Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка26/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
#31397
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   86

КФВ – сума короткострокових фінансових вкладень підприємства на певну дату;

ОБК –сума усіх короткострокових фінансових зобов’язань підприємства на певну дату.


Коефіцієнт проміжної платоспроможності – показують в якому ступені усі короткострокові фінансові зобов’язання можуть бути задоволені за рахунок його високоліквідних активів

ДЗ – сума дебіторської заборгованості усіх видівКоефіцієнт поточної платоспроможності – в якому ступені уся заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями може бути задоволена за рахунок всіх його поточних активів.


В наш час для визначення ефективності інвестицій пропонується ряд методик, які можна групувати наступним чином [29]:

- традиційні фінансові методики (Return on Investment, Total Cost of Ownership, Economic Value Added);

- методи ймовірності (Real Options Valuation, Applied Information Economics);

- інструменти якісного аналізу (Balanced Scorecard, Information Economics).

Перевагами фінансових методів – є їх база, класична теорія визначення економічної ефективності інвестицій. Дані методики використовують загальноприйняті у фінансовій сфері критерії (чиста поточна вартість, внутрішня норма прибутку та ін.). Головним недоліком – є обмеженість застосування таких методів: вони оперують поняттями притоку і відтоку коштів, що вимагає конкретики і достовірності, базуються на величинах суб’єктивного характеру.

Впровадження нових технологій у розробці авіаційної техніки підготовка конструкторської документації дуже рутинний процес, що не дає виникнути економії. В наш час на вітчизняних підприємствах економія є незначною: заробітна плата конструкторів (основна складова економії) та інших спеціалістів залишається низькою. Впровадження сучасних багатофункціональних систем проектування часто призводить до подорожчання процесів у сфері проектування і підготовки виробництва (ППВ) за рахунок високих витрат на придбання нових технологій, витрат на підготовку спеціалістів, необхідності проведення випробувальних польотів. Економічний ефект від зниження витрат, який раніше розраховували за зниженням витрат на процеси ППВ виявляється не суттєвим.

„Класичним” напрямом економії досі вважається зниження собівартості продукції. Але. Підвищення якості продукції, та міжнародні вимоги до якості ПС, як правило, призводять до підвищення їх собівартості (необхідність застосування нових матеріалів і впровадження нових технологій у сфері виробництва, модернізації устаткування).

Методи ймовірності використовуються для прогнозування ризиків і невизначеності реалізації проекту впровадження. Кількісні розрахунки необхідно доповнити за допомогою якісних методик, які дозволяють оцінити неявні вигоди проекту там, де використання розрахункових методів ускладнено. За допомогою евристичних методів можна розробити спеціальну систему показників основану, на приклад, на методиці експертних оцінок.

Перевагами методів ймовірності є можливість оцінки ймовірності виникнення ризику і появи нових можливостей (на приклад, підвищення конкурентноздатності продукції, зниження ризиків несвоєчасного закінчення проекту) за допомогою статистичний і математичних моделей. При застосуванні даних методів виникають складнощі, при оцінці ПС. По-перше, такі складові якості, як роботоздатність, залежить не тільки від якості проектних рішень, прийнятих у ході виконання ППВ ПС, але і від параметрів виробничої системи – її здатності достатньо вірно відтворити параметри проекту виробу. По-друге, ППВ процеси при розробці ПС на більшості авіапідприємствах пов’язані з інноваційними проектами у виробничій сфері, відповідно обокремлений розрахунок ефективності таких проектів стає беззмістовним, необхідна системність.

Особливістю залучення параметру конкурентноздатності ПС є ще те, що різниці у якості ПС одного типу різних виробників стираються, тому більше значення для споживачів набирає дизайн, швидкість, ергономіка, рівень післяпродажного обслуговування.

Повноцінному використанню фінансових і методів ймовірності заважає також неможливість в сучасних економічних умовах точно спрогнозувати зміни техніко-економічних показників роботи підприємства.

Перевагою якісних методів є реалізована у них спроба доповнити кількісні розрахунки якісними оцінками. Вони можуть допомогти оцінити усі явні і неявні фактори ефективності інвестиційних проектів в авіації. Дана група методів дозволяє спеціалістам самостійно вибирати найбільш вагомі для них характеристики об’єкту інвестування.

Вагомим аргументом на користь застосування якісних методів є те, що рішення про початок авіа проектів в більшому ступені є політичними і підпорядковуються стратегічним планам розвитку, ніж меті отримання фінансової вигоди.

Основним недоліком таких методів є те, що для їх ефективного застосування авіапідприємствам необхідно самостійно розробляти власну детальну систему показників і впровадити її в усіх підрозділах, по всьому ланцюгу створення додаткової вартості. Іншим недоліком цих методів є фактор впливу суб’єктивної думки на вибір систем показників.

Звичайно, на авіапідприємствах застосовують чи адаптують методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів, затверджені державними органами. Однак, традиційні фінансові підходи не завжди придатні, тому аналіз приймає неформальний характер.

Нижче нами наводяться основні вимоги, які висуваються спеціалістами-практиками до існуючих методик проведення аналізу інвестицій у об’єкти авіаційної галузі.

Низка традиційних вимог, мають наступний вигляд:

- метод аналізу ефективності повинен бути жорстко обґрунтовано, у ньому не повинно бути протиріч змістовного і формального характеру (економічного, математичного, логічного і та. ін.);

- метод повинен враховувати важливі властивості початкової інформації, яка використовується для розрахунку показників ефективності (раптова зміна в часі техніко-економічних показників об’єкта інвестування і різночасність витрат і доходів);

- метод повинен допускати тільки однозначне трактування, і дозволяти з принципових позицій підходити до різних класів систем управління, в різних галузях народного господарства і на різних етапах розробки, впровадження і функціонування систем.

Правомочність останньої вимоги ілюструє метод визначення сукупної вартості власності (Total Cost of Ownership, ТСО). Ключовим моментом при використанні цього методу є порівняння деяких показників ТСО підприємства з показниками ТСО інших компаній аналогічного профілю. Відсутність принципових позицій в методиці визначення і аналізу ТСО на різних підприємствах, робить його не ефективним.

В останні роки в літературі почали з’являтися публікації, які дозволяють глибше зрозуміти, якими повинні бути справжні аргументовані рішення в області інвестування. Однак, ці роботи не були признані для керівників-практиків, і досі дослідження цих вчених не вплинули не фактичні способи, якими користуються бізнесмени при виборі оптимального варіанту інвестицій.

Практика показує, що інвестиційні ресурси можуть спрямовуватися в створення нових авіапідприємств з самого початку. Тому слід розглянути і розробити критерії оцінки якості інвестиційних ресурсів при процесі створення нового авіапідприємства.У таблиці 7, пропонується перелік критеріїв оцінки якості інвестиційних коштів на етапі створення структур і визначення правил їх роботи.

Крім наведених методів використовується, останнім часом, статистичний аналіз операцій купівлі-продажу бізнесу. Досвід практичної оцінки авіаційного бізнесу, накопичений в галузевій консалтинговій організації "науково-методичний Центр "Аэропрогресс", дозволили вивести формулу, справедливу при розрахунку ринкової вартості авіакомпанії як закритого, так і відкритого типів[63]:Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка