Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджую


Рис. 1 Суб’єкти і об’єкти інвестування авіатранспортної галузіСторінка2/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86

Рис. 1 Суб’єкти і об’єкти інвестування авіатранспортної галузі.

Таблиця 1

Об’єкти інвестування авіатранспортної галузі

Суб’єкти інвестування

Об’єкти за формами інвестицій

Фінансові інвестиції (вид та джерела)

Реальні інвестиції (види та джерела)

Матеріальні інвестиції

Нематеріальні інвестиції

Авіакомпанія

- реінвестування власного вивільненого прибутку авіакомпанії;

- кредитування:

а) фінансово-кредитні установи;


- ПС:

а) лізингові компанії;

б) інші авіакомпанії, які не експлуатують в даний час ПС даного типу;

- обладнання для обслуговування ПС:

а) авіа виробничі підприємства, які функціонують у кооперації з авіакомпанією


- „Свободи повітря”:

а) уряд даної країни;

б) закордонні уряди;

- інформаційні технології:

а) Інтернет-компанії;

б) web-розробники;

- кваліфікований склад управлінців, екіпажів:

а) ВНЗ;


б) інші авіакомпанії (оренда).

Аеропорт

- самофінансування за рахунок прибутку отриманого від основного і неосновного виду діяльності;

- кредитування:

а) фінансово-кредитні установи;

б) авіакомпанії;

в) закордонні уряди;

г) держава – у аеропорти державної власності.


- будівлі, споруди, земельні ділянки, обладнання:

а) держава;- професійний склад менеджменту аеропорту:

а) ВНЗ;


- новітні технології обслуговування пасажирів:

а) надаються іншими аеропортами.Підприємства з управління повітряним рухом (УПР)
- будівлі, споруди, обладнання:

а) держава;

б) аеропорти;

в) авіа-конструкторські бюро, авіа-виробничі підприємства- професійні навички УПР, технології УПР:

а) іншими організаціями УПР;

б) ВНЗ.


Авіа-конструкторські бюро, авіа-виробничі підприємства, ремонтні підприємства

- кредитування:

а) фінансово-кредитні установи;

б) авіакомпанії;

в) держава;

г) закордонні уряди;

- фінансування за рахунок злиття у єдиного авіа-виробника.- будівлі:

а) держава;

- матеріали:

а) постачальники;

б) держава.


- професійний склад, ноу-хау, технології:

а) ВНЗ і НДІ;

б) інші компанії виробники.


Лізингові компанії

- формування уставного фонду:

а) власні кошти;

б) держава;

в) фінансово-кредитні установи;

г) авіакомпанії.


- ПС, які в подальшому будуть надаватися у лізинг:

а) держава;

б) авіа виробники;

- обладнання, яке в подальшому буде надаватися у лізинг:

а) авіа виробники.


- професійний склад:

а) ВНЗ;


- ноу-хау у веденні контрактної діяльності:

а) інші лізингові компанії.


Як вже зазначалось у попередніх розділах, співвідношення різних форм інвестування у об’єкти інвестування і виділення основних форм інвестицій впливає на вироблення загальної стратегії розвитку об’єкта авіатранспортної галузі.

Ідентифікація причин застосування форм інвестування у авіатранспортну галузь наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 2

Вибір форм інвестування авіатранспортних підприємств


Форма інвестування

Суб’єкт інвестування

Причини вкладення
ансові інвестиції

Авіакомпанії

- отримання доходів від надання авіатранспортних послуг;

- розширення статутного фонду;

- підтримка на конкурентному ринку;

- підвищення безпеки;

- престиж.

Аеропорти

- розширення діяльності аеропорту;

- придбання нових технологій;

- стратегічне значення для держави.

Авіа-виробничі підприємства, авіа-конструкторські бюро, авіаремонтні підприємства

- закупка ресурсів для авіа-будівництва;

- стратегічне значення для авіакосмічної держави;

- престиж;

- розробка і впровадження нової авіатехніки.


Лізингові компанії

- формування статутного капіталу;

- підтримка галузі.


ВНЗ

- підготовка висококваліфікованих спеціалістів;

- розробка новітніх технологій


Реальні інвестиції

Матері-альні інвестиції

Авіакомпанії

- розширення парку літаків;

- збільшення обсягів авіаперевезень;

- надання більш якісних авіатранспортних послуг за рахунок більш якісної авіатехніки;

- більш якісніше обслуговування авіатехніки;


Аеропорти

- підвищення класності аеропорту;

- підвищення якості надаваних послуг.


Авіа-виробничі підприємства, авіа-конструкторські бюро, авіаремонтні підприємств

- можливість розробки, реалізації, впровадження, вдосконалення і ремонту авіатехніки
Реальні інвестиції
Лізингові компанії

- формування парку літаків, авіатехніки і обладнання, які в подальшому будуть надані суб’єктам авіатранспортної галузі за спеціальними лізинговими розрахунками

нематеріальні інвестиції

Авіакомпанії

- через „свободи повітря” реалізують стратегічні, політичні і економічні напрямки держави у повітряному просторі.

Для всіх суб’єктів інвестування авіатранспортної галузі

- підвищення якості професійного складу команд;

- застосування нових, інформаційних технологій у обслуговуванні.


Слід зазначити, що об’єкти власності в авіатранспортній галузі, можуть бути використані суб’єктами авіатранспортної галузі, у чий власності вони знаходяться, як засоби отримання додаткового фінансового прибутку само-інвестування таблиця 3.

Як видно з таблиці 3 суб’єкти авіатранспортної галузі мають можливість самофінансування своєї діяльності через використання об’єктів власності, що їм належать.

Характерним для авіатранспортної галузі є взаємозалежність між усіма суб’єктами галузі, тобто розвиток „ядра” галузі – авіакомпанії, не можливий без розвитку інших суб’єктів галузі. Така ж сама ситуація відбувається з процесом інвестування, тобто виникає проблема „піраміди інвестування” авіатранспортної галузі. Використання інвестиційних ресурсів можливе лише за умови інвестування інших суб’єктів авіатранспортної галузі (рис. 2)Таблиця 3

Види використання об’єктів власності, як засобів само інвестування

Суб’єкт авіатранспортної галузі

Об’єкт власності

Види використання, як засобу самоінвестування

Авіакомпанія

Повітряні судна

Здача в оренду, спільна експлуатація з іншими авіакомпаніями

Екіпаж повітряних суден

Здача в оренду, спільна експлуатація з іншими авіакомпаніями

Менеджмент авіакомпанії

Передача досвіду управління компанією іншим компаніям

Ноу-хау комерційної діяльності

Передача ноу-хау іншим авіакомпаніям

Комунікації

Спільне використання з іншим авіакомпаніями

Аеропорт

Складське господарство

Здача в оренду складських площ фірмам, що не мають відношення до авіатранспортної галузі, у тому числі для організації виставок та ярмарок.

Вільні земельні ділянки

Здача в оренду, будівництво автостоянок, підприємств автосервісу, готелів і т. ін.

Спеціальний транспорт

Надання послуг місцевому муніципалітету з обслуговування територій населених пунктів і автошляхівАвіа-виробничі підприємства, авіа-конструкторські бюро, авіаремонтні підприємств

Виробничий комплекс, науковий потенціал

Надання послуг з ремонту суб’єктам, які не відносяться до авіатранспортної галузі.

Організація виробництва продукції для інших галузей економіки та споживачів


ВНЗ і НДІ

Науковий потенціал

Використання досліджень, розробка нових технологій, зразків техніки для авіатранспортної галузі і інших галузей господарства

Створення і функціонуванні будь-якої галузі господарства не можливе без фінансування і закріплення на державному рівні. Держава, при створені авіатранспортної галузі спрямовує інвестиції у ВНЗ і НДІ, для підготовки висококваліфікованих спеціалістів галузі, намагається створити і підтримати вітчизняних авіа-виробників, щоб національні авіаперевізники не були залежні від закордонної авіатехніки і обладнання, а також спрямовує зусилля на створення аеропортів , які мають стратегічне значення для розвитку держави і її безпеки. Стимулюється створення національного авіаперевізника, якому надаються специфічні інвестиції, характерні для авіатранспортної галузі „свободи повітря”, а також відбувається підтримка при відкритті „свобод повітря” іншими країнами.
Рис. 2. „Піраміда інвестування”
Як вже зазначалось, авіаційна техніка має велику вартість, тому на державному рівні створюються спеціалізовані лізингові компанії, основна мета яких є підтримка національних авіа виробників і національних авіаперевізників.

В класичному розумінні власністю авіакомпанії є повітряні судна і персонал, що працює за контрактом, але використання, придбання, ремонт і експлуатація повітряних суден не можлива без формування і фінансування двох попередніх сходів піраміди, перед верхнім сходом – авіакомпанією.

Процес інвестування в піраміді може проходити з низу угору, так і згори до низу, у тому випадку коли авіакомпанією досягаються великі економічні ефекти, і частину вивільненого прибутку авіакомпанія спрямовує на реінвестування, а також на розвиток інших суб’єктів авіатранспортної галузі для розширення власних можливостей.

Тобто можна виділити досягнення синергічного ефекту інвестування – інвестиція в будь-яку сходинку „інвестиційної піраміди” одночасно вплине на розвиток усіх складових піраміди.2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Діяльність будь-якого сучасного авіапідприємства (підприємства) відбувається під дією трьох основних процесів, це:

1) безпосереднє проходження основного бізнес-процесу з планування, організації, мотивування, переробки, збуту і обслуговування готової продукції (товару, послуги);2) на даний час будь-яке авіапідприємство із-за великої вартості авіаційної техніки не може не залучати додаткові фінансові кошти (інвестиції) у власну діяльність. Тому одночасно з основним бізнес-процесом проходить і доповнює його інвестиційний процес, який може розпочинатися з будь-якого етапу проходження бізнес-процесу.

3) вимоги часу висунули до готової продукції підприємств, а потім і до всього бізнес-процесу впровадження і оцінки якісних складових, тобто кожне підприємство повинно впроваджувати систему менеджменту якості, яка складається з внутрішніх і загальноприйнятих державних і міжнародних стандартів.На даний час основний бізнес-процес переплівся з процесом впровадження системи якості. Інвестиційний процес, як показує вітчизняний досвід, відбувається незалежно від цих двох процесів, що призводить до значних помилок, і не дає змоги оцінити ефективність і якість інвестиційних ресурсів. Ефективну взаємодію і проходження даних процесів представлено на рис. 3.

В сучасній науковій літературі і практиці досі не розроблені основні показники і методики якісної оцінки інвестиційної діяльності того чи іншого процесу. Які в загальному сполученні могли б надати якісну оцінку усієї інвестиційної діяльності підприємства.

Як зазначає критичний аналіз наукової літератури і практичних рекомендацій існує велика кількість методик оцінки інвестиційних вкладень/проектів. Іноді ці методики протирічать одна одній.

Також данні методики застосовуються на початковому етапі інвестиційного процесу, на стадіях впровадження і функціонування їх майже не існує, не існує чітких вимог і критеріїв якісного боку. Усі управлінські рішення з розпорядження інвестиційними ресурсами передаються об’єкту інвестування.В даному підрозділі науководослідної роботи нами проводиться аналіз основних критеріїв якості на кожному етапі бізнес-процесу, для інвестиційних ресурсів. Які в загальному сполученні дадуть змогу оцінити якість інвестиційної діяльності авіапідприємства.Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка