Міністерство освіти І науки україни управління змісту освіти



Скачати 482.04 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації04.11.2016
Розмір482.04 Kb.
#794
ТипПояснювальна записка
1   2



  1. Маркетинг та

  2. реклама.

  1. Реклама товарів та послуг. Продаж товару. Рекламні агенти. Кар'єра в рекламному бізнесі.

  1. Рекламні оголошення. Лист-реклама.

  1. Гроші. Банк.

  1. Гроші. Платежі. Розмови у банку.

  1. Листи про платежі.

  2. Листи-нагадування

  1. Захист прав спожи-

  2. вача.

  1. Продаж товару, скарги на продукцію. Права споживача.

  1. Лист-рекламація.

  2. Лист-скарга.

  1. Бізнес та захист

  2. навколишнього

  3. середовища.



  1. Забруднення навколишнього середовища. Робота фірм по

  2. захисту навколиш­нього середовища. Безпека виробництва.

  1. Відмінності в термінології в США та Великобританії.

  2. Листи замовлення.

  1. Як розпочати влас-

  2. ний бізнес.

  1. Створення фірми.

  2. Плани роботи органі­зації.

  1. Контракти.



 • ТЕМАТИКА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Соціокультурне орієнтування:

  • у написах-вказівках, написах-заборонах, написах-дозволах, з їх графічним зображенням (в аеропор­ту, на вокзалі, на митниці, при проходженні паспортного контролю у літаку);

  • у джерелах інформації про прибуття/відправлен­ня літака, поїзда, автобуса;

  • у типах бланків для заповнення при поданні заяв;

  • у типах автобусів (міжміських, міських), у поїз­дах, типах квитків;

  • у правилах користування міським і міжміським телефонним зв'язком;

  • у типах підприємств, фірм, організацій за кордо­ном і в Україні;

  • у способі пошуку роботи, навчання; у типах газет, де можна отримати інформацію про попит на ринку праці на відповідні види діяль­ності;

  • у структурі викладення інформації в різноманіт­них видах газетних реклам;

  • в умовах і оплаті праці, вартості навчання, доку­ментах по сертифікації освіти; наявності додатко­вих пільг, пенсійного страхування, ступені захис­ту прав працівника;

  • у правилах оформлення заявки і в'їзду у країну;

  • у різниці між гуртовою та роздрібною торгівлею;

  • з питань захисту прав споживача; у грошових знаках країни і кредитних картках;

  • у провідних банках і банківських послугах; у видах страхування, правилах оформлення і ви­користання дорожніх чеків.



  1. Пошукове читання таких аутентичних матеріалів, як:

  • аутентичні матеріали, які регламентують поведі­нку людини в аеропорту, на митниці, у міському транспорті;

  • аутентичні інформаційно-довідкові матеріали з теми;

  • аутентичні газетні і журнальні оголошення про працевлаштування, умови і оплату праці, вимоги роботодавця:

  • газетно-журнальні статі про нові тенденції у попиті на робочу силу, виникненні спеціалізацій у XXI столітті (в т.ч. ринок праці для молоді);

  • рекламні проспекти про служби і агентства по на­данні допомоги у пошуках житла;

  • взірці (резюме, звертання, форми);

  • рекламно-довідкова література.



  1. Культурознавче читання:

  2. Читання аутентичних публіцистичних матеріалів про:

  • світові центри культури в країнах Європи;

  • ведучі світові університетські центри науки, осві­ти і культури в європейських країнах;

  • соціальну стратифікацію в можливостях отриман­ня освіти і вибору професійної діяльності;

  • співвідношення некваліфікованої, кваліфікованої і висококваліфікованої праці в англомовних краї­нах, його етнічний, расовий стратифікаційний портрет;

  • традиції та стилі життя представників різних со­ціальних страт (професійна діяльність, стиль ро­боти, стиль дозвілля, мова і одяг);

  • соціокультурні особливості організації професій­ної діяльності (години роботи, обов'язки, трива­лість робочого дня, відпустки, оплату, пільги, со­ціальне страхування, терміни повідомлення про звільнення);

  • види і форми організації бізнесу, різні види ком­паній;

  • різні види банківських послуг;

  • програми захисту прав споживача в західноєвро­пейському світі;

  • організації, які відстоюють ідеї екологічно чисто­го виробництва.



  1. Аудіювання аутентичних матеріалів, зокрема:

  • аутентичні дикторські тексти, які регламентують поведінку людей в аеропорту, на транспорті;

  • тематичні матеріали відеокурсів типу "BBC English";

  • радіо- та телереклама;

  • аутентичні діалоги між представниками різних фірм, діловими партнерами;

  • фрагменти відеофільмів про різні виробництва і ор­ганізації;

  • аудіо- та відеоматеріали зарубіжних курсів про ба­нки, сучасні банківські послуги;

  • фрагменти радіо- та теленовин "Фінансові новини";

  • аудіо- та відеоматеріали, які складаються з взір­ців комунікативно-мовленнєвої поведінки клієн­тів банку та його службовцями;

  • комерційна аудіо- та відеореклама нових товарів та послуг, різних магазинів;

  • відеоматеріали про роботу фірм по захисту навко­лишнього середовища, безпеку виробництва;

  • фрагменти відеофільмів про історії створення ві­домих компаній;

  • аутентичні матеріали, фрагменти аудіо- та відео­курсів про проходження інтерв'ю при прийнятті на роботу;

  • фрагменти радіо- і телепередач про ринки праці, соціальну мобільність західноєвропейської молоді;

  • аутентичні матеріали телефонних дзвінків за рек­ламним оголошенням, про повідомлення кандида­та про прийом на роботу після інтерв'ю;

  • аутентичні матеріали, фрагменти навчальних ау­діо- та відеокурсів зі взірцями телефонних розмов.

  1. Рольове розігру­вання ситуації спілкування:

  • зустріч в аеропорту з діловим партнером;

  • проходження паспортного контролю;

  • запит про прибуття, відправлення, запізнення транспорту, місцезнаходження довідкових служб, багажних відділень, каси;

  • замовлення квитків, номеру у готелі по телефону;

  • бесіди по телефону з представниками різних орга­нізацій;

  • домовленість про зустріч з діловим партнером і узгодження деталей візиту на підприємство;

  • обговорення запрошення на офіційну зустріч;

  • проходження співбесіди або інтерв'ю;

  • телефонна розмова за оголошенням для уточнен­ня інформації або при звертанні до людини з про­ханням отримати рекомендацію чи заповнити від­повідну анкету;

  • обговорення характеристик працівника;

  • спілкування з людьми в магазинах, ринках, рес­торанах;

  • покупка товару;

  • подання скарги на товар;

  • обговорення прав споживача в різних країнах;

  • розмови у банку;

  • оформлення кредитних карток, чеків, чекових книжок;

  • обмін валюти;

  • відкриття рахунку у банку;

  • заходи для захисту навколишнього середовища;

  • бесіди про екологічно чисте виробництво;

  • обговорення планів на майбутнє;

  • створення власної фірми;

  • підготовка та підписання контракту.



  1. Письмо:

  • заповнення в’їзних документів;

  • заповнення типових аутентичних бланків; складання словника-мінімуму комунікативних ек­вівалентів громадських написів, які регулюють по­ведінку людини;

  • виконання письмових тестів з теми;

  • написання оголошень про пошук роботи;

  • написання ділових листів, зокрема: лист-запрошення, лист-поздоровлення, лист-подяка, лист-запит і лист-відповідь, лист-пропозиція, лист-реклама, лист-рекламація, лист-скарга;

  • написання резюме, листів, які супроводжують, листів-запитів, заповнення бланку-заявки на вакан­тну посаду;

  • написання телеграми;

  • відправлення електронної пошти;

  • заповнення контракту.

  Каталог: MON
  MON -> Курсова робота Монологічне мовлення
  MON -> Моніторинг законодавчої І нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому І за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні за ІІІ кв. 2013 року Пояснювальна записка
  MON -> Проект затверджено
  MON -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
  MON -> Реферат комісаренко Сергій Васильович академік нан україни та намн україни, завідувач відділу молекулярної імунології
  MON -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
  MON -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
  MON -> Затверджено міністр освіти І науки України Гриневич Л. М. 20 р. Погоджено
  MON -> Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р
  MON -> Проект затверджено

  Скачати 482.04 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2




  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка