Міністерство освіти І науки України Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету педагогіка збірник матеріалів на допомогу викладачу-початківцю аграрних внз І-ІІ р а


Порядок та методичні вимоги до проведення навчальної практики [7]Сторінка9/12
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.94 Mb.
#65779
ТипПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
3.8.8 Порядок та методичні вимоги до проведення навчальної практики [7]

Практика студентів є невідємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.

Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця і затверджується заступником директора з навчально-виробничої практики.

В наскрізній програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю, рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти на кожному етапі практики.Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим документам України щодо практики студентів, освітньоваліфікаційній характеристиці фахівця та програмам всіх етапів практичного навчання (навчальна, виробнича). На основі цієї програми щорічно розробляються та перезатверджуються робочі програми відповідних видів практики. Робоча програма затверджується головою циклової комісії, заступником директора з навчально-виробничої практики.

Циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

Практика в межах навчального року може проводитись як певними періодами так і шляхом чергування з теоретичними заняттями.

Викладач-керівник практики від циклової комісії:

- при проведенні навчальної практики надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань;- приймає захист звітів студентів про навчальну практику, на підставі чого оцінює результати практики студентів і виставляє оцінки в академічному журналі групи;

Під час проведення навчальної практики викладач-керівник практики проводить опитування, дає оцінку вмінь студента і виставляє поточні оцінки в журнал академічної групи. В останній день практики викладач-керівник практики приймає захист звіту. Оцінка за захист звіту виставляється викладачем в журналі академічної групи як підсумкова оцінка. Загальна оцінка по навчальній практиці виставляється на основі підсумкових оцінок. Перевага надається підсумковій оцінці того розділу практики, де більша кількість годин.

Якщо навчальна практика складається з окремих складових частин, то за кожну складову частину в журнал виставляється підсумкова оцінка.Загальна оцінка за навчальну практику на умовних робочих місцях виставляється як середня підсумкових оцінок.

Загальна оцінка виставляється як середня всіх підсумкових. Перевага надається підсумковій оцінці із складової частини, де найбільша кількість годин.Загальна оцінка це залік по навчальній практиці.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, навчальним закладом надається можливість студенту проходження практики повторно через рік. Можливість повторногопроходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і студенту який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.

Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента і враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних, методичних радах коледжу.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка