Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджую


Рис. 20 Класифікація інвестицій за об’єктами інвестуванняСторінка33/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   86

Рис. 20 Класифікація інвестицій за об’єктами інвестування
Як бачимо з рис.4.2 основними об’єктами інвестування на рівні підприємства виступають складові бізнес-процесу.

Основною складовою і об’єктом діяльності будь-якого підприємства є персонал, тому на його підготовку, перепідготовку і мотивування використовуються великі обсяги інвестицій, так як кінцевий результат діяльності підприємства і якість приймаємих рішень залежить від кваліфікації і вмінь персоналу.

Якщо проаналізувати висновок В.Іноземцева, що „розвиток особистих якостей (процес, що є тотожнім активізації споживання), може бути за своєю суттю більш інвестиційним, ніж збільшення матеріальних доходів виробничого потенціалу”. [131] Можна дійти висновку, що людина може виступати – інвестиційним ресурсом, як носій рідкісних знань, вмінь і внутрішніх якостей, бо дві різні людини маючи одну і ту ж інформацію і об’єм знань, можуть за рахунок внутрішніх якостей і вмінь отримати різні вигоди.

Тому ми вважаємо, що під людськими інвестиціями слід розуміти - людей як носіїв рідкісних знань, вмінь і внутрішніх якостей; передача іншим компаніям менеджерів (співробітників), за їх власною згодою, на певний проміжок часу в інші компанії, для підвищення ефективності діяльності компанії одержувача, з одного боку, і отримання компанією інвестором додаткового прибутку і досвіду.Іншим об’єктом який, був виділений нами, у представленій схемі є науково-дослідні роботи які проводяться багатьма зарубіжними підприємствами і майже взагалі, не фінансуються вітчизняними підприємцями. Науково-дослідні роботи проводяться з метою розробки нових технологій і запровадження нових методів управління, які повинні підвищити конкурентноздатність і стійкість підприємства. Основною метою наукових-досліджень є не тільки розробка технології майбутнього виробництва товарів чи послуг, а дослідження і розробка нововведень (інновацій). Ми вважаємо, що отримані інновації від науково-дослідних робіт і інвестиції є взаємодоповнюючими і перехідними одне в одне поняттями (рис.21).


Рис. 21 Взаємозв’язок і взаємодоповнення інновацій і інвестицій
Для розвитку діяльності підприємства підтримки його конкурентноздатності, не достатньо кваліфікованого персоналу і розробки ідей і моделей, необхідно фінансувати розвиток транспортної, логістичної, інформаційної і комунікаційної інфраструктури, що дозволить підприємству налагоджувати партнерські зв’язки з постачальниками, канали збуту і роботи з клієнтами.

Для організації діяльності підприємства необхідно профінансувати придбання ресурсів, які на виході організацію дадуть кінцевий результат у вигляді товарів та послуг. Доцільним з нашої точки зору є ділення ресурсів на первинні і вторинні.

Особливої уваги заслуговують об’єкти інвестування, такі як маркетинг, після продажне обслуговування і утилізація, які впливають не тільки на економічний, а й соціально-екологічний ефекти отримувані підприємством не тільки від інвестиційної діяльності, а й від основних видів діяльності підприємства. Здійснення процесу інвестування в об’єкти інвестування здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності. Як виділяє Пересада А.А. до числа суб’єктів інвестиційної діяльності можуть бути віднесені практично всі учасники фінансово-економічних відносин, пов’язані з процесом нагромадження, вкладанням капіталу в усіх його формах з метою одержання прибутку і соціального ефекту [198].

Розглянуті у науководослідній роботі Бабака С.В. інвестиційні відносини між суб’єктами і об’єктами інвестування (рис. 22), надали нам змогу біль широко провести класифікацію суб’єктів інвестиційного процесу і розглянути методи здійснення відносин суб’єктів з об’єктами інвестування [161].1 – первинні інвестиційні відносини, вивчення зовнішнього середовища і інформації про можливий об’єкт інвестування;

2 – вторинні інвестиційні відносини, оцінка і вибір об’єкта інвестування;

3 – інвестиційні відносини між об’єктом і суб’єктом інвестиційної діяльності.

* - якщо суб’єкт інвестування вступає в інвестиційні відносини через посередника.

1* - первинні відносини, вибір інвестиційного посередника;

2* - первинні відносини, вивчення посередником зовнішнього середовища і інформації про можливий об’єкт інвестування;

3* - вторинні відносини, оцінка і вибір об’єкта інвестування;

4* - інвестиційні відносини між об’єктом і посередником інвестиційної діяльності;

5* - інвестиційні відносини між посередником і суб’єктом інвестиційної діяльності.


Рис. 22 Інвестиційні відносини між суб’єктом і об’єктом інвестиційної діяльності
Проведений критичний аналіз дозволив виділити нам наступні групи суб’єктів інвестування (рис 23):

- держава через свої інститути – до них відносяться місцеві і державні бюджети, підприємства державної форми власності. Загалом держава здійснює процес інвестування в пріоритетна національних напрямках;

- фізичні особи, які мають заощадження для здійснення інвестиційної діяльності;

- господарсько-виробничі утворення будь-якої форми власності, які не заперечать законам України.- посередники інвестиційних ринків, які займаються найвигіднішим розміщенням капіталу пасивних інвесторів.

- функціональні учасники:

а) Фірми-девелопери – юридичні особи, які беруть на себе функції з повної реалізації капіталу, що інвестується. Такі фірми самостійно здійснюють пошук найвигіднішого місця вкладення коштів інвестора, розробку проекту, його фінансування, реалізацію та введення в експлуатацію.

Окремі функції реалізації проекту в цілому чи його окремого етапу може брати на себе проект-менеджер (керівник проекту), який залучається спеціально на період реалізації інвестиційного проекту.

б) фірми-ріелтери – це фірми посередники з торгівлі нерухомістю. Вони працюють лише з угодами з продавцями нерухомості, а й визначають інвесторам економічну доцільність придбання тих чи інших готових будівель, споруд чи незавершених будівельних об’єктів.

в) інжиніринго-консалтингові фірми - це фірми, які займаються розробкою на договірних засадах різного роду документації – інформаційної, науково-технічної, проектно-кошторисної та ін.

г) будівельні фірми – виконують весь комплекс робіт за інвестиційним проектом, та здають інвестору готовий об’єкт „під ключ”.

д) аудиторські фірми – виконують в інвестиційному процесі функції перевірки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора так і інших його партнерів.

Для більш ефективного використання наданих суб’єктом інвестиційних ресурсів в компанії поряд з менеджментом, повинен здійснюватися інвестиційний менеджмент усіх напрямків інвестиційної діяльності.Як показує досвід управління якістю на підприємстві головним критерієм якості є – ефективність (рис. 24)

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка