англомовного пісенного матеріалу. Розглядаються особливості практичного використання англомовних пісень у процесі навчання англійської мови.

Ключові слова: сучасні технології, навчання англійської мови, пісня.
У контексті подальшої інтеграції України до європейського освітнього простору, популяризації англійської мови, як мови інтернаціонального спілкування, залишається нагальною потреба у пошуку ефективних, сучасних педагогічних технологій навчання англійської мови, які б відповідали інтересам українського молодіжного соціуму, уможливлювали використання доступних технологічних засобів, відображали культурні реалії англомовних країн, стимулювали креативність, бажання до самовдосконалення та інтерес до подальшого вивчення англійської мови.

Питанням пошуків ефективних технологій навчання іноземної мови з урахуванням сучасних технічних засобів займалися провідні методологи та лінгвісти: Л. Андрейко, Т. Артеменко, Е. Берн, І. Бім, О. Богданова, М. Вайсбурд, А. Вєтохов, Н. Гальскова, В. Гатальська, Ю. Душеїна, В. Дьяченко, Л. Зєня, І. Зимня, В. Копилова, Н. Коряковцева, З. Нікітенко, С. Ніколаєва, Є. Полат, Т. Сахарова, П. Сисоєв та ін.

Наукова проблематика, пов’язана з використанням різного роду автентичних джерел (літературних, відео, аудіо) у ході навчання іноземної мови, відображена у роботах вітчизняних та зарубіжних філологів та педагогів: Л. Андрейко,Т. Артеменко, О. Бігіч, О. Богданової, О. Дилди, Н. Петрушкової, Н. Пшеняннікової, Л. Сенко, Ю. Федоренко, Л. Джін, М. Сітцевої, М. Кортезі, М. Редклей, Ф. Рогов, Ю. Стиркіної та інших. Широко досліджувались проблеми збагачення соціокультурного компонента, збагачення лексичного запасу, демонстрації граматичних явищ, поліпшення вимови, використання педагогічного потенціалу відеоматеріалів у процесі навчання англійської мови.

У контексті такого пошуку дедалі частіше сьогодні досліджують доцільність використання англомовної пісні як засобу навчання іноземної мови, який сприяє емоційній саморегуляції, розвиткові уваги, фонетичного слуху, пам’яті. На нашу думку, недостатньо дослідженим залишається питання стимуляції інтересу до вивчання англійської мови за допомогою сучасних англомовних пісень.Метою нашої роботи є пошук шляхів ефективного використання сучасних англомовних пісень, які б відповідали інтересам молодіжного

соціуму, стимулювали інтерес до подальшого саморозвитку, самовдосконалення та самостійного вивчення англійської мови.

Сучасний англомовний пісенний матеріал стимулює інтерес до вивчення мови та культури англомовних країн, може бути ефективним засобом розумового, художнього виховання, психорегуляції та залишає широкий простір для подальшого наукового-методичного пошуку.

Досить багато досліджень у сучасній психолінгвістиці було присвячено окресленню конотацій між музикою та мовою, але базовий фактор який визначає актуальність використання пісенного матеріалу у процесі вивчення іноземної мови – здатність активувати обидві півкулі головного мозку (через апеляцію до емоційної сфери людини). Також музика позитивно впливає на розвиток фонетичних умінь та пам’яті. Звуки знайомої мелодії передують і пришвидшують пригадування тексту пісні. Окрім того, презентація нової лексичної одиниці як складової пісенного тексту уможливлює розкриття буквального та підтекстового її значення, потенціалу та особливостей використання.

Відомий філолог С. Зарайські наголошує на важливих практичних аспектах використання англомовних пісень: 1. Аудіювання (слухання англомовних пісень) має передувати говорінню; це суттєво полегшить фонетичне відтворення матеріалу, сприяє мінімізації іншомовного акценту;

 2. Опрацювання пісенного тексту буде корисним, навіть, якщо досить велика кількість лексичних одиниць є невідомою (для порівняння: опрацювання літературного тексту вважається без результативним, коли 5% слів у тексті

– невідомі);

 1. Варто враховувати розважальну та психорегулюючу функцію пісні, зробити сприймання менш формалізованим (не обов’язково слухати сидячи чи лише при денному освітленні);

 2. Варто добирати композиції, орієнтуючись на відповідність рівня складності тексту та швидкості звучання мови;

 3. Для досягнення кращого результату використання англомовних пісень у процесі вивчення мови має бути регулярним;

 4. Сучасні технології уможливлюють не лише слухання аудіо, але і перегляд кліпів; в мережі Інтернет можна знайти тексти пісень та інструментальний супровід для караоке - виконання;

 5. Пісню можна прослухати кілька разів, повторно прослухати окремі моменти, де виникали труднощі із перекладом;

 6. Окремі лексичні одиниці, ідіоми варто опрацювати попередньо;

 7. Можна попередньо роздати картки з текстом пісні, у якому пропущено окремі слова, студенти мають заповнити пробіли;

 8. Можна виписати усі невідомі слова, знайти переклад і вивчити їх;

 9. Студенти можуть самі записати текст «на слух», потім можна порівняти цей запис з оригіналом. [ 5]

Є ряд сайтів, які пропонують гарну добірку англомовних пісень:

  • www.lyrics.com

  • www.azlyrics.com

  • www.smartlyrics.com

  • www.elyricsworld.com

Також можна відібрати для слухання англомовні пісні у виконанні американських, канадських, австралійських співаків, що надасть можливості порівняти вимову окремих лексичних одиниць, особливості вживання граматики, специфіку використання сленгових одиниць.

Всі ці особливості роблять використання пісні особливо актуальним засобом вивчення мови на початковому етапі.

Добираючи англомовні пісні для використання на занятті з іноземної мови, варто враховувати як методичний та виховний потенціал, так і художню цінність.

Використання Інтернету дозволяє залучити аудиторію до вибору матеріалу для слухання та працювати лише з піснями, які відповідають інтересам аудиторії. На думку сучасних філологів Рябухи Т. та Гостіщевої Н.:

«Якщо слухач відчуває зацікавленість у прослуховуванні тексту, це веде до максимальної мобілізації його психічного потенціалу: загострюється слух, акцентуалізується увага, збільшується інтенсивність когнітивних процесів» [3;19].

Під час підготовки до використання англомовної пісні варто взяти до уваги наступні моменти: мета, предмет, орієнтовна вікова аудиторія, час на опрацювання, необхідне обладнання та матеріали.

Для того, аби урізноманітнити роботу з англомовними піснями зарубіжні філологи пропонують використовувати сучасні популярні гаджети: мобільні телефони, камери, ноутбуки (для перегляду та виконання завдань, створення власних пісень).

Методичний потенціал англомовної пісні дозволяє сформувати уявлення про розмаїття та особливості діалектів англійської мови, ознайомитись із сучасною загальновживаною лексикою, значно розширити кругозір, стимулює інтерес до подальшого вивчення мови та культури англомовних країн, до саморозвитку та самовдосконалення. Результати нашого дослідження можуть стати у нагоді вчителям та викладачам іноземної мови, студентам, які бажають додатково працювати самостійно. Загалом, обрана тема не вичерпується даним дослідженням та залишає широкий простір для подальшого наукового пошуку.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова О. Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови / О. Богданова // Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації: матеріали IІI міжнародної науково-практичної заочної конференції. – Режим доступу:http://naub.oa.edu.ua/2014/vykorystannya-avtentychnyh-videomaterialiv-dlya- formuvannya-komunikatyvnoji-ta-sotsiokulturnoji-kompetentsiji-na-urokah-anhlijskoji- movy/.

 2. Кочкина З. А. Что должен слышать и слушать студент при овладении иностранным язиком / З. А. Кочкина // Иностранные языки в высшей школе. – 1955. – № 5. – С. 16–28.

 3. Рябуха Т. В., Гостищева Н. О. Інформаційно-комунікаційні технології формування навичок аудіювання у студентів спеціальності «Мова і література (англійська)» / Т. В. Рябуха, Н. О. Гостищева // Naukjva przestrzen Europy – 2013 : Materialy IX Miedzynarodowej naukovi-praktycznej konferencji. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia. – Volume 23. – С.18–19.

 4. http://alexburtonjournal.blogspot.com/2007/11/documentary-form.html

 5. http://www.everydaylanguagelearner.com/2012/01/30/language-learning-tip-use-music-learn- foreign-language/


SUMMARY

The article is devoted to the search of new and effective methods of English teaching while songs in English listening. The author observes some practical peculiarities of songs using while English teaching.

Key words: modern technologies, English teaching, song.


УДК 378.22:811.161.2(07)

Любов Сологуб

(Полтава)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка